De Berckt zomerfeesten Ossenfeest trekt belangstelling WÊ0 BH BB B^B IB9B BVB ie jaargang Weekblad voor Maasbree en Baarlo Nummer 16 Wat lezers schrijven KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo Brandmelding Baarlo telefoon nr 347 ZONDAGDIENST Qjr De oudpapier-aktie voor de nieuwe schoolbus van Baarlo Vogelvreugd Baarlo DEN BAD OH 2 ausustus i9e® Uitgave „De Gouden Leeuw n.v.' v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus, namelijk de eerste zaterdag en zondag in de maand augustus organiseert het Actie - Comité van de Fanfare „EENDRACHT" Baarlo haar traditionele Berckt- Zomerfeesten in en om het prachtig gelegen Res taurant van het Sportparkt De Berckt. Op beide avonden is er dansen voor de jeugd vanaf 17 jaar in de aangebouwde tent, terwijl in het Restaurant lekkere hapjes en gekoelde dranken verkrijgbaar zijn onder gezellige sfeer, die wordt gebracht door het orkest „De Kookboys". Zaterdagavond is speciaal een avond voor de ge huwden en ouderen, die dan - zo ongeveer in de trant van de bij u allen welbekende Nozem-Toe- dem - zich kunnen amuseren. Het programma ziet er als volgt uit: Zaterdag 3 augustus: In de danstent: Bal aanvang 19.00 uur. Entree: 2,Dans- en Showorkest „LOS FLORISTOS". Restaurant: 't orkest „De Kookboys" zorgen voor gezelligheid. Restaurant: vrij entree. Zondag^ 4 aug.: Muziek-Festival: Aanvang 15.30 buiten op het terras, waaraan medewerken Koninklijke Fanfare „Maasoever" uit Kessel, o.l.v. dirjgent J. Weerts. 1. New Cplonial, Mars, Hall. arr. Mol. 2. The Moorside Suite, 3 delen, G. Holst. 3. The See, D. Wright. 4. Simple Serenade, M. Boekei. 5. Slotmars. Muziekvereniging „Fanfare Velden" uit Velden, o.l.v. dirigent N. v. d. Kroonenberg. 1. Gluck Auf, Mars, Joh. Wichers. 2. Morcote, Mars, J. Meister. 3. Serenade Neapolitaine, Mars, Gerh. Winkler. 4. Eer aan de dapperen, Mars, Alb. Kappert. 5. Granada, Mars, A. Lara, arr. J. Molenaar. 6. March of the Herald, Mars, Nicholls, arr. Mol 7. Holiday in Spain, Mars, A. E. Kelly. 8. Ous Director, Mars, Bigelon, arr. Mol. (m. tamb. korps) 9. Men of Music, Mars, King Walters. 10. Le Flambard, Mars, R. Coiteux. Harmonie „St.-Gertrudis" uit Beesel o.l.v. dirigent J. Peeters. 1. The Standard of St. George, Mars, Kenneth- Alford. 2. Second-Suite, 4 delen, G. Holst. 3. Vaderlandse Rhapsodie, H. v. Lijnschoten. 4. L'Italiana in Algeri, Ouverture, Rossini, arr. Boudijn. 5. In the Lime-tree Avenue, Mars, A. Bosch. Sr. Entree voor dit buitenconcert is VRIJ en voor iedereen toegankelijk. Zondag: In de danstent: Bal aanvang 18.30 uur. Entree 2,Dans- en Showorkest „Surfin'Co" uit Arnhem. In het restaurant: het orkest „De Kookboys" zor gen wederom voor de gebruikelijke gezelligheid. Entree vrij. Wij vragen dit jaar speciaal de jeugd en ook de ouderen van Baarlo om het Actie-Comité van de Fanfare „Eendracht" te willen steunen in hun opgezette „Berckt-Zomerfeesten", mede in verband dat in de omgeving nogal feestelijkheden van di verse trant worden gehouden. Deze jaarlijkse le zaterdag en zondag in de maand augustus kan het COMITÉ niet verzetten, daar normaliter deze data het gunstigste liggen in ver band met vakanties e.d. Dus geeft blijk van uw medeleven met de Berckt-Zomerfeesten en komt naar de Berckt. U bent allen van harte welkom op onze Zomer feesten. Het Actie-Comité Fanfare „Eendracht" Baarlo. Dat het Maasbreese Ossenfeest in het gehele land een goede klank heeft gekregen blijkt wel uit de grote belangstelling, welke van alle kanten ervoor aan de dag wordt gelegd. Was het verleden jaar de K.R.O., die in het Djinn-programma enkele rechtstreekse reportages verzorgde vanaf het Ken- nedy-plein, maandag j.l. werd op de televisie in het TROS-programma „Zon-zin" aandacht besteed aan dit feest, terwijl op dinsdagmorgen de luiste raar via radio Hilversum uitvoerige inlichtingen kon vernemen. Van diverse landelijke of regionale bladen werden de afgelopen week bij de organisa toren of ten gemeentehuize inlichtingen ingewon nen. Wanneer de weersomstandigheden redelijk zijn, be looft het de komende dagen in Maasbree dan ook gezellig druk te worden. Hoofdzaak van de festiviteiten is natuurlijk op zondag het braden van een os aan het spit. Om streeks tien uur 's-morgens zal de Duitse kok Alfred Esser en zijn staf beginnen met het braden. Dit zal duren tot half zes ongeveer, wanneer met de Bruegheliaanse jmaaltijd kan worden begonnen. Om de vele bezoekers, die tijdens het braden een kijkje komen nemen, te gerieven zal 's-middags van -half drie tot vijf uur de hofkapel van de fanfare in de consumptietent optreden. Vanaf vijf uur is er muziek door het dansorkest „Wout van Os". Van deze muziek kunnen ook de bezoekers van de consumptietent genieten. Er wordt namelijk een grote tent gebouwd van 900 m2, welke wordt onderverdeeld in danstent en consumptietent. Het orkest zal in het midden van de tent plaats nemen, zodat alle aanwezigen, zowel danslustigen als niet- dansers, van de muziek kunnen genieten. In de avonduren wordt de wijnkelder geopend, Naar aanleiding van een ingezonden stuk in „OP DEN BAUM" d.d. 26 juli 1968 het volgende. Omdat de anonieme Baarlose caféhouder vergeten heeft zelf naar de raadsvergadering te gaan of op z'n minst zich naar behoren te laten inlichten, slaat hij met z'n rancuneus geschreven artikel de plank volkomen mis. De belangen van de caféhouders en middenstan ders worden m.i. wel degelijk in 't oog gehouden. Als echter de meeste mensen een kortere kermis willen, dan kan de raad hieraan niet zonder meer voorbij gaan; immers bij de gratie van de mensen bestaat de gemeenteraad. Het is dan ook zeer juist en democratisch om over deze kwestie een enquête te houden. Het volk heeft in deze kwestie wel degelijk iets te vertellen Met dank voor plaatsing. G. Timmermans waar een accordeonist de liefhebbers van een goed glas wijn, zal tracteren op „Schrammeln" muziek. Op de kleine markt zullen de gehele middag de kermisattracties, draaimolen, rupsbaan en schiet tent geopend zijn. ZATERDAGAVOND spelen in dans- en con sumptietent de bekende „HEIKREKELS". Voor het optreden van dit orkest bestaat van heinde en ver een enorme belangstelling. Aanvangsuur zater dagavond is 7 uur. Naar wij uit vele gesprekken vernemen bestaat de belangstelling voor de HEIKREKELS niet alleen bij de jeugd. Ook vele ouderen schijnen het voor nemen gemaakt te hebben zaterdagavond enkele uurtjes in de consumptietent te komen doorbren gen. Zaterdagavond is natuurlijk ook de wijnkelder weer geopend, terwijl de kinderen hun vermaak kunnen zoeken bij de kermisattracties. Ditzelfde geldt ook voor maandagaVond, en wat de kermis betreft reeds maandagmiddag. De slot- avond, maandag 5 augustus, begint om half acht. Het orkest in dans- en consumptietent is deze avond weer „Wout van Os. Aan de FEESTVERLICHTING is dit jaar bijzon der veel aandacht geschonken. De aan het feest terrein grenzende tuin van de heer van de Loo zal een feeërieke verlichting krijgen, die een be zoekje alleen al de moeite waard maakt. Diverse figuren zoals Donald Duck, kabouters, bloemen zullen in prachtige kleuren de tuin gedurende de drie feestavonden omtoveren tot een sprookjestuin. Al met al een programma, dat tot een bezoek aan het Maasbree Ossefeest, dat georganiseerd wordt door fanfare St. Aldegondis, uitnodigt. ZONDAG: 7.30 uur overl. ouders Hermans-Smets en z. Gerard. 8.45 uur jgt. Maria van Gaal Heili gers. 10 uur hoogmis overl. fam. Wijnen en Go- defridus Dirkx; 11.15 u. 6e weekd. Lod. Peeters MAANDAG: 8 uur jgt. Balthazar Lenders en Ho.a v.d. Beuken; 7.15 uur overl. fam. Peeters- Weys. DINSDAG: 8 uur jgt. Anna Nijssen-Huys WOENSDAG: 8 uur le weekd. Johanna Smits- Machon. DONDERDAG: 7.15 uur avondmis Johannes v. Oyen-Vaessen en fam. VRIJDAG: 7.15 u. avondmis jgt. Petr. Joh. Hillen ZATERDAG. 7.15 uur avondmis jgt. Hub. Peeters Gedoopt: Maria J. J. Verspa (Verspa-Wijnands Parallelweg); Helena Th. W. Cox (Cox-Hendriks Westring); Margaretha W. Seelen (Seelen-Huys P. Leursstraat) 9e zondag na Pinksteren ZONDAG, 4 aug.: 7 uur H. Leesmis. 8 uur lsm. v.d. parochie. 9.30 uur hgm. als mnd. Petr. Col- bers-Tytulair. 11 uur lsm. P. van Wylick MAANDAG, 5 aug. 8 uur gest. jgt. Willem Bou- mans. 8 uurlsm. Joh. Janssen. 19.uur jgt. Ang. Joosten-Verstappen. DINSDAG, 6 aug.: 7.15 zesw.d. Willem Beurskens 7.15 lsm. t.e. H. Odilia. 8 uur hind. E. Hermans- Pijpers. 8 uur lsm. Joh. Jeücken WOENSDAG, 7 aug,: Y.15 zesw.d. M. van Wylick- Peeters. 7.15 uur. lsm. t.e. H. Odilia. 8 uur mnd. Jac. van Wylick. 8 uur lsm. Theod. en Christ. Berden. DONDERDAG, 8 aug.: 7.15 u. mnd. André Fleu ren. 7.15 uur lsm. t.e. H. Odilia. 8 uur jgt. W. Vestjens. 8 uur lsm. Zr. Ursula Görtz. VRIJDAG, 9 aug.: 8 uur zeswd. Wilh. Verstap pen. 8 uur lsm. overl. v.d. buurt Maasstraat-Dorp straat. 10 uur pl. huwelijksmis v.h. bruidspaar Len ders-Janssen. ZATERDAG, 10 aug.: 8 uur mnd. M. Tytulair Peeters. 8 uur lsm. Joh. Kempen. 19.uur lsm. levende en overl. leden v.d. Landarb.bond ZONDAG, 11 aug.: 7 uur lsm. tot zekere intentie 8uur lsm. Henri Thijssen. 9.30 uur hoogmis v.d. parochie. 11 uur lsm. t.e. H. Odilia. MAASBREE, BAARLO, KESSEL: DR. SCHEIJMANS, Baarlo, telefoon (04707) 360 Vanaf zaterdag 12 uur 's-morgens tot maandagmorgen 8.30 uur. GROENE KRUIS MAASBREE Wegens vacantie van de conciërge worden van 4 tot en met 17 juli a.s. uitleen-artikelen alleen uitgegeven tussen half twee en twee uur n.m. door de eerwaarde zuster. Voor dringende boodschappen gedurende de maand juli wordt men verzocht voor 's-morgens 8 uur bellen (04767) 1770. Zuigelingen- en kleuterbureaux op gewone dagen om twee uur 's-namiddags. Groene Kruis Baarlo. Het consultatiebureau voor zuigelingen op 8 augustus begint pas om 3.15 uur. Nu de vakantie weer bijna voorbij is, en de nieuwe bus op volle toeren gaat rijden, beginnen wij weer met het ophalen van oudpapier, lompen en oud ijzer. Wij zullen a.s. dinsdag 6 augustus weer huis aan huis alles komen ophalen. Wilt u zo goed zijn om alles buiten op de stoep te zetten, daar we het hele dorp in één dag zullen afwerken. Wij begin nen om 9 uur in de Vergeit, Maasstraat, Dorps straat, Markt enz. Wij hopen dat u in deze 6 weken veel oudpapier zult hebben gespaart. Daarvoor reeds onze har telijke dank. Zr. M. Martha Door de slecht bezochte vergadering j.l. dinsdag voelden wij ons toch wel verplicht onze leden mede te delen dat voorfronten of complete tentoonstel-' lingskooien nog tot 11 augustus op te geven zijn bij L. Bos, Koningin Julianastraat 24, dan kunnen deze bij groter aantal goedkoper gekocht worden. Verf voor tentoonstellingskooien wordt door de vereniging gekocht, hierdoor krijgen wij altijd de zelfde kleur. Indien verf nodig, afhalen bij Th. Ewalds, Grotestraat 14, potjes zelf meebrengen. Houdt uw volgende vergadering 3 september vrij, deze is zeer voornaam, er mag dan niemand ont breken. Als nieuw lid is aangenomen G.L. Janssen, Koningin Julianastraat 44, Baarlo.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1