KERKELIJKE cA,™** Kerstbomen EMEENTE HELDEN J MAAGPIJN? Pleegzuster Bloedwijn cYl'ieuwó uit de^> •★ii van der VELDEN Zaterdag1 19 December. BERINGE DOODOP? versterkt. SUCMAC genee^lkeLAchten, PAROCHIE H. LAMBERTUS, HELDEN. ZONDAG: 4e van de Advent. Heden nam. 3 uur Lof en rozenhoedje. MAANDAG: 7 uur best. dienst Joannes Pubben en Joanna van Lier. 8 uur mds. voor Petronella Maessen. DINSDAG: 7 uur mds. voor Giel Schers. 8 uur best. d. ter ere van de H. Antonius. WOENSDAG: 7 uur best. d. voor Christina Jans sen. 8 uur best. d. voor Elisabeth Cox-Nijssen. DONDERDAG: Vigilie van Kerstmis, geboden vasten- en onthoudingsdag. 7 uur best. d. voor overl. ouders Verlinden- van der Schoot en afgest. kinderen. 8 uur best. d. voor Hubertina Vercoulen. VRIJDAG: Hoogfeest van Kerstmis, geboden feestdag, te vieren als Zondag, zodat de ont houdingsplicht is opgeheven. Vóór de Nachtmis zal het Allerheiligste in licht processie overgebracht worden naar de nieuwe 76uur 2 H. Missen, 8 uur 3 H. Missen. 9,15 uur 2 H. Missen, gevolgd door de Hoogmis. 3 uur Vespers en Lof. ZATERDAG: Tweede Kerstdag, feest van de H. Stephanus, dag van devotie. De H. Missen om 7, 8,15 en 10 uur. 8,15 uur best. d. voor overl. ouders Verschaeren-Janssen. 3 uur Lof en rozenhoedje. PAROCHIE SINT JOZEF, BERINGE. ZONDAG: 4e van de Advent. H. Missen 7,30 en 10 uur Hoogmis. 6,45, 7 en 9 uur H. Communie- uitreiken. 2% Lof, daarna congregatie voor de meisjes onder de 17 jaar. MAANDAG: 7,30 uur best. dienst voor familie A. Jacobs-Steeghs. DINSDAG: 7,30 best. d. voor overl. van de fa milie Jacobs-Beurskens-Peeters. WOENSDAG: 7,30 uur jgt. voor Maria Ghielen- Nillessen. DONDERDAG: 7,30 uur best. d. voor familie H. Thijssen-Grubben. VRIJDAG: Hoogfeest van Kerstmis. Om 5 uur de Nachtmis gevolgd door 2 leesmissen; de mis van 5 uur wordt opgedragen voor de fam. P. Steeghs-van Ratingen, om 7.30 2 leesmissen; om 8.45 u. 2 leesmissen; om 9.45 u. 8e H. Mis gevolgd door de Hoogmis voor overl. van fam. W. Grom- men-van Ratingen. 4 uur completen. ZATERDAG 2C Kerstdag, feestdag van de H. Stephanus, 2e dag van de aanbidding. H. Missen 7; 8.30 en 10 uren Hoogmis voor Maria Wilms- Scheers om 4 uur completen. De jeugdweek van onze parochie behoort weer tot het verleden. De jongens en meisjes hebben zich volkomen gegeven aan de hun gestelde taak. Priester en leek, dokter en juffrouw Hoense- laars spraken over de levensvragen van deze leeftijd. Nu komt het er maar op aan te behouden wat wij gekregen hebben. Ook het spel van Zondagavond was af en heeft de aanwezigen ge boeid van het begin tot het einde. Dank dus aan allen, bestuur der K.A. van meisjes, van Jonge Boeren, meisjes en jongens van de pa rochie, zij die spraken of speelden voor de samen werking, maar ook aan de huishoudens die de kinderen of onderhorigen telkens lieten komen naar de bijeenkomsten. PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. ZONDAG: 4dc Zondag van de Advent. De lste col lecte is voor onze kerk, welke ten zeerste wordt aanbevolen. De 2de collecte is voor de bisschop pelijke noden. De Is te H. Mis is voor de parochie. De Hoogmis is voor Jacobus Beurskens. Deze namiddag om 2,30 uur Lof (intentie voor de godsdienstige belangen der parochie) waarna vergadering voor de mannen en jongens van de H. Familie. MAANDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor afg. fa milie Gellen-Engels. Om 8 uur plechtig jaarg. voor Andreas Verhaegh. 's Avonds om 6.30 uur Noveenoefening ter ere v. O.L.Vrouw van de Wonderdadige médaille. Om 7 uur laatste zangrepetitie van de Kerst liederen (zangboekjes zijn weer verkrijgbaar). Om 7,30 uur Godsdienst-cursus voor alle 18- jarigen. DINSDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Martin Beurskens. Om 8 uur maanddienst voor Wilhel- mina van Nienhuijs-Grommen. WOENSDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor afg. familie Dorssers-v.d. Kerkhof. Om 8 uur gest. jaarg. voor Maria Gertrudis van der Velden en ouders. DONDERDAG: Vigilie van Kerstmis, geboden Vasten- en Onthoudingsdag. Om 7 uur gez. H. Mis uit dankbaarheid. Om 8 uur maanddienst voor Willem Lormans. VRIJDAG: (geen onthoudingsdag) Hoogfeest van Kerstmis; geboden feestdag. Vandaag en beide volgende dagen is 40 uren-gebed van 7-4 uur Gelieve per buurt een half uur aanbidding te houden. De nachtmis is om 5 uur, deze en de twee vol gende H. Missen worden opgedragen voor de in tentie: Vrijheid der Kerk achter het ijzeren gor dijn. De dageraadsmis (2de gezongen) is om 7 uur, voor Wilhelmina van Bussel-Hanssen, één voor de parochie en één voor Andreas Verhaagh. De dagmis (3de gezongen) is om 9 uur voor Mar- tinus Pubben, én voor de parochie en één voor Andreas Verhaagh. In de nachtmissen wordt communie uitgereikt na de le pl. nachtmis eerst aan de koorzangers, en dan verder per twee rijen banken aan de gelovigen. De liederen, die door allen gezongen worden zijn: Nu zijt welle kome, Maria die zoude, en Herders, Hij is ge boren. Des middags zijn om y24 de Vespers van Kerst mis. ZATERDAG: om 7 uur gest. Sacramentsmis. Om 8 uur H. Mis tot intentie van Elisabeth van Roer mond. Om 9 uur gest. Sacramentsmis. Om 10 uur Hoogmis voor Johannes en Johanna van Knippenberg, des middags om %4 Vespers. ZONDAG a.s. om 7 uur H. Mis tot intentie van Elisabeth van Roermond. Om 8 uur gestichte leesmis. Om 9 uur gestichte leesmis. Om 10 uur Hoogmis ter ere van O.L.Vrouw uit dankbaar heid. 's Middags om %4 completen en sluiting van het 40 uren-gebed. Biechtgelegenheid voor Kerstmis: Iedere morgen onder de H. Mis van 7 uur in de biechtstoel van de pastoor en onder de H. Mis van 8 uur in de biechtstoel van de kapelaan. Dinsdag- en Woensdagavond van 5-7 uur. Donderdagmiddag van 3-7 uur en van 7% - 9 uur (in vier biechtstoelen). RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. ZONDAG: 4e Zondag van de Advent. De eerste collecte is voor onze eigen kerk, de tweede-voor de bijzondere noden van het Bisdom. Om 6,30 uur H. Mis voor overl. familie Janssen-Beek (coll. P. Janssen). Om 8,30 uur maanddienst voor Le- onarda Verhaegh-Joosten (coll. C.J. Bos). Om 10,15 uur Hoogmis voor de overl. familie Joosten- Grammé (coll. Chr. Keizers). Na de Hoogmis afrekenen voor de Zelatricen van de Pauselijke Missiegenootschappen op de pastorie. Om y> 3 Lof ter ere van Maria volgens de intenties van de Paus; gebeden uit de boekjes die daarvoor zullen worden verstrekt. MAANDAG: Om 7,45 uur voor de zielerust van de heer Bekker. DINSDAG: Om 7,45 uur voor Arnold Kurvers. WOENSDAG: Om 7,45 uur voor Christiaan Vaes- sen en Gertrudis Ottenheijm. DONDERDAG: Vigilie van Kerstmis, geboden Vasten- en Onthoudingsdag. Om 7,45 uur uit dankbaarheid van de familie Gommans-Hunne- kens. VRIJDAG: Hoogfeest van Kerstmis. Het ge bruik van vlees is toegestaan. Om 5 uur Nacht mis, gevolgd door twee stille H. Missen; de eerste H. Mis voor Frangois Jamin; de tweede voor Petrus Hillen; de derde voor Hendrina Joosten- Ottenheijm (coll. H. Hermans). Men wordt ver zocht om de parochie-bundel mee te nemen; deze boekjes zijn nog verkrijgbaar op de pastorie voor 40 cent. Om 7,30 uur voor de zielerust van de heer Bekker; men wordt beleefd verzocht onder deze H. Mis de middenbanken vrij te laten voor de mannen van Huize „Savelberg". Om 8 uur voor Cathrien Lormans-van Kuylenburg en overl. familie (coll. B. Joosten). Om 10 uur Hoogmis voor de zielerust van de heer Bekker (coll. M. Kurvers. Om %3 Lof. ZATERDAG: Tweede Kerstdag. De diensten als op Zondag. Feestdag van de H. Stephanus, eerste Martelaar. Om 6,30 uur H. Mis tot genezing, fa milie Joosten-Kocn (coll. W. Verhaegh). Om 8,30 uur ter ere van O.L.Vrouw van Banneux (coll. J.v.Rijswijck). Om 10,15 uur Hoogmis als jaar- dienst voor Jacomina Wijhers-Vullings (coll. M. Nooijen). Om Vz3 Lof. Biechtgelegenheid: Vanaf Maandag elke dag ge legenheid om te biechten om 7 uur onder de eer ste H. Mis tot na de H. Mis van 7,45. Donderdag vanaf 4 uur tot 7 uur, daarna vanaf 7,30 uur zolang er achtereenvolgens biechtelingen zijn; biechtstoelen kerk en sacristie. Vrijdag na het Lof tot 4 uur. Maandag om %8 Godsdienstcursus voor de 18- jarigen op de pastorie. Laten de ouders zorgen, dat de kinderen ook onder de Kerstvacantie de H. Mis blijven bijwonen. VOOR ONZE EIGEN KERK: Vorige opgave 1438,38 Familie Pf 5, In de bus N. Nf 16, Winst kaartclub 0,67 Gift N. N1,50 NEVEDA EN SCHEEPJESWOL GOEDKOPE WINKEL BAARLO Zoekt U een Kerstgeschenk? Bij ons slaagt U zeker! F. TUMMERS-CREMERS Panningen - Roermond Te koop een 1-jarig rund, a-stal en een z.g.a.n. paardezadel. J. v. Nienhuijs, Hoogstr. 5, Beringe Voor een aardige KERSTBOOMVERLICHTIN G GEBR. VERBUGT Steenstraat Te koop of te ruil hoogdragende en pasgekalfde VAARZEN. J. Engels, Ringovenstraat 15 Pann. Erkend door de gezondheidsdienst als handelaar in t.b.c. vrije dieren. Te koop beste hoogdragende vaars, a-stal. Naus-Lenders, Egchel MAXIS CORSETTEN MAXIS BEHA'S GOEDKOPE WINKEL BAARLO Te koop wegens aanschaffing trac tor een z.g.a.n. hakselmachine 31 mondbreedte, 1 goede maaimachine 1 paards, onder garantie. G. Verstappen, Hoogstraat 15 Te koop 2 zeugen, 14 weken dracht. Wed. Sijben, Beringerhoek 6 Te koop een toom biggen A. Bots, Koningslust 604 Mooie Hulst Mooie bomen, billijke prijzen. Ook Uw schaaltjes vullen wij weer met tulpen enz. BLOEMEN GROENTE FRUIT RUIJSSTRAAT 15 TEL. 371 Vragen partij gele wortelen te koop. Totaal 1461,55 H. HART-PAROCHIE, GRASHOEK. ZONDAG: 4° van de Advent. Om %3 Lof met rozenhoedje. MAANDAG: zieledienst voor de overl. familie van Mullekom- v.d. Werf. DINSDAG: mnd. voor Gertrudis Steeghs-Spruijt. WOENSDAG: zieledienst voor de overl. familie Vanlier-Houben. DONDERDAG: Vigilie van Kerstmis; geboden Vasten- en Onthoudingsdag. zieledienst voor de overl. familie Steeghs-Verschaeren. VRIJDAG: Hoogfeest van Kerstmis. De Nachtmis om 5 uur, opgedragen voor het geestelijk welzijn van alle parochianen, waarna 2 leesmissen. Onder de lste leesmis wordt de H. Communie uitgereikt. Wegens het 40 uren-gebed wordt om 9 uur het Allerheiligste uitgesteld en beginnen achtereenvolgens 2 leesmissen, waar onder uitreiking van de H. Communie. Ook om 8 uur wordt de H. Communie uitgereikt. Om 10 uur de Hoogmis. Onder de II. Missen openschaal- collecte voor de priesteropleiding in ons bisdom. In de onthouding is vandaag gedispenseerd. Om 3 uur pl. Vespers en Lof. ZATERDAG: 2de Kerstdag en feest van de H. Stephanus, l"te martelaar. De kerkelijke diensten als op Zondag. Om 7 uur bij het begin der Is to H. Mis wordt het Allerheiligste uitgesteld; de 2de H. Mis om 8,15 uur en de Hoogmis om 10 uur, opgedragen als jaarg. voor Mathijs Gubbels. Om 3 uur Lof met rozenhoedje. Donderdagmiddag is gelegenheid tot biechten in 2 biechtstoelen van 3 - 6 en van 6% - 9 uur. Verder nog Kerstdag na het Lof. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HELDEN Aangiften over het tijdvak 10 t/m 16 Dec. 1953. GEBOREN: 10 Dec. Peeters, Anna Huberta Ma ria, Egchelseweg 28; 11 Dec. Van Heugten, El- viera Johanna Theodora, Roggelseweg 5; 14 Dec. Backus, Johannes Gerardus Peter Marie, Vos berg 21; 16 Dec. Huijs, Maria Sophia Johanna, Driessen 5. OVERLEDEN: 9 Dec. te Venlo: Peeters, Marga- retha, echtgenote van Timmermans, Martinus, oud 77 jaar/wonende Nieuwstraat 2. 10 Dec. te Venlo: Driessen, Hendrikus, echtge noot van Gommans, Maria, oud 64 jaar, wonende Spiesberg 9. SPAARZEGELVERENIGING HELDEN. A.s. Dinsdag worden de M.S. zegelboekjes bij de winkeliers die aan deze actie meedoen opgehaald. Huismoeders, heeft u nog boekjes, breng ze dan vóór die tijd bij uw winkelier. Daar wij doorgaan met dezelfde kleur zegeltjes, behoeft u, zo u dit wenst, boekjes die nog niet vol zijn, nog niet in te leveren. Drieling kalveren. Op de boerderij van de heer W. van Berlo Groeze 1, heeft dezer dagen een koe het leven geschonken aan een drieling. Het zijn goede normale gezonde diertjes; 2 maal- kalveren en 1 stierkalf. Dit is een feit dat niet dikwijls voorkomt. JONGE MIDDENSTAND VERGADERDE. De laatste vergadering van de K.J.M.V. afd. Hel den, welke Maandagavond gehouden werd in lokaal Van Soest, was grotendeels gewijd aan een spreekbeurt door DE W. van Heukelom. Deze causerie, waarin hoofdzakelijk godsdien stige en geloofskwesties werden besproken was van grote betekenis, zowel om de belangrijk heid der behandelde stof zelf, als om de over tuigende manier waarop deze door een leek met hoge algemene ontwikkeling en veel levenserva ring werd geboden. RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL. ZONDAG: 4de Zondag van de Advent. l8te col lecte voor onze kerk, 2d0 collecte voor de nieuwe kerken. %8 leesmis. %10 hoogmis (mnd) Peter Joh. Timmermans. 3 uur Adventslof, daarna Ma- ria-congregatie. MAANDAG: %8 best. d. Peter Mathijs Gubbels. DINSDAG: %8 best. d. Jac. Janssen, Wilhel mina Daniëls en Theodoras Daniëls. WOENSDAG: 8 best. d. Peter Joh. Timmer mans en Dorothea Peeters. DONDERDAG: Vigilie van Kerstmis. Geboden Vasten- en Onthoudingsdag. %8 hoogmis tot bij zondere intentie. 5-7 uur biechtgelegenheid. VRIJDAG: Hoogfeest van Kerstmis. lsto collecte voor de verwarming van de kerk, 2de collecte voor de nieuwe kerken. %6 Nachtmis, best. d. Louis Naus en Catharina Sijben. Daarna twee leesmissen. Om y28 twee leesmissen. %10 jaardienst Gerardus Nijssen. 3 uur Lof, daarna biechtgelegenheid tot 4 uur. ZATERDAG: 2dc Kerstdag. lste collecte voor onze kerk, 2de collecte voor de nieuwe kerken. y28 leesmis. 9 uur hoogmis overl. familie Hilkens- Smolders. 3 uur Lof. ZONDAG: lste collecte voor onze kerk, 2de col lecte voor de nieuwe kerken. 8 leesmis. %10 Hoogmis tot dankzegging. 3 uur Lof. PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. 4e Zondag van de Advent. Te beginnen met Maandag wordt weer elke dag 's avonds het rozenhoedje gebeden in de kerk om 6 uur. MAANDAG 7 uur best. H. Mis voor z. Hendrik Linssen. 7.45 uur Hoogmis t. e. van de Onbe vlekte Ontvangenis van Maria. DINSDAG 7 uur best. H. Mis voor z. afg. fam. Franssen-Hermans. 7.45 uur best. H. Mis voor z. Maria Huijs. WOENSDAG 7 uur best. H. Mis voor z. Theod. Ottenheijm en Gertrudis Gerards. 7.45 uur gest. jgt. voor z. Jacobus Jacobs en Maria Cath. Mo- bers. 6 uur lof ter ere van de H. Jozef. DONDERDAG 7 uur best. H. Mis voor z. Maria Huijs. 7.45 uur gest. jgt. voor z. Peter Vervoort, Petronella Colbers en Pieter Hendriks. Vigilie voor het Hoogfeest van Kerstmis, gebo den Vasten- en Onthoudingsdag. Er wordt biecht gehoord van 3 tot 7 uur en van 7.30 tot 9.30 uur. Een Eerw. Pater zal mee biechthoren. VRIJDAG. Hoogfeest van Kerstmis, geboden feestdag, geen onthoudingsdag. Om 5 uur de pl. Nachtmis, gevolgd door 2 stille H. Missen. Geen kinderen in de Nachtmis. Om 7.30 uur, 8 uur en 8.30 uur stille H. Missen. Om 9 uur en 9.30 H. Missen voor de kinderen. Om 10 uur pl. Hoogmis. Plechtige Vespers om 3 u. ZATERDAG 2e Kerstdag. De kerkelijke diensten als op Zondag. De Hoogmis ter ere van de On bevlekte Ontvangenis van Maria. Om 3 uur lof ter ere van het Onbevlekt/ Hart van Maria. ZONDAG 27 December. De Hoogmis wordt opge dragen t. i. van de leden van de Onderlinge Ziekte verzekering. MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, KESEEL-EIK ZONDAG 4e Zondag van de Advent. Om 7 uur vroegmis. Om 9V2 uur Hoogmis voor Piet Ron ken. Om 2% uur lof met rozenkrans. MAANDAG 7 uur gez. H. Mis voor overl. v. d. fam. Braijnen-v. d. Venne. DINSDAG 7 uur zesw.dienst voor Frans Deuling WOENSDAG 7 uur gez. H. Mis voor Helena Gertr. Janssen. DONDERDAG 7 uur gez. H. Mis voor overl. v. fam. Franssen-Peters. Vigilie voor Kerstmis, geb. Vasten- en Onthou dingsdag. Van 4 - 8 uur biechten, ook door een eerw. Pater. VRIJDAG Hoogfeest van Kerstmis, geboden feestdag. Om 5 uur Nachtmis, gevolgd door 2 leesmissen. 7 uur 3 leesmissen. 9 uur 2 leesmis sen, gevolgd door pl. Hoogmis. Na de Hoogmis uitstelling en zegen met het Allerheiligste. Om 2% uur pl: Vespers en lof. ZATERDAG 2e Kerstdag, feest van de H. Step hanus, eeste martelaar. Dag van devotie. Om 7 u. vroegmis. 8 uur leesmis. 9% uur hoogmis tot int. v. d. fam. Driessen - van Gasselt. Om 2% uur lof met rozenkrans. ZONDAG a.s. 7 u. vroegmis. Om 9% u. Hoogmis PANNINGEN Leesbibliotheek geopend van y28-y29 in het patronaat. BERINGE Hedenavond vergadering v. d. Vriendenkring, %8 bij Gielen-Beurskens. BERINGE 8 uur theater Vios De zoon van Ali Baba Zondag 20 December BERINGE theater Vios 5 uur De Schat der Comanchen. BERINGE 8 uur theater Vios De zoon van Ali Baba PANNINGEN Leesbibliotheek geopend na de hoogmis in het patronaat. Maandag 21 December BERINGE fanfare Beringe repetitie 8 uur GRASHOEK %8 repetitie fanfare Gras- hoek. Dinsdag 22 December PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie KONINGSLUST 7 uur oefenen Indianen Woensdag 23 December BERINGE theater Vios 8 uur De strijd om de Apache pass. PANNINGEN 8 uur repetitie Bel Canto in zaal Brummans. GRASHOEK y28 repetitie fanfare Gras- hoek. Donderdag 24 December PANNINGEN 7% uur E.H.B.O.-cursus in Patronaat Panningen Vrijdag 25 December KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare BERINGE theater Vios 5 en 8 uur Bright Victory Zaterdag 26 December BERINGE theater Vios 5 en 8 uur Bright Victory PRIJZEN HELDENSE WINKELWEEK. Hier volgen nog eens de nummers waarop een prijs is gevallen met de verloting van de winkel week. Enige prijzen zijn nog niet afgehaald. Men heeft hiervoor nog gelegenheid tot en met 23 December a.s. bij het Secretariaat Winkelweek, Steenstraat 9, Panningen. 97992 49283 97550 18451 5498 26150 39139 42200 99973 79868 19050 97515 57990 26148 40284 93623 27137 76062 12391 28899 79877 29037 89015 25461 63553 38588 83954 52393 5193 87654 23205 51688 18229 42399 49985 44207 44219 27160 10611 39969 25292 47581 46982 11650 79933 49730 79759 45542 95438 89972 8359 39766 70978 87982 94011 21045 96172 85754 46131 71288 140993 47825 45859 50356 30470 23349 99134 47762 80200 27231 152723 39593 73664 86581 77389 63081 23438 31943 90859 103532 39763 78701 33051 17308 149642 154822 107999 125444 40449 98401 107530 42528 60822 55105 31526 152411 66070 170033 74680 14182 2800 64549 59041 19420 107764 132572 62502 74706 62599 45022 171719 16564 38358 96000 10592 138496 108274 70308 120100 38782 145581 140714 121087 105409 137122 113463 4247 144900 69613 77976 155339 145602 68250 71048. PANNINGEN Praatavond. Maandagavond om 8 uur is er in het patronaat te Panningen een politieke praatavond. Twee onderwerpen van groot belang worden er aan de orde gesteld door deskundige sprekers. Om het voornaamste het eerst te noemen: de politieke eenheid der Katholieken", een onder werp dat velen bezig houdt. En uiteraard van groot belang voor de naaste toekomst voor de katholieken van ons land. Is deze eenheid nood zakelijk of gewenst? Het tweede onderwerp „Belastingverlaging" is een punt van practische politiek en hiervan zul len wij allen, boeren, middenstanders en arbei ders, in meerdere of mindere mate kunnen pro fiteren. Laten wij, katholieken, toch eens ontwaken uit onze politieke verdoofdheid. De politiek is zo be langrijk. Enhebben wij niet de plicht ons in te laten met politiek in het belang van het al gemeen en van ons zelf? Bovendien, laten wij goed bedenken, ook al bemoeien wij ons niet met de politiek, de politiek bemoeit zich in ieder ge val wel met ons. Het afdelingsbestuur Panningen van de Katho lieke Volkspartij rekent Maandagavond op een volle zaal. BOND ZONDER NAAM „Mensen in Nood." De Kerstkaarsen „Mensen in Nood" zijn bijna uitverkocht, er zijn nog enkele verkrijgbaar. Hiervoor kunt u zich wenden tot de promotricen of tot de hoofdpromotrice. De vele aanvragen van Helden en Beringe moeten we jammerlijk teleurstellen. Grashoek is voorzien. Zo er in ge noemde parochies afdelingen waren van de B. Z.n. kregen zij ook hun aantal kaarsen toege wezen. In deze parochies voelen ze wel om een afdeling te vormen, maar wie begint er mee? Inlichtingen bij de hoofdpromotrice Steenstr. 17 Panningen. Nieuwe leden kunnen zich hier ook opgeven. Steunt het zeer zware en mooie werk van Pater Loop door uw lidmaatschap en uw vrijwillige bijdrage. Volgens Pater Loop op j.l. Woensdag 9 December, had hij de linnenkast helemaal leeg en kon hij de vele aanvragen va.n arme gezinnen niet uitvoeren. Wie stuurt iets naar Pater Loop Haarlem? Geld is natuurlijk ook welkom! A.s Woensdag 23 Dec. 's avonds 7 uur zal in zaal Jacobs Helden de eerste les beginnen van de verkorte cursus in „Ziektenbestrijding in de fruit teelt". Zij die zich nog niet hebben opgegeven en toch de cursus wensen te volgen worden ver zocht om op 23 Dec. aanwezig te zijn. Toneel „Als de rozen verwelkt zijn". Zondag 27 December zal in het patronaat te Be ringe een toneelavond gegeven worden door de Toneelclub van de K.A.B. in samenwerking met Voetbalvereniging BEVO. Opgevoerd zal wor den „Als de Rozen verwelkt zijn" en de klucht „Als men meisjes fopt". De baten zullen worden afgedragen aan de kerk van Beringe. Finales schiet- en kaartwedstrijden. De uitgestelde finale voor de schietwedstrijden van schutterij Sint Plubertus en Voetbalvereni ging BEVO te Beringe zal doorgang vinden op heden Zaterdagavond vanaf 7 uur en morgen vanaf 3 uur in clublokaal Piet Steeghs. De finale voor de kaartwedstrijden zal plaats hebben, heden Zaterdagavond vanaf 7 uur incafé Piet Steeghs en morgen, Zondag vanaf 3 uur in café Gielen-Beurskens Hoeve. Houders van kaarten wordt aangeraden tijdig aanwezig te zijn. Kaarten moeten worden inge leverd. Zonder kaart bestaat geen recht om in de finale mee te spelen. Zie ook advertentie. EGCHEL Toneelgezelschap „EROS". Zondag j.l. opende het toneelgezelschap „Eros" het nieuwe toneelsei zoen te Egchel met de opvoering van het toneel spel „De Vluchtelinge" in 3 bedrijven door C. v.d. Lingen. De zaal was tot in alle hoeken gevuld, waaruit blijkt dat een goed toneelstuk zoals deze avond werd geboden nog graag door de mensen wordt gezien. Het spel dat hier geboden werd was van het begin tot het einde zeer spannend en werd in ademloze stilte door het publiek gevolgd, waar uit dus ook blijkt, dat de speelsters en spelers hun rollen zeer goed vertolkten. Dat het publiek tevreden was bleek uit het krachtig applaus dat na ieder bedrijf klonk. Zondag 20 Dec. hoopt Eros ook weer voor een volle zaal te kunnen spelen, wat de kerk te Egchel zeer ten goed komt. KESSEL. Onder bescherming van Pater Loop. Toen een de zer dagen de promotrice van de Bond Zonder Naam uit Kessel terugkeerde van Pater Loop te Panningen, was het al laat geworden, maar onze meisjes hoefden geen angst te hebben, want de Pater reed zelf met zijn auto achter hen aan, tot op het kruispunt Helden-Kessel, waar hij nog even uit zijn wagen kwam om hen allen nog eens hartelijk te groeten. Dit was wel een bijzonder mooi besluit van deze avond. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE Week van de 4e Zondag van de Advent. ZONDAG: 7.- H. Mis voor de parochie. 8.30 H. Mis voor de Jonge Boeren-vereniging. 10.- Hoog mis, met volkszang, 9e maanddienst voor Hub. Wolfhagen. 15.- Lof, waarna Congregatie voor de Huismoe ders. 18.- Rozenkrans bij O.L.Vrouw in 't Rooth. MAANDAG: 7.- gez. H. Mis voor Lodewijk Leijs- sen en zoon Gerard. 7.45 gez. H. Mis voor Peter Joh. Nijssen, echtg. en zoon Rudolf. DINSDAG: 7.- gez. H. Mis ter ere van het H. Hart voor e engenezing. 7.45 jaarg. voor Gerard Joosten en Maria Thijssen. Gelegenheid om H. Sacr. der Biecht te ontvangen van 17 - 19 uur. WOENSDAG: 7.- jaarg. voor Gerard Janssen. 7.45 gez. H. Mis voor Henricus Hermans. Gelegenheid om H. Sacr. der Biecht te ontvangen van 17 - 19 uur. DONDERDAG: Vigilie van Kerstmis. Geboden Vasten en Onthouding. 7.- jaarg. voor Joannes Vaessen en echtgenote. 7.45 lle maandd. voor Joseph Joosten. Gelegenheid (in 3 biechtstoelen) om H. Sacr. der Biecht te ontvangen van 14-16 uur, 16,30-18,30, 19-20 uur, niet later. VRIJDAG: Hoogfeest van de Geboorte des He ren. Geboden Feestdag. Het gebruik van vlees is heden toegestaan. 4.- Plechtige Nachtmis voor de parochie, gevolgd door 2 H.H. Leesmissen: voor Gertrudis Teeu- wen-Huijs (O.L.Vrouw van Goede Raad) en voor overledenen; waaronder H. Communie wordt uit gereikt en Kerstliederen worden gezongen. 7.- 3 H.H. Leesmissen tot bijzondere intenties. 9.- 2 H.H. Leesmissen tot bijzondere intenties, ge volgd door Plechtige Dagmis, gest. jaarg.voor Gerard Joosten en Maria Thijssen. 15.- Plechtige Vespers. ZATERDAG: 2» Kerstdag. Feest van devotie. 7.- H. Mis. 8,30 H. Mis voor de parochie. 10.- Hoogmis, gest. jaarg. voor Petrus Peeters en Eva Curvers. 15.- Lof, v.d. intenties van Z.H. de Paus. „Mijn Sterren" Er zijn nog altijd mensen die niet precies weten hoe ze moeten handelen om een album voor „Mijn Sterren" te bekomen. U doet in een en velop 3 bonnetjes, die aan de foto's zitten; in de envelop doet u voorts 'n briefje waarop u schrijft of Pater Loop u een album wil sturen, in de en velop doet u een geldelijke bijdrage. Op de en velop boven links zet u „Mijn Sterren" en „Aan tekenen" en u moet de envelop zelf aanbieden aan het loket van de post. Op de envelop schrijft u als adres: Pater Loop Haarlem. Links onder of achterop uw adres in blokletters. Weet u, dat al zeer veel albums in Helden ont vangen zijn? Nogmaals: doet het goed, anders loopt het misschien mis. Toepen ten bate van schutterij St. Leonardus. Op Zaterdag 19 Dec. a.s. om 7 uur begint bij A. Reijnen Kerkstraat de finale van de toepwed- strijden, die aldaar gehouden worden op 12 en 13 December. Voor deze finale zijn de prijzen als volgt: le prijs waardebon van 10 gulden; 2e prijs waar debon van 7.50; 3e prijs fles oude klare; 4e prijs prijs een kist appelen; 5e prijs waardebon van 2.50. Extra prijs waardebon van 2.50 voor de hoogste aantal gewonnen series. De deelnemers wordt verzocht hun seriebriefjes mee te brengen. Voor degenen, die niet op tijd aanwezig kunnen zijn, zal het bestuur loten. Voor deelnemers die om 8 uur zonder kennisgeving niet aanwezig zijn, vervalt (len) de serie(s). Het serietoepen zal worden voortgezet eveneens op Zaterdagavond om 7.30 uur bij Alfons Reijnen Egchelhoek en Zondag na de Hoogmis en ook Zondagavond om 7 uur. Gezien de mooie en waar devolle prijzen die we iedere week zullen bekend maken verwachten we vele toepliefhebbers. Steun de schutterij door deelname aan de serie- toepwedstrijden. Gunning werk. Door architect H. v. d. Hombergh werd onderhands aanbesteed het bouwen van een tuinderswoning aan de Ninnesweg te Panningen, voor rekening voor dhr. J. Janssen, opgedragen aan Fr. Janssen, Ninnesweg en G. Kessels, te Steenstraat Panningen. HELDEN-DORP MET KERSTMIS LUIDT DE KLOK. Ja, in de Kerstnacht 1953 zal de klok luiden in de nieuwe toren der Sint Lambertuskerk. Velen zullen zich hierover verheugen, maar belang rijker is toch dat met Kerstmis ook de gerestau reerde kerk in gebruik zal worden genomen. Banken en biechtstoelen werden reeds geplaatst en men is reeds bezig met de bouw van een orgel, zij het dan voorlopig van bescheiden formaat. Verschillende onderdelen van het meubilair uit de noodkerk werden reeds overgebracht, en aller lei nieuw meubilair wordt nog voor Kerstmis verwacht. Huisvlijttentoonstelling. De eerste voorbereiden de besprekingen over de te houden huisvlijtten toonstelling, bij gelegenheid van de 25e Lihate, zijn gehouden. Thans wordt de medewerking van de huisvlijt - beoefenaars gevraagd. Alle K.A.B.- leden die iets waardevols, iets moois, zelf ge maakt hebben, kunnen aan deze tentoonstelling mee doen. De inschrijfformulieren zijn bij het secretariaat, Steenstraat 27, volop verkrijgbaar. Vraag nu reeds een inschrijfformulier en vul het voorlopig intekenbiljet in. Het comité van deze huisvlijttentoonstelling is op een dergelijke tentoonstelling geweest te Heer len en zou deze gaarne evenaren of nog beter overtreffen. De KAB Limburg heeft haar volle medewerking toegezegd en onze afdeling wordt verzocht eveneens haar volle medewerking te verlenen. Wij rekenen dus op u allen. Kerstcollecte. De kajotters zullen in de loop van de volgende week de envelopjes voor de kerst actie bij u aanbieden. De opbrengst is geheel be stemd voor de sociaal-caritatieve instellingen v. de KAB. Wij doen allen onze gift, groot of klein, in de envelopjes. Praatavonden. Reeds enkele malen is in de be stuursvergaderingen de wens naar voren geko men om praatavonden te houden. Men heeft dan ook besloten om hier na Nieuwjaar mee te be ginnen. Laat eerst de feestdagen voorbij gaan, en dan zullen we spoedig aanvangen. Tevens zullen er na Nieuwjaar ook een 3-tal ontwikke lingsavonden gehouden worden. Gezinszorgfonds. Enkele wijzigingen zijn er ge komen in het gezinszorgfonds. Deze zullen aan d« leden van dit fonds binnenkort bekend worder gemaakt. iicMin gen bij Uw apoiheker oi drogist. SPORTCLUB A.s. Zondag na het lof sportclub De leidsters VERLOREN EN GEVONDEN Vermist 4 sierduiven. Theo Smedts, Hub 131. Gevonden een Philipslamp met bajonetfitting 75 watt, in de Keup. G. Berghs, Ruijsstr. 28. Gevonden een kinderwantje, rood met blauw in de Hoeve. L. Vervuurt, Helenaveenseweg 29 Gevonden een blauw geruite heren-sjaal. G. Mol: Maasbreeseweg. Verloren een zwarte vulpotlood. Sevens, Park weg 5, Helden. Verloren Woensdag van Ringovenstraat over di Kerkstraat naar Markt, elleboog van knalpijp v Mobilette. R. Engels, Markt 35. Verloren een bruine vulpen. J. Peeters. Baarlose weg 15a. Blijven liggen bij v. Oostayen in de winkel eet paar blauwe vingerhandschoenen. Kerkstr. 11. Verloren een paar rode handschoenen. Trau Steeghs, Kaumeshoek 1, Beringe. Gevonden een „persliën". Terug te bekomen aai de Franciscusschool. Gevonden Vrijdag op het Ninnespaadje 2 schroe vendraaiers. Barbara Verhaag, Ninnesweg 10. Verloren Vrijdag van Markt naar Vliegert, rech ter werkschoen. A. Theeuwen, Vliegert 21. Verloren een blauw geruite sjaal. H. Ronger Everlo 168d. Gevonden een paar bruine damesglacé's op d Molenstraat. Mia Janssen, Molenstraat 20. Verloren in September van Zandberg naar He! den-Dorp 'n zwarte ceintuur met rode steentje: Hendriks-van Dijk, Keup 55a. Gevonden een damesring, zonder steentje in d kerk. Frencken, Schoolstraat 30. Blijven liggen bij Rutten, Markt 27, in de winkc een paar handschoenen. Rutten, Markt 27. Verloren van v. Hövellstraat naar Scheut elke: weg een groen Delana truitje. Mariet Beeks, Scheutelkesweg 14.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2