FS. L.OT DOREN l P.WELTEN HELDEN t^ractiócke Overhemden vanaf 4.95 Ot. ^^Vlicola cadeaux! Sokken en sportkousen REGENJASSEN WINTERJASSEN JACKETS I jBrummanó 1 JAC. KESSELS MARKT 31 KES5EL Jan van Heugten fVonloen DEMKA Ongeschoold personeel huis met tuin e- MAATKLEDING is toch beter f f f f l X lJ HERBESAN THEE Pleegzuster Bloedwijn *Qau de colocjneó mm iti^eóckenkciczen vj verboden is korting te geven II F. Tummers-Cremers Opgelet LEO HOUWEN OOMEN, BERINGE H II f f -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* ^J^eóóeló' kapsalons Beringe *- *- $- $- «- *- *- $- ê- G. v. d. Beucken- Feller Wegens familiefeest is a.s. DONDERDAG ons bedrijf GESLOTEN. Jos. Pubben, Bakkerij Beringe. PANNINGEN Loomheid en Verstopping! Wegens familiefeest GESLOTEN k k Shawls 'n prachtige collectie vanaf 3.60 Wollen en zijden zelfbinders DUBBELTOON en GUMMI vanaf 12.50 POPLIN en EGYPTISCH LINNEN vanaf 36.50 GABARDINE vanaf 69.50 HEREN EN JONGENS e VOOR HEREN EN JONGENS Bij ons ontvangt U winkelweek bonnen en korting Beekstraat 1, Panningen 4711 Bourjois Boldoot Farina Valdelis Guierlain Onze kapdozen, Reis-néces- saire, kap- en manicure- etui's zijn van bijzondere klasse. Voor moeder, zus en verloofde het juiste cadeau bij IVÓROL': tanden "Wit aderrT Fris Helden-Dorp NEEP Telefoon K 4759-413 MATH. VERSTAPPEN, Neer T ONZE RECLAME-ACTIE GAAT DOOR TOT 6 DECEMBER. IEDERE KOPER ONTVANGT 5% KORTING 4 BLERICK Afd. draad en draadproducten II TE KOOP II 0 k k k NEVEDA- EN SCHEEPJES-WOL GOEDKOPE WINKEL BAARLO Sinds jaren gaat U voor een beter ver zorgd en modern kapsel naar, Kessels' Kapsalons Nu wij voor de eerste maal bekoorlijk aan deWinkelweek kunnen deelnemen, zeggen wij andermaal; vooreen beter cadeau in Parfumerieën) Byoute- rieën of rookartikelen naar 5 4 HET HORLOGE... 4 DE WEKKER, PENDULE of KLOK... 4 UW GOUDEN RING, ARMBAND of BROCHE... 4 HET GERO-ZILVIUM of ZILMETA... O UW PARKER VULPEN, SWAN of BLACKBIRD... UW BRIL in de modernste uitvoering... EN INGEKOCHT MET KENNIS VAN ZAKEN... 4 GEKOCHT DOOR SINT NICOLAAS MET DE GARANTIE VAN EEN SINDS 1907 BESTAANDE ZAAK- BIEDT U DE BESTE WAARBORG VOOR EEN ALTIJD GEWAARDEERD SINT NICOLAAS-GESCHENK. HELDEN-PANNINGEN TEL. 219 (MAASBREE TEL. 361) Voor prima verzorgde Levensmiddelen. Voor een goede Sigaar of Sigaret. Voor een knoop of ceintuur die Uw jurk opfleurt. Voor een passende hoed of pet behoeft U niet lang te zoeken. Hiervoor en voor veel meer kunt U terecht bij: Ruijsstraat 30 re Voor een degelijk huishoudelijk geschenk i) K slaagt U zeker bij A )C Met o.a.: Keuken uitzetten, 15 verschillende X kleuren, van prima kwaliteit. Alle emaille J\ artikelen. Haarden, kachels, en de bekende drie-gaats fornuis-kachels. Alle cadeaux worden op verzoek bewaard, y jj; en op de gewenste tijd thuis bezorgd. jj BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften van 12 tot en met 18 November 1953. GEBOREN; 11 Nov. Fleuren, Margaretha Agnes Dorothea Johanna, Past. Knippenbergstraat 5; 11 Nov. Van Lier, Wilhelmus Theodorus, Ring- ovenstraat 12; 13 Nov. Willemsen, Peter Marie, Houwenberg 6; 13 Nov. Van den Beucken, Do rothea, Baarloseweg 52; 14 Nov. Gommans, Ja cobus Wilhelmus Marie, Markt 5. HUW. AANGIFTEN: 16 Nov. Weiten, Johannes Jacobus, oud 31 jaar, rijwielhandelaar, v. Hövell- straat 51, en Schers, Petronella Maria Francisca, oud 23 jaar, Driessen 8. GEHUWD: 16 Nov. Houben, Wilhelmus Huber- tus, oud 36 jaar, landbouwer, en Hunnekens, Do rothea Johanna Margaretha, oud 29 jaar, beide wonende te Helden. 16 Nov. Veldhoen, Lambertus Johannes, oud 25 jaar, gereedschapsmaker, wonende te Johannes burg (Z-Afrika), en Saes, Catharina Gertruda, oud 28 jaar, verpleegster, wonende te Helden. OVERLEDEN: 16 Nov. Scheers, Maria, weduwe van Wilms, Peter Johannes, oud 80 jaar, wonende Everlo 168. 18 Nov. Janssen, Theodorus, echtgenoot van Oo- men, Gertrudis, oud 80 jr, wonende Beringe 373. KRINGSTUDIEDAG J. B. EN T. 1953. A.s. Woensdag 25 November houden de Jonge Boeren en Tuinders van de kring Helden hun kringstudiedag 1953 in zaal Jacobs te Helden. Het programma is als volgt: 9 uur: Hoogmis met volkszang, opgedragen voor de leden van de J.B.T.B. ),45 uur: Vaandeloptocht naar de zaal. L0 uur: Opening van de studiedag door Kring voorzitter P. van Horen, waarna het Limburgs Volkslied wordt gezong. L0,15 uur: Inleiding door de geestelijk Bondsad- viseur Rector Joosten. Onderwerp: Ook gij zult voor mij getuigen. LI,30 uur: Inleiding Drs. Hutschemakers. Onder werp: Actuele problemen in land- en tuinbouw. L2,30 uur: Pauze. 2 uur: Behandeling ingekomen vragen, waarna proloog voor het toneel dat daarna gegeven wordt door de speciaal opgeleide toneelgroep der J.B. en T. afd. Sevenum. 2,30 uur: Toneel: Bruiloft van Kloris en Roosje. 1,30 uur Sluiting met Aan U o Koning der eeuwen Tussen de diverse agendapunten wordt een de- lamatiewedstrijd gehouden. Land. Rijvereniging „De Cavaliers" Woensdagavond 25 November om %8 zal in het lublokaal een algemene vergadering gehouden vorden. Op deze bijeenkomst zal een lezing ge- ïouden worden door de erevoorzitter Van Heuke- om, en zal ook Instructeur De Jonge een uit- enzetting geven over gymnastiek en theoreti- che rijkunst enz. Verder zal het winterprogram >n de toekomstige vorming van het achttal wor- ien toegelicht. Alle leden en vooral ruiters wor- len deze avond zeker verwacht. Ook niet-leden n diegenen die zich als lid willen opgeven zijn velkom. V.s. Zondag worden alle ruiters verwacht op de >efening om y22 op de Vosberg. Je ruiterclub zal volgende week de gouden brui- oft te Panningen opluisteren, nadere mededelin gen hierover worden Zondag gedaan tijdens de )efening. /erleden Dinsdag was er op het ruiterterrein een nen-cursus voor paarden gegeven door Bonds- nstructeur de heer Baltzer. Hiervoor was zeer ;rote belangstelling en allen die aanwezig waren uilen gezien hebben dat met zachte kalme hand reel te bereiken is bij het tuigen van jonge paar- len. Het vervolg van deze cursus zal deze winter ïog gegeven worden. Op Zondag 29 November >m 11 uur v.m. zal de heer Baltzer een oefen- ursus komen geven voor onze ruiters. JL Op 23 November hopen onze V (j lieve ouders en grootouders A Y Martinus Wijhers en j i Maria Wijhers-Verheijen i H de dag te herdenken dat zij (j Y voor 50 jaar in het huwelijk Y i traden. Dat God hen nog vele i A jaren moge sparen is de wens 1 Y van hun dankbare A Kinderen en Kleinkinderen. Y Panningen, November 1953. 1 Gelegenheid om te feliciteren: f) van half een tot half drie. Dagadres: Schoolstraat 26 Y CARNAVALSVEREINIGÏNG „DE KUUS" Leefste Kuuskes en Kuus, Det ter al laeve kumt in oos Carnavelsvereini- ging, bleek de vurrige waek Góndsdig wel op 't èrste Vaselaovesbal. 't Waas ter werkelik biës- tig gezellig. Ze dieje allemaol mèt en det is eige- lik 't vurnaamste, want de Raod van èlf en 't orkestje kónne allein auch neet alle lol en ple- zeer veerdig. D'r woordt gehost en gezónge en daonaeve auch nag gedanst. Alles bèjein genome waas 't eine geweldig good gesjlaagden aovend met eine góje Raod van èlf, dae we eigelik mèt „Gae" mósten aansjpraeke umdet 't allemaol Jónkhieëre, Barónne en Grave zien, en onnag eine Vorst. Um dees persoëne efkes aan uch bekend te make, wil ich ze èns opneume: M. v.d. Muilen: Vorst Kuus I. J. Tummers: Graaf 't Pinteneukerke. J. Fila: Baron de Vettige Boezjie. M. Gijsen: Jónkhier den Hooien Ruk. W. Tummers: Graaf Sjlidderpens. M. Boots: Baron den Druuëge. Fr. Pubben: Baron Ovesjeeter. H. Kessels: Graaf Pemelekruller. G. Ghielen: Jónkhier Tootérboehk. W. Leurs: Baron Friemeljanus. H. Stals: Jónkhier Wuilus Penzuuger. Jammergenog kós A. v.d. Mijl, dae auch tót Raodslid gekoze waas, dees functie op 11-11 neet oehtoefene, zoedet Fr. Pubben ziene plak toe innoom. De volgende kiër is v.d. Mijl d'r hiël zeker bèj um mèt de res d'n boel óp sjtelte te zétte, 't Volgende bal zal lichtig in Jannuwari in Beringe gegaeve waere, en we hope det ge dan allemaol kómt um auch èns gek te doon, neet allein de jóngere mer auch de aoje; of dinke die det ze gèn lol miër veerdig kónne. Dan wil ich uch auch nag efkes zegge det ge èns leedjes mót goan make vur de leedjesaovend. Rijme en dichte kónt ge allemaol wel, of mót dao de maon vur sjiene? Zeuk mer ei vlót, leuk me- lodieke en dan hebt ge de weurd zoë veerdig. Ei paar leedjes hebbe we al binne, mer we mótte d'r miër hebbe, dan is 't beste auch hiël zeker „geweldig". Natuurlik zal de maker van 't béste Carnavalsleedje vur 1954 beloond waere. Dus ich verwacht van euch allemaol det ge eur bést zoedt doon en lever de maaksels dan mer bèj mich in. Dus leefste Kuuskes en Kuus, aan 't werk, want: In 't alledaags laeve, Is 't idderein gegaeve, Te rijme en te dichte, Sónger 't hémd Wuilus Penzuuger. PATER LOOP NAAR PANNINGEN. Over het bezoek van Pater Loop volgen de ko mende week nadere mededelingen. Er zijn enkele mensen die gevraagd hebben of Pater Loop op 9 December, wanneer hij hier enkele spreekbeur ten komt houden, deze ook pakjes en missie kalenders meeneemt. Dit gaat. Iedereen die een missiekalender wil geven kan deze bij de promo- trice bezorgen of op de avond meebrengen. Ook degenen die een pakje willen klaarmaken met kleren, hetzij mannen- of vrouwenkleren of kin derkleren, Pater Loop kan alles gebruiken, om dan vóór Kerstmis veel arme gezinnen te helpen. In totaal heeft Pater Loop al ruim 2000 kalen ders ontvangen, maar wil hij allen helpen, dan zou hij er nog 1000 moeten hebben. In alle gevangenissen door het gehele land worden deze missiekalenders dan bij iedere gevangene in de cel opgehangen. U kunt gerust de naam van u er op zetten. Er zijn al verschillende kalenders van Helden verzonden naar Pater Loop. Zo'n missie kalender kost 1,40 op het missiehuis. Een heel jaar blijft dan 't cadeau van u bij de gevangene hangen, die misschien hierdoor betere inzich ten krijgt. Doet een goed werk met Kerstmis en helpt een arm gezin of een gevangene. Sint Nicolaas naar Panningen. Het Parochieel Actie-Comité ontving Vanuit Spanje bericht dat Sint Nicolaas en Zwarte Piet dit jaar weer een extra bezoek aan Panningen zal brengen en wel op Zondag 29 November. Wist dat St. Nicolaas z'n pakjes van zijn geldzegels koopt? Geldzegels krijgt hij alleen bij de 1400 VeGé- kruideniers. Zijn vijanden van Uw gezondheid. een mengsel van 14 geselecteerde krui den zuivert de inwendige organen en regelt Uw spijsvertering. Vraagt Uw apotheek of drogist. Dirkx-Wijhers, Schoolstraat Een bron van kracht voor zieken en herstellenden. <3> TRIX DOZEN (de echte) in alle maten vanaf 1,50 k GOEDKOPE WINKEL k BAARLO k in 6 kleuren in grote verscheidenheid. Strepen, ruiten en effen. in allerhande kleuren en modellen in diverse kleuren, modellen en kwaliteiten Tan de WOUW In edele en zuivere van de fijnste merken zijn wij ruim gesorteerd, in alle prijs klassen. C7n PARFUMS en GEPARFUMEERDE EAU DE COLOGNES vertegen woordigen wij de allerbeste merken in een pracht sortering. en alle soorten toilet en parfumerie snuisterijen bieden wij U 't meest verlangde. H Markt 26, Telefoon 203 Voor Uw ST. NICOLAAS CADEAU zoals Sola, Glas, Porselein, Aardewerk en Luxe artikelen. Verder: SpeelcjOêd waaronder o.a. de bekende Pri nee Charming zachte plastic speelpoppen en de Brick-Box miniatuur bouwmaterialen. Iets nieuws. Naar Namens de Nederlandse Bakkerijstichting maken wij het geachte publiek bekend, dat het OP ALLE BROODSOORTEN. Namens het bestuur van de BAKKERSVERENIGING HELDEN. Wij hebben voorradig een ruime sortering k DAMES-, HEREN EN KINDERSCHOENEN k WARME GEVOERDE BROMFIETSLAARZEN k DAMES - BONTLAARSJES k WARME WINTERPANTOFFELS k RUBBER KNIE PLOEG EN KINDERLAARZEN k VOETBAL- EN GYMNASTIEKSCHOENEN k ALLE SPORTARTIKELEN k KAATSBALLEN in allerlei kleuren en maten SCHOOL- EN BOODSCHAPTASSEN k PORTEMONNAIES EN PORTEFEUILLES VAN 20 TOT 28 NOVEMBER 5% KORTING! 4 RUIME SORTERING IN NUTTIGE CADEAUX 4 HANDSCHOENEN, WOLLEN VESTEN EN TRUIS, SJAALS, OVERHEMDEN, HOEDEN, ZELFBINDERS, SOKKEN, ENZ. 4 VERDER RUIME SORTERING IN 4 WINTERJASSEN, LODEN JASSEN, GABARDINE JASSEN, TWEEDJASSEN, REGENJASSEN VOOR DAMES EN HEREN, JACKETS met en zonder teddy, LEREN JASSEN EN VESTEN. STADSSORTERING NYLONS, ENKALONS en linksgeweven kousen k GOEDKOPE WINKEL k BAARLO k Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,96 voor verse kippeneieren. Eier-export sinds 1893, Tel. 425 EEN GOED SINT NICOLAAS- CADEAU? T BIJ ONS SLAAGT U ALTIJD t| ELECTRO-TECHNISCH X BUREAU M PANNINGEN ROERMOND je 5% KORTING 5% KORTING IN CONTANTEN. KOOPT DAAROM UW SINT NICOLAAS GESCHENKEN BIJ SPEELGOED - SERVIESGOED - GLASWERK 5% KORTING LUXE ART. enz. 5% KORTING j.. vraagt Aanmelding en inlichtingen: BlexickKantoor van 9,00-12,00 en van 2,00-5,00 uur. Helden: Th. Keiren, Ruijsstraat 54, na 19 uur. svï cr^B crWS Binnenkort te aanvaarden I| KANAALSTRAAT 56 H II HELDEN-BERINGE ff Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Th. Hermans - Beringe Telefoon K 4760-351 k k

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3