cMCjen da Raadsvergadering Kessel KESSEL #tE323 ie uwé ONS GEWEST MAAGPIJN? I RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLI ST. RECTORAAT MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, KESSEL-EIK. SUCMAC GENEEST ALLE inleiders op het leuwé ui HOEST, GRIEP... PAROCHIE H. LAMBERTUS, HELDEN. Laatste Zondag na Pinksteren. Heden de Hoogmis tot dankzegging, daarna Te Deum om God te danken voor de in het kerkelijk jaar ontvangen weldaden. 3 uur Kruisweg voor de overledenen der parochie en Lof, daarna congregatie voor de meisjes. MAANDAG: 7 uur hest. d. voor Petrus Joannes Hillen. 8 uur best. d. voor Albertina van Dooren van Roy. DINSDAG: 7 uur best. d. voor overl. ouders Ver linden - van der Schoot en afgestorven kinderen. 8 uur best. d. voor overleden familie Maessen- Lenders. WOENSDAG: 7 uur gest. jgt. voor Petronella Mouës. 9 uur best. Hoogmis in verband met de studiedag J. B. en T. afd. Helden. DONDERDAG: 7 uur mds. voor Joannes Pubben. 8 uur best. d. voor Helena Peeters-Hendricks. VRIJDAG: 7 uur best. d. voor overleden familie Zegers-Driessen. 8 uur gest. jgt. voor Joannes Math. Gielen, Joannes Gielen, Maria Janssen en Peter Gielen. ZATERDAG: 7 uur gest. jgt. voor de verlaten zielen in het vagevuur. 8 uur best. d. voor overl familie Litjens-Reijnders en Jacobs. Om 5% uur Lof. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. ZONDAG: Laatste Zondag van 't kerkelijk jaar. 26e Zondag na Pinksteren. H. Missen 7.30 en 10 uur Hoogmis ter ere van de H. Caecilia voor de fanfare Sint Jozef. Uitreiking van de H. Com munie om 6.45, 7 en 9 uur. Na de Hoogmis is Te Deum en processie door de kerk. 2% Lof daarna congregatie voor meisjes boven 17 jaar. MAANDAG: 7.30 best. d. voor Johanna Her- mans-Steeghs. DINSDAG: 7.30 H. Mis ter ere van de H. Caecilia voor het kerkelijk zangkoor, kerkbestuur, onder wijzend personeel en misdienaars. WOENSDAG 25 November: Dag van aanbidding. Om 6 uur uitstelling van het H. Sacrament. -Om 7 uur best. d. voor Martinus Beurskens. Om 8 uur leesmis. Om 2% Vespers. Om 5,45 Com pleten. DONDERDAG: 7,30 9e mnd. voor Andreas Hans- sen. 10 uur huwelijksmis voor 't bruidspaar Ligt- voet-Pubben. VRIJDAG: 7,30 best. d. voor overl. van familie Steeghs-Van Neerven. ZATERDAG: 7,30 best. d. voor overl. van familie Verkoelen-Stammen. Om 5 uur Lof. PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. ZONDAG: 26e en laatste Zondag na Pinksteren, laatste Zondag van het kerkelijk jaar. De le collecte is voor de kerk, de 2e collecte is voor de bisschoppelijke noden. De le H. Mis is voor de parochie. De Hoogmis is voor Leonard Houtappels. Na de Hoogmis Te Deum en processie door de kerk. Deze namiddag om y23 Lof (gebeden voor onze huisgezinnen). Na het Lof Mariacongregatie voor de meisjes. MAANDAG: om 7 uur gez. H. Mis voor Johannes Steegs en Gerardina Janssen. Om 8 uur gez. H. Mis voor overl. familie. Om 9,30 uur plechtige dankzeggingsmis ter intentie van het gouden paar Weijhers-Verheijen. 's Avonds om 7 uur Noveenoefening. Om 7,30 uur Godsdienstcursus voor de 18-jarigen. DINSDAG om 7 uur gez. H. Mis voor overleden vader. Om 8 uur maanddienst voor Wilhelmina van Nienhuijs-Grommen. WOENSDAG: om 7 uur gez. H. Mis voor overle den moeder. Om 8 uur maanddienst voor Jacobus Reinders. Om 9,30 plechtige Huwelijksmis voor de bruidsparen Houtappels-Kuppens en Houtap- pels-Schreurs. VRIJDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor overleden familie. Om 8 uur gez. H. Mis voor Michel Ver hagen en overleden ouders. ZATERDAG: Om 7 uur gest. O.L.Vrouw-Mis. Om 8 uur jaarg. voor Peter Joannes Hendricks. Biechtgelegenheid van 5-7 uur. 7 uur Marialof. A.S. ZONDAG: le Zondag van de Advent. De Hoogmis is voor de afgest. familie Wijnen- Janssen. ZONDAG: 26e en laatste Zondag na Pinksteren. Laatste Zondag van het kerkelijk jaar. De le collecte voor onze eigen kerk, bijzonder aanbe volen, de 2e voor de bijzondere noden van het bisdom. Om 6,30 H. Mis voor Willem Joosten en Adriana Joosten-van Daal (coll. P. Lormans). Om 8,30 voor de teruggekeerden uit Duitsland tot dank baarheid (coll. P. J. Reijnders). Om 10,15 Hoog mis als maanddienst voor Jacomina Wijhers- Vullings (coll. P. Janssen). De Hoogmis van de H. Drievuldigheid. Na de Hoogmis Te Deum om God te bedanken voor de weldaden in het kerke lijk jaar van Hem ontvangen. Om V23 H. Kruis weg voor deoverledenen waarna de zegen met het Allerheiligste, daarna H. Familie afd. Vrouwen. MAANDAG: Om 7,45 u. jaardienst voor Harry Jongen. DINSDAG: Om 7,45 u. voor dezielerust van de heer Bekker. WOENSDAG: Om 7,45 u. voor de zielerust van Cathrien Lormans-van Kuylenburg en overleden familie. DONDERDAG: Om 7,45 voor de overl. familie Menten-Thielen. Om 9 uur gezongen H. Mis voor de levende en overleden leden en ereleden van de Fanfare. VRIJDAG: Om 7,45 u. jaargetijde voor de ziele rust van Dorothea Dorssers-Verschaeren. ZATERDAG: Om 7,45 u. maandd. voor M. Bos. Zaterdag vanaf 7 uur gelegenheid om te biechten. Om 7,30 u. Maria-Lof. Maandagavond om 8 godsdienstcursus voor de 18-jarigen. Katechismuslessen voor deze week: 6e en 5e klas 19e les, de andere klassen de 15e les. VOOR ONZE EIGEN KERK Vorige opgave 1313,88 Voor de kerk N. N10, Volgens belofte10, Bijdrage 5, Totaal 1338,88 RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL. ZONDAG: 26e Zondag na Pinksteren. Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar. le collecte voor onze kerk, 2e collecte voor de nieuwe kerken. V28 leesmis. 10 hoogmis voor overl. familie Smeets-Janssen. Na de Hoogmis Te Deum. Om 3 uur Lof. MAANDAG: %8 best. dienst Theodorus Pee- ters, Godefrida v. Maris en Peter Mathijs Peeters. DINSDAG: %8 best. dienst Bernard Sijben en Gertrudis Thijssen. WOENSDAG: V28 best. dienst v. overl. familie Janssen-Janssen. DONDERDAG: V28 best. dienst Jacobus Janssen, Wilhelmina Daniels en Theod. Daniëls. VRIJDAG: %8 best. dienst Peter Joh. Timmer mans en Dorothea Peeters. ZATERDAG: %8 jaardienst Mathijs Peeters en Elisabeth Kersten. x/2 6 Lof, 6-7 uur biechtgelegenheid. ZONDAG: le collecte voor onze kerk, 2e collecte voor de nieuwe kerken. 8 leesmis, %10 hoog mis overl. familie Gommans-Greijmans. 3 u. Lof. H. HART-PAROCHIE, GRASHOEK. ZONDAG: 26e na Pinksteren en laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Na de Hoogmis Te Deum. Openschaalcollecte voor de R.K. Universiteit. Om y2 3 Lof met rozenhoedje. MAANDAG: zieledienst voor Helena Krekels- Pustjens. DINSDAG: Om 9 uur Huwelijksmis voor het bruidspaar Houben-Hunnekens. WOENSDAG: zieledienst voor de overl. familie Cuijpers-Janssen. DONDERDAG: zieledienst voor de overl. familie Houben-Hunnekens. VRIJDAG: zieledienst voor de overleden familie V ersleeuwen-Peeters. ZATERDAG: zieledienst voor de overl. familie van Ool-Reinders. Zaterdagavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. Zaterdagmorgen komen de kinderen biechten van de 3e klas. PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. Laatste Zondag van het kerkelijk jaar. H. Mis van 8 uur ter intentie van de leden der K.A.B. Hoogmis ter intentie van de leden van het Kerkelijk Zangkoor. Na de Hoogmis Te Deum tot dankzegging. Om 3 uur Lof. MAANDAG: 7 uur b. H. Mis voor z. afg. familie Franssen-Hermans. 7,45 uur b. H. Mis voor z. Agnes Peeters. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de overl. priesters, kerkmeesters en zangers. 7,45 uur b. H. Mis voor z. afg. familie Hanssen-Hermans. WOENSDAG: 7 uur b. H. Mis voor z. afg. familie Bruijnen-Verstappen. 7.45 uur b. H. Mis voor z. Jacftba van Megen-Munninghof. DONDERDAG: 7 uur b. H. Mis voor z. Mart. van Geloven en Maria Cath. Hanraets. 7,45 uur b. H. Mis voor z. afg. fam. Heuvelmans-Bouwmans. VRIJDAG: 7 uur b. H. Mis voor z. Willem Wol- ters. 7,45 uur b. H. Mis voor z. Joh. Zeelen, Ca- tharina Peeters en Gertr. Zeelen. ZATERDAG: 7 uur b. H. Mis voor z. afg. familie Geraedts-Leenders. 7,45 Hoogmis t.e.v. de H. Catharina. ZONDAG 29 Nov. le Zondag van de Advent. Van 3-4 uur maandelijkse Aanbidding. ZONDAG: 26e en laatste Zondag na Pinksteren, sluiting van het kerkelijk jaar. Om 7 uur vroegmis. Om 9 uur Hoogmis voor de levende en overleden leden van het Kerkbestuur en het Kerkelijk Zangkoor. Na de Hoogmis „Te Deum". Om 2 y2 uur Lof met Rozenkrans. MAANDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor de leven de en overleden leden van „Crescendo". DINSDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Jacobus Janssen en Wilh" Daniëls. WOENSDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor overl. van de familie Bergs-v.d. Berken. DONDERDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Hen- ricus Hubertus Niessen en Maria Gertr. Derix. VRIJDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Frans Deuling, besteld door de buurt. ZATERDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Willem Stemkens. Van 6 - 7 uur biechthoren. PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO. Laatste Zondag van het kerkelijk jaar. ZONDAG 22 Nov. Alg. H. Comm. voor de H. Fa milie afd. Vrouwen. Om 6.30 u. Lsm. voor de parochie. Om 8 u. Lsm. tot zekere intentie. Om 10 uur Hgm voor de levende en overl. leden van de Fanfare. Na de Hoogmis processie door de kerk en Te Deum. Om 2.30 u. Kruisweg en Lof. Daarna H. Fam. afd. Vrouwen. MAANDAG 23 Nov. Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Hendrik van Wylick. Om 7 u. Lsm. voor z. Louisa Görtz-Nyskens. Om 7.45 u. Zeswd. voor z. Hen- drina Wolters. Om 8.30 u. Hgm. voor levende en overl. leden van het Kerk. Zangkoor. DINSDAG 24 Nov. Om 6.45 u. Hgm. voor overl. fam. Jacobs-Cootjans. Om 7 u. Lsm. voor z. Dor. Timmermans-Schurmanns. Om 7.45 u. jgt. voor z. Cath. Langen en Michaèl Fleuren. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Petrus Engels. Om 10 u. pl. Huwe lijksmis voor het bruidspaar Jacobs-Cootjans. WOENSDAG 25 Nov. Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Jacobus Bongers. Om 7 uur Lsm. voor z. God fried Crienen en Maria Niessen. Om 7.45 u. gest. Hgm. voor de familie Jacobs-Janssen-Berden. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Hendrik Meers. Om 8.30 u. Hgm. voor z. Regina van de Pasch. DONDERDAG 26 Nov. Om 6.45 u. Jgt. voor z. Jozef Görtz. Om 7 u. Lsm. voor z. Joanna Beurs- kens-Fleuren. Om 7,45 u. Jgt. voor z. Joh. Jans sen, Hubertina Ebus en Hubert Janssen. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Mathieu Janssen, vanwege Schut terij St. Urbanus. Om 9.30 u. pl. Huwelijksmis voor het bruidspaar Van Rhyn-v.d. Munkhof. VRIJDAG 27 Nov. Om 6.45 u. jgt. voor z. Petro- VERVOLG VAN PAGINA 1 tegen verkoop in princiep geen bezwaar had, zag hij toch liever dat recht van opstal werd ver leend. Nadat dhr Beenen ook aandrong op ver koop, dacht de heer Bruijnen er heel anders over. Uit zijn gehouden pleidooi bleek dat hij liever niet de verkoop van 2 are zag doch stelde voor het gehele perceel van de gemeente recht te trekken, zodat het uithoekige gedeelte wat grenst aan verzoekers eigendom in zijn geheel werd verkocht. Om een einde te maken aan deze discussie bracht de voorzitter deze kwestie in stemming. Hieruit bleek, dat recht van opstal geen genade kon krij gen, zodat thans diende te worden besloten wat aan L. Beurskens diende te worden verkocht. Het verzoek van dhr Bruijnen werd tenslotte inge willigd met 5 tegen 2 stemmen, zodat verzoeker niet 2 doch 9 are kreeg toegewezen, waardoor het hem mogelijk wordt gemaakt niet 1, doch meerdere kippenhokken te bouwen. Bij de mededelingen richtte de voorzitter een ver zoek tot de raad om het reeds verstrekte crediet van 7500 met 1Q00 te verhogen voor de in richting van het verbouwde raadhuis. De heer Sieben kon zich niet verenigen met het gevraagde verhoogde crediet. Destijds had de voorzitter een behoorlijke begroting ter tafel gebracht, van dat gene wat noodzakelijk bleek te zijn, terwijl thans weer dit bedrag met 1000.- diende te worden verhoogd. Verder had spreker nog op het hart, dat niet juist bleek te zijn gehandeld met het plaatsen van orders. Indien hij goed was inge licht had een Middenstander een order ontvangen voor het inrichten van het gemeentehuis, welke niet als zodanig was gevestigd. Dit was echter niet juist. Het is toch niet de bedoeling van de voorzitter in deze een overtreding te laten begaan ingevolge de Vestigingswet. Er waren toch im mers Middenstanders in Kessel die wel bevoegd waren voor woninginrichting. De heer Jacobs was ook de mening toegedaan, dat door ver schillende middenstanders prijsopgave had kun nen geschieden. De heer Bruijnen voelde niet veel voor het gevraagde crediet. Hij achtte het wen selijker, dat hiermede nog diende te worden ge wacht. Hij was ook van mening, dat het beschik baar gestelde crediet van 7500.- groot genoeg was voor aanschaffing van het benodigde meu bilair enz. Nadat over het al dan niet plaatsen van orders bij de plaatselijke middenstanders in Kessel voor de inrichting van het gemeentehuis door de Voorzitter en de heer Sieben werd gede batteerd, besloot de raad tenslotte het gevraagde crediet van 1000.- alsnog beschikbaar te stel len. Over de aanleg van riolering, alsmede her stel van de brug over het afwateringskanaal na bij de Steenfabriek, kon de voorzitter nog niets definitiefs mededelen. Verder machtigde de raad B&W voor het aan leggen van pleintjes achter het gemeentehuis, alsmede nabij de woning van A. Segers, terwijl de heer Teewissen een tuintje achter het ge meentehuis zal worden toegewezen, indien zulks daar nog mogelijk is. Verder vraagt de heer Sieben of de voorzitter nog eens contact wil opnemen met de betreffende instanties inzake eleetrificatie van het buurt schap Oyen. De voorzitter zegt de heer Sieben toe, dit zeer zeker te willen doen. Vervolgens wordt in behandeling genomen een „waslijst van subsidie-aanvragen. Bil de behandeling van de subsidie-aanvrage Ro- ,io voorzitter dat het Hoofdbestuur de Kruis, zegt de voorzitter dat nei noOiuöcó^uvr/ tegen een subsidie- aanvraag is, doch dat het verlenen van een eênmalige bijdrage in de aan- schaffingskosten uniformen zeer urgent geacht kan worden door genoemd hoofdbestuur. Na de raad te hebben bekend gemaakt met de werking enz. van het plaatselijk rode kruis, wordt een eenmalige bijdrage van 300.- toegekend. De gevraagde subsidie door de plaatselijke VVV kan geen genade vinden bij het college van B&W. De heer Sieben kan zich niet verenigen met het gezegde van de voorzitter. Zonder subsidie zal de VVV in Kessel niet in staat zijn een actie te beginnen. De reeds verleende bijdrage door de Middenstanders kan moeilijk meer worden ver hoogd. Hij ziet de VVV indirect als een gemeente belang, zodat de gevraagde subsidie verantwoord MAAGKLACHTEN! Inlichtingen bij Uw apotheker of drogist. nella v.d. Eertwegh-Kempen. Om 7 u. Lsm. voor overl. familie v.d. Coelen-Weys. Om 7.45 u. gest. jgt. voor z. Godfried Steegh. Om 7.45 u. Lsm. v. z. Hermanus Rutten. Om 8.30 u. jgt. voor z. Hu- bert van Bergen. ZATERDAG 28 Nov. Om 6.45 u. Mnd. voor z. Ma ria Hilkens-Schmitz. Om 7 u. Lsm. voor z. An dreas Timmermans. Om 7.45 u. gest. Hgm. voor z. Antoon Strous en Agnes Boumans. Om 7.45 u. Lsm. voor z. W. Tytulair en Johanna Wolters. Om 8.30 u. gest. jgt. voor z. H. v. Enckevort en Aid. Dentjes. Om 6 u. Marialof. ZONDAG 29 Nov. Eerste Zondag van de Advent. Om 6.30 u. Lsm. voor overl. familie Zanders- Segers. Om 8 u. Lsm. voor z. Hubert van Bergen, vanwege zijn vriehdën uit Indië. Om 10 u. Hoog mis voor de parochie. Om 2.30 u. Rkrs. en Lof, daarna Derde Orde. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. Week van de 26e Zondag na Pinksteren. ZONDAG: 7.- H. Mis voor de parochie. 8.30 H. Mis. 10.- Hoogmis met volkszang, jaarg. voor Joseph Engels. Na de Hoogmis Te Deum en pro cessie door de kerk bij het einde van het kerkelijk jaar. 15.- Lof, waarna Maria-Congregatie. MAANDAG: 7.- gest. jaarg. voor Jacobus Weijs en Maria Gertr. Simons. 7.45 gez. H. Mis voor overl. familie Peeters en Vaessen. DINSDAG: 7.- jaarg. voor Helena Senssen-Ver- haegh. 7.45 gez. H. Mis voor overl. familie Geurts en Grubben. 9.30 Plecht. Huwelijk van bruids paar Peeters-Yaessen. WOENSDAG: 7.- gest. jaarg. voor Jac. Smeets, Petron" Verheijen, Maria Weijs en Anna Smeets. 7.45 12e maandd. voor Joh" Lemmen-Joosten. 10.- Plechtig Huwelijk van bruidspaar Geurts- Grubben. DONDERDAG: 7.- 12e maandd. voor Anna van Gaal-Heijligers. 7.45 10e maandd. voor Joseph Joosten. VRIJDAG: 7.- jaarg. voor Mathieu Peeters. 7.45 12e maandd. voor Wed. Lenders-Kessels. ZATERDAG: 7.- 12e maandd. voor Wed. Grut- ters-van Deurzen. 7.45 Benedictie-Hoogmis. 17.30 Maria-Lof voor de vrede. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen van-16.30 - 17.30. is. De voorz. ziet niet in dat het hier direct gaat over een gemeentebelang, doch wel een zakelijk belang en vond het dan ook niet verantwoord, dat de VVV in Kessel ging starten met gemeente geld. De heer Sieben vond het onmogelijk te be ginnen met een VVV in Kessel, indien niet kon worden gezorgd b.v. voor een behoorlijke folder, de concurrentie van omliggende gemeenten. Hij vond het vreemd, dat aan de Limburgse Fede ratie voor VV en het Limburgs Geschied- en Oud heidkundig Genootschap een subsidie werd ver leend en de plaatselijke niets. De voorzitter was van mening dat de plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingen - Verkeer zich maar moest be druipen met eigen geld. De heer Jacobs zegt, dat de Limb. Federatie voor VV ook maar moest draaien op de bijdragen van de plaatselijke ver enigingen. De heer Sieben vraagt of de voorzitter het toch eens was met de oprichting van de VVV zodat hij dan ook zeker op zijn medewerking had gerekend. Wethouder Timmermans zag het VVV in zijn oog als een zakelijk iets en geen gemeente belang. De heer Sieben stelde wethouder Timmer mans de vraag „Indien er iets meer werd gedaan voor industrie, of hij dan ook genegen was hier in medewerking te zullen verlenen. Wethouder Timmermans zegt, dat industrie heel wat anders is. De heer Sieben vraagt stemming. De heer Bruijnen stelt voor een bedrag van 50.- toe te kennen. Op de vraag van de voorzitter of dit voorstel wordt gesteund, stellen de heren Sieben en Jacobs voor dit bedrag te verhogen met 100.- Met 5 tegen 2 stemmen krijgt tenslotte de VVV van Kessel een subsidie toegekend van 150.-. Verder werden de navolgende subsidies toege kend: ANWB 25. R.K. Reclasseringsvereniging 25. R.K. Vereniging Moederschapszorg 50. Groene Kruis Kessel 1500. Rode Kruis 300. Kon. Wilhelminafonds 12,50. St. Thomascol lege, Marianum Venlo, St. Ursula Roermond en Seminarie Rolduc ieder 40. Groot Seminarie 100. Leesbibliotheek Kessel 150. Fanfare Maasoever 350. Zangvereniging Crescendo 75. Uitgaven voor Volksfeesten 150. Jeugdvereni ging Kessel 300. R.K. Middenstand en KAB ieder 50. Schutterij St. Hubertus en Trommels- en Fluitencorps 150. Studiefonds Ver. Ned. Ge meenten 15. Jonge Boeren en Tuinders 75. Boerinnenbond 25. Jan van Eyck-Academie 25. Prov. Stichting Volkscultuur 15. Sociaal Historisch centrum 25. Licht en Liefde 12,50. Kath. Militaire Tehuizen 50. Limb. Federatie voor Vreemdelingen Verkeer 25. Het plaatselij ke VVV Kessel 150. Van de rondvraag maakte de heer Sieben ge bruik door nogmaals te informeren hoe het zat met de bouw van een Kleuterschool. De voor zitter deelde hierop mede, dat voor het bouwen van een bewaarschool een urgentieverklaring noodzakelijk was. Hij zou zich met de betreffende instantie in verbinding stellen ter verkrijging van een dergelijke verklaring. Verder zegt de voorz., dat hij zo spoedig mogelijk zal trachten een tweede leslokaal in gebruik te kunnen nemen. Hiervoor zou een mogelijkheid zijn opengesteld zodra de eerw. Zusters de bijgebouwen van het klooster zouden hebben verlaten. De heer Op 't Roodt vroeg de voorzitter of het mogelijk was kleinere en onbelangrijke verbou wingen waarvan door verzoekers plannen wer den ingediend, soepeler te willen behandelen. De voorzitter zegt, dat deze steeds door B&W spoe dig worden afgehandeld, doch indien het inge diende schetsplan niet behoorlijk is uitgevoerd, zal deskundig advies noodzakelijk blijven. Hierna gaat de raad over tot geheime zitting. K.A.B. - WERKGELEGENHEIDSCONGRES Als inleiders op het Congres, dat de K.A.B. onder de titel: het Zuiden en de Werkgelegenheid, op 10 December te 's-Hertogenbosch zal houden, tre den op Prof. G.H.L. Zeegers, de directeur-gene raal van het Katholiek Kerkelijk Sociaal Insti tuut en Drs. P. Bogaers, de economisch adviseur van de K.A.B. Eerstgenoemde zal de sociografische aspecten van de werkgelegenheid in het Zuiden behandelen laatstgenoemde de maatregelen welke voor het behoud, resp. het opvoeren van de werkgelegen heid in dit deel van het land, urgent zijn. Het ligt voorts in de bedoeling het gesprokene met grote cartogrammen en ook met lichtbeelden voor de congressisten te verduidelijken. Kosteloze inenting. Voor kosteioze inenting wordt op Dinsdag 24 November gelegenheid ge geven in het wijkgebouw van het Groene Kruis om 4 uur 's middags. Het betreft hier de tweede inenting tegen diphterie en kinkhoest. De bij de geboorte - aangifte ontvangen inentingskaart flient bij deze inenting te worden overgelegd. Ongeval met dodelijke afloop. Landbouwer F. Deuling, die verleden week Dinsdag bezig was met het dorsen van erwten, viel hierbij boven van de dorskast, waarbij hij de nekwervel brak en een rib in de longen kreeg. Zijn broer, Dr. Deuling achtte overbrenging naar het ziekenhuis dringend nodig. Patiënt overleed echter spoedig in het ziekenhuis. De overledene was 64 jaar en ongehuwd. Aanbesteding 20 woningwetwoningen. Ten ge meentehuize had Zaterdagmorgen aanbesteding plaats voor het bouwen van 20 woningwetwonin gen. Deze woningen zullen worden gebouwd in het uitbreidingsplan te Kessel-Dorp 12 stuks en wel 1 dubbele woning naast Th. Severins, 1 dub bele woning naast H. Halferkamps en 8 wonin gen achter de fabriek van de Gebr. Franssen. In het uitbreidingsplan te Kessel-Eik zullen tegen over de 10 woningen in de Lindelaan 8 woningen worden bijgebouwd. De aanbesteding luidde als volgt: P. Janssen Neer 239.900; G. Lennartz Reuver f 237.000; C. Luys Reuver 237.000; Gebr. Baeten Venlo 220.000; Gebr. Leenders Kessel 224.900; Jos Verlaak Zn Kessel 232.464; Firma Seve rins Kessel 221.550; Chr. op 't Roodt Kessel 232.600. Door de woningverëniging Kessel, werd gunning voorbehouden. HET RODE KRUIS IN KESSEL. Mede door Uw spontane bijdragen, waarvoor het bestuur van het Rode Kruis afd. Kessel U zeer dankbaar is, is men thans zover gevorderd, dat in onze gemeente 3 HULPPOSTEN van het Rode Kruis konden worden ingericht. Deze posten be vinden zich: 1. Kessel-Dorp, Café Hendricks, Telefoon 220 2. Kessel Rijksweg, Café Timmermans, Tel. 286 3. Kessel-Eik Rijksweg V. v. Emden, Tel. 321. In noodgevallen wordt daar door gediplomeerde leden eerste hulp verleend. Deze hulp is geheel kosteloos voor gevallen van ernstige aard. An dere gevallen kunnen tegen vergoeding van de te gebruiken middelen eveneens worden, behandeld. Zoals reeds gezegd, treedt het Rode Kruis op bij eerste hulpverlening van b.v. beenbreuken, ern stige bloedingen e.d.; de verdere behandeling, de zogenaamde „nazorg" behoort tot de de taak van het Groene Kruis. Wij zijn er nog lang niet. De huidige tijds omstandigheden vragen NOG MEER personeel. Teneinde het gestelde doel te bereiken, zal een 2e cursus worden gegeven voor personen boven 17 jaar. H§t ligt in het voornemen van het be stuur zo spoedig mogelijk hiermee te beginnen. Ook voor diegenen, die om persoonlijke redenen, of uit hoofde van hun beroep of anderszins, gaarne een E.H.B.O.-cursus wensen te volgen en geen kader-leden willen of kunnen zijn, is de ge legenheid tot deelname opengesteld. Voor hen is een vergoeding verschuldigd van 15.- per gehele cursus. Voor aspirant-kaderleden is de cursus gratis. Belanghebbenden dienen zich terstond hiervoor op te geven aan onderstaande adressen van bestuursleden: P. Cörten, Veersepad 23; F. Brenneker, Lindelaan 30, Kessel-Eik; A. Litjens Baarskampstr. 85; Mej. M. Heuvelmans Baars- kampstr. 104; Mej. M. Stappers, Veersepad 126; H. Jacobs, Rijksweg 302a. Deze personen zullen gaarne nader gewenste in lichtingen verstrekken. BEDRIJFSPENSIOENSCHAP VOOR DE LANDBOUW De weldadige warmte van Ther- mogène stilt de pijn in keel en borst en verjaagt de aanval. DE BESTRIJDING VAN DE ASPERGEVLIEG. De Burgemeester van Helden brengt het volgen de ter kennis aan belanghebbenden: Tengevolge van de nachtvorsten in het voorjaar werd het herkennen van de door de aspergevlieg aangetaste aspergestengels dit seizoen zeer moei lijk. Vele aangetaste stengels, waarin de larven zich hebben kunnen ontwikkelen, zijn tengevolge hiervan blijven staan. In dergelijke stengels be vinden zich thans de poppen, die, indien nu de bestrijding niet krachtig en zorgvuldig wordt uit gevoerd, een grote infectiebron in het volgend seizoen kunnen vormen. In de Aspergevliegwet 1948, die voor deze ge meente van kracht is, is o.a. bepaald: 1. dat alle aspergestengels vóór 1 December ge heel moeten worden uitgetrokken of afgesneden. 2. dat alle uitgetrokken of afgesneden stengels of delen hiervan moeten worden verzameld en vernietigd. Het uittrekken of afsnijden van de stengels dient zodanig te geschieden, dat de eventueelin de stengels aanwezige poppen eveneens worden ver wijderd. Snijdt men de stengels niet diep genoeg af, dan blijven de poppen in de stengelstompjes achter. In verband hiermee zal dit jaar streng worden toegzien dat de stengels voldoende diep worden afgesneden en kan ook niet worden toegestaan, dat met machines wordt gewerkt, die de stengels vlak onder het grondoppervlak afsnijden. Aangezien iedere aspergeteler in deze gemeente thans volledig bekend kan zijn met deze ver plichte bestrijdingsmaatregel, kan het asperge- loof op de voorgeschreyen wijze zonder twijfel vóór 1 December zijn afgesneden en op hopen zijn gebracht om daarna te worden verbrand. Helden, 13 November 1953. De Burgemeester van Helden, CREMERS. Is ruimtevaart utopie of werkelijkheid? Over dit onderwerp zal de heer Van Munster, vliegtuigbouwkundige te Papendrecht a.s. Maan dag 23 November 's avonds om half acht spreken in hotel Schilte te Helden-Dorp, voor een gecom bineerde vergadering van leden van de A.R.K.A. en de W.M. afdelingen Helden. PUZZLE'S WINKELWEEK In tegenstelling met het vermelde in de Winkel weekkrant van de Heidense Middenstand, moe ten de oplossingen binnen zijn vóór 30 November op het adres Steenstraat (en niet Schoolstraat). HOOFDINSPECTIE N.R.S. Op 9 en 11 November werd in Helden de Herfst- inspectie gehouden van het N.R.S.er werden in geschreven 2 koeien in het K.S., 18 koeien in het Stamboek, en 15 koeien in het register. Tevens werden 3 stieren voorlopig ingeschreven. De ingeschreven dieren waren: Sjoerdina 2 1664 KS, Eig. H. Scheres Stox" 476. Annie 1738 KS, Eig. W. Grommen Beringe 194. Jetty 2410 S, Eig. Jac. Lemmen Baarloseweg 37. Truus 2576 S, Eig. Jac. Lemmen Baarloseweg 37. Doortje 2487 S, Eig. M. Smolders Baarloseweg 6. Rinie 2570 S, Eig. B. Nijssen Baarloseweg 5. Paulien 2565 S, Eig. L. Bussemakers Baarl.w. 8. Paula 2618 S, Eig. W. Joosten Koningslust 600. Astrid 2514 S, Eig. Gest. Koningslust. Jennie 40 1679 S, Eig. H. Scheres Stox 476. Jennie 44 1700 S, Eig. H. Scheres Stox 476. Annie 1719 S, Eig. M. Steeghs Steenstraat 37. Cecilia 1740 S, Eig. M. Steeghs Steenstraat 37. Drika 8 1747 S, Eig. H. Broekmans Meijelsew. 5. Corrie 2 1836 S, Eig. G. Verstappen Hoogstr. 15. Lies 1 1859 S, Eig. G. Gielen Hoogstraat 16. Martina 3 1831 S, Eig. S. Beumers Grashoek 325. Nelly 1330 S, Eig. A. Theeuwen Grashoek 341. Truus 1861 S, Eig. Kind. Peeters Vosberg 418. Roza 1086 S, Eig. Kind. Peeters Vosberg 418. Paulina 2634 R, Eig. Th. Lenders Zandberg 514. Nelly 2607 R, Eig. C. Dorssers Zandberg 498. Roos 2455 R, Eig. J.v.Rijswijck, K'lust 602. Mien 2614 R, J. Joosten K'lust 572. Marie 2 2641 R, Eig. H. Jeucken Laaghei 539. Brunette 2481 R, Eig. Gesticht Koningslust. Jet 1543 R, Eig. H. Janssen Kanaalstraat 3. Juliana 2677 R, Eig. Jos. Beumers Hub 147. Bertha 1739 R, Eig. Wed. Sijben Beringe 196. Rika 1539 R, Eig. J. Korsten Meijelseweg 1. Jannie 2 1758 R, Eig. Jac. v. Horen Beringe 212. Alie 1761 R, Eig. Jac. v. Horen Beringe 212. Fien 1757 R, Eig. Jac. v. Horen Beringe 212. Corry 2550 R, Eig. Th. Hanraets Beringe 365. Margriet 1489 R, Eig. M. Stammen Groeze 182. Rudolf 1637 V, Eig. B. Nijssen Baarloseweg 8. Paul v. Onder 1630 V, Eig. L. Bussemakers Baarloseweg 8. Victoria's Paul 3071 V, Eig. S. Beumers Grashoek 325,

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2