1 KESSEL Gewestelijk Sportgebeuren Betaalt meer SPRITSKOEKEN Cramers St. NICOLAAS MATH. JANSSEN Gebr. Verbugt i l i l l l l t 10°|o KORTING cïlieuwó uit 8 grote boterverse voor - cent TOILETZEEP bij 3 fijne stukken Cf IK SPERCIEBONEN ABRIKOZEN APPELSTROOP LEVERPASTEI HUISHOUDBESCHUIT QQ Inwoners van Helden bel bij brand 333 VOEDERA&RDAPPELEN Chocolade en Suikerwerk artikelen EXTRA 3% KORTING op alles P. Dirkx-Wijhers U WEET TOCH Gebr. Verbugt X X X X X X X X Poofaardappel en JAC. KERKHOF AMERIKAANSE COLEMAN OLIEKACHEL een goede is, is genoeg bekend. VERLOREN EN GEVONDEN (Geldig ijm 21 Nov.) GRATIS een HERENZAKDOEK @99 heerlijke, malse boontjes zoete200 gram smakelijk en voordelig, 850 grams beker fijnproevers waarderen dit, 200 grs blik extra attentie2 grote rollen literblik Biedt zich aan: meisje, voor halve dagen. Adres: 84a Egchel. Juffrouw biedt zich aan voor verstel werk, ook genegen huiselijke bezig heden te verrichten. Te bevragen: Molenstraat 484b. Te koop IJselster consumptie-aard appelen. Jac. Fleuren Helden-Everlo Te koop bascule met gew., zw. 1. lad der, zw. ijzeren platen, houten schra gen, val-legnest en i.g.st.z. fornuis. Wed. P. Bruijnen, Kerkstraat 38. Te koop Philips radio. Th. Verhaegh, Markt 2a. Te koop een goed onderhouden klein wit fornuis. P.H. Naus-Hanrats, Kerkstraat. Te koop rode voederwortelen, a 3.- per 100 kg. J. v. Wylick, Kerkplein Kessel. Te koop een grote partij zware bo- nenpalen. P. Lemmen, Loosteeg Panningen. Te koop zo goed als nieuwe wind buks. P. Janssen Stox 465. Te koop een mooi wandelwagentje. Adres bureau dezer. Te koop i.g.st.z. heren- en dames- sport rijwiel. Ringovenstraat 18, Panningen. Te koop een jonge guste koe, 12 1 melk, en tevens biggen en eetaard- appelen IJselster. J. H. Janssen, Beekstraat 12. Te koop in elk gewenst kwantum. KERKHOF Zaadhandel Kerkstraat 32a Telefoon K 4760-375 Te koop varken voor huisslachting. H. Reuls, Vosberg. Te koop een toom zware biggen. Th. Lenders, Zandberg 514. STADSSORTERING SPEELGOED GOEDKOPE WINKEL BAARLO Te koop een partij zware biggen. H. Roossen, Vosberg 410. Partij biggen te koop. Gebr. Joosten, Egchel 74. Te koop een toom biggen. A. v.d. Broek, bij Potdé. omité voor deze mooie avond. Voor het naar luis toe gaan werden er nog versnaperingen aan le jeugd uitgedeeld. Dit nam heel wat tijd in be- lag want ruim 700 kinderhandjes moesten ge zuld worden. Omstreeks half 7 keerden allen zoldaan huiswaarts. Vergadering Baarlo's Toneel. Op Maandag 9 Nov lield het Baarlo's Toneel een korte vergadering n het lokaal Camps-Bol. Voorz. Peulen memo- ■eerde nog even de goed geslaagde voorstelling e Hout-Blerick op 8 Nov. Opgevoerd werd hier: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig". Dit num mer werd enkele jaren geleden in Baarlo gespeeld en oogstte nu ook in H. Blerick veel lof. Het voornaamste punt van de agenda was het al of niet aannemen van 7 nieuwe leden, welke zich opgegeven hadden. Volgens reglement werd hier over gestemd en ze werden allen met meerder heid van stemmen aangenomen. Er werd ook gesproken over het nieuw in te studeren stuk, maar omdat het bestuur nog niets gevonden had dat geschikt was, moest er nog even geduld be oefend worden. Tenslotte deelde de voorz. mede dat er dit jaar ook weer een St. Nicolaasavond gegeven wordt. Biggen te koop. H. Backus, Vosberg 428. Biggen te koop. M. Maessen, v. Hövellstraat 23. Biggen te koop. G. Bouten Loo 437. Biggen te koop. Th. Nijssen, Baarl.w. 3, Helden. Biggen te koop. W. Smeets, Hub 136. Te koop wegens vermindering van bedrijf een best 2-jarig rund, A-stal. G. Hendrix, Laaghei, Helden. Te koop een drachtige koe, 7 mnd. dracht, wil ruilen tegen een rund van 1 jaar, t.b.c.-vrije stal. W. Swinkels, Grashoek 321. Te koop een toom biggen. Th. Bos, Zandberg 510. Biggen te koop. J. Maessen, Zandberg 515. WIJ HEBBEN VOOR een uitgebreide sortering Een buitenkansje voor de lopende VéGé Jubileum-actie. BAKKERIJ EN LEVENSMIDDELENBEDRIJF f Te koop een toom biggen, en 1 shet- lands pony tuig. Sijben, Beringe 196. Es is weer geregeld zoute haring de echte Engelse volle, ook is er altijd verse vis, diepvries, filé, gebakken filé, stoombokking, makreel, verse bokking enz. maar dan ook bij Schoolstraat 26 Telefoon 383 dat U in de winkels van Steenstraat 58 2% Middensiandszegels ontvangt. Biggen te koop. S. Wilms, Beringe 193. Beter 1 vogel in de hand Dan 10 in de lucht. Daarom geven wij vanaf 16 Nov. tot 5 Dec. in geld op al onze artikelen Schoenhande! Luxe lederwaren Enkele weken voor en na 6 December bekende Bisschopskleren en ook een zwart costuum te huur alsmede boord en pruik (compleet stel f 15.per avond) Buurtvereniging Ruysstraat 5, Panningen Voor herfstlevering kunnen nog besteld worden in alle soorten, klasse en maten. Levering franco huis Zaadhandel, Kerkstraat 32a Telefoon 4760 - 375 Biggen te koop. A. Teeuwen, Vliegert 341, Grashoek. Dat de Steenstraat Gevonden een paar leren dameshandschoenen op de Schoolstraat. P. Janssen, Steenstraat 32. Gevonden bij Tummers een zwarte vulpen zonder dop. Tonnie v.d. Velden, Ruijsstraat 16. Gevonden, bij de kerk een bril met plastic mon teur. Wilms, Everlo 389. Gevonden een bruine herenglacé tussen Beringe en Everlo. Pubben, Everlo 172. Gevonden een donkerbruine rozenkrans aan de kerk te Panningen (hing aan de deur van de kerk) Jac. Ebisch, Ruijsstraat 12. Gevonden Maandag in de garage een knipbeurs met geld. Peter Rijkers, Hoogstraat 268 H.-Ber. Gevonden een handwarmer van een fiets. A. Kempen, Schoorveld, Maasbree. Verloren een bruine herenglacé van Beringe naar Ruijsstraat. Lommen, Ruijsstraat 7 Panningen. Ballpen gevonden. Afhalen bij G. Manders, Kerk straat 49b, Panningen. Miep Spee, Grashoek 247 heeft Zondag hij Wiel Grommen in Beringe een paar herenglacé's ge vonden. Gevonden, Donderdag op de Markt, papieren geldstuk. Marietje Bos, Beekstraat. Verloren een blauwe alpino muts aan de kerk. Martien Nyssen, Stox 477. Gevonden een rose rozenkrans in een wit etui en Donderdag een gulden gevonden bij de jongens school. Harrie Hermans, Steenstraat 9a. Verloren een sleutel van Egchel naar Grashoek. Tegen beloning terug te bezorgen bij W. Sijben, Egchel 91 Helden. Gevonden een zaklantaarn op de Vliegert met 2 batterijen. M. Janssen, Vosberg 403. Verloren Zondag van Markt naar Egchel, bruine beurs inhoud 10.- en enig kleingeld, op de beurs staat padvinder op. Toos Brummans, Egchel 78. Gevonden een rood-geblokte herensok. Goutier, Markt, Panningen. Kesselse Winkelweek. Op de gisteravond gehou den vergadering van de Kesselse Middenstand werd besloten om op 20 Nov. a.s. te beginnen met een grote ST. NICOLAASACTIE. Op een origi nele, aantrekkelijke manier hoopt men deze actie tot een succes te maken. Foto's zijn gemaakt van de plaatselijke voetbalclub KVC. Deze foto's zul len bij aankoop van f 1.beschikbaar gesteld worden. Een groot aantal flinke geldprijzen wor den uitgeloofd, voor elk compleet elftal, dat in geleverd wordt. Bovendien zullen diegenen, die de hoogste aantallen elftallen inleveren, nog met prachtige troostprijzen beloond worden. Een spe ciale kinderprijsvraag zal ook bij deze actie niet ontbreken. Ceciliafeest bij de Schutterij. Traditiegetrouw vierde de schutterij St. Hubertus en het Trommel en fluitencorps Maandag haar Ceciliafeest. Deze dag werd ingezet met een H. Mis tot zekere intentie. Na deze H. Mis hield de schutterij de gebruikelijke rondgang door het dorp vooraf ge gaan door het fluitencorps, dat voor het eerst gestoken was in gloednieuwe witte uniformen, terwijl de tamboer „was gekleed in een marine blauw uniform met gouden bies afgezet. In haar geheel vormde het fluitencorps thans een ver eniging, die mag gezien worden en ook in de toe komst nog wel van zich zal laten horen op de ko mende concoursen. Na deze rondtocht werd gezeten aan een goed verzorgde Limburgse koffietafel waarna de jaar vergadering werd gehouden. Voorz. Reijnders kon bij de opening zijn voldoening uitspreken over de nieuwe uniformen en wenste hen in de toekomst veel succes toe. Verder merkten we nog Gevonden een zilveren kettinkje met kruisje op de Schoolstraat. Anny Joosten, Schoolstraat. Dhr A. Beeks, Veers 12 verloor zijn zilveren rozenkrans in het dorp. Aangezien deze rozen krans voor hem van veel waarde is, had hij deze weer graag in zijn bezit. Wie bezorgt dhr. A. Beeks wederom deze rozenkrans. op dat tijdens deze vergadering de Burgemeester als ere-voorzitter werd gekozen van de schutterij. In de avond hadden zich de dames der leden aan gesloten om mede te zitten aan een diner, waar over eenieder buitengewoon tevreden was. Tot laat in de avond werd het feest in gezellig sa menzijn doorgebracht. BURGERLIJKE STAND KESSEL GEBOREN: Mathieu Johannes Maria, zoon van L. Boots-van der Putten, Dorpsstraat 34. Ma theus Johannes Marie, zoon van P. J. H. Dries- sen-Geelen, Oijen 8; Wilhelmina Johanna Alber ta, dochter van J. H. van Emden-van Nisselroij, Eik 69. HUWELIJKSAANGIFTEN: Lempens, Joachim Mathieu, 22 jaar, militair, wonende te Eindhoven en Naus Hendrika Jacoba Catharina, oud 22 jaar zonder beroep, wonende te Kessel. HUWELIJKEN: Bouten, Johannes Theodorus, 22 jaar, kaskitter en Naus, Anna Petronella Hen drika, 24 jaar, zonder beroep, beiden te Kessel, gaan wonen Spurkt. Heijmans, Johannes Wilhelmus, 34 jaar, land bouwer, en Nijssen, Gertruda Johanna Marie, 26 jaar, zonder beroep, beiden te Kessel, gaan wo nen Karreweg. Van Hoek, Martinus Henricus Josephus, 28 jaar, telefonist, wonende te Mierlo en Giesbertz, Cor nelia Elisabeth, 27 jaar, zonder beroep, wonende te Kessel, gaan wonen te Mierlo. 40-jarig ambtsjubileum. Zondag herdacht dhr. L. A. Litjens de dag dat hij voor 40 jaar geleden dienst had genomen bij de P.T.T. Deze dag werd ingezet met een H. Mis om 10 uur tot dankzeg ging. Na de Hoogmis werd druk gebruik gemaakt van de receptie om de jubilaris en zijn familie geluk te wensen. Het feest werd verder in familiekring tot laat in de avond gevierd. Commissie voor het verzorgen van de collecten gezamenlijke militaire fondsen. Bovengenoemde commissie heeft zich te Kessel gevormd. Zij be staat uit: Burgemeester Wuts, voorz.; de heren F. H. Croughs, secr.-penningmeester en J. C. Bruijnen, L. Timmermans en L. Beurskens, leden. l.K. V.V. CONCORDIA, PANNINGEN Jitslagen van verleden Zondag: Concordial - Swalmen 1 2-0 FCV 2 - Concordia 2 4-1 HBSV 2 - Concordia 3 2-3 Concordia Al - MSV A2 10-1 KVC A2 - Corlfcordia A2 1-4 Bevo BI - Concordia B2 4-1 rogramma voor morgen: Concordia 2 - SVB 3, aanvang 2,30 uur. Concordia 3 - Meijel 3, 12,30 uur. Meijel BI - Panningen BI. Panningen Al - MVC Al Meijel Al - Panningen Al Iet vijf wedstrijden gespeeld en nog nul ver- espunten, staan de groenwitten er nog zo be- oerd niet voor. De met zo veel spanning sgemoet geziene wedstrijd tegen Swalmen le erde een verdiende overwinning voor Con- 3rdia op. Het is een wedstrijd geworden die an de heren Coneordia-supporters hun zenu- ren wel erg veel vergde. De begroeting van et tweede doelpunt enkele minuten voor het inde geleek haast een explosie van een kruit- at. De spanning was haast ondraaglijk. Wel waar had de thuisclub nagenoeg de gehele edstrijd een veldmeerderheid en was de stand ij de rust 1-0, die D.E.S.-doorbraken bezorg en de groenwitte aanhang op tijd hartklop- ingen. Ja, die supporters waren Zondag weer ns als van ouds. Met hun aanmoedigingen robeerden ze de groenwitten te stimuleren die 0 voorsprong te vergroten. Hier en daar werd og wel eens een dissonant gehoord aan het Ires van de spelers, maar we hopen dat hier de toekomst pp inplaats van ff wordt ge- ezigd. Swalmen beschikte over een jeugdige ïthousiaste ploeg die haar weg zeker zal nden. Dit Swalmen was een klasse beter dan it van 't vorige seizoen. In twee onderdelen t plaatsen en positiekiezen, lag in deze wed- rjjd het grote verschil tussen de beide ploe- n. Zeker, bij de thuisclub was een en ander ngevolge van de gladheid niet verzorgd zoals e gewend zijn, maar de groenwitten maakten ch niet zo moe. Het laatste kwartier voor ist bijv. was de Swalmen achterhoede totaal tgeput. De hoop op een gelijk spel in de peede helft gaf de bezoekers de energie om genlijk boven hun krachten te spelen. En dat ïlijk spel heeft meerdere malen in de lucht hangen, maar dank zij het klasse keepers erk van Hemke en het resoluut en afdoende grijpen van H. Manders, werd dit voorkomen, et de Swalmen-keeper Meuter waren Haike Hemke wel de beste spelers van het veld. nvoerder had meer last van de gladheid, aar vormde met Manders een betrouwbaar ickstel. De halflinie bestaat uit 3 hardwer- nde, zwijgende knapen, die over een schier uitputtelijk uithoudingsvermogen beschikken. Dutier vechtend als een terrier, spil Hermans mathematische manieren op het middenveld >ererend, schijnbaar iets te langzaam, maar in ite toch weer telkens op tijd om een bal zui- r te plaatsen; en Segers, zich mischien niet zuiver opstellend, maar zeer moeilijk te pas aren en indien gepasseerd, zich direct herstel- nd, met een forse linkse en rechtse trap. ortom een halflinie waar we rustig op kunnen irtrouwen. s voorhoede heeft in 5 wedstrijden 19 doel- inten op haar naam staan. Gemiddeld 4 per dstrijd. En toch is de productiviteit niet naar ïns. Linksbuiten Rutten klaagde steen en :en dat de hem geboden kansen zo weinig in ntal zijn. Hij heeft hier enigszins gelijk in. 3 voorhoede zou zeker gevaarlijker worden inneer het spel meer van vleugel tot vleugel speeld zou worden. Tummers op de rechter- ugel zoekt met zijn buurman Kessels.succes kort spel. Voor het oog is dit heel aardig 1 te zien, maar productiviteit zat er deze er niet in. Wanneer er regelmatig van die hoge passes over en weer afgegeven worden wordt een achterhoede eerder uit verband ge speeld en er is meer kans op succes. Kessels opereerde meestal als schakel tussen midden linie en voorhoede waardoor het middenveld stevig in handen werd gehouden. Met plaatsen was hij deze middag niet gelukkig. Midvoor Janssen sjouwt voldoende en is een en al ijver. De grote handycap bij hem is het gemis aan balcontrole. Telkens en telkens zagen we maar weer die bal te ver wegspringen of achter blijven. Met oefenen is dit onderdeel zeker te leren. Voor een midvoor is het op de eerste plaats een absolute eis dat hij een bal direct onder controle heeft. Dus Janssen, 's Woens dags om 7 uur present en dan komt de rest vanzelf. P. Gielen is de zwijgende sjouwer in de voorhoede. Zijn devies is de kortste weg naar 't doel nemen, al loopt die weg ook via een of meer tegenstanders. Toch gaat Piet o.i. te veel duels aan. Over 't wedstrijdverloop 't volgende. De cor nerverhouding was 19-5 voor Concordia. Op een gegeven ogenblik moesten er 5 achter elkaar genomen worden als gevolg van het feit dat de Swalmen achterhoede eenvoudig niet in staat was de bal afdoende weg te werken. Een ver schot van Swalmen gaat via de lat- kruising achter. Uit een DES-corner volgt een prachtige kopbal maar Hemke voorkomt een zeker schijnend doelpunt. Een misrekening van een der Swalmen backs betekent 1-0. Tummers plaatst naar Janssen, de Swalmen back ver onderstelt dat Meuter kan ingrijpen, maar onze midvoor is op zijn plaats en schiet langs de paal in Het doelpunt dat ongetwijfeld een beslissend stempel op het verdere verloop gehad zou heb ben had Janssen in de eerste minuut na de rust moeten scoren. Vlak voor doel staand schiet hij echter over. Meuter moet op alle mogelijke manieren reddend optreden bij scho ten van Gielen, Janssen, Kessels en Tummers. Hij doet het subliem. Aan de overkant moet Hemke ook nog een paar maal al zijn kunnen tonen en weet Manders de linksbuiten op 't critieke moment een halt toe te roepen. Nog vijf minuten waren te spelen toen Gielen er eindelijk in slaagde Meuter te passeren via goed voorbereidend werk van Tummers en Janssen. Vlak voor het eindsignaal stond de paal succes in de weg bij een kopbal van Gielen. Concordia 2 moest in 't Ven met een 4-1 neder laag genoegen nemen. We waren bang voor deze wedstrijd maar een 4-1 nederlaag hadden we niet verwacht. Concordia 3 presteerde het tegen Hout-Blerick 2 een 2-0 achterstand met nog 15 minuten spelen in een 3-2 overwinning om te zetten. Prachtig werk boys! De puntjes zijn weer binnen. Morgen komt SVB 3 bij ons tweede op bezoek. We rekenen op een herstel na de nederlaag tegen FCV 2, anders raken de reserves te ver achter. Concordia 3 zal het tegen Meijel 3 zwaar te verduren krijgen. Toch moeten ze in staat ge acht worden minstens een puntje thuis te kun nen houden. R.K. S.V. S.S.S., HELDEN Mill 1 - Helden 1 4-1 Helden 2 - VCH 2 2-1 Helden 3 - HBSV 3 3-3 Helden Al - Bevo Al 4-0 Meijel BI - Helden BI 12-2 Het is dus weer een nederlaag geworden in Mill waar rommelige wedstrijd werd gespeeld. Wie in het begin nog hoop op de Heidense ver richtingen had, zag die toch vervliegen toen Mill na ongeveer twintig minuten de leiding nam door een doelpunt van de linksbuiten, al probeerde Helden toen nog de achterstand in te lopen. De thuisclub kon echter al spoedig de voorsprong vergroten tot 2-0. Kort voor de rust slaagde Ottenheijm er in voor Helden te scoren 2-1. Spoedig maakte Mill er na rust 3-1 van. Even steeg de hoop bij de blauw-witten, toen Helden een penalty kreeg toegewezen. Deze kans werd helaas niet benut.Mill stelde ten slotte de overwinning verdiend veilig door er 4-1 van te maken. Morgen is Helden 1 vrij. SSS 2 bracht het er beter van af door op een zeer zwaar bespeelbaar terrein met 2-1 te win nen van VCH 2. Voor de rust was het een in teressante wedstrijd, waarin beide partijen el kaar niet veel toegaven. Met een kopbal namen de gasten spoedig de leiding 0-1. Uit de af trap, die daarna volgde, kwam de bal bij Kors ten terecht die zuiver doorgaf aan W. Schers, wiens schot niet faalde, 1-1. Na de rust werd Helden in de verdediging gedrukt waarbij het de achterhoede echter gelukte het doel schoon te houden. Aan weerszijden voorkwamen paal en lat meermalen erger. In de laatste minuut lukte het B. Korsten het winnende doelpunt te scoren, 2-1. Helden 3 speelde gelijk tegen HBSV 3. Na een voorsprong gehad te hebben van 2-0 en 3-1 werd het tenslotte 3-3. Programma voor morgen Zondag 15 Nov.: Helden 2 -Baarlo 1 om 2 uur. Helden 3 - Grashoek 2 om 12 uur. Helden Al - KVC A2 om 4 uur. R.K. V.V. GONA, KONINGSLUST G.O.N.A. 1 - Sevenum 2 3-2. Het is de geel zwarten gelukt om zich middels een benauwde zege op de Spartareserves van de laatste plaats te verwijderen. Het was een dubbeltje op zijn kant en toch was de overwinning ruim ver diend, maar toen de gasten in de tweede helft gelijk maakten, was nog van alles mogelijk. De oorzaak van die spanning lag natuurlijk aan de voorhoede, die maar niet wilde doel punten. En de drie goals dan? Och daarvan is maar een geboren uit een behoorlijke aan val. Het had voor minder moeite best een ruime overwinning kunnen zijn, maar de schut ters vergaten bij een 2-0 stand door te stoten. Dat „vergeten" kwam door gebrek aan snel heid en het teruggetrokken spel van beide binnenspelers. P. Smedts als rechtsbuiten was een verbetering. Hij geeft voorzetten op maat. En als de nieuwe midvoor, Jac. Bos, zijn snelheid kan opvoeren, zal die zijn weg ook wel vinden. Zo'n eerste wedstrijd in „hoger sferen" is nog wat onwennig. Gona begon de strijd met een licht windvoor- deel, maar de eerste schermutselingen waren voor de oogstmensen. Met veel moeite kon de achterhoede stand houden, al bleek dat links- bach W. Joosten veel last ondervond van een oude blessure. De Gona-aanvallen werden ge makkelijk afgeslagen. Een vrije trap voor de thuisclub besloot Jac. Bos met een schot dat net naast gaat. Gona kwam er toen beter in. Een mooie kopbal van Smedts kan de doel man maar net corner tippen. Aan de overkant schoot de linksbinnen in gedroomde positie net over. Spil Lormans maakte op het midden veld de bal vrij, loste een schot, dat de keeper weg sloeg. J. Bos kogelde de teruggekomen bal tegen de paal. Een ren van Smedts wordt ge stuit door de linksback. De volgende aanval werd in het beruchte gebied onderbroken met de handen, penalty. Met een schijnbeweging dwong J. Krutzen de Sparta-doelman tot ca pituleren, 1-0. Nauwelijks een minuut later, er waren toen 13 min. verstreken, gaf Smedts keurig door aan midvoor Bos, die geen fout maakte, 2-0. Wat een weelde voor Gona's voor hoede. Ze gingen slechter spelen, met het ge volg, dat de achterhoede steeds meer werk kreeg. Enige corners brachten de gasten geen zoden aan de dijk. Eenmaal boften de thee- schenkers toen uit een corner tegen de paal werd gekopt en het leer daarna in keepers handen terecht kwam. Bij een aanval van de gastheren gaf Smedts een afgemeten voorzet maar de linksbuiten kopte er onder door. In de 41e minuut werd Gona's achterhoede, kee per incluis, in de luren gelegd. De bal ver dween in het verlaten doel. Na de thee was het veld door de miezerige regen spekglad geworden. Gona nam onmiddel lijk het heft in handen. Voortdurend was de bal voor Sparta's veste, doch ondanks de beste kansen geen doelpunten. De Sparta-aanvallen waren, daar Joosten door een hernieuwde trap tegen de oude blessure op minder dan halve kracht moest gaan spelen, zeker niet van ge vaar ontbloot. In de 20e minuut weer zo'n uit val van Sevenum. Gona's linkshalf miste de voorzet van links en de Sparta-rechtsbinnen scoorde in de rechterbovenhoek, 2-2. Dit gaf, in het bijzonder Sevenum, nieuwe kracht. De Gona-elf moesten danig op hun qui vive zijn. Het was maar goed dat de halflinie en rechts back Dorssers voortreffelijk' speelden. Want de voorhoede was weer tot niets in staat. Het offensief van de gasten duurde maar kort en Gona kwam weer in de meerderheid. Bij een aanval redde de keeper door uitlopen, trapte de bal weg, die prompt werd opgevangen door spil Lormans en het leer onmiddellijk hard retourneerde. De doelman kon niets anders doen dan de bal uit het net halen, 3-2. Het resterende kwartier hield de thuisclub, on danks het uitvallen van Joosten, stand. Scheidsrechter Linssen floot naar behoren. Baarlo 3 - Gona 2 2-1. De reserves leden de eerste nederlaag. Het feit dat men met vier invallers moest uitkomen en twee spelers ver stek lieten gaan, zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Bovendien moest men na de rust nog 'n gedeelte met tien man worstelen, daar Wij- nands wegens 'n oogblessure uitviel. De 2-0 achterstand bij de rust werd al gauw in de tweede helft gereduceerd tot 2-1. Ondanks felle aanvallen kwam men niet verder. Morgen gaat Gona 2 naar Bevo 2 op bezoek. R.K. V.V. BEVO, BERINGE Uitslagen van verleden Zondag: Bevo 1 - Baarlo 2 5-0 RK BVC 2 - Bevo 2 1-8 Helden Al - Bevo A 4-0 Bevo BI - Panningen BI 4-1 Bevo - Baarlo. Ondanks het allesbehalve fraaie voetbalweer van deze Zondagmiddag gingen de Bevo-mannen met frisse moed al direct vanaf de aftrap stevig in het offensief. Aanhoudend werd de Baarlo-veste geducht bestormd. De ene prachtig opgebouwde aanval na de andere rolde op het Baarlo-doel af en de Baarlose verdedi ging moest alle hens aan dek roepen om onheil te voorkomen, 't Was in de Bevo-gelederen een pracht om te zien, hoe de linkervleugel sco ringskansen aan de lopende band produceerde. De verwachtingen hierdoor gewekt bij de trou we supportersschare, die in de druilerige mot regen langs de lijn stond, gingen echter niet in vervulling. Er was steeds wel een Baarlo- been of hoofd dat 'n doelpunt in de weg stond. Het duurde zo tot ongeveer een kwartier voor half time voordat midvoor Ghielen er in slaag de Bevo de leiding te geven, 1-0. Met deze stand ging de rust in. Na de thee, als Bevo enig windvoordeel heeft zien we ongeveer hetzelfde spelbeeld. De thuis club het meest in de aanval, met enkéle felle uitvallen van de gasten. Rechtsbuiten Simons die op deze plaats een uitstekend debuut maakte wist na tien minuten spelen, met een welgericht schot de voorsprong te vergroten, uit een afgemeten bal vanaf de linkervleugel. Het weer was er intussen niet op verbeterd en het veld was navenant, gezien de talrijke glij partijen. Bij een tegenaanval der Baarlosen kwam rechtsbinnen Peijs vrij voor doelman Sijben, die even aarzelde na eerst reeds te zijn uitgelopen. Met een bliksemsnelle reactie wist hij echter de bal nog met de vlakke hand uit zijn doel te houden en daardoor een zeker schij nend doelpunt te voorkomen. Uit een scrimage voor doel kon rechtsbuiten Van Horen de stand zo gemakkelijk op 3-0 brengen, dat hijzelf de gebruikelijke felicitatie van z'n medespelers daarvoor overbodig achtte. In het verdere van de wedstrijd als allen, zowel spelers als sup porters vanwege het weer uitzagen naar het einde wisten Ghielen en Van Horen beiden nog eenmaal te doelpunten en zodoende de eindstand op 5-0 te brengen. Bevo 2 had een wel wat al te gemakkelijke prooi aan de heel lichte BVC-ploeg. In jeugd A presteerden enkele spelers weer eens het stoute stukje om zonder zich even af te melden verstek te laten gaan. Dat was niet de afspraak boys. Laten we morgen, als Meijel A op bezoek komt eens blijk geven van echte kameraadschap. Het zou jammer zijn voor de goedwillenden als het bestuur zich genoodzaakt zou zien jeugd A uit de competitie terug te trekken. Niet „alleen om de 15 gulden boete, maar om het feit, dat dan verschillende jon gens die graag zouden voetballen, daartoe geen kans meer zouden kunnen krijgen. Programma voor morgen: Bevo 2 - Koningslust 2, aanvang 2 uur. Bevo Al - Meijel A2. Maasbree BI - Bevo BI. Grashoek BI - Bevo B2. R.K. V.V. GRASHOEK. Grashoek 2 - KVC 3 4-2 MVC BI - Grashoek BI 2-2 Ondanks dat er aan beide zijden slecht ge speeld werd, heeft ons 2e elftal toch de eerste puntjes binnen. Wanneer ditzelfde elftal wat beter op samenspel gaat letten en niet zo veel de plaatsen ruilt onder de wedstrijd, zullen we een veel beter geheel krijgen, en dit zal zeker aan de komende wedstrijden ten goede komen. Jongens, uit de wedstrijd van Zondag a.s. tegen Helden 3 komt zeker één puntje mee naar Grashoek. Onze benjamins behaalden een eervol gelijkspel in Maasbree, al waren ze maar met 10 man. Jongens, de volgende keer spelen we met elf, afgesproken? Programma voor morgen: Grashoek 1 - MVC 2, aanvang 1,30 uur. Helden 3 - Grashoek 2, aanvang 12 uur. Grashoek BI - Bevo B2, zie pl. aankond. Na een lange rustperiode komt ons le elftal morgen weer in het veld tegen MVC 2. Denk er om jongens er is nog niets verloren, de com petitie is nog lang niet uit en er kan van alles gebeuren. Wij wensen allen een prettige sport middag en succes! R.K. M.V.C. '19, MAASBREE. M.V.C. - Vriendenkring 2-2. In het begin leek het er geenszins op dat Maasbree aan het eind van de wedstrijd met een puntenverdeling ge noegen zou moeten nemen. Integendeel, over alle linies waren de roodbroeken veel sterker dan de Venlose gasten. Hun aanvallen waren veel talrijker en er kwamen heel wat goede scoringskansen, doch op het laatste moment ontbrak steeds het beslissende schot. Vrienden kring kon daar maar heel weinig tegenover stellen. Zij lanceerden wel een enkele aanval, doch hadden eveneens met het euvel schot vaardigheid te kampen. Het was alleen hun vechtlust, die hen in, staat stelde een puntje in de wacht te slepen. MVC kwam in 't veld met drie invallers. In de tweede helft moest ook nog de spil zich laten vervangen, terwijl eveneens de rechts buiten met een blessure naar de kleedkamer werd verwezen. Dat Maasbree het laatste half uur met 10 man verder moest spelen was hele maal niet te wijten aan ruw spel, integendeel, van de sportieve kant bezien stond de wed strijd op zeer hoog peil. Vanaf de aftrap golfden de aanvallen op het Vriendenkringdoel los. Daar stond echter een doelman op zijn post, die toonde dat hij uit het goede hout gesneden is. Ware het niet dat de Maasbree voorhoede een groot gebrek aan schotvaardigheid tentoon gespreid had, dan zou hij toch niet hebben kunnen verhinderen dat zijn heiligdom reeds in het eerste half uur werd doorboord. Nu kwam succes aan de andere kant. Uit een der sporadische Vriendenkring- aanvallen belandde een hoge bal, die kenne lijk als voorzet was bedoeld, in de doelmond. De invaller doelman die het gevaar zag aan komen stelde zich op om het leder uit de lucht te plukken. Doch hij maakte een kleine mis rekening en moest toezien hoe de bal over zijn uitgestrekte armen in het doel verdween, 0-1. Door dit onverwachte succesje geïnspireerd trokken de Vriendenkringers opnieuw ten aan val. De roodwitte achterhoede rook het gevaar en zette met lange voorzetten haar voorhoede aan het werk. Wederom volgde een belegering op het Vriendenkringdoel. Na 25 minuten pro fiteerde de linksbuiten van een treuzeling in de Venlo-voorhoede, een teruggespeelde bal werd door hem razendsnel onderschept en ineens in geschoten, 1-1. 5 Minuten later loste de midvoor weer eens een van zijn vele, overigens tot nu toe ongevaarlijke schoten. De doelman was hier niet op berekend en zo leidde MVC met 2-1. Na thee waren de partijen iets meer aan elkaar gewaagd. Doelrijpe kansen werden aan beide kanten geschapen, doch nog steeds demon streerde zich een tekort aan schutterskwaliteit. Vriendenkring had over geluk in de tweede helft niet te klagen, want enige practisch on misbare kansen werden door deMVC-voorhoede jammerlijk verprutst. 10 Minuten voor 't einde kregen de Venlonaren een penalty toegewezen. Kalm en beheerst werd deze omgezet in een doelpunt 2-2. Ondanks verwoede pogingen aan beide kanten om het winnende doelpunt te sco ren bleef de stand tot het laatste fluitje gelijk. VOLLEYCLUB OLYMPIA PANNINGEN Verleden Zondag was het de Volleyclub V.O.I.V. (Reuver) die in Panningen haar kracht kwam meten tegen de onzen. Ofschoon de wedstrij den op Zondag verplicht zijn, was de opkomst van de Olympianen slecht. De eerste zes spelers maakten een begin aan de wisselende sets, waarvan er om beurten een door Olympia ge wonnen werd. Dit is geen slecht teken, temeer omdat Reuver in de komende competitie le klasse gaat spelen (district Roermond). Aan het volleytournooi dat morgen in Venlo wordt gehouden zullen we niet deelnemen. Alle leden worden echter verzocht dit tournooi te bezoeken wanner het enigszins mogelijk is. Het wordt ge houden in concertgebouw „de Prins" en duurt van 10-6 uur. Vertrek na de middag. Na de Hoogmis nadere mededelingen De dames vergaderen hedenavond om \/2% in café Hendrix Everlo. Ben op tijd aanwezig, dan zijn we zó bezig! R.K. T.T.V. METEOOR, PANNINGEN Heren: Apollo 1 - Meteoor 1. Het le Heren team leed in Blerick een ontstellende neder laag. Al waren zij technisch de meerderen, zij konden het niet tot een overwinning brengen. Joosten wist 2 partijen te winnen en Ottenheijm slechts 1, terwijl Korsten niet aan bod kwam. Het dubbelspel werd nog een overwinning voor de Heldenaren. Gezien de sterke positie welke dit team na de vorige competitie innam, is de merkbare achteruitgang alleen toe te schrij ven aan de slechte training. Woensdagavond, Zaterdagavond en Zondagmorgen waren er na genoeg geen spelers in het clublokaal aan wezig. Deze nederlaag mag de spelers echter niet de moed ontnemen, maar moet tenminste een stimulans zijn om de training serieus in te zetten. Twee verliespunten behoeven niet door slaggevend te zijn op het eindresultaat. Pakt dus nu nog flink aan en laat zien wat jullie werkelijk kunnen. Dames: Meteoor 1 - Apollo 1. Het le Dames team liet zich niet van de wijs brengen door de nederlaag van de heren en zij sloegen Ble rick met liefst 9-1. Dames: B.A.T. 1 - Meteoor 2. De tocht naar Te- gelen was niet erg bevredigend. Buiten de 7-3 nederlaag was de ontvangst alles behalve prettig te noemen. Ook aan het kleedlokaal mag wel wat meer zorg besteed worden. Over deze slechte accomodatie is inmiddels geprotesteerd. De uitslagen zijn verder: Heren le klasse: Apollo 1 - Meteoor 1 6-4; Genooi 1 - BAT 1 7-3; BI. Star 2 - Maasbree 1 8-2. Heren 2e klasse: NO AD 1 - Apollo 2 10-0; BI.Star 3 - ONA 2 2-8; Setor 2 - Venlonia 1 1-9. Dames 2e klasse: BAT 1 - Meteoor 7-3; Meteoor 1 - Apollo 1 9-1; Setos 1 - ONA 2 7-3. Het programma voor a.s. Zondag 15 Nov. Heren: Meteoor 1 - Vrij Apollo 2 - Meteoor 2. Dames: ONA 2 - Meteoor 1 Meteoor 2 - Vrij. J 1

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3