7105! t HET DODE LICHT WATERLEIDING! latjesdrop Knoopjesdrop Penny Speculaas Gelderse Rookworst Zoek de zon op CAFE-MUZIEK PERSONEEL GEVRAAGD CARNAVALSBAL MAATKLEDING is toch beter (§eweótelyk. Üecl. 3^ ^Brummanó POPELDE 36.50 39.50 47.95 51.95 en 62.95 GABARDINE 89.- 92.50 114.- 99.50 JONGENS REGENJASSEN vanaf 12.50 JACKETS vanaf 22.- f GEBR. HERMANS 0 0 WIEUWI KERKEN Jlarstxaejols (talpan t.b.e. bastrijdau i 250 gram 49 cent met 10°/o korting A V A A Y A Y A K 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 op Zondag 8 November a.s, in Zaal Janssen Th. Hermans - Beringe GRASHOEK Zondag 8 November 0 bij An en Lei. ft' ft M Muziekw 1 „De Dolle Musketiers" Jaarlijks minstens f 10.- per maand opslag. ll-ll-'53 11-11 MATH. VERSTAPPEN, Neer cAcivx. S>interklaaó en Zwarte Piet a en Lichte en donkere kleuren, beige, groen, blauw, petrol en weerschijn. In diverse modellen Zuiver wol. Raglan of met inge zette mouw. Warme Herfsttinten De Toneelgroep Euripides, Asten presenteert U OP ZONDAG 8 NOVEMBER I jacooi re rillelifl Popeline en dubbeltex Grote sortering met bontkraag en warme voe ring, in diverse kleuren. Beekstraat 1, Panningen O. KOM ER EENS KIJKEN Als attractie van 9 Nov. tot 6 Dec. 5% KORTING LEO H. HOUWEN-OOMEN Voor de vele blijken van belang- stellinging, betoond bij gelegen- ^3 1IJ ..mm mmm f r* *1 «J m UmvrAliilrfl- (extra lekker) heid van ons Gouden Huwelijks feest, zeggen wij allen hartelijk dank, bijzonder Familie, Buurt- 7? vereniging en Harmonie Con- cordia. H. van Lier-Groenen Kinderen en kleinkinderen Everlo, November 1953 Fanfare «Eendracht Maakt Macht» Koningslust Bezoek de bonte avond met medewerking van „DE TROUBADOURS" Blerick Aanvang 7 uur Entree f 1. Reserveren na de hoogmis in de zaal Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Telefoon K 4760-351 Voor de vele blijken van belang stelling, betoond bij gelegenheid van ons Gouden Huwelijksfeest, zeggen wij allen hartelijk dank. H. JANSSEN-SMEDTS Panningen, November 1953 U kunt extra geld halen bij de VéGé- kruidenier. Hij geeft U geldzegels bij Uw boodschappen. Van de daarmee gespaarde guldens kunt U dat leuke bloesje kopen! 8®gSC85®ISC8S®SS«3SC38®SS®3S®SS©SS©§ Bij Maxwell zijn enige plaatsen vacant voor nette meisjes en jongens voor licht administratief werk. Een meisje met alléén Lagere School van b.v. 16 jaar begint met f 50.- per maand; die met Mulo met f70-. Het salaris met Mulo-diploma loopt van f 110.-per maand (op 21-jarige leeftijd) tot f 294.- per maand. Met H.B.S. van f 235.- (24 j.) tot f378.- per maand. Hierboven wordt bij goede prestatie 10% toeslag ge geven. ^anmei,jen dagelijks op kantoor MAXWELL Schoolstraat 28, Helden-Panningen. Telefoon K 4760-318 te geven door de Carnavalsvereniging „De Kuus" op WOENSDAG a.s. in zaal Brummans, Panningen, van 6.11-11.11 uur. Muziek: Animo's Entree f 1.50 Leden hebben vrije toegang. Op het bal alsnog gelegenheid om zich als lid op te geven. Theater I 9 N Beringe Telefoon 232 Wij brengen de ene grote film na de andere. 1 Heden Zaterdag 8 uur en Zon-l j dag (2 voorstellingen) n.l. I 5 en 8 uur James Mason en i I Danielle Darrieux in de op- Izienbarende film FIVE FINGERS (operatie cicero) IHet adembenemende verhaal van de best-betaalde spion i ter wereld Toegang 14 jaar g I Dinsdag 10 Nov. aanvang te 8 uur Richard Widmark in I de grootste rol van zijn film- 9 I loopbaan: I' PANIEK IN DE STRAAT Spanning en actie. Toeg. 18 j.l [woensdag 11 Nov. GEEN film! I doch op ons verbouwd toneel IKEES MANDERS met de cabaret-revue GOOI LOS DE TROS Izie de speciale folders hiervanl Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,79 voor verse kippeneieren. Eier-export sinds 1893, Tel. 425 R.K.V.V. CONCORDIA PANNINGEN De kijklustigen op het Concordia-terrein van j.l. Zaterdag, zullen zich zo nu en dan wel eens hun ogen uitgewreven hebben, om er zeker van te zijn of dit wel werkelijk het groen-witte elftal was dat daar tegen Swift uit Roermond een partij voetbal weggaf, zoals we dat zelden of nooit in de laatste jaren te zien kregen. Slechts één invaller telde het tot nu toe ongesla gen Swift en de Roerstad-bewoners hebben zich voor de volle 100% gegeven, maar moesten ge decideerd de meerderheid van de thuisclub er kennen. Het was een vriendschappelijke wed strijd maar desondanks is er twee maal drie kwartier fanatiek gevochten door beide ploegen. De groenwitten gaven in deze wedstrijd blijk van hun kunnen en de Swift-ploeg was na de wedstrijd vol lof over het door de thuisclub ver toonde spel. Tot dusver hadden zij in de afge lopen competitie zulk een sterke tegenstander nog niet ontmoet. Toch is het raadzaam, na deze wedstrijd de za ken niet te licht op te vatten. Het spel van Swift lag de groenwitten nu eenmaal en de eerzucht om deze derde klasser te kunnen weerstaan droeg het hare er toe bij om zo voor de dag te komen. Het was een snelle interessante wedstrijd, waar van het publiek echt kon genieten en die door scheidsrechter Weiten goed werd geleid. Steeds was deze fluitist op de juiste plaats en er ont ging hem practisch niets. Van de aftrap waren de groenwitten direct zeer actief en de eerste serieuze aanval was al me teen gevaarlijk. Tummers gaf een zuivere pass naar Kssels, die het leer echter verkeerd op zijn schoen kreeg en over schoot. Ook Swift brengt een bezoek aan het Concordia-doel, maar ook hier zocht men het doel te hoog. Gielen, haalt de bal op het middenveld op. Een center, zuiver op maat naar Kessels stelt deze in staat een schot te lossen. Fraai vangt de keeper het schot uit de bovenhoek. Een zeer gevaarlijke Swift- aanvalover rechts kan op het nippertje ten koste van een hoekschop worden gestuit.. Dan weer een Panningen-aanval, waarbij Kessels over de kruising schiet. Zo blijft het spel op en neer gol ven. Een geweldig schot van de Swift-rechtsbin- nen beukt de paal. Janssen probeert te schieten, maar het mislukt. Tummers doet het beter, maar de doelman verstaat zijn vak. De Concordia- voorhoede, steunende op een sluitende en goed voedende achterhoede neemt het laatste kwar tier van de eerste helft voor haar rekening. Het Swift-doel komt onder zwaar vuur, maar succes blijft uit. Heel onverwacht nemen de groenwitten toch de leiding. In de 42e minuut weet de Swift- linksback niet beter te doen dan terug te spelen op zijn doelman. Deze laat de bal glippen en de „kansruiker" Rutten plaatst de bal over de kee per in het net. Het tempo was zeer hoog geweest en iedereen vraagt zich af of de groenwitten dit in de tweede helft wel kunnen bijbenen. Lang blijft deze vraag niet onbeantwoord. In de eer ste minuut na de hervatting is het al 2-0 als Rut ten klaar staat om een hoge voorzet van Janssen in te hakken. Swift kan deze achterstand niet to lereren en probeert het spel te verplaatsen. De Concordia-achterhoede sluit volkomen. Opval lend is het hoe de spelers direct de plaats en dek king over weten te nemen. Drie corners brengt de Swift-rechtsbuiten gevaarlijk voor doel, maar of wel de vuist van keeper Hendriks, ofwel het hoofd van een der achterspelers brengt redding. Aan de overkant schiet Tummers uit een cor ner hard in, maar ook de vuist van de Swift- keeper brengt redding. Midvoor Janssen is zeer actief, maar het gemis aan balcontrole wreekt zich herhaaldelijk. Als Swift de achterstand zal gaan verkleinen is de voet van Verlinden net op tijd om dit te voorkomen. Twintig minuten zijn er gespeeld als de stand op 3-0 wordt gebracht met een juweel van een doelpunt. Dit werd zo zuiver en afgemeten voorbereid, dat de Swift- defensie er niet aan te pas kon komen. Op de hem eigen flegmatieke wijze plaatst Hermans de bal naar Goutier. Deze geeft een verre pass naar Janssen, die de bal met zijn hoofd voor de voeten van Tummers deponeert. Samen gaan ze op het doel af. Vanaf de doellijn plaatst Wim naar de zich goed opgestelde Janssen, die van dichtbij geen fout maakt, dit betekent 3-0. Weer zien we een vloeiende combinatie tussen Gielen, Rutten, Janssen en Tummers, maar thans ontbreekt het beslissend schot. Het is voor de Swift-spelers om moedeloos te worden, zo hecht sluit de defensie der Concordianen. Een half uur is er gespeeld in de tweede helft als Janssen na goed werk van Gielen en Tummers een schot lost dat de Swift-keeper volkomen verrast en de stand is 4-0. Eindelijk lukt het dan de Swift- stopper uit een corner het verdiende tegenpunt te scoren en het wordt zelfs 4-2, maar verder brengen de gasten het niet, zodat deze ontmoe ting met een verdiende zege voor Concordia ein digde. De K.N.V.B. heeft voor de variatie voor Pannin gen maar weer eens een competitie-wedstrijd vastgesteld. Het is er een van formaat, want het ongeslagen Swalmen komt morgen naar Pannin gen om te proberen de groenwitten het eerste verlies toe te brengen. De Swalmenaren komen dit jaar verrassend voor de dag en de groen-wit- ten zijn reeds bij voorbaat gewaarschuwd. Was het Swalmen niet dat Meijel op eigen terrein de eerste nederlaag toebracht? Concordia zal het zeer zwaar te verantwoorden krijgen en gerust op de uitslag zijn we geenszins. Wil de thuisclub evenwel In de running blijven, dan moet gewon nen worden. Hulp voor het bereiken van de bo venste plaats is er van de andere ploegen niet te verwachten. Zelf zullen de groenwitten het moe ten klaarspelen en dit zal in iedere wedstrijd het uiterste van alle spelers vergen. Groenwitten, goed succes in de zware wedstrijd van morgen! Supporters, jullie kunnen voor de spelers een grote'steun betekenen door aan te moedigen. Houdt critiek voor Uzelf. Het programma van morgen luidt verder: F.C.V. 2 - Panningen 2, aanvang 2.30 uur B.B.S.V. 2 - Panningen 3, aanvang 12 uur Panningen Al - RKMSV A2, 1 uur. KVC A2 - Panningen A2 Bevo BI - Panningen BI R.K. S.V. S.S.S. HELDEN. Programma voor morgen: Mill 1 - Helden. Helden 2 - V.C.H. 2, 2 uur. Helden 3 - H.B.S.V. 3, 12 uur. Helden Al - Bevo Al, 4 uur. Meijel BI - Helden BI, 12 uur vertrek 11.- Na een korte rustperiode gaan onze verwachtin gen weer uit naar de verrichtingen der Heidense blauw-witten, hier en elders, en geen der lagere of jeugdelftalspelers zal het ons euvel duiden als we schrijven vooral benieuwd te zijn naar de ver richtingen van het eerste elftal, dat de verre reis naar Mill maakt om het daar op te nemen tegen Juliana. Zal het daar eindelijk eens lukken? Zal daar ons good old Helden hetzelfde succes be schoren zijn als het nationale team dat gedood verfd om te verliezen toch de gevreesde Rode Duivels van zijn voetbalbody schudde en won? In de gelederen van het nationale elftal, dat be faamde hemdjes voetbalteam op pantoffels, was ineens een bruisend enthousiasme losgeslagen waardoor er een stelletje gevreesde voetballeeu wen tegen de Belgen speelde en won. Zal Helden, geïnspireerd door deze nationale overwinning, ook eens uit de slof schieten? Zal heel Helden eindelijk eens spontaan kunnen juichen, al Is het dan maar om een enkel puntje, waarmee we voor deze keer al heel tevreden zullen zijn. R.K.V.V. GONA, KONINGSLUST Gona - Sevenum 2. Wederom krijgt Gona de ge legenheid te bewijzen, dat ze te goed zijn voor de laatste plaats. Vooral nu de gasten van mor gen in hun laatste thuiswedstrijd zo'n zware ne derlaag tegen de Heldenaren leden, is er toch een behoorlijke kans op succes. Geelzwarten, fa briceert in de voorhoede eens een paar doelpun ten en de overwinning is voor jullie. De achter hoede zal wel zorgen dat de Spartanen het niet zo ver brengen. R.K. V.V. GRASHOEK. Morgen wordt gespeeld: Grashoek 2 - KVC 3, aanvang 1,30 uur. Er zit wel een kansje in voor de 2e elftallers. MVC BI - Grashoek BI, aanvang 12 uur. Hou je goed jongens.! R.K.T.T.V. „METEOOR" De teams van T.T.V. Olympia komen allen te vervallen, daar deze vereniing zich uit de NTTB heeft terug getrokken. Derhalve komt de wed strijd Meteoor 2 - Olympia 1 te vervallen. Zaterdag 7 November speelt het 2e Damesteam tegen het Tegelse B.A.T. Deze wedstrijd wordt in Tegelen gespeeld. Op Zondag 3 Januari a.s. zal de T.T.V. „O.N.A." uit Venlo een teamtournooi organiseren, waar aan zal worden deelgenomen door teams uit Noord-Limburg, Duitsland en uit andere afde lingen van ons land. Voor dit tournooi zullen ook het le Dames en Herenteam van Meteooor worden uitgenodigd. Na afloop van dit tournooi, waaraan door de sterkste teams van Nederland en West Duits land zal worden deelgenomen, wordt een tafel tennisbal gehouden. Reed: nu hebben wij beste merken 'n keurcolledli Sigaren Rokersbenodigdheden U Reeds nu kunt houden dat zeer ruim gesorteerd Parfumerieën Toiletartikelen mee rekening voor de a.s. feestdagen zijn in en Wacht op dc menten van winkelweek Wij adviseren Us Uw keus uit de schitterende assorti- Markt 26, Telefoon 203 |m T3 A in zaa ten bate van de R.K. Mijnwerkersbond. het gecostumeerde Tropendrama in 3 bedrijven door C.J. Staes Regie: Peter Spoor Decor: Peter Spoor Grime: C- Warnar AANVANG 7.30 uur. ENTREE i 1.— Plaatsbespreken na de Hoogmis a f 0.25 aan de Zaal. Wodw Een landelijk erkend installateur voert elk object, zowel koud- als warmwatervoorzieningen, uit in samenwerking met ons, waardoor U van volledige garantie verzekerd bent. Hierbij is inbegrepen electrische- en gasgeijsers, douche installaties, aanleg van wastafels enz. bad- en Wij zullen U, zonder enige verplichting Uwerzijds, gaar ne alle gewenste inlichtingen verstrekken. Kerkstraat 41 NAAR DE NIEUWE SPEELGOEDZAAK TE HELDEN- BERINGE met een sortering voor ejk wat wils. Koop nu Uw Cadeau's, nu is er de meeste keus. St. Nicolaas bewaart voor U al de gekochte goede ren en worden 5 Dec. gratis thuis bezorgd. Wij leveren alles op het gebied van Speelgoed, Glas, Porselein. Huishoudelijke artikelen enz. «as; FRANSE KLOOSTERZUSTER HEEFT EEN NIEUW MIDDEL TEGEN LEPRA BEREID. Van het nieuwe lepra-middel dat door een Franse zuster, Marie-Suzanne, is bereid, werd onlangs op het congres voor leprologie te Madrid mede deling gedaan. Dokter Blanc van de Katholieke Medische School te Lille, die het vaccin in Ca- GIRO Limburg ziet van Zuid tot Noord Kerken rijzen, schoon en sterk. Deze zeggen, zonder woorden: Weer een vrucht van 't Nike-werk. Giro 102080 meroun heeft geprobeerd, bevestigde dat bij 65% van de behandelde patiënten de resistentie van het organisme tegen lepra gestegen was. Mogelijk is hier een afdoend middel gevonden tegen de melaatsheid. ARCHEOLOGISCHE ONTDEKKING BIJ PONT-AUDEMER. Bij de voorbereidingswerkzaamheden voor het zetten van een gebouw in Pont-Audemer zijn de fundamenten van een klooster aan het licht ge komen dat op bevel van Lodewijk XI in 1473 ge bouwd werd en waarvan hij de beschermer zou zijn. In deze fundamenten werd nl. een kanali satie-systeem ontdekt dat bestond uit aarden buizen die in elkaar grepen en met behulp van zegellak aan elkaar gelast waren, waaromheen een soort zeer hard beton was gedaan waarvan men de samenstelling niet kent maar dat veel gelijkt op hetgeen door de Romeinen werd ge bruikt. Al is in Nederland de Kerstzegel nog niet zo ingeburgerd als in Dene marken, waar het ge beurde, dat een oudere dame haar ingekomen post in December, die niet met een Kerstzegel versierd was, ongeopend terugzond met de op merking, dat zij mensen, die geen Kerstzegels plakten, niet kende, toch wordt het ook in ons land hoe langer hoe meer in zakelijke zowel als in particuliere kringen een bekend verschijnsel, aan kennissen en zake lijke relaties een speciale kerstgroet te zenden in de vorm van het sierlijke Kerstzegeltje, dat ge durende December wordt geplakt op al de uit gaande correspondentie. Soms als sluitzegel ach ter op de envelop of als kerstgroet aan het hoofd van de brief. De actie wordt in Limburg gevoerd door de pro vinciale Vereniging „Het Limburgse Groene Kruis" en haar plaatselijke afdelingen. De oorsprong van deze in vele landen reeds zo populaire actie ligt in Denemarken, waar in 1904 de kantoorhouder van een klein postkantoor op de gedachte kwam, de kerstgroet tevens dienst baar te maken aan zijn ideaal: een sanatorium voor t.b.c.-patiënten. Het eerste jaar reeds ver kocht men meer dan 4 millioen zegels. Thans is de Kerstzegel het hechte fundament, waarop de tuberculosebestrijding in Denemarken steunt. Ook in de andere landen is de Kerstzegel reeds lange tijd een vaste traditie. De acties in de vo rige jaren, nog op beperkte schaal gevoerd, heb ben aangetoond, dat dit ook in Nederland be reikbaar is. Hier te lande wordt de opbrengst eveneens besteed aan de bestrijding van tuber culose. En al worden er in ons land zowel uit particuliere bronnen als van overheidswege reeds grote sommen voor de bestrijding van deze ge vreesde volksziekte beschikbaar gesteld, toch blijven er nog vele noden ongelenigd. Want al wordt de tuberculose steeds meer teruggedron gen, toch vraagt ieder jaar niet alleen het onder zoek van de bevolking en de verpleging van de patiënten grote bedragen, maar is ook de nazorg van genezen patiënten een factor, die steeds zwaarder drukt op het budget. Als wij bedenken, dat ofschoon het ziekte- en sterftecijfer steeds verder daalt, zich in ons land in 1952 nog 1276 sterfgevallen voordeden en vooral, dat er nog 13.837 nieuwe ziektegevallen werden opgespoord, dan blijkt daaruit wel, dat ondanks alle optimistisme, een groot waakzaam heid tegen en intensieve bestrijding van deze ge vreesde volksziekte nog dringend noodzakelijk blijft. Op de Kerstzegel 1953, in drie kleuren uitge voerd en ontworpen door de bekende graficus D. van Gelder, winnaar van de prijsvraag voor het ontwerpen van de postzegel voor de Vere nigde Naties, staat een dennetak afgebeeld, be nevens het bekende, dubbelgebalkte rode kruis, het symbool der tuberculose-bestrijding en de woorden„Kerstmis 1953" en „Nederland". De ze gels zijn verkrijgbaar ad 3 cent per stuk of 3.- per boekje van 100 stuks bij de plaatselijke Groe- ne-Kruisverenigingen, op de consultatiebureaux voor tuberculose-bestrijding en bij het Provinci aal Secretariaat van de R.K. Vereniging „Het Limburgse Groene Kruis", Parklaan 10 te Sittard De gelden, die in Limburg worden bijeenge bracht, zullen ook in onze provincie worden be steed. Wie Kerstzegels koopt en ze ook gebruikt, draagt er mede toe bij, de begroting van het Groene Kruis sluitend te maken en het leed van de door de tuberculose getroffen medeburgers te lenigen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4