L SPORT- GES EU RENj Natuurbescherming Hé Gé VIQS <Vlotl <~Uoortrellelyk 1 <~Öoordeliq 1 ^Ccióóte&n n n f GRATIS f WINTERJASSEN f 59.50 JONGENSJASSEN f REGENJASSEN f 12.50 P0PELINE JASSEN f 36.50 GABARDINE f 69.50 JACKETS met en zonder bontkraag warm en waterdicht Zoek de zon op peelkaarten U strijkt met de winst! mijn kruidenier iSpeeikacirtenetuló y ^eweotélyk Wat heeft de boer aan WIN5T Want alléén de VéGé-kruidenier geeft handen vol geldzegels! U hebt in 'n wip een sommetje bij elkaar om eens een truitje te kopen of een ander extraatje! en met een rol pepermunt GRATIS «1.10 met 22 geldzegels ff VAARWEL ff HARRIE BEUMERS I 200 CENTEN f 1 Tegen inlevering van deze advertentie 1 f ontvangt U 1 5 STRENGEN 100°!o WOL a 100 gram van f 9.90 m 1 voor f 7.90 I GOEDKOPE WINKEL f I BAARLO i Divans vanaf f 79.- HARRIE BEUMERS vanaf voor 8 jaar vanaf CO CO vanaf vanaf vanaf VOOR HEREN f 36.50 VOOR JONGENS f 22.- Beekstraat 1, Panningen op Zondag 8 November a.s. in Zaal Janssen voor de winteravonden NET MEISJE G. v. d. Beucken-Feller HARRIE BEUMERS R.K.V.V. CONCORDIA PANNINGEN Uitslagen van Zondag j.l. Panningen 2 - S.V.H.R. 2 3-1 M.V.C. a-1 - Panningen a-1 4-3 Panningen a-2 - R.K.M.S.V. a-1 1-9 Panningen b-1 - R.K.M.S.V. b-1 7-3 De 3-1 overwinning die de reserves Zondag op SVHR 2 wisten te behalen heeft geen bevrediging geschonken. Ondanks het feit dat de Cconordi- anen met een zeer sterk elftal in het veld kwa men, werd er niet goed gespeeld. Het spel van Reuver was van die aard, dat ze zeker een ge lijk spel hadden verdiend. Gelukkig was keeper Wilms in prima vorm en hielpen lat en paal een beetje mee, wanneer hij het niet kon klaren. Vooral in de eerste helft had Reuver een duide lijk overwicht. Toch viel er een doelpunt aan de andere kant, toen Jacobs na 5 min. spelen een bal van dichtbij inschoot. Rechtsbuiten Steegs werd veel te weinig in het spel betrokken. De enkele keren dat dit wel gebeurde, was het Reu ver-doel in gevaar. Handig zagen we hem diverse malen tegenstanders passeren, maar schoot zelf teveel als hij voor dienden te zetten. Dank zij het kordate ingrijpen van Lormans c.s. en Miss For- tuna, slaagde Reuver er niet in de verdiende ge lijkmaker te scoren. Na de rust is het Reuver-overwicht verdwenen. Al spoedig zien we Tummers alleen voor het doel maar zijn listig tikje gaat precies naast. Treu zelen met wegwerken is de oorzaak, dat de R.- rechtsbuiten scoort, nadat Wilms het eerste schot wel keerde maar bij het tweede kansloos was. De groenwitten komen t erug. Handig com bineren Jacobs en Tummers tot voor het Reuver doel. Op het juiste moment een pass naar Slijpen, die geen fout maakt, 2-1. Jan Steegs, die meer in het spel betrokken wordt dan voor de rust, geeft een hoge voorzet en weer is het Slijpen, die de stand op 3-1 brengt. Hierna kwam spoedig het einde. Heden, Zaterdagmiddag speelt het eerste elftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen het com plete eerste elftal van Swift uit Roermond. Swift staat in de derde klasse op de eerste plaats en het zal voor de groenwitten al een hele eer zijn, een gelijkspel te behalen. Een goede oefening voor DE wedstrijd op Zondag 9 Nov. a.s. als Concordia aantreedt tegen Swalmen. Jeugd a-1 verloor van M.Y.C. a en viel daardoor terug op de tweede plaats. Dat het een spannende races wordt tussen MVC, MSV en Panningen a is zeker. Jeugd a-2 verloor met grote cijfers van MSV a-1, volgens de verwachtingen. Tenslotte bleef b-1 winnen, ditmaal van MSV b-1. Met Bevo b-1 als grootste belager staat deze b aan de kop. Leden, wilt U er aan denken de circulaire, die U deze week ontvangen hebt nog eens goed te le zen en het invulformulier op te zenden of te be zorgen bij de secretaris in de bus? VOLLEYBALCLUB OLYMPIA PANNINGEN Zaterdag j.l. speelde het Kesselse damesteam te gen het onze. Bij deze eerste ontmoeting bleek Kessel de meerdere te zijn, gezien het betere sa menspel van deze dames. Het werd een 4-1 over winning voor de gasten. De uitslag van de vijf-sets wedstrijd: Olympia - Kessel 7-15; 13-15; 12-15; 8-15; 15-11. Wanneer ons eerste zestal volledig haar re vanche kan nemen (na terdege training) zal een overwinning zeker niet uitgesloten zijn. Morgen worden, wegens het hoogfeest van Aller heiligen GEEN wedstrijden gespeeld. De leden worden echter verzocht om hedenmid dag om 4 uur op het terrein aanwezig te zijn bij de wekelijkse training. R.K.T.T.V. METEOOR PANNINGEN De competitie is dan eindelijk van start gegaan en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. Meteoor was niet bijzonder fortuinlijk bij dit begin. Het le herenteam wist met een zeer schrale 6-4 uitslag te winnen van Genooi, terwijl het 2e he renteam een 10-0 nederlaag kreeg te slikken van Venlonia 1. Alleen het le damesteam wist op haar clubgenoten een flink overwicht uit te oe fenen en won met 9-1. De verdere uitslagen zijn: le klasse heren: Setos 1 - BI. Star 2 4-6 en Me teoor 1 - Genooi 1 6-4. 2e klasse heren: O.N.A. 2 - NOAD 1 6-4; Apollo 2 - BI. Star 3 1-9; Venlonia 1 - Meteoor 2 10-0. 2e klasse dames: Apollo 1 - B.A.T. 1 3-7; BI. Star 1 - Setos 1 8-2; Meteoor 1 - Meteoor 2 9-1. In verband met het feest van Allerheiligen wor den op Zondag 1 November a.s. geen wedstrijden gespeeld. Het programma voor Zondag 8 Nov. luidt: le klasse: Apollo 1 - Meteoorl 2e klasse: Meteoor 2 - Olympia 1 Dames 2e klasse: Meteoor 1 - Apollo 1 Ook al worden er a.s. Zondag geen wedstrijden gespeeld, dan mag dit nog geenszins een reden zijn om de komende week niet te komen trainen. Bovenstaande uitslagen bewijzen wel degelijk, dat een flinke training noodzakelijk is. s.- Ld-1-l' GROENTENSLA'S IN HERFST EN WINTER Het genoegen om een lekkere sla te etenbehoe- ven wij niet te beperken tot de zomermaanden. Al is er dan geen kropsla, andere groenten, die zich voor een slaatje lenen zijn er volop. Een slaatje is iets heel anders dan zomaar rauwe groente, althans dient het te zijn. Natuurlijk lokt U een stuk rauwe kool niet aan, maar als dit stuk kool fijn verdeeld wordt en met een sma kelijk sausje vermengd, dan zult U rauwe kool met plezier eten. Voor een groentesla geldt im mers nog sterker dan voor gekookte groenten, dat het uiterlijk en de toegevoegde ingrediënten het succes van het gerecht bepalen? Grove blad groenten en koolsoorten, wortelen en knollen zult U vermoedelijk het meest waarderen, wan neer ze fijn gesneden of geraspt zijn. Gekookte groenten, b.v. biet, kunnen groter worden gesne den en aan fijne zachte bladgroenten zoals veld sla en spinazie behoeft niet eens het mes te pas te komen. Een combinatie van verschillend gekleurde groenten staat altijd aardig. De groenten kun nen hierbij dooreen gemengd worden of in banen op een schaal neergelegd. Het spreekt vanzelf, dat beide aangemaakt zijn met een sausje. Het duurt wel even voordat de smaak van het sausje tot in de groente is doorgedrongen, bij harde groente uiteraard langer dan bij zachte. Hier mee moet u wel rekening houden; het is echter niet nodig de sla eerder dan tien minuten voor het gebruik klaar te maken met saus en al. Wanneer u van 'n zachte, geurige slasaus houdt, kunt u diverse kruidenazijn-soorten proberen, ci troensap of yoghurt. Nu eens met verse tuin kruiden, dan weer met selderijzout of een heel klein beetje mosterd afgemaakt, zullen uw sla- sousjes niet eentonig worden. Voorbeelden van sausjes. Mengsel van 2 delen olie en 3 delen azijn, paar druppels aroma; Olie, azijn, zout, een weinig suiker. Deze saus is geschikt voor ietwat bittere groenten als lof of andijvie; Karnemelk, azijn, zout, peper of nootmus kaat; Fijngemaakt ei, olie, azijn of citroensap, zout; Tomatenpuree verdund met azijn en olie. Sla van andijvie en appel. 250 g andijvie, 250 g zachtzure appelen, 1 ei, olie, azijn, (citroensap), zout. Het ei 4 k 5 minuten koken, pellen en in de slakom fijndrukken met een vork. Een paar eet lepels olie en azijn en wat zout ermee vermengen. De andijvie van de lelijke bladeren en het stronk je ontdoen en zeer fijn snijden. De appelen wassen of schillen (mooi gekleurde vruchten met schil en al gebruiken) en in blokjes snijden. De appels meteen door de slasaus mengen om verkleuren te voorkomen. Alle ingrediënten luchtig door een scheppen. Desgewenst citroensap er over druppelen. Na enkele minuten de sla op smaak afmaken. Sla van witte of savoyekool en wortel. 300 g witte of savoyekool, 150 g winterpeen, olie en azijn, zout, (peterselie). De kool en de winterpeen schoonmaken, de kool zeer fijn snijden of schaven, de peen raspen. Een saus maken van circa 3 delen olie en 2 delen azijn. De groenten er door scheppen en de sla na enkele minuten op smaak afmaken. (Van een paar takjes peterselie de blaadjes afsnijden, deze fijn snijden en over de sla strooien). Sla van biet en knolselderij. 350 g gekookte biet, een kleine knolselderij, 2 kleine gekookte aardappelen, melk, azijn, zout. De aardappelen fijn wrijven en met melk en azijn tot een dunne saus roeren. De biet stropen en in kleine blokjes snijden. De knolselderij in plakken snijden, deze schillen en in smalle reepjes ver delen. Selderij en biet met elkaar vermengen en door de slasaus roeren. De sla op smaak af maken. Er zijn vele beweegredenen, die de noodzaak onderstrepen de natuur te beschermen tegen on verantwoord optreden van de mens. Eén daarvan is bijvoorbeeld de onmisbaarheid van de natuur voor het wetenschappelijk onderzoek en de prac- tijk. Het onderzoek naar de natuurwetten, vol gens welken het leven op aarde verloopt, gaat onverminderd voort, niet alleen bij de studies van de atoomenergie of de electriciteit, maar, zoals Dr M.F. Mörzer Bruijns, bioloog bij het Staatsbosbeheer, onlangs in een radiocauserie naar voren bracht, ook bij die van het leven in de bodem en de betekenis daarvan voor de bodem vruchtbaarheid of bij de studie van groeistoffen of insectenverdelging. Voortdurend tracht men te weten te komen hoe de natuur werkt, teneinde op het juiste moment en op de juiste wijze te kunnen handelen met ploegen, planten, zaaien, oogsten, bemesten of spuiten. De resultaten van deze onderzoekingen zijn belangrijk genoeg. Men denke slechts aan hetgeen is bereikt op het ge bied van de veredeling, de bemesting, het bodem onderzoek, de onkruidbestrijding en de verdel ging van schadelijke insecten. Toch zijn er nog heel wat leemten in onze kennis; dat bewijzen de moeilijkheden van de landbouwpractijk al door de plagen en ziekten en de vérgaade ge volgen van ondoordacht, soms ongewild ingrij pen. Het meest sprekend zijn daarbij de gevolgen van het invoeren van vreemde dieren in een land bijvoorbeeld van de coloradokever en de bisam- rat in Europa of van het uitroeien van dieren, waarvan men vermoedde, dat zij slechts schade lijk waren, hetgeen bij roofwild nogal eens is voorgekomen. De moeilijkheid daarbij is, dat de fouten niet zo gemakkelijk zijn goed te maken en dat men vaak tientallen jaren, zo niet langer, de wrange vruchten van de ondoordachte daad moet plukken. Behoud van natuurterreinen een eerste eis! De betekenis van de natuurgebieden komt hierbij wel sterk naar voren, omdat men door de be studering hiervan in staat is de naam, de ver spreiding op aarde, de levensgewoonten, de kans op beschadiging en dergelijke bijzonderheden te achterhalen van iedere plant of ieder dier, dat uit de practijk met het verzoek om inlichtingen wordt toegezonden. Men dient daarbij te beden ken, dat de natuur steeds onderhevig is aan ver anderingen, die niet kunnen worden voorspeld. Soorten, die dit jaar nog onschadelijk zijn, kun nen ons het volgend jaar in moeilijkheden bren gen. Er kan daarom niet worden volstaan met het bestuderen van de planten en dieren, die tot nu toe voor de practijk van belang zijn, deze studie moet veel algemener zijn en ook in de toe komst worden voortgezet. Nog duidelijker is het nut van de natuurreservaten, wanneer daaruit wilde planten kunnen worden verkregen, die nut tig en soms zelfs nodig zijn voor de veredeling van landbouwgewassen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van grotere weerstand tegen ziekten. Het behoud van natuurgebieden is een aange legenheid, die niet slechts waarde heeft voor de natuurliefhebbers met plantenbussen, verrekij kers of vlindernetten, maar die ook onmisbaar is voor de practijk. De oppervlakte, die voor wetenschappelijk onderzoek nodig is, is niet on redelijk groot. Het gaat om ten naaste bij 1%% van de Nederlandse bodem. Dit werkterrein voor het onderzoek te behouden is een zaak, waar ook de boer alle belang bij heeft. Slaschotel. 250 gram g biet, 150 g witlof, 150 g groene kool, 2 gekookte aardappelen, peterselie, olie, azijn, slasaus, zout. De groenten schoonmaken. De biet in reepjes ver delen. Het lof en de kool van de stronk ontdoen en snipperen, de aardappelen in plakken snijden, de peterselie zeer fijn snijden. De bieten en het lof apart wegzetten in een mengsel van olie en azijn, de kool op smaak afmaken met slasaus. Door een paar lepels slasaus de peterselie roeren. In het midden van een schaal de aardappelplak- ken leggen en deze met de peterseliesaus be dekken. De biet- en witlofsla laten uitlekken en de rode, witte en groene groente in vakjes om de aardappelen heen schikken. Tijdelijk bij elke fles gezon de medicinale ESKIMO levertraan een dikke rol VéGé-pepermunt cadeau.Wat zullen ze nu vlot happenl Per fles van 300 cc slechts En reken eens uit wat die geldzegels waard zijn 't Worden óf guldens óf ju bileumgeschenken. U hebt 't voor het kiezen. Hoe U ook kiest: U wordt er altijd beter van Er zijn 1400 VéGé-kruideniers in Nederland. 1 Theater I I H In Beringe I Telefoon 232 Wij gaan voort met het bren-1 gen van grote films! iHeden Zaterdag 8 uur en mor-a gen, Zondag 8 uur de grote I U.I.-jubileum-film IDE AVONTUREN VAN CAPTAIN CLARK met Gregory Peck, naar de I roman van Rex Beach in spectaculaire technicolor kleuren. Een geheel nieuwe I wereld van avontuur. Toegang 18 jaar J Zondagmiddag 1 Nov. alleen m te 5 uur ABBOTT EN COSTELLO IOP DE UNIVERSITEIT A C verdwaald tussen 300 aardige meisjes, oerkomisch en doldwaas. Toeg. 14 j. I Maandag 2 Nov. (Allerzielen) I i aanvang 8 uur vertonen wij I in aansluiting op de grote I I steden het nieuwste Duitse I I lachsucces naar de bekende operette: SERGEANT FREDERIKE B Fritz und Friederike Heerlijke muziek, dolkomische' scenes, een apart gegeven. Toegang 14 jaar Woensdag 5 Nov. aanvang 88 u. de spannende kleurenfilm! DE SCHAT VAN MONTE 1 CRISTO I naar Alexander Dumas' be- faamde roman. Toeg. 14 j. I I Verwacht: DU BIST DIE I 1 ROSE VOM WöRTHERSEEl Aan familie, vrienden en w U bekenden 56 ff Dank aan Ruijs Co ff ff M. Verschaeren-Verhaegh ff en kinderen aan boord van Sibajak Ti Rotterdam, 28 October 1953 Slaapkamerkleedjes 50x100 100% wol vanaf f 10.50 Panningen 4 «■n+.ronrrt TI FLINKE BIJVERDIENSTE aangeboden Ilil. Postbui 60 - DORDRECHT Is Uw naaimachine niet in orde? Wij repareren alle merken spoedig en vakkundig, H. Janssen in naaimachines Telefoon 4767-418 Sevenum Bestellingen bij BOONEN Everlo. Panningen van de WOUW if Wij rijden a.s. Maandag 2 Nov. if naar HEDEL paardenmarkt 4 it Vertrek: 6,30 Hotel Schilte, it 4 Helden-Dorp, 6,35 Markt Pan- 4 it ningen, 6,45 Garage Ghielen it 4 Beringe, 7 uur Café Jaspers 4 it Meijel. Opgaven bij it 4 R. GHIELEN Tel. 331 4 it Tevens opgave voor it 4 Markt Gorcum 4 Fanfare «Eendracht Maakt Macht» Koningslust Bezoek de bonte avond met medewerking van „DE TROUBADOURS" Blerick Aanvang 7 uur Entree f 1. Reserveren na de hoogmis in de zaal HEREN, wij ontvingen weer it PRACHTHOEDEN it in de nieuwste dessins en it modellen. Nog enkele maten it it hoeden tegen spotprijs. it it it G. v.d. BEUCKEN-FELLER it RUIJSSTRAAT 30 4 4 4» EsVeHa speelkarten met linnenpersing en goud- hoek, 53 kaarten, in rood of blauw 1.- Idem, in gladde uitvoering 1.- Speelkaarten met in goud bedrukte rug, gouden hoeken, 53 stuks, in rood of blauw 1.60 Speelkaarten met fraaie vogelrug op goud, gou den hoeken, 54 stuks, in rood of blauw 1.60 EsVeHa picket, in rood en blauw 33 stuks, 0.80 Royal Cards (hondjes), 33 stuks 0.80 Patience kaarten (kleine speelkaarten) 53 stuks, in rood of blauw, per spel 0.62 Luxe lederen etui, met ritssluiting, inhoud 2 spel fijne speelkaart a 53 stuks, potlood, schrijfblocje, prijs per stuk 9.70 Lederen etui met 2 spel kaarten a 53 stuks, druk- sluiting, eenvoudige uitvoering 4.75 Bridge-blocjes 20 ct. Bridge-potloodjes 20 ct. GEVRAAGD voor hulp in de huishouding. J. de Wit Meerlebroek 11, Reuver it Dames, wij hebben voor U it de mooiste moderne if SIERKNOPEN EN GESPEN it voor japonnen en mantels. if Voor ceintuurs: krimpvrije if Trubenijs CEINTUURBAND. if Ook het adres voor stofknopeii, -j if gespen en nestelgaatjes. if RUIJSSTRAAT 30 Wij kunnen iedere dag een grot partij goede Slachtkippen gebruiken aan hoge marktprij Th. Hermans - Beringe Telefoon K 4760 - 35 Cocos 100 cm br vanaf f3,90 pm Cocos 50 cm br vanaf f 2.pm Panningen Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,5 voor verse kippeneiexen. MATH. VERSTAPPEN, Neer Eier-export sinds 1893, Tel. 42 Te koop enkele BOUWTERREINE zeer gunstig gelegen in 't centrum va Panningen, direct te aanvaarden. Bureau deze

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4