40 1 Meisjes j 1 I <fVan4 och SGENDfi Uoekj^ Betaalt flinke leerjongens Helden Koningslust LEGERGOEDEREN 1 tjalamu* 1 Nieuwe EJLB.O.-eursns begint Bekendmaking ZAKAGENDA'S 40 JAAR HERWONNEN LEVENSKRACHT 'GRATIS HERENZAKDOEK1 LAVENDEL TOILETZEEP h V A V h V A A V A V A V A V A K van 14 tot 26 jaar werkgelegenheid voor meisjes KASSTEEN cVerloren-, FROU-FROU 4C SIGAARTJES LETTERTJES ERWTEN m.GESK.WORTELEN GELDERSE ROOKWORST GEMARINEERDE HARING SMEERKAAS V V 7* V. D. 8 8 8 8 8 8 Kindje verkouden? 9 y a bij 3 stukken fijne voor 88 cent Inwoners van Keiden bel bij brand 333 GEVRAAGD ENIGE Fa. KEIREN-GIELEN Hebt U een nieuw huis? R. Steegs-Geenen Wollen Dekens Verkoop Maandag 26 October 9-4 uur bij J. v. Dooren Dinsdag 27 October 9-4 uur bij R.. Janssen-Beek Flinke maten Windjacks Lage prijzen slechts één dag I Kantoorregistraturen en Plastic 1 f verwerkende Industrie f U Dr. Poelsstraat 5, Reuver, Telefoon 412 j| zoekt voor haar ateliers voor aangenaam werk in prettige omgeving. a Ook meisjes die in de zomermaanden op het land willen a werken, komen in aanmerking. Bij de N.V. TRICOTAGEFABRIEKEN v.h. FRANS BEEREN EN ZONEN TE WEERT Zie bericht in dit blad. Prachtige Chrisanten Helden - Panningen Dames- en Herenshawls van 1954 ïSSEL STRIJD MET CENTEN EN STUIVERS TEGEN „WITTE PEST" 1 -jr ja Beter en toch niet duurder. NEER Geldig t\m 31 Oct. Uw koekje voor de Zondag, 200 gr. pak ^WT Sinterklaas gaat weer rijden, 1 50 gram Daar zijn ze weerliterblik met 500 gram zuurkool om te smullen, pot van 8 of 4 stuks 80 de echte volvette. .100 grams pak Te koop biggen. Jac. Dorssers, Egchelhei 65 Te koop biggen. J. Beumers, Hub 147. Te koop biggen. Smolenaars, Koningslust 553. Te koop biggen. H. Manders, Maasbr.w. 21, Helden Te koop een partij biggen. P. Wolters, Zandberg 502, Helden. Te koop Biggen en een voldr. Vaars, A-stal. J. Verlinden-Geurts, Everlo 391 Een toom biggen te koop Frans Janssen, Marisstraat 8 Een toom biggen te koop tevens een partij kastanjes P. J. Versteegen, Heide 623 Een toom biggen te koop H. Korsten, Egchel 80 Een toom biggen te koop J. Brummans, Vosberg 421 Voor terstond gevraagd een land bouwersknecht van 15 -17 jaar C. Manders, Kronenberg F 34, Sevenum Te koop Brabantse kachel en houten gierpomp. P. Sonnemans, Beringe 201 Fornuis te koop A. Poulissen, Dorp 7a Gevraagd een i.g.s.z. kinderstoel, in klapbaar. Adres bureau dezer Te koop 15 jonge hennen, tegen de leg. A. Jacobs, Beringe 202 Te koop motorrijwiel J.L.O. Egchel 84a Te koop een wagen turf M. Gielen, Ruijsstraat 14 Panningen Biedt zich aan een meisje van 15 j. voor hulp in de huishouding. Adres bureau dezer Te koop gevraagd een bietenmolen Th. Hendriks, Ninnesweg Panningen Meisje gevraagd voor enkele dagen in de week. Th. Rutten, Markt 17, Panningen Te koop een partij pluk appelen, lage prijs en een 4 pk electr. motor met schakelaar en kabel, tevens een jon gensjas z.g.a.n. bij G. Ghielen, Zand straat 2. e^s omko c^s c^s p Voor de vele blijken van belang- li stelling bij ons huwelijk onder- w vonden, betuigen wij ook namens jé wederzijdse families onze harte- lijke dank. i P. J. H. Geelen jr w U Th. A.M. Geelen-Göbbels M Koningslust 570a ovs e^B e>»*a jv® g>^S crva Verloren 10 Spaarboekjes met VéGé- geldzegels. Tegen beloning terug te bezorgen: Nes 88 A'dam. Matrassenfabriek HELDEN Maak hierbij een mooie tuin. Doe het zelf, of laat hem niet ver prutsen, maar laat hem met nog minder kosten vakkun dig aanleg gen. Advies en inlichtingen gratis. TUINARCHITECTUUR Ruijsstraat 38 Geregeld verkrijgbaar MILITAIRE GOEDEREN waaronder OVERJASSEN, WINDJACKS, SOK KEN, BROEKEN, DEKENS enz. J. FRENCKEN-GOMMANS Markt 10 Panningen Voor een goede haard of kachel bij ons een ruime keuze nieuwe model len en juiste maat voor Uw kamer. Voor oliekachels leveren wij U ook op proef zowel de Duitse als Ameri kaanse of goedkopere merken, naar verkiezing onder garantie's. In ge bruik te zien bij Gebr. Verbugt, Steenstraat 38. Goedkope Winkel Baarlo Windjacks, Broeken, Overjassen, Regenjassen, Regenpakken, Overalls 7,50, Truien 6.Jekkers, Werkhemden, Werkschoenen 6,50, Sokken 1.25, Petjes, Dekens, Fietstassen, Broodtassen, Lederen Koppelriemen. ®%S@%s><9'%S©'%©©««S @%©@%@©%S(s%S©%S©%S>@%S@%©®%S bestaat nog een onbeperkte Het vervoer van en naar het werk geschiedt kosteloos per bus. Vertrek Helden om half zeven. Aankomst Helden circa kwart vóór zes n.m. A AANMELDINGEN kunnen geschieden dagelijks aan de fabriek in Weert en iedere Woensdag en Zaterdag tijdens de zitdagen van het Gewestelijk Arbeidsbureau Venlo in het Gemeentehuis te Helden, waar verder alle verlangde inlichtingen kunnen worden verkregen. r voor Allerheiligen. Worden op alle kerkhoven bezorgd, Tel. 371 Bloemen Cf R ulj i 5 t f. I5> Bijverdienste aangeboden aan hen die over enige vrije tijd beschikken. Brieven onder no 333 aan dit blad. Goedkope Winkel Baarlo Te koop een in goede staat zijnde hakselmachine, middelmaat, een ge bruikte landkoning wendeploeg, een 2 scharige stoppelploeg, een eg, 25 t. Verbugt, Steenstraat 58. Hiermede maken wij het publiek van Helden en omstreken be kend, dat de Rijwielhandel thans gevestigd in het pand Schoolstraat 18 (Wed. M, Ghielen) vanaf ZATERDAG 24 OCTOBER 1953 is overgeplaatst naar de nieuwbouw in de Kerkstraat (pand Hai Ghielen) U kunt daar terecht voor rijwielen onderdelen en rijwielreparaties. Voor verkoop van tuin-, bloem-, landbouwzaden en poters vragen wij AGENTEN en DEPOTHOUDERS voor alle plaatsen in Limburg en Brabant. Brieven onder no 332 aan dit blad. venals andere jaren viel de belangstelling ge- eldig tegen. Het handje vol bezoekers (ook niet allemaal muziekkenners) zullen toch moeten iegeven, dat het een genotvolle avond was. e voorzitter van Baarlo's zangkoor opende dit incert met een kort inleidend woordje en nam vens de gelegenheid te baat om nog eens een :roep te doen op de zanglustigen om zich op te ;ven als lid. Willen wij deze vereniging in stand )uden, dan moeten wij nieuwe krachten hebben, dus de voorz. Ieder jaar vallen er leden af door verse omstandigheden en hij meende dat een mgvereniging in Baarlo toch zeker bestaans- cht heeft. Na deze korte inleiding opende het mgkoor met „Jubilate". Hierna volgden nog n drietal nummers. Na het zangkoor was het beurt aan Con Brio dat ook drie nummers tvoerde. Na de fanfare zong de zangvereniging )g vier nummers. Het zou te ver voeren om dere vereniging en ieder stuk te gaan becriti- ren. We kunnen slechts dit ene zeggen, en dit sldt voor alle verenigingen, dat alles zeer goed n gehore werd gebracht. De acoustiek was ge- eldig. Misschien was de klank van de fanfare ts te hard. Vooral de forto's waren soms van en aard, dat de melodiën van de diverse par en niet te onderscheiden waren. Waarschijnlijk u het bij een volle zaal niet zo opgevallen zijn. ettemin moesten wij concluderen, dat alle drie verenigingen crescendo gaan wat hun presta- !s beteft. jor het laatste optreden van Baarlo's zang- lor nam de zeer eerw. heer pastoor Spee het )ord om de drie verenigingen en de aanwezigen danken voor hun steun. Hij stelde het zeer op ijs dat dit jaarlijks concert gegeven werd, niet leen om de financiën, maar ook om de broeder- se samenwerking tussen de drie verenigingen, j maakte verder bekend dat deze geldelijke op- engst bestemd zou zijn als eerste steen voor de suwe toren en de nieuwe klokken, ij hopen maar dat spoedig meerdere steentjes Hen volgen, zodat de zeer eerw. heer pastoor oedig kan beginnen aan de bouw van de toren, int een kerk zonder toren en klokken is toch jenlijk nog maar een halve kerk. Wie volgt ;t no. 2? nte-avond t.b.v. Vierde Prinsenkind. Woensdag 28 October 1953 zal in zaal Hen- icks te Kessel de vertoning plaats vinden van prachtige films „De fluistering der gevalle- n" en „Kinderen van ons Volk", die het werk n de stichting „Het vierde Prinsenkind" op zo ffende wijze in beeld brengen. >or middel van pers en radio zult U wellicht bben vernomen, dat de stichting het Vierde insenkind in de afgelopen zes jaren aan niet nder dan 28.000 oorlogsweesjes enlichamelijk or de oorlog getroffen kinderen een gratis cantie heeft kunnen bereiden in goed geoutil- rde kampen. Onder de voortreffelijke leiding .n enthousiaste en belangeloze medewerkers medewerksters uit het gehele land beleefden ze kinderen 'n periode van ongekende vreugde, •wijl de moeders van de, door oorlogsomstan- heden vaderloos geworden kinderen, een korte lontheven werden van de zware taak, waar- or zij alleen kwamen te staan. brillante wijze is de bekende cineast Du rant te Dordrecht er in geslaagd 't werk van ét Vierde Prinsenkind" in beeld te brengen, beide films boeien niet alleen van het begin het einde, zij zijn tevens ontroerend, ast deze films zal het kleine orkest van fan- »e Maasoever zorgen voor een passende omlijs- g, terwijl het zelfde orkest na de films de rzorging op zich neemt van het maken van nsmuziek, waarbij tevens de gelegenheid wordt Doden tot dansen. durende de pauze zal door dedames van de erinnenbond loten ten verkoop worden aan- Doden t.b.v. het Vierde Prinsenkind, terwijl de rioting direct plaats heeft. Een aantal waarde- lle prijzen zijn hiervoor beschikbaar, or de kinderen zullen afzonderlijke films rden vertoond en wel voor Kessel-Eick in de ïool om 1 uur en voor Kessel Dorp om 2,45 uur. or entreeprijs, welke zo laag mogelijk is ge lden en gesteld op 0.75 kan men genieten a een waardevolle avond. Het is wel heel bijzonder, als een instelling bij de viering van haar veertigjarig jubileum als het schoonste huldeblijk van haar onvermoeide streven kan aanwijzen de bevordering van het herstel van levensgeluk en levenskracht van tien duizenden. Al is het een ongeziene hulde, dit stille eerbetoon is voor een instelling, welke zich tot doel heeft gesteld 's mensen geluk te vergroten door de strijd aan te binden met ernstige ziek ten, de schoonste feestgave bij een jubileum. Dit uitzonderlijk geschenk valt thans ten deel aan Herwonnen Levenskracht, de instelling van de K.A.B. ter bevordering van de volksgezondheid en tot bestrijding van volksziekten. Wat deze instelling in veertig jaren bereikt is van zodanig allure, dat het zeker past stil te staan bij de opkomst, ontwikkeling en uitbouw van het door haar verrichte menslievend werk. Met centen en stuivers bouwde Herwonnen Levenskracht een machtig front tegen de vernietigende krachten der tuberculose. Daarmede leverde dit instituut van de Katholieke Arbeiders een belangrijk aan deel aan de volksgezondheid in ons land. GEBOREN UIT NOOD. De geschiedenis van Herwonnen Levenskracht is het epos van een tot bewustzijn gekomen ar beidersstand, welke begreep, dat het niet alleen slechte arbeidsomstandigheden waren, die tot verzet maanden. Evenzeer zag zij hoe de mens bedreigd werd door een schijnbaar niet te stuiten gevaar, van dat der tuberculose. En het was juist gezien hiertegen middelen in de strijd te brengen. Zo rond 1910, toen de gevreesde ziekte bacil zich met al haar venijn vastzette in tien duizenden, dreef de nood tot handelen. Het kon zo niet voortgaan, dat de t.b.c. 12% van alle sterfgevallen veroorzaakte, zoals in 1912. Boven dien, waar de staat in gebreke bleef, moest het initiatief in eigen handen worden genomen. Wat wilde men immers uitrichten met de subsidie van 135.000.-, welke van overheidswege werd uitgetrokken in 1913 voor bestrijding van de t.b.c.? Deze omstandigheid leidde er toe, dat in de kringen van de Katholieke vakbeweging het initiatief genomen werd voor een tuberculose- fonds. Dat was dus in de jaren, dat het Katho liek Werkliedenverbond nog niet bestond. Nau welijks drie jaren na de oprichting van het vak bureau werd in 1912 door de Nederlandse R.K. Typografenbond het voorstel tot vorming van dit fonds naar voren gebracht. Het werd inge trokken, maar een jaar later opnieuw ter sprake gebracht, nu door de R.K. Diamantbewerkers hond. Het werd in beginsel aanvaard en een com missie voor oprichting en beheer werd benoemd. De eerste vergadering van de commissie vond plaats op 15 Juni 1913, welke datum thans be schouwd wordt als de geboortedatum van Her wonnen Levenskracht. GROEI TEGEN WEERSTAND IN. Hoe onwaarschijnlijk dit in onze dagen ook moge klinken, de oprichting van Herwonnen Levens kracht werd allerminst van alle zijden met vreugde begroet. De sterkste tegenkanting werd wel ondervonden van de Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose, die in de nieuwe organisatie een ongewenste „con currentie" zag. Maar deze weerstand bracht de Katholieke Arbeiders niet van hun stuk. De ern stige opvatting van hun taak leidde zelfs tot na volging van het initiatief in de kringen van de Protestant-Christelijk Arbeiders en later ook bij het N.V.V. In eigen kring waren er echter ook nog belemmerende factoren voor een ongestoorde groei van Herwonnen Levenskracht. De wrijving tussen vakbureau en federatie liet het tuber- culosefonds lang niet altijd ongemoeid. Eerst in 1920 breken er rustiger dagen aan, toen Herwon nen Levenskracht een gemeenschappelijke instel ling werd van Vakbureau en Federatie. In de jaren, die daaraan vooraf gingen, was er echter niet stil gezeten. De structuur van de vereniging was hecht verankerd, de organisatorische opzet reeds uitgebouwd in tal van plaatselijke comité's. De vorming van deze comité's was lang niet zo eenvoudig en maakte het nodig, steeds weer nieuwe wegen te bewandelen. Maar op den duur lukte het toch over Nederland een net te spannen van plaatselijke comité's van Herwonnen Levens kracht. Bij het 25-jarig bestaan in 1938 telde deze instelling 470 plaatselijke comité's. MET CENTEN EN STUIVERS... Wilde Herwonnen Levenskracht haar werk van naastenliefde metterdaad kunnen beoefenen, dan was het niet alleen voldoende, dat haar mede werkers beschikten over een grote dosis goede wil. Voor het herstel van de duizenden t.b.c- patiënten was geld, heel veel geld nodig. In een van de eerste jaarboeken van het Vakbureau, dat van 1916, werd het denkbeeld geopperd Her wonnen Levenskracht een financiële basis te geven door ieder lid van de Katholieke vakbe weging 1 cent contributie per week te laten be talen. Het was een bescheiden wens, maar toch duurde het nog vier jaar aleer Herwonnen Le venskracht het centje in de week van de ar beiders kreeg. In het eerste jaar van deze ver plichte contributie, 1920, werd met deze cent per week een bedrag bij elkaar gebracht van 70.467.Al die centen bij elkaar geteld lever den in 1937 een totaal van 1.245.261.op. Al beschikte Herwonnen Levenskracht nu over een financiëel uitgangspunt voor haar werk, toch waren de middelen nog niet groot genoeg om met de juiste gestrengheid tegen de t.b.c. te kun nen optreden. Daarom werd in 1924 overgegaan tot het instellen van een vrijwillige contributie Zelfs het prille leven ontkomt niet aan de ver nietigende greep van de tuberculose. Dank zij het werk van Herwonnen Levens kracht is het mogelijk geworden ook de klein ste patiëntjes m. slechts geringe weerstand, door zorgvuldige behandeling in het sanatorium Berg en Bosch, de gevolgen der t.b.c. te boven te la- H ten komen. Wij zien hier de verheug de kinderen in hun bed jes, als de zuster een ge schenkzending fruit van de Westlandse tuinders de zaal binnen brengt. Verloren enige weken geleden een damespols horloge met rood bandje van Egchelhei naar Kessel. Tegen beloning terug te bezorgen bij J. Bos, Egchelhei 71. Verloren een doublé armband met een kevertje er aan. José de Wit, Schoolstraat. Gevonden op de Kanaaldijk een wit gebreid kin dersjaaltje. S. Jacobs, Kaumeshoek 387 Beringe. Verloren Zaterdag 2 rollen groen kastpapier en een herenslieps. Backus, Vosberg 426. Gevonden een haarklammetje. Theo Verhaegh, Steenstraat 4. Verloren een padvindersriem van Neerhei naar M. Janssen, Egchelhei 64. Weggevlogen, twee sierduiven. Jonge en een oude Zo vlug mogelijk terug te bezorgen wegens jonge duiven. J. Janssen, Vosberg 405 H.-Panningen. Verloren een vulpen in rood etui van Everlo naar Jeugdhuis. Joke Peeters, Everlo 392. Vulpen gevonden aan de kerk te Panningen. M. te Locke, Schoolstraat 12, Panningen. Dan rug, keel of borstje inwrijven met van 5 cent per week per lid. Het eerste jaar van deze contributie bracht het schrale resultaat van 177.97.Maar reeds inhet daaropvolgende jaar liep dit op tot 17.465,15, terwijl bij het 25- jarig jubileum een jaaropbrengst genoteerd werd van 55.796,79. VELEN GEZONDHEID HERGEVEN. De gestage groei van het aantal donateurs van Herwonnen Levenskracht demonstreert, hoezeer het nut van deze instelling werd ingezien. Het in zicht was gerijpt, dat t.b.c.-bestrijding op con fessionele grondslag geen overbodig sectarisme was. Juist de mens, aangetast door een derge lijke ernstige ziekte, vraagt verzorging van de gehele persoon. En hoe zou deze kunnen ge schieden zonder daarbij de levensbeschouwing in het geding te brengen? Zo groeiden de inkom sten uit donaties van ruim een halve ton bij het zilveren jubileum tot 410.000.thans bij het 40-jarig bestaan. Het zijn 150.000 donateurs, die thans dit bedrag bij elkaar brengen. Volgens voorlopige cijfers zal de jubileum-actie dit aan tal nog verhogen met 22.000. Moge uit deze cijfers de bereidwilligheid spreken het nobele doel van Herwonnen Levenskracht te willen steunen, het grote nut van deze instel ling komt nergens duidelijker naar voren dan in de cijfers over de verleende bemiddeling voor medische hulp. Van 1913, het jaar van oprich ting, tot 1925 werden 1385 patiënten door toe doen van Herwonnen Levenskracht verpleegd, hetgeen een som vorderde van meer dan 640. 000. Van 1926 tot 1937 steeg het aantal patiën ten tot 4728 en liepen de kosten op tot 1% mil- lioen gulden. Thans zijn doorlopend meer dan 1000 personen in behandeling, waarvoor Her wonnen Levenskracht, al naar gelang de bijdra gen van ziekenfondsen etc. een bedrag betaalt, variërend van enkele dubbeltjes tot 2.50 per dag per persoon. Daarnaast ontvangen meer dan 2.000 thuiskurende t.b.c.-patiënten een ver goeding voor extra voeding. Door toedoen van Herwonnen Levenskracht gelukte het zo de „witte pest" in ons land in haar aanvalkracht belangrijk te reduceren. Gevonden in de Kerkstraat en Schoolstraat 2 doublé armbandjes. Dré Verhees, Kerkstr. 454. Gevonden een doublé armband bij de Huishoud school. M. Stikkelbroek, Stox Panningen. Verloren 'n grijze ceintuur van Ruijsstraat naar Steenstraat, gelieve deze terug te bezorgen bij H. v.d. Velden, Ruijsstraat 17. Gevonden een witte rozenkrans. Fes. Jacobs, Ninnesweg 4. Gevonden een bankbiljet op de Ninnesweg, Woensdag. Linie Brummans, Vosberg 409. Gevonden Dinsdag op de Ruijsstraat, vulpen en een sjaal, Sjaak Ebisch, Ruijsstraat 12. Verloren op de Beekstraat een herenpolshorloge met leren bandje. Terug te bezorgen bij Kassteen, dan wordt het aan de eigenaar terug gegeven. Telefoon K 4759-413 Zaterdag 24 October BERINGE Vlos 8 uur „Sprong in het Hellevuur." GRASHOEK 8 uur vergadering van Soos bij Geuijen. Zondag 25 October BERINGE Vios 5 en 8 uur „Sprong in het Hellevuur." PANNINGEN De leesbibliotheek is ge opend iedere Zondag na de Hoogmis en iedere Zaterdag van 7.30 - 8.30 uur in het Patronaat GRASHOEK na de hoogmis vergadering van het voorlopig bestuur van de Fanfare in café Hunnekens. Dinsdag 27 October PANNINGEN 8 uur Gemeentelijke werk groep K.V.P., Gemeentehuis, Panningen. PANNINGEN lokaal Hendriks 8 uur, ver gadering Werknemende Middenstand. PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie KONINGSLUST 7 uur oefenen Indianen Woensdag 28 October BERINE Vios 8 uur „Geen medailles voor spionnen." PANNINGEN 8 uur repetitie Bel Canto in zaal Brummans. Donderdag 29 October PANNINGEN 7% uur le les begincursus E.H.B.O. (aanmelding nieuwe leden). PANNINGEN 8% uur oefening colonne Rode Kruis. GRASHOEK repetitie fluitencorps in de school, 6.30 u. leerl., 7 u. fluiters. Vrijdag 30 October KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare Handenarbeidclub. A.s. Zondag na het lof club. Potlood en papier meebrengen. De leidster.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3