U I 3 o/r frosT? H^aarscollactia OLimMDKMiEL manchester kleding Van de Wouw JANSSEN 1 NEUMANN Demonstratie Cameleon Maatcorsetten KASSTEEN F. TUMMEHS-CREMEBS EN GEVONDEN AGENDA heekje Betaalt méér &annas r r 'KEUR- of KASTEELKOFFIE GEURIGE EDAH-THEE Delana kindervesten Damesvesten Jongens truien, Jongensblousen Jongensbroeken Herenslipovers, Herenvesten enz Sjaals, Glacé's Gebreide Handschoenen Tweedjassen, Jongens Corduroy Costuums, Jackets met Teddy gevoerd enz RODE KRUIS TE MAASBREE RECTIFICATIE 11 October om 2 uur plaats leren-, ^1 V Bij elk pak kostelijke van 250 gram, of bij elk 100 grams pak GRATIS EEN TOL ALLERHANDE RHUMBONEN ONTBIJTKOEK DOPERWTEN PANSPONZEN BOTERHAMWORST X Maxis Corsetten Inwoners van Helden bel bij brand 333 Onze is gereed. Uitgebreide keuze in: De nieuwste Japonstoffen De nieuwste Mantelstoffen Nu reeds ruime keuze in Heren en Dames Vooral ook in onze HERENAFDELING enorme sortering in Regenjassen, Doe al Uw inkopen bij het beste en vertrouwdste adres. MARKT 3A Nylons Goedkope Winkel Baarlo Gemakkelijk Goedkoop Gezellig GEBR. HERMANS Borduur wol Fa. H. Frencken-Frenken Confectiefabriek vraagt voor haar modern ingerichte ateliers te Reuver: Machinestiksters aankomende gevorderde en volslagen Leerling machinestiksters Mouwen inzetsters Handwerksters en Leerling Handwerksters STRIJKSTERS Reisgeld wordt vergoed j Aanmelden schriftelijk of persoonlijk Dr. Poelsstraat 3, REUVER In de zalen Grubben en Haenen. MUZIEK: De Animo's en het Limburgia Orkest, ENTREE: f 1.50, geldig voor beide zalen. AANVANG: 4 uur n.m. PANNINGEN in hotel Kunen, Kerkstraat op Donderdag 22 Oct. van 3-5 en 7,30-9,30. En in MAASBREE op Woensdag 21 Oct. van 3-5 en 7,30-9,30 in Zaal Grubben. CAMELEON maatcorsetten, Amsterdam. EMIGRANTEN VERST APPEN's Scheepjes wol Goedkope Winkel Baarlo Neem geen risico INGER Dü&i U. n Union! Fa. H. Frencken-Frenken eeuwige jeugd Wel een jeugdig en charmant kapsel als U zich tijdig bespreekt in KAPSALONS '^rummanó De heropening van onze zaak vindt niet op 22 October, doch heden ELECTROTECHNISCH INSTALLATIE BUREAU HELDEN-PANNINGEN éi H* (geldig ijm 24 Oct) Uw koekje voor de Zondag, 250 gram verras vader eens150 gram in vers-houdend cellophaan, ca. 260 gram eet lekker en... spaar tijd en gas, literblik maken Uw pannen tot spiegels, 3 voor proef eens hoe smakelijk 1 50 gram Biedt zich aan een meisje van 18 jr. voor enkele dagen in de week. Egchel 78. Vermist een rund uit wei Konings- lust. J. Verlinden, Laar 224, Maas- bree, Telefoon 04765-337. Te koop een vaars, A-stal, 9 Nov. voldragen. Jos Kurvers, Grash. 287. Te koop beste Shetlandse pony en 'n vaarskalf. J. Peeters, Heuvelhoek 119 Te koop een z. g. a. n. haardkachel, (kookhaard), onder garantie. H. v.d. Hombergh, Beekstraat 5. Goedkope Winkel Baailo Te koop een i.g.s.z. haardkachel. Beekstraat 6, Panningen. Te koop 2 tomen biggen. R. BongaertsA Baarl.w. 11, Helden. Te koop een toom zware biggen. Jacob Lemmen, Baarl.w. 37 Helden. Te koop een toom biggen. H. Sijben, Egchel Te koop een toom biggen. J. v.d. Sterren, Mariaplein 14 Helden. Te koop een toom biggen. Wed. J. Reinders, Selen 153. Biggen te koop. Wed. W. Lormans, Zeelen. Biggen te koop. J. Korsten, Meijelseweg 1. Biggen te koop. S. Wilms, Beringe 193. Te koop fijne raathoning. Jos. Willemsen, Beringe Kievit 221. Te koop een partij konijnen, groot soort. L. Smets, Eelserstraat 8. m. THISSEI Spaar onze kassabons, zij hebben waarde. Dan resten nog twee kleine rollen, die gespeeld werden door debutanten, n.l. de dochter van de dokter en de dorpsveldwachter. De eerste werd verdienstelijk gespeeld door mej Segers. Haar op treden was in het begin nogal wat aarzelend, maar na enkele opvoeringen zal dit wel voorbij zijn. P. Janssen was de dorpsveldwachter en ook hij speelde nog niet los genoeg, maar al doende leert men. Alles tezamen mogen we zeggen dat het toneel spel Suuske Paerdams een zeer mooi spel is en alle hulde aan de auteur, die het schreef. Baarlo's Toneel heeft bij de opening van het sei zoen werkelijk iets gebracht dat er zijn mag. Geslaagd. Naar wij vernamen heeft dhr. J. v.d. Eertwegh ass. bedrijfsleider bij de Coöperatie te Baarlo het diploma gehaald voor brandstoffen- handel. Concert voor de kerk. A.s. Zondag, morgenavond zal in het patronaatsgebouw een muziekuitvoe ring worden gegeven door de drie Baarlose mu ziekverenigingen, n.l. Fanfare Eendracht, Baar lo's gemengd koor en het orkest Con Brio. De baten van dit concert zullen ten goede komen aan de kerk. Al verschillende jaren wordt een derge lijk concert georganiseerd. Het is alleen jammer dat de belangstelling hiervoor niet zo erg groot is. Dit is voor Baarlo beschamend. Eerstens, omdat het ten bate van de kerk is; tweedens, omdat het toch Baarlose muziekgezelschappen betreft, die tot allen de sympathie van de bewo ners waard zijn. Ook voor deze verenigingen zou het prettiger zijn als er wat meer belangstelling Biggen te koop. J. Versleeuwen, Grashoek 230. Biggen te koop. L. Lenders, Zandberg 512. Te koop 10 aren Witlof. Th.J.Hermans, Zandberg 533 Helden Te koop een strobinder, nog nieuw, eenbands, wegens ophouden van be drijf. J. Mooren, Hub. Te koop een hakselmachine en een aardappelsorteerder, oud model. Egchel 98. Helden. Te koop een wit fornuis. Jan Poulissen, Driessen 23. Te koop z.g.a.n. wit foruis. Driessen 10, Helden. getoond werd. Zonder de andere zalen te kort te doen, mogen wij gerust zeggen dat de patronaats zaal voor muziekuitvoeringen buitengewoon ge schikt is wegens zijn goede aucoustiek. Dus Baar- loos mensen morgenavond wordt U allen in het patronaatsgebouw verwacht. Zeg niet, ik geef niets om muziek, dat kan slechts gedeeltelijk waar zijn. Heeft U zich de moeite al eens ge troost aandachtig naar muziek te luisteren? Doe het dan nu eens. U steunt met een bezoek de kerk en U toont belangstelling voor de muziekver enigingen. 25 Jaar melkboer. 16 October wordt het 25 jaar dat de Baarlose dorpsbewoners voor het eerst een echte melkboer door hun straten zagen gaan. Het was voor 25 jaar dat het bestuur van het Groene Kruis dit balletje opwierp om een cen trale melkverkoop te beginnen met het oog op de zo gevaarlijke t.b.c.-ziekte. Het was dhr. Graat v.d. Eertwegh, die zich letterlijk en figuurlijk voor de wagen spande. Van de melkinrichting in Venlo werd een handkar gekocht, waarop twee grote koperen kannen prijkten, die blonken in de zon. De eerste ventdag van Graad was nog wel geen daverend succes, want hij verkocht 80 liter melk, maar dit werd met de dag beter. De men sen gingen het nut maar ook het gemak ervan inzien en al spoedig had Graad een flinke klan tenkring. Vier en twintig jaar lang heeft Graad achter deze melkkar gelopen, later bijgestaan door zijn zoons die de buitenwijken per fiets na men. Op het ogenblik hoeft Graad niet meer te duwen, want zijn melkzaak is aan de moderne tijd aangepast en hij rijdt nu met een bestelwa gen. Wij wensen Graad v. .d Eertwegh van harte proficiat op deze dag. Zou U graag een goede en ge makkelijke haard hebben? Koopt dat een B. D. Wij zullen U gaarne demonstreren. Kerkstraat 41 Degelijke met garantie Wij hebben in voor raad een grote partij Yf gevoerde Dames Heren GLACÉ'S m diverse kleuren, maten en prijzen Ook een uitgebreide collectie en Heren SHAWLS G. v-d. Beucken-Feller Ruijsstraat 30 Goedkope Winkel Baarlo Wij ontvingen voor het a.s. sei zoen, weer een mooie collectie chique DAMESHOEDEN in alle mode-kleuren en modellen. Wij hebben een grote keuze in velour, melusine, chiffon en verenhoedjes iets aparts en voor elk wat wils. Voor jonge meisjes leuke moder ne ANGORA ALPINO'S in alle kleuren. BAL Na de succesvolle demonstraties te Deurne, Liesel, Helden e.a. plaatsen komen wij in Onze verkoopsters tonen U een maatcorset dat ook voor zware figuren zeer geschikt is. U kunt hierin al uw werk gemakkelijk verrichten, daar het een uit stekende pasvorm heeft. Tijdens iedere demonstratie een verrassing. Wij verwachten U allen, laat deze kans niet voorbij gaan. KISTEN See» zorgen! VERPAKKEN VERZENDEN VERZEKEREN DOUANEFORMALITEITEN Naar alle Werelddelen Wenst U tevens door onze be middeling met speciale emigra tie-korting te kopen: meubels, koffers, textiel huishoudelijke art. servies of andere goederen, ja praclisch voor alles kunnen wij zorgen. Als het voor enige waar de is, doe U zelf voordeel en vraag inlichtingen. Maar doe dit vooral tijdig. Op dezelfde wijze zorgen wij ook voor Uw HUWELIJKSUITZET. Emballage en Handelsbedrijf MEIJEL Donk 29-31 Tel. K 4766-389 Giro 94208 Sen koop een NAAIMACHINE Het merk dat U 'vertrouwen schenkt. Kan ook op afbetaling geleverd worden. G. v.d. Beucken-Feller Ruysstraat 30 Reparaties worden spoedig en vakkundig uitgevoerd. Wij hebben ontvangen mooie KAMGAREN WOLLEN RUITEN in alle kleuren en patronen, voor f 8.25 130 br. bij kunnen wij U niet geven. Telefoon 203 Markt 26 Verloren tussen kerk en patronaat of in het pa tronaat te Panningen een paar zwarte dames- glacé's. H. Sijben, Ninnesweg 17. Enige weken geleden verloren tussen Vios en Helden-Dorp een paar zwart gevoerde dames- glacé's. Anny Kessels, Driessen 26. Bertha Winkelmolen verloor een parelmoeren kraal tussen Grashoek en Huishoudschool. Grashoek 237. Verloren een zilveren kettinkje tussen Ninnes weg en kerk. Jetje Janssen Ninnesweg 22. Verloren een dop van horloge bij bushalte Markt. Karis Heuvelhoek 127. Verloren een grijs met zwarte vulpen tussen Everlo en jeugdhuis. Joke Peeters, Everlo 392. Gevonden een Union-vulpen te Beringe op Don derdag. P. Dirkx-Wijhers. Gevonden, Woensdagmorgen aan de kerk, witte rozenkrans in zwart lederen etui. Matje Mols, Maasbreeseweg 5, Panningen. In kapsalon Brummans is blijven liggen 'n grote baddoek met blauwe rand, gemerkt 126X. Gevonden op het patronaatsterrein een vulpot lood. Theo Verhaegh, Loosteeg 4, Panningen. Verloren een vulpenset in etui. Steeghs-Verkennis, Maasbr.w. Gevonden bij Vossen-Wilms in Helden-Dorp een donkerrood met grijze sjaal. Verloren een wit gymnastiekschoentje. Peeters, Egchel 62. Gevonden een Engelse sleutel op 't rijwielpad naast Crommentuijn. Terug te bekomen hij J. Janssen-Beaumont, Dorp 34B, Helden-Dorp. Gevonden boekentas met riem nabij het Kesselse voetbalterrein. Terug te bekomen bij G. Zeelen, Rijksweg 42 Kessel. Leo Korsten, Kerkstraat 24, vond Maandag een blauw alpino-petje in de kerk te Panningen. Zaterdag 17 October: BERINGE theater Vios, 8 uur „De mijnen van Koning Salomo". Zondag 18 October: Panningen 11-15 uur precies, colonne pro- paganda-marsje ter afsluiting exercitie- lessen. BERINGE theater Vios, 5 en 8 uur „De mijnen van Koning Salomo". BAARLÖ Patronaat Muziekavond. Zondag 18 October: (vervolg) PANNINGEN De leesbibliotheek is ge opend iedere Zondag na de Hoogmis en iedere Zaterdag van 7.30 - 8.30 uur in het Patronaat HELDEN zaal Aerdts Missie-avond. Maandag 19 October: PANNINGEN Café Hendriks Markt 8 uur vergadering carnavalsveren. „De Kuus". BERINGE theater Vios, 8 uur „De mijnen van Koning Salomo". Dinsdag 20 October: BERINGE theater Vios, 8 uur „De mijnen van Koning Salomo". PANNINGEN lokaal Hendriks 8 uur, ver gadering Werknemende Middenstand. PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie KONINGSLUST 7 uur oefenen Indianen Woensdag 21 October: BERINGE theater Vios, 8 uur „De mijnen van Koning Salomo". PANNINGEN 8 uur repetitie Bel Canto in zaal Brummans. PANNINGEN zitting van de Prijzencom- missie van 7 tot 8 uur op de secretarie Donderdag 22 October: PANNINGEN Patronaat, 8 uur, oefening Rode Kruis colonne. GRASHOEK repetitie fluitencorps in de school, 6.30 u. leerl., 7 u. fluiters. Vrijdag 23 October: KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3