teiyk 2 Fa. II. Straus-van Mirrlo !™VI0S I WINKEL I ss jj H.J. Peeters-Hafmans r~ Bekwame Metselaars gevraagd voor ^Brumm&nó MAATKLEDING is toch beter Wed. Beckers, ZjietvsNACHT cu AG OPENING NIEUW SPORTTERREIN op Zondag 4 October 1 BAARLO 9 GOEDKOPE WITTEM ST1ERENMEST 6- Uw Trouwdag |l 380 8 8 8 8 I 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 if STADSSORTERING 1 ij| Wollen garens Truien jjjj i Vesten Shawls Kousen Sokken Trainingsbroeken 2S Wollen stoffen w Wollen dekens Flanelle lakens Gewatteerde dekens Nieuwbouw R.K. Kerk te Helden-Grashoek sessssscsscssessosscssKtcsscssesscs Opgave bij R. GHIELEN VEREN. VERENIGDE VEEHOUDERS VAN HELDEN e.o. P. van NINHUYS wSB^^BtÊÊÊKÊBBÊ/BÊÊBÊÊSKBmmmm^^^^B^^^^^^ R.K. V.V. CONCORDIA, PANNINGEN Uitslagen van j.l. Zondag: Concordia 1 - Quick Boys 1 4-0 R.K. Venlo 1 - Concordia 2 1-8 M.V.C. 2 - Concordia 3 5-2 K.V.C. A2 - Panningen Al 0-14 Panningen A2 - Bevo Al 4-2 Panningen BI - Grashoek BI 7-1 Programma voor morgen: Vriendenkring 1 - Concordia 1 Concordia 2 - Koningslust 1. Panningen Al - R.K. M.S.V. A-l, 1 uur R.K. M.S.V. A2 - Panningen A2, 1 uur Bevo B2 - Panningen BI, 1 uur. Voor de verrassing van de dag zorgden de Con- cordia-reserves, door de lastige uitwedstrijd te gen R.K. Venlo 1 met niet minder dan 8-1 te winnen. Dit had wel niemand verwacht. Prachtig boys'. En met belangstelling zien we de komende verrichtingen tegemoet. Concordia 3 kon het in Maasbree tegen de reserves aldaar niet klaren en werd met een 5-2 nederlaag naar huis ge stuurd. Concordia 1 deed wat verwacht werd, nl. Quick Boys uit Venlo kloppen. Toch viel deze wedstrijd ondanks de overwinning tegen. Het verband in de groenwitte gelederen was deze middag zoek. Meerdere factoren zijn hiervoor aan te halen. Allereerst het spel van de tegenstander. Deze knapen sjouwden en trapten 2x drie kwartier onvermoeid en gaven de gastheren geen kans hun spel te spelen. Tweedens was de temperatuur blijkbaar wat warm voor voetbal en op de derde plaats het leek er op dat de groenwitten zich in deze wedstrijd niet geheel gaven. Maar de punt jes zijn weer binnen en daar wordt toch in hoofd zaak voor gespeeld. Met 6 punten uit 3 wedstrij den, met 15 doelpunten voor en 3 tegen gaan de groenwitten aan de kop van de ranglijst. Het begin is voor de gastheren al hoopgevend, al vliegt de kopbal van Gielen uit de voorzet van Rutten ook naast. Ook een corner brengt nog geen succes. Een boys' aanval schudt de groen witten wakker: uit een corner volgt een hard schot tegen de onderkant van de lat. Pech voor de bezoekers en veine voor de gastheren als de bal het veld in springt. De groenwitten zien 't gevaar in. Een goede voorzet van Goutier laten Gielen en Rutten onbenut. Tummers zet een cor ner schitterend voor de doelmond maar zijn werk blijft zonder nuttig gevolg. Als er 15 min. ge speeld is pikt Wim op de lijn een bal op, handig speelt hij terug op Kessels. Een hoge voorzet volgt en nu is Gielen present om langs de uit gelopen doelman te scoren 1-0. Janssen heeft dan bepaald pech als zijn schot uit een voorzet van links tegen de lat beukt. Een doorbraak van de Boys' midvoor is zeer gevaarlijk, maar Gou tier weet nog juist bijtijds, ten koste van een corner, te redden. Het Boys' doel staat herhaal delijk aan groot gevaar bloot, maar de groen witten springen roekeloos met de kansen om. Janssen zien we een pass van Tummers hopeloos missen, waarna Tummers hetzelfde doet uit een center van Janssen. Goutier moet vervolgens weer een corner cadeau geven als de Boys gevaarlijk zullen worden. Vlak voor rust geeft Jansen nog een prachtig schot ten beste, dat de keeper amper kan keren, en dat iets hoopvols belooft voor de tweede helft. Inderdaad ging het in de tweede helft beter. Rut ten ziet zijn hard schot net voor langs het doel gaan. Uit een Boys' aanval over rechts wordt de bal prachtig ingekopt maar even prachtig is de safe waarmee Hemke redding brengt. Het schot van Gielen gaat via een Venlo speler hoek schop. Goed doorzetten van Gielen is de inleiding voor 2-0. Alleen gaat Piet achter een bal aan die ogenschijnlijk een gemakkelijke prooi voor de keeper is. Piet weet het leer te bemachtigen waarna zijn voorzet door de Boys back met de hand wordt onderschept. Kanonnier Manders komt naar voren om het vonnis te voltrekken 2-0. Dan nog enkele goede aanvallen van Con cordia over rechts. Uit een hiervan plaatst Tum mers zuiver voor de voeten van Janssen die dit maal geen fout maakt en ineens inschiet 3-0. Quick Boys is een geslagen ploeg, maar de blauw- hemden blijven doorvechten. De groenwitten krij gen nog diverse kansen waarvan er slechts een door Rutten goed wordt afgewerkt; een prachtige safe van de Boys keeper voorkwam hier 4-0. We schamen ons eigenlijk 4-0 te noteren zo onbe holpen werd in de laatste fase van de strijd een Concordia-aanval afgewerkt, waaruit toch nog een doelpunt tot stand kwam. Morgen staat de uitwedstrijd tegen Vrienden kring op het programma. Zo op 't oog een lichte opgave, maar was dit vorige week ook niet 't geval? Iedere tegenstander zal voor de groen witten een lastige zijn, omdat ieder elftal er op gebrand is de koploper een nederlaag toe te bren gen. Daarom wordt iedere wedstrijd moeilijker en zal er steeds meer van de groenwitten gevergd v/orden. In de eerste twee wedstrijden heb je be wezen 't te kunnen. Onderschat geen enkele te genstander, ook morgen niet! Zorg er voor dat we de komende rustperiode van 4 weken met winstpunten kunnen ingaan. Concordia 2 zal 't thuis tegen Koningslust niet cadeau krijgen. Gona zal willen proberen niet dezelfde weg van vorig jaar te bewandelen en reeds thans de nodige puntjes verzamelen, 't Kan dus een spannende ontmoeting worden met een resultaat dat niet ver van een gelijk spel zal afwijken. Jeugdvoetbal. De jeugdelftallen behaalden alle drie een overwinning. Dat de Al het gemakkelijk had tegen Kessel A2 was bekend; A2 won echter op verrassende wijze van Bevo Al en bewees hier mee behoorlijk mee te kunnen. BI verpletterde Grashoek B onder een lawine van 7 doelpunten. Morgen tegen Bevo B2 zullen de B-tjes het ook wel rooien, evenals de A2 dit tegen Meijel A2 zal kunnen. Maar Al zal het zeer zwaar hebben te- genMeijel Al. Een gelijk spel is hier al een be hoorlijk prestatie. E.K.S.V. S.S.S. HELDEN F.C.V.l - Helden 1 3-1 Helden 3 - BEVO 2 1-5 Helden a-l - Meijel a-l 1-5 BEVO b-2 - Helden b-11-1 Het was een povere oogst voor Helden deze scho ne nazomermiddag. In Venlo zat het de Heldensen niet mee. In de eerste helft van de wedstrijd werd aan beide zij den geen hoogstaand spel vertoond. S.S.S. speel de zon en wind in en het terrein was mede door het te lange gras niet in al te beste toestand, zodat balcontrole erg moeilijk was. De wijzigin gen in beide opstellingen was er mogelijk ook mede schuld aan dat vooral in het begin slecht werd gespeeld. FCV had een kleine veldmeerderheid maar de SSS achterhoede met J. Kessels aan het hoofd bood moedig het hoofd aan iedere aanval. Een maal kwam het SSS-doel in werkelijk gevaar toen de rechtsbuiten tot in het strafschopgebied was doorgedrongen, maar Verdellen maakte re soluut een einde aan de doelpuntaspiratie van deze speler. Na een half uur spelen verplaatste SSS het spel naar de FCV-helft en moest de doel man daar enkele malen handelend optreden. Met dubbelblanke stand brak de rust aan. Na de rust was het spel aanmerkelijk beter en moest FCV alle zeilen bijzetten om het doel ge heel schoon te houden. Diverse corners werden door SSS genomen en uit een ervan, door Som- mers goed geplaatst, kopte L. Keiren meesterlijk het eerste doelpunt in, 1-0 FCV werd hierdoor enigszins de kluts kwijt en ware vrouwe fortuna een klein beetje op SSS hand geweest, dan had men wellicht een 3-0 voor sprong kunnen noteren. Sommers en L. Keiren misten elk een reuze kans en even later viel de bal buiten het bereik van de doelman op de lat. Geleidelijk aan wist FCV zich iets aan de druk op haar doel te ontworstelen. Juist in deze pe riode verslapte de SSS-achterhoede haar taak door niet meer zo veilig op te ruimen. Hierdoor kreeg FCV de kans om raak te schieten, zij het dan uit duidelijk buitenspel-positie, waarom de scheidsrechter dit doelpunt dan ook terecht af keurde. Het geachte publiek hield er een andere mening op na en liet dit duidelijk merken. Hier door moet de scheidsrechter wel zijn beïnvloed. Had hij tot dan toe streng en goed geleid, daarna nam hij de zonderlingste beslissingen die SSS noodlottig werden. Binnen enkele ogenblikken zagen we hem FCV een directe vrije trap en een penalty toekennen. Het bekende muurtje en de klemvaste handen van Hendriks voorkwamen respectievelijk een doelpunt. Geen vijf minuten later kende de scheidsrechter tot verwondering van iedereen FCV weer een penalty toe, waaruit gelijk werd gescoord, 1-1. Hoewel een beetje ontmoedigd speelde SSS moe dig door maar niets wilde met succes bekroond worden. De gevaarlijke FCV rechtsbuiten werd teveel vrijheid gelaten en uit een mooie voorzet van hem kreeg FCV de leiding, 2-1. Weer kwam de SSS-voorhoede in actie maar tippelde in de buitenspelval. FCV begon forser te spelen en de scheidsrechter liet heel wat toe. Op een gegeven moment sprong Korsten van pijn over het veld na een zeer onsportieve trap, waarvoor de arbiter zelfs geen opmerking .maakte. Met nog enkele minuten te spelen werd Korsten vervangen door Janssen. De moed van SSS zakte weg en zo kreeg FCV nogmaals een kans om in een meters buitenspelpositie de stand op 3-1 te brengen. Bij goede leiding zou Helden deze nederlaag niet hebben geleden. Enfin, tot troost strekt, dat SSS een wedstrijd speelde met een goede verdediging met J. Kessels aan het hoofd, die stand hield in de moeilijkste posities. De middenlinie leverde verdedigend goed werk maar was te traag met hulp verlenen om een aanval op te bouwen. De voorhoede is nog het grote zorgenkind. Met wat meer snelheid en schietvaardigheid zullen resultaten niet uitblijven in de toekomst. Er werd in de SSS-gelederen geen wanklank en gemopper gehoord. Sportief moedigde men elkaar aan en men deed z'n best. Kom op jongens, ondanks pech en tegenslag tot nu toe blijft ons vertrouwen in jullie ongeschokt en... hoop doet leven'. Misschien wordt morgen het baken verhangen en halen jullie wel beide puntjes uit de wedstrijd tegen Tiglia. Deze wedstrijd wordt in Panningen gespeeld. Helden 2 speelt in Venlo een uitwedstrijd tegen VOS. Helden 3 krijgt Baarlo 3 op bezoek. Voor de jeugd zijn er twee wedstrijden en wel MVC Al - SSS Al en SSS BI - MVC BI. Good luck boys! R.K.V.V'. GONA KONINGSLUST Gona 1 - S.V.H.R. 2, 2-0. De eerste match op het nieuwe terrein is voor Gona een succes geworden. Niet alleen dat de beide puntjes veroverd werden, maar ook het spel was zeer bevredigend. Er werd met elan gespeeld en men hield vast tot de laat ste minuut. Trouwens' dat was nodig ook, want Reuver was heus niet voor de poes. Technisch was deze ploeg zelfs beslist de meerdere van de thuisclub. De overwinning was verdiend al kwam de bezoekers wel een tegenpunt toe. Reuver dat de toss won koos het windvoordeel. De res. stevende direct op het doel van de geel zwarten af en onmiddellijk gevaarlijk ook, want op de doellijn kon slechts gered worden en dan nog maar ten koste van eèn corner. Gona's te genbezoek strandde op buitenspel. Keeper Koop- mans hield daarop een pil van de rechtsbinnen subliem. Snel bleef het spel op en neer golven. Reuver bracht het niet verder dan enige corners. Gona's jeugdige spil Lormans zette met verre trappen herhaaldelijk de voorhoede aan het werk maar deze was nog niet in vorm. Wel zwoegde midvoor Verhaegh enorm, maar zonder resul taat. Een prima schot van deze speler hield de doelman met een zweefsprong prachtig. Vlak voor thee ontkwam het Gona-doel op het nipper tje aan doorboring, toen een schot buiten bereik van de doelman tegen de lat ketste en daarna kon weggewerkt worden. Na het doelwisselen een fel opererend Reuver. Koopmans die in puike conditie was, klaarde menige situatie. In de 5e minuut kreeg Reuver een vrije trap toegewezen. Dorssers onderschepte die, gaf door aan de nu eens, in tegenstelling met voor de rust, scherp opgestelde Verhaegh. Deze liet de achterhoede de hielen zien en scoorde via de paal, 1-0. Reu vers aanvallen werden nog heviger. Een vrije trap en een corner leverde echer niets op. Enkele aan vallen van Gona strandden op buitenspel. De rechtsbuiten van de geelzwarten verzuimde in vrije positie zijn club een veilige voorsprong te geven door naast te trappen. Een schot van P. Smets liet de doelman glippen, doch met tijdig herstellen wist hij onheil te voorkomen. De Reu ver-aanvallen, hoe behoorlijk van opzet, werden door de achterhoede afgeslagen. In het bijzonder onderscheidde zich linkshalf G. Krutzen. Lange tijd waren de gasten in de meerderheid, maar succes leverde deze niet op. In de 40e minuut weer een Gona-aanval. Verhaegh kanjerde tegen de lat, de terugspringende bal werd door hem opgevangen, speelde zich mooi vrij en schoot on houdbaar in, 2-0. Gona's overwinning die lange tijd aan een zijden draadje had gehangen was een feit geworden. In de laatste minuut verricht te L. Koopmans nog een keurige safe door een schot van geringe afstand te keren. Toen de be hoorlijk leidende scheidsrechter einde floot, had Gona de eerste puntjes binnen. Morgen, Zondag, de derby in Kapel. Wat brengt Gona er van terecht? Als er maar een puntje meegebracht wordt is dat een buitengewone pres tatie. R.K.V.V. GRASHOEK. Zondag a.s. is voor R.K.V.V. Grashoek een grote dag. Na veel ploeteren en sjouwen zijn we dan eindelijk zover dat ons nieuw sportterrein op feestelijke wijze geopend wordt. Omstreeks half twee zal scheidsrechter v. Rooi Grashoekl en'H.B.S.V. 2 tussen de krijtlijnen fluiten. Jongens dit is al direct een zware opgave, H.B.S.V. is aan deze kant wel niet veel bekend, maar uit voorgaande wedstrijden is wel gebleken dat Hout-Blerick heel wat in zijn mars heeft. Dus Jongens zet voor Zondag 't beste beentje voor. Tevens is ons eerste elftal weer vertegen woordigd in onze oude kleuren namelijk geel zwart. Wij hopen dat de oude kleuren ook weer oude glorie brengt en dat we met de eerste wedstrijd op ons nieuw terrein ook de eerste overwinning PROGRAMMA: 12 u. Jeugdwedstrijd 142 Inzegening door Geest. Adv. hierna openingswedstrijd GRASHOEK 1 - H.B.S.V. 2 Op de entree-kaarten van deze middag zal tevens een loterijtrekking gehouden worden. Omstreeks 4 uur Prima muziek Gladde vloer in beide zalen dit in samen werking met het fluitencorps Op Dinsdag 13 October hopen onze dierbare ouders en groot ouders ANTOON HILLEN en SIB. HILLEN-VAESSEN de dag te herdenken dat zij voor 50 jaar in het huwelijk zijn getreden. Uit dankbaarheid zal die dag T om half tien een IT. Mis wor- 1 den opgedragen in de kerk van O.L. Vrouw Onbevl. Ontv. te T Kessel-Eik. Dat God hen nog vele jaren moge sparen is de J wens van hun dankbare kin- T deren en kleinkinderen. T Kessel-Eik, Spurkt 51. Elk tientje spreekt mee! Spaar de geldzegels van VéGé. De VéGé-kruidenier is er gul mee Ij Zie ook onze etalage Aanmelden op het werk of bij: Aannemersbedrijf Minderbroederssingel 21a of 19a Roermend De mooiste dag van Uw leven Met hoeveel plezier zult U nog vaak Uw Huwelijksfoto bekijken. Zorg dat Uw kapsel op Uw Bruidsfoto is aangepast aan deze voor U zo grote dag. Ook Uw Bruidskapsel wordt een hoogtij kapsel als U zich 'T* I. I I 1/ADCAinklC Beringel Telefoon 232 IN HET NIEUWE I FILMSEIZOEN IS I IEDERE FILM j I EEN GROTE FILM I j Uw aandacht voor een spe- j ciale film. Heden Zaterdag 8.30 uur en j Zondag 4 October 2 voorstel- j lingen nl. 5 en 8 uur (van Ideze apparte film extra drie j voorstellingen) De meest geprezen en meest I gevraagde film aller tijden, j TERESA met Pier Angeli als Teresa, j I De idylle van een mooi Ita- Iliaans meisje en een Ameri kaans soldaat. Toeg. 14 j. Gewone prijzen I Woensdag 7 October 8,30 uur I I LACHAVOND. Red Skelton met zijn lachbom j WEGPIRAAT Nr. 1 j (Snelheidsmaniak nr. 1) Toegang 14 jaar. TELEFONISCH aangesloten onder Wij rijden op 16 en 18 October naar BEDEVAART Kanaalstraat 16 Telefoon 331 Helden-Beringe tijdig bespreekt In KAPSALONS Markt 26 Telefoon 203 verkrijgbaar, 10.000 kg, op inschrijving. Gevraagd VOEDERBIETEN en RODE WORTELEN. Inschrijvingen vóór 15 October bij W. Grommen, van Hövellstr. 22. OPGAVEN VOOR INSEMINEREN ingaande 15 October: OP ZATERDAG: van 8-9 uur v.m. en nam. van 3-4 uur. OP ZONDAG: van 1-2 uur nam. De dieren worden dan op Maandagmorgen behandeld. Wegens omstandigheden worden alleen dieren die op 7 October van 8-9 uur worden opgegeven nog diezelfde dag geïnsemlneerd, de op gaven tussen 1 en 2 uur worden de 8e Oct. 's morgens behandeld. HET BESTUUR. Voor direct gevraagd, een flinke B AKKE RSLEERLING of HALFWAS J. Jansaen-v.d. Hombergh Bakkerij ,,'t Anker" BAARLO. Op het gebied van HAARDEN, HAARDKACHELS, KOOKKACHELS en KACHELS zijn ook wij goed gesorteerd. En alles kwaliteitsproducten. Dus, wilt U iets degelijks, dan naar Markt Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,72 voor verse kippeneieren. VERSTAPPEN, Neer Eier-export sinds 1893, Tel. 425 Jongen gevraagd 16 tot 18 jaar MATH. VERSTAPPEN, NEER Niemand zal het ons euvel duiden als wij bij het snel naderen van de Wereld-Dierendag denken aan de nacht van 1 Febr. 1953, toen als het ware door een zondvloed over een gedeelte van ons land binnen enkele uren tljds over het lot van ca. 2000 mensen en vele tienduizenden dieren werd beslist. Wij vergeten zo gemakkelijkVelen denken er niet aan, dat deze ramp voor getroffen landgenoten helemaal en nog lang niet voorbij is. Gelukkig waren er van meet af aan helpende handen, die vaak onder zeer moeilijke omstan digheden soms levensgevaarlijke hulp boden en daarnaast werden millioenen guldens geofferd om enigszins in de ogenblikkelijke nood te voor zien, maar de ramp was, is en blijft er voorlopig nog voor vele onzer medemensen. Velen denken er ook niet meer aan - nog eens: wij vergeten zo gemakkelijk - dat de nacht van het watergeweld een zwart benauwend dood- brakend monster is geweest voor de dieren. Ge lukkig zijn er ook al weer door helpende handen, die van geen moeite en ontbering wilden weten, veel dieren gered, maar wij kunnen toch niet vergeten dat er tienduizenden dieren, die in stal len en schuren waren vastgebonden en niet te vergeten vele waakhonden die aan kettingen waren gekluisterd, een jammerlijke dood vonden in het water. Wij zullen in dit bestek daarop nu mogen boeken. Jongens, succes voor de toekomst. Jeugd B speelt om 12 uur tegen Bevo BI. Terreinwerkzaamheden. Zaterdag wordt ieder lid op het voetbalterrein verwacht om er de laatste hand aan te leggen. We beginnen zo vroeg als mogelijk. R.K.V.V. BEVO BERINGE. Uitslagen van Zondag: Helden 3 - Bevo 2 1-5. Panningen A2 - Bevo A 4-2. Bevo B2 - Helden BI 1-1. Helden-Bevo. Na een uitstekende start in het nieuwe seizoen op 20 September waarhij in een met veel enthousiasme gespeelde wedstrijd tegen Baarlo 3 een 8-1 overwinning werd behaald, speelden de Bevo-reserves verleden Zondag met niet minder elan op de „Zandberg" tegen Helden 3 en toonden zich ook hier (n.b. met 10 man) op een moeilijk bespeelbaar veld, verreweg de meer deren van hun tegenstanders. Bevo 2 ontwikkelde zich langzamerhand tot een homogeen clubje met sterke individuele spelers. Evenals ook Bevo 1, verkeert Bevo 2 mentaal in prima conditie. Laat dit zo blijven jongens, en jullie zult de - hoge - verwachtingen welke van van u verwacht worden niet beschamen. Morgen is Bevo 2 vrij. Bevo 1 gaat naar Meijel en speelt om 2 uur tegen M.S.V. 2. Zoals afgesproken vertrekken we om 1,15 uur. Bevo 1, jullie hebt wel geen „warming up" nodig. Iedereen weet, Meijel 2 is een van de moeilijkste opgaven, maar kan ongetwijfeld ook een van de mooiste wedstrij den worden. Voor volledig programma en voor jeugdwedstrij den zie plaatselijke bekendmakingen. De uitgestelde jaarvergadering zal gehouden wor den op Zaterdag 24 October om 7 uur. maar niet nader ingaan. Wij hebben er al zo veel over geschreven en gesproken en wij zullen daarover blijven spreken, ook op onze filmavon den wanneer onze speciale „noodfilm" wordt geprojecteerd, want vergeten kunnen en willen wij het niet, ook niet omdat onze reddingsploegen schier dag en nacht hebben gedaan wat mogelijk was om te redden wat er te redden viel. Bovendien - en daarmede naderen wij tot onze tweede gedachte, n.l. DierenDAG - zullen wij steeds dankbaar gedenken de hulp welke ons op allerlei wijze door vele dierenvrienden in Ne derland werd geboden. Wekenlang heeft de die rennacht haar zwarte vlerken over een groot deel van ons volk uitgespreid en nog zijn die zwarte vleugels niet verdwenen, maar van 1 Fe bruari af tot op vandaag hebben zeer veel lief hebbende harten en hulpvaardige handen gepro beerd om van onder die zwarte vlerken levende dieren, vogels en viervoeters, te redden en als ze dan gered waren, kwamen ze weer in het genezende licht van een redding brengende da geraad. Op deze vaak ontroerende wijze is het voor vele dierenvrienden en voor de dieren tezamen van 1 Februari af Dierendag, want echte dierenvrien den, hoezeer ze zich er ook over verheugen, dat er een Wereld-Dierendag 4 October is, beleven als het goed is alle 365 dagen van een jaar Dierendag, immers dieren zijn van mensen af hankelijk. Bovendien zijn ze vaak in de verdruk king en hun absolute weerloosheid doet voort durend een beroep op de mens, die iets verstaan heeft van zijn verantwoordelijkheid jegens de dieren. Nu zouden wij zo graag één ding willen, n.l. dat wij ons op de komende Wereld-Dierendag op dit laatste, voor het eerst of opnieuw, zullen bezin nen. Dan wordt het niet alleen dag voor de dieren, maar ook dag voor de mensen, want de dageraad in ons levengaat daarmee op en het heerlijke wonder daarvan is, dat die dageraad nooit meer onder gaat. Het is wel moeilijk om elke dag onder alle omstandigheden, die vaak zo moeilijk kunnen zijn, ons mens zijn te beleven. Mensen en hun belangen dringen steeds weer naar voren. Dieren en hun belangen geraken daardoor steeds weer op de achtergrond, maar de dierennacht heeft ons, wanneer wij de les van de ramp begrepen hebben, doen verstaan dat mens en dier bij elkaar horen. Mens en dier werden door de vreselijke dagen en nachten, die wij hebben doorleeft, ineens in één adem ge noemd. Bertus Aafjes schreef zeer onlangs: „De moderne mens vermenselijkt het dier niet langer, maar aanvaart het naast zichzelf als een wezen op aarde, met eigen schoonheid, eigen karakter en eigen rechten.Want de zond vloed van het modern gebeuren heeft de mens er toe gebracht zich niet langer zelfverzekerd en zelfbewust het middelpunt aller dingen te wanen." En een naar menselijk oordeel te vroeg ontslapen dichter, die ook de nood van de dierenwereld heel diep voelde, schreef In een van zijn laatste ver zen - en dat was een profetie: „Eens komt de klare dag." Helpt ons met alles wat in U is de komst van die klare dag te verhaasten. G. Nieuwenhuisen II a.VOORLICHTINGSBUREAU frl VAN DIN VOEOINGSRAAO Er Is nu volop verse Haring. Dit is de tijd van de prachtige, vette, verse ha ring, die, zoals men „langs de kant" zegt: „bakt in haar eigen vet". Dit is het goede en goedkope voedsel, dat U thans volop kunt kopen. Kookt of bakt U er de stevige hom of kuit bij, dan kunt U zeker zijn, dat Uw maaltijd een suc ces is. De viskokerijen zullen U verder van aller lei heerlijke haringproducten voor bij de boter ham voorzien: gestoomde en gekookte bokking met kop en staart, bokkingfilets en uitgesneden bokking, die U voor het gebruik niet eens be hoeft schoon te maken. En dan moet U beslist dat vrij nieuwe product, de goudharing, eens proberen; haring die in zijn geheel, opengeslagen en zonder graten, in de rook wordt gehangen. Ze smaakt toch weer an ders dan de dicht verwerkte haring. Bij gebakken verse haring smaakt een frisse groente als bieten, rode kool of tomaten en aller lei soorten slaatjes goed, bij gekookte haring bovendien worteltjes. Van een rest haring kan bijv. een lekkere sla worden gemaakt. RECEPTEN. Gebakken haring. De schoongemaakte haring in een weinig hetf olie, boter of margarine vlug aan weerszijder bruin bakken. Neem niet teveel vet (uit de ha ring trekt ook nog vet) en bak niet te hard. Gestoofde haring. 4 Haringen, een kleine ui, peterselie, een schiji citroen of een scheutje azijn, zout. De haring schoon maken en zouten. De ui en pe terselie schoonmaken en fijn snijden. De haring dubbelslaan met de gehakte groenten er tussen De vissen in een pan of vuurvaste schotel legger en een weinig water en wat citroensap of azijn e: over schenken. (De citroen dun schillen en he gele deel bij de vis leggen). De vis vlug aan d< kook brengen In de gesloten pan of schaal er zachtjes gaar koken in 7 10 minuten. Haringsla. Een gekookte haring, 2 a 3 gekookte aardappe len, een lichtzure appel, een augurkje, olie ei azijn. De haring van graat en staart ontdoen, evenal de aardapelen in stukjes verdelen. De appel was sen, van het klokhuis ontdoen en fijn snijden. A deze ingrediënten dooreen mengen en op smaal afmaken met olie en azijn. De haringsla in een schaal overdoen en garnere: met de in plakjes gesneden augurk. WIJ ZIJN ER NOG NIET. Vorig bedrag. f 112.2 Van onze terreinwerkers 9.0 NN Grashoek, 't ging om de fooi. 2.5 Uit m'n spaarpot, voor het nieuwe terrein 0.2 Van een oude sportliefhebber, Th. E. 10.0 Koop goede trui's en ik geef. 5.0 Van een zustervereniging. 10.0 Nieuw bedrag 148.9 Onze jongens werken hard aan het terrein, maa het publiek werkt ook hard mee; kijk 't lijstj maar eens na. Maar toch kunnen we onze leuz nog niet veranderen. Geef ook deze week no eens met gulle hand de fooitjes. Al komt 't oo op een oneven getal, alles is welkom. Denk om, tien centen maken een dubbeltje.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4