EDAH Ir/ r fiGEMUL mm r.k. Verpleeghulpen GEEL HERMANS NIEUWSTE ^Ylcijaaró- STOFFEN JAC. THISSEN dHiHMHlands Overzicht Kondkomen NEEM boterhamworst g| De beste waar én...de laagste prijs! j MAATKLEDING is toch beter 1 Topkl assef GRATIS EEN KLEURBOEKJE MET KLEURPOTLOOD I TUMMEItS-CREMERS f I TI1MERS-CREMERS Gebr. Verbugt 1 SIROOP BEZORGER P. WELTEN BAKWERKKOEKJES 49 A ZURE HARING n4il0l,4O 1 Regenjassen: 1 Loden jassen 1 1 Van Egyptisch katoen Wollen Vesten PINDAKAAS grotePot®^ PINDA'S PICCALILLY PEULVRUCHTEN, perweekoP. KONINGSLUST BERINGE [ieuu?4 uit 220.— „Maria Roepaan" Otter sum f 10S.— f 11 5.— f 1 25.— g I 34.75 f 39.75 I 49.75 f59 - 169,- k NEEP K 4759 - 413 Kerkstraat 41 ENGELS VOOR EMIGRANTEN IV. P. 0.-DUIVENKORREL 8 8 8 8 8 8 8 HAARD OF KACHEL Oliestook Haarden HAARD OF KACHEL HELDEN WIJ HEBBEN IN DE DE GROOTSTE SORTERING MARKT 3A TEL. 303 LEER DER KERK OVER RASSENKWESTIE I*®6' y bij elke 250 gram Kostelijke Keur- of Kasteelkoffie of... bij elke 100 gram geurige EDAH-thee. JSjf J geldig i/m 26 September J&Br Uw koekje voor de Zondag. -2bü voor lekkere boterhammen.U om te smullen .250 gram knappend vers^3^ géén 10 maar 12 2 pakken proel eens hoe sma*ooJrdelig 200 gram W Te koop een kachel, merk Pelgrim, enkele jaren oud. Te bevragen bij Th. Verbugt-Gommans, Steenstraat Gevraagd eerlijk on vertrouwd per soon, die genegen is textiel particu lier te verkopen, regelmatig, dan wel halve dagen als bijverdienste. Brieven onder no. 331 Te koop 25000 stuks turf L. Bots, Heldensedijk 19, Meijel Te koop een in prima staat zijnd wit fornuis. Wed Hermans Nieuwstraat 6 Helden Plukappelen te koop v. Hövellstraat 38 Wie komt de mooiste poes uitzoeken uit nest van 4 jonge? Goede muis- katten Parallelweg 4 Te koop huis met tuin gelegen te Hel den. Adres bureau dezer Te koop in goede staat zijnde middel zware 4-wielige wagen op luchtban den, maat 16 x 20. H. Tielen, Egchel 70 Helden Biedt zich aan een meisje van 18 j. voor 2 dagen in de week. Egchelhei 55 (USD Te koop 6 W.L.-pullen, bijna a.d. leg. P. J. Gielen, Schoolstraat 9 Te koop volbloed vaars, 23 Sept. vol dragen W. Gielen, Kanaalstraat 15 Beringe Te koop beste koe 20 - 25 1. melk en een bijna voldragen vaars. Mertens, v. Hövellstr. 11 Biggen te koop H. Scheres, Stox Biggen te koop Hilkens, Egchel 104 Biggen te koop Gebr. Lemmen, Baarloseweg 15 Biggen te koop J. Beumers, Hub 147 Biggen te koop H. Janssen, Loo 451 Biggen te koop G. Mewiss, Ruijsstraat 34, Helden Te koop een toom biggen tevens wei gevraagd. Jac. Dorssers, Egchelhei 65 Naar het buitenland. De fanfare Eendracht Maakt Macht zal Zondag 20 Sept. een eendaagse trip maken naar Antwerpen. In alle vroegte wordt vertrokken per bus. 's Mid dags wordt deelgenomen aan het muziekfeest te Antwerpen, waarna men de Scheldestad zal be zichtigen. Het concert zal gegeven worden op de Paardemarkt. Door het bestuur van Schutterij St. Hubertus en Voetbalvereniging „Bevo" werd besloten ter ver sterking van de kasmiddelen van beide vereni gingen een gezamenlijke actie te voeren in het a.s. Winterseizoen. In November zal begonnen worden met schiet wedstrijden met de windbuks. Deze wedstrijden zullen worden georganiseerd in clublokaal Steeghs. Verder staan toepwedstrijden op het programma en er is een toneelstuk in studie genomen. Schutterij St. Hubertus Beringe Morgen,. Zondag zal de schutterij St. Hubertus deelnemen aan de wisselbeker-wedstrijd van de „Baron Weichs de Wenne" te Blerick. Terrein café Theeuwen, Baarlosestraat Hout-Blerick. De wedstrijd begint om 2 uur. Er is ook gelegen heid om te schieten met 3-tallen. Vertrek geza menlijk om 1 uur vanaf clublokaal. Zaterdag 19 September GRASHOEK Jaarvergadering der R.K. V.V. in het clublokaal. BERINGE hedenavond vergadering van de Vriendenkring om %9. BERINGE theater Vios jeugdtoneel 2.30 u. Bulletje en Bonestaak 's avonds om 8,30 uur film „Met vliegende Vaandels" Zondag 20 September BERINGE theater Vios 5 uur „Het Pan ter mysterie" Om 8 uur „Met geheime instructies" Maandag 21 September BERINGE 8.30 uur repetitie Fanfare Dinsdag 22 September PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie Woensdag 23 September PANNINGEN 8 uur repetitie Bel Canto in zaal Brammans. BERINGE Theater Vios om 8.30 uur ope rette-avond „Wien Tanzt" Donderdag 24 September GRASHOEK repetitie fluitencorps in de school, 6.30 u. leerl., 7 u. fluiters. PANNINGEN 8 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor Vrijdag 25 September KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare Blokfluitclub, Panningen. Na de hoogmis dringende bijeenkomst. Fluit en muziek meebrengen. De Leidster. Waar gaan we naar toe? Naar we vernomen heb ben is de hele maand October reeds bezet met uit voeringen. O.a. op 4 October blinden-concert t. b. van de t.b.c.-bestrijding. 7 October filmavond door de zeereerw. pater Janssens voor de missie. 11 October eerste winteruitvoering van het Baar- lo's toneel met het toneelspel „Suuske Perdaems" (de koster van de Heikant). 18 October concert voor de kerk, georganiseerd door het Baarlo's zangkoor, fanfare Eendracht en Con Brio. 25 October eerste optreden en uitvoering van de turnvereniging van het Patronaat. Zoals U ziet er is vanalles bij en heeft eenieder de gelegenheid zich te amuseren. Emigratiecursus. Evenals in de voorgaande ja ren zal in de komende winter, bij voldoende deel name, een emigratiecursus gegeven worden. De cursus gaat uit van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en is toegankelijk voor alle leden van de KAB, Middenstand en LLTB. Het volledige rooster bevat 150 lesuren, waarvan on geveer de helft besteed wordt aan het leren van Engels taal en de rest, over verschillende lessen als kennis van het emigratieland, persoonlijk heidsvorming en aanvullende huishoudelijke kwesties, opvoedkunde, woninginrichting, enz. De volledige cursus duurt een half jaar, met 2 x 3 lesuren per week. Het zal wel overbodig zijn op het belang van een dergelijke cursus te wijzen. Tijdens de lesuren en met het samenzijn met de andere cursisten komen de emigranten op de ge makkelijkste en goedkoopste manier tot het spre ken van de Engelse taal envormt zich een steeds helderder beeld van de levensomstandigheden en werkterrein, waarin zij in de toekomst zullen leven. Vooral de echtgenoten en verloofden wor den met klem aangeraden om deze cursus die begin October aanvangt te volgen. Opgaven zo spoedig mogelijk bij de leider van de cursus, dhr. J. H. Stevens, hoofd der lagere landbouwschool. Een blinden-orkest naar Baarlo. Op 4 Oct. a.s. zal in het patronaat te Baarlo 'n gezellige avond gegeven worden door blinde muzikanten van Gra ven en een blinde humorist. De opbrengst van deze avond is geheel bestemd voor de t.b.c. be strijding. We twijfelen er niet aan of geheel Baar lo zal deze avond reserveren. Op de eerste plaats de prachtige doelstelling en op de tweede plaats het unieke van dit gezelschap wat musiceert en waarin tevens een humorist optreedt. Dit gezel schap trok overal volle zalen en speelde met groot succes. Het is een zeer mooie daad van deze mensen dat zij zich, alhoewel zelf invalide, zich hiervoor disponibel stellen. Het prachtige pa tronaatsgebouw zal ditmaal tot in de uiterste hoeken bezet zijn. De Philips-serie radiotoestellen is uitgebreid met 3 nieuwe ap paraten van uitmuntende kwa liteit n.l.B x 321 A 210.— B x 534 A 339.— B x 323 B (batterijtoestel) Wij hebben deze toestellen in voorraad en demonstreren gaarne bij U aan huis. Electrotechn. - Installatiebur. PANNINGEN - ROERMOND Te koop, drie petroleum vergassers. J.E. Cuijpers, Grashoek 254 BEZOEK AAN VERMAKELIJKHEIDSINSTELLINGEN in 1952 Uit een zojuist verschenen rapport van het cen traal Bureau voor de Statistiek blijkt o.a., dat het publiek in 1952 voor het vermaak 103 mil- lioen uitgaf (1951 101 millioen), dit is 9,98 per inwoner (ƒ9,84). Er werden 110 millioen (110 millioen) plaatsbewijzen verkocht, dit is 10,6 (10,7) per inwoner; meer dan de helft hiervan had betrekking op het bioscoopbezoek. Het gemiddelde belastingpercentage bedroeg 26,6 (26,6%) van de verkoopwaarde der toegangs bewijzen of 21% (21%) van de bestede bedragen. Te koop een toom biggen S. Wilms, Beringe 193 Te koop een toom biggen J. G. Camps, Loo 443 Te koop een toom biggen H. Puts, Vliegert 330 Zware biggen te koop M. Beurskens, Zelen 165b Biggen te koop en enige dekrijpe ge merkte zeugen. Th. Nijssen, Baarloseweg 3 Aangeboden ASPERGESPLANTEN Roem van Brunswijk en Mary Was- sington, prima planten KWEKERIJEN H. GORISSEN, Katsberg 6, MEIJEL Gevraagd NET MEISJE voor dag en nacht in gezin met kinderen, huiselijk verk. liefst boven 18 jaar. Adres bureau dezer Gevraagd voor de verpleging van achterlijke kinderen leeftijd 17-22 jaar. Sollicitaties te richten aan de Directrice. d In sportieve en geklede modellen: van zuiver wollen d gabardine. f 85.en f 97.50 I Pracht kwaliteit f SS.— f 75 f 83.50 f 9 1 .SO met of zonder mouw, trek- en knoopsluiting, in alle kleuren en dessins, fa Telefoon Wenst U een nieuwe HAARD, HAARDKACHEL of KACHEL te kopen Laat U dan deskundig voorlichten door ons als ENIG gediplomeerd handelaar ter plaatse!! Wij verstrekken U de juiste inlichtingen over de nodige capaciteit en aard van de kachel bij de aankoop hiervan. U vindt bij ons een ruime keuze! Vraagt zonder enige verplichting bij: Hebt U de vorige week het strookje ook niet ingezonden? Als U er een postzegel van 2 cent en een enveloppe (niet dichtplakken) aan waagt, Ontvangt U van mij, zonder enige verplichting van Uw kant, een folder met een schat van inlichtingen over Uw studie van het Engels, waarbij U ook zonder dat U mijn cursus volgt gratis kunt profiteren van mijn zesjarige ervaring op het gebied van onderwijs in het Engels aan emigranten. Wacht niet tot morgen, maar doe het nu. A. L. Thissen, Gasthuisstraat 16, Tegelen. Ëngeis voor emigranten. Naam: Adres: Niet alleen een ander voer, maar een BETER VOER! voor de rui het ideale voer door zijn meerwaardigheid de basis voor successen. «s? ■2?» Schakelklokken voor kippen hokverlichting, zeer goed Duits fabrikaat MEHNE Met handopwinding 36.V. Met electr. opwinding 48. Voordelig te koop: ïl Een aantal T4-armaturen, zeer geschikt voor kippenhok- verlichting. g Electrotechn. - Installatiebur. 11 PANNINGEN ROERMOND Wil U een kopen. Ziet dan onze WINTER ETALAGE voor elk wat wils Ook geven wij gaarne inlich tingen over de NIEUWSTE AMERIKAANSE Komt eens kijken, wij demon streren gaarne voor U Steenstraat 58 d Vanaf heden is er weer gelegen- heid voor het laten verwerken 2 van FRUIT EN BIETEN tot d Beleefd aanbevelend d L. v. Couwenberge g SIROOPFABRIEK g 2 Opgericht 1837 g Tel. 219, BAARLO g GEVRAAGD een wegens dienstplicht der tegenwoordige. MATH. JANSSEN Bakkerij en levensmiddelenbedrijf Markt 15, Panningen, Voor een slaagt U zeker bij Steeds keuze uit prima kwali teiten als JAARSMA, ETNA, B en D, PERMANENT enz. Overheid mag medisch onderzoek voor Huwelijk niet verplichtend stellen. De P. v.d. A.-afgevaardigde in de Tweede Kamer Mej. Zeelenberg, heeft met negen van haar par tijgenoten geprobeerd een voorstel aangenomen te krijgen om het medisch onderzoek voor het huwelijk verplichtend te stellen. Tijdens de de batten nam hoofdzakelijk pater Stockman tegen dit voorstel stelling. In het dialoog van de KVP- afgevaardigde kwam naar voren, dat onderzoek op vrijwillige basis wel bevorderd kan worden, maar dat dit nooit verplichtend voorgeschreven mag worden. In bepaalde gevallen kan er een morele plicht bestaan zich medisch te laten on derzoeken, terwijl het soms ook wenselijk kan voorkomen het sluiten van een huwelijk met wei nig uitzicht op geluk te ontraden. Noch In het een noch in het andere geval mag er echter ooit sprake zijn van verplichting of dwang. Het Twee de Kamer-debat heeft de open brief in herinne ring gebracht, welke een aantal specialisten op erfelijkheidsgebied en juristen enige tijd geleden aan de Staten Generaal hebben gericht. Daarin werd, ook door enkele katholieke medici, de wen selijkheid bepleit van medisch onderzoek voor het huwelijk. Hier en daar is wat verwarring ontstaan over de ondertekening van deze open brief door katholieken. Een verbod van een hu welijk op medische of andere gronden immers is een inbreuk op de onvervreembare rechten, die ieder mens bezit op het huwelijk en druist dus in tegen de natuurwet. In genoemde open brief werd echter niet gevraagd om verplichtende voor schriften voor een medische keuring noch om het verlenen van de bevoegdheid aan de overheid tot het verbieden van een huwelijk. Slechts de wen selijkheid van een geneeskundig onderzoek voor het huwelijk werd daarin aangetoond. Wanneer dit geneeskundig onderzoek voor het huwelijk op basis van volledige vrijwilligheid geschiedt, bestaat daartegen vanzelfsprekend geen enkel bezwaar. Integendeel dit is aan te raden, omdat het toekomstig geluk van de echt genoten daarmede slechts gediend kan zijn. De overheid hoede zich echter vooringrijpen of be moeiing met zaken, waarover de vrije mens vrij moet beschikken. Nog geen overeenstemming betreffende loonsver hoging. De staatssecretaris voor Sociale Zaken, mr. dr. A.A. van Rhijn, heeft met de afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties oriën terende besprekingen gevoerd over de op handen zijnde loonsverhoging. Naar uit de berichten ver luidt, heeft het overleg tussen de organisaties van werknemers en werkgevers nog niet tot over eenstemming gevoerd. Hoofdzakelijk schijnt er verschil van inzicht te bestaan over de gevolgen, welke zullen voortvloeien uit de huurverhoging, terwijl er voorts een uiteenlopend standpunt over de loonbasis aanwezig is. De werkgevers kwa men bij hun becijfering tot een loonsverhoging van 4%. Dit was een uitkomst, welke 2% lager lag dan die van de werknemers. Meegerekend de prijsverhogingen als gevolg van een loons verhoging en de opheffing van het consumptie offer, kwamen de werknemersorganisaties voor de verhoging tot 8%. daarmede zouden alle ge volgen van de huurverhoging gecompenseerd zijn. Het verschil van mening, dat thans bestaat, laat een gunstige mogelijkheid open voor een spoedige overeenstemming. Dit te vernemen stemt tot voldoening. Er is nu immers weer een tipje opgelicht van het hele complex van maat regelen, ontworpen om de huurverhoging op te vangen. Niettemin blijft er nog veel onzekerheid. Dat er een oplossing zal komen voor de uiteen lopende meningen van werkgevers en werkne mers wil immers nog niets zeggen over een gun stige regeling voor de arbeiders. Tevens moeten in de Kamer de debatten nog beginnen over de vermindering van de belastingdruk in verband met de huurverhoging. De vele critiek, welke destijds geleverd is op de voorstellen van de re gering in deze richting wettigt de verwachting, dat er in het parlement het nodige te doen zal zijn over de regeringsvoorstellen. Zo gezien be staat er dus nog geen enkele aanwijzing, of de huurverhoging volledig gecompenseerd zal wor den. Dit is te betreuren, ook al zijn we nog enkele maanden verwijderd van het tijdstip, waarop de huurverhoging zal ingaan. Want nu het dure sei zoen van de winter voor de deur staat, beginnen in de huisgezinnen de becijferingen, hoe de ver diensten van de komende maanden besteed moe ten worden. Verder kijken dan eind December gaat nog niet, want niemand weet hoe hij er in Januari voor zal staan. KATHOLIEKE WERELDSPIEGEL HERVORMING DER KLOOSTERORDEN EN CONGREGATIES. Er waren 250 generale oversten aanwezig op het tweede internationale congres voor vrouwelijke religieuzen, dat dezer dagen te Rome is gehouden. De belangrijkheid van dit congres wordt duidelijk, wanneer wij beseffen, dat de H. Stoel hiermede wil komen tot een vereniging van verscheidene congregaties, die een gelijksoortig karakter heb ben, anderzijds tot een concentratie van activi teiten der verschillende congregaties op gespeci ficeerde apostolaatsterreinen. De plannen van de H. Stoel richten zich verder op de aanpassing der congregaties aan de noden en eisen van het moderne apostolaat, op een werkelijk moederlijke leiding over de zusters en op een doeltreffende opleiding en training der zusters, opdat zij haar apostolaat met de vereiste vakbekwaamheid kun nen uitoefenen. Voor wat bepaalde geestelijke instituten betreft wil de H. Stoel eveneens komen tot een sterke coördinatie van krachten. De H. Stoel dringt er tenslotte op aan, dat door de toepassing van de moderne apostolaatsmethoden de Invloedssfeer van orden en congregaties in het maatschappe lijk en het individuele leven wordt verbreed. Het is, aldus pater Larraona, secretaris van de H. Congregatie der Religieuzen, de bedoeling, dat een eventuele regeling, die in Italië tot stand komt, uitgroeit tot een wereldwijde organisatie. Vanzelfsprekend kunnen op het grote congres te Rome alleen in grote lijnen en voor wat de hoofd zaken betreft beslissingen worden genomen voor de verwezenlijking van deze doeleinden. Voor de verdere uitwerking daarvan wordt ech ter een centrale commissie van veertig generale oversten en een uitvoerend comité van dertien leden gevormd. Beide organen zullen hun bu reaux krijgen in het gebouw van de H. Congre gatie der Religieuzen. Bij de verschillende agentschappen der Unesco is in het Frans, Engels en Spaans van nu af een brochure verkrijgbaar, geschreven door Pater Congar O.P. in opdracht en met steun van de Unesco, die handelt over de rassenkwestie en het Katholieke dogma. In het werkje geeft de schrij ver een beknopt overzicht van de positie der Ka tholieke Kerk ten opzichte van het rassenvraag stuk. Dit wordt met talrijke citaten uit de H. Schrift verduidelijkt. In een historisch overzicht wordt de houding uiteengezet, welke de Kerk in de loop der eeuwen heeft aangenomen. Algemene conclusies zijn: de Katholieke beginselen staan diametraal tegenover de rassendiscriminatie, de kerk heeft ten allen tijde moedig tegen het ra cisme gevochten en zeer in het bijzonder tijdens de jongste vervolgingen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3