Jac. Kranen Bal rum. mand s Gabardines en Egyptisch linnen Jongens rêgêSj§§sen Jongens loden jassen Ook u ^HCeóóeló' kapóatonó e e -i -k -I -I 69.50 39-, 47.50,52.50,57.50,61.50 8.75 OPENING VAN DE MODERNSTE KAPPERSZAAK NIEUWE KERKEN najaar Schouw dez waterlossingen. N.V. TWEKA Tricot fabrieken Geldrop MEISJES vanaf 14 jaar AFWEZIG kwitantie 25 cent V Y -i f- *- fc- é- *- *- *- *- *- *- *- *- *- *- é- *- $- é- *- é- *- é- *- *- é- B fi B B B V Er werden enkele vriendschappelijke oefenwed strijden gespeeld en uit „nabuurplicht" werd aan enkele tournooien van bevriende clubs deelge nomen. Allereerst is daar dan Helenaveen, waar traditiegetrouw voor de seriewedstrijden werd in geschreven en waar Bevo met de Ereprijs als overwinnaar uit het veld kwam, na achtereen volgens een drietal eerste klassers uit het Bra bantse, waaronder het hier bekende Neerkandia, verslagen te hebben. V V NO 3 5 4 DRIE VIER EN VIJFTIG I BAARLOSE KERMIS CAMPS-BOL I Het hele huisgezin is enthousiast Geen wonder KAPSALONS Markt 26 Telefoon 203 *- f- *- *- Koop voor het een waar U jarenlang plezier van hebt. Zuiver wollen vanaf vanaf 9.50 vanaf 31.50 T A mIf Afc met en zonder bontkraag, warm J Clvl\v ld gevoerd, met rits of *7P knoopsluiting, voor jongens vanaf 1 L*l voor heren vanaf Voor goede kwaliteiten tegen lage prijzen Vleesstraat 63 Venlo Beekstraat 1 Panningen J. COENEN vraagt voor haar atelier te Meijel voor het naaien van kleding of de opleiding daartoe. AANMELDING kan geschieden in zaal Pluym Meijel op Maandag 14 Sept. a.s. van 3.30 tot 8.30 n.m. Alle gewenste inlichtingen worden hier gaarne verstrekt. TENTOONSTELLING VAN ALLE TWEKA GGEDEREN Gratis toegankelijk voor iedereen. L. VERBERNE to 20 80 Binnenkort zal U de van «Midden-Limburg» worden gepresenteerd, voor zover deze nog niet betaald is. U kunt dus nog verdienen door even bij' ons aan te komen. Redactie «Midden-Limburg» R.K.V.V. CONCORDIA PANNINGEN Programma voor morgen: M.V.C. - Panningen aanvang 2 uur Panningen 2 - Blerick 3 aanvang 12.30 uur K.V.C. 2 - Panningen- 3 aanvang 2.30 uur Morgen begint de competitie voor alle elftallen en het eerste elftal heeft al meteen een zwaar karwei te verhapstukken. In Maasbree zullen ze het moeten opnemen tegen de roodbroeken. Een blik in het verleden is voldoende om te kunnen constateren, dat deze wedstrijd de nodige span ning zal opleveren. Groenwitten, de eerste klap is een daalder waard. Dit laatste geldt ook voor het tweede en derde die resp. spelen tegen Blerick 3 en Kessel 2. Beide wedstrijden moeten toch minstens voor ieder een puntje kunnen opbrengen en daar houden we het maar op. Het halfjaarlijks programma van het eerste en tweede elftal luidt als volgt: 13-9 MVC - Paningen Pan. 2 - Blerick 3 20-9 Paningen - Bieslo Helden 2 - Pan. 2 27-9 Pan. - Quick Boys Venlo 1 - Pan. 2 4-10 Vriendenkr. - Pan. Pan. 2 - K'lust 11-10 le, 2e en 3e vrij wegens bezoek aan Gelria 18-10 eerste vrij Pan. 2 - SVHR 2 8-11 Panningen - Swalmen FCV 2 - Pan. 2 22-11 RKMSV - Panningen VOS - Pan. 2 29-11 eerste vrij Pan. 2 - Baarlo 1 6-12 Panningen - HBSV Seven. 2 - Pan. 2 13 -12 KVC - Paningen Pan. 2 - VCH 2 20-12 Panningen - SVVM Tiglia 2 - Pan. 2 Voor het derde elftal is het programma nog niet bekend tot December. CONTRIBUTIE voor het nieuwe seizoen, dat op 1 Sept. begonnen is, kan betaald worden iedere Zondag van 11 - 12 uur in het clublokaal; elke dag bij voorziter of secretaris thuis; of tijdens de wedstrijden op het terrein. R.K. S.V. S.S.S. HELDEN. Verleden Zondag speelde Helden 2 te Koningslust tegen Gona en wist daar met een 1-2 overwinning de afdelingsbekerwedstrijd te winnen. Helden 1 bracht er in de laatste oefenwedstrijd aan de Kraal in Venlo weinig van terecht. Met ongehoord hoge cijfers verloren de blauw-witten daar met 16-0 van V.V.V. 2. Een nederlaag was tegen deze sterke tegenstander wel te verwach ten, maar 16-0 is toch een uitslag die met zeer zwarte cijfers in de annalen gepend moet wor den. Deze ontmoeting werd al te licht opgevat, want hoe bestaat het dat een elftal met een re serve doelverdediger en vier spelers die 's mor gens eerst ongeveer 190 km gefietst hebben, be hoorlijk partij kan geven. Voetballen is goed, per fiets ter bedevaart gaan naar Wittem niet minder, maar deze beide dingen op één dag, nee dat bestaat niet, en dit bleek duidelijk uit de pres taties op het voetbalveld. Enfin de „rustperiode" zit er op en de Heidense supporters rekenen er op - en dat is hun goed recht dat ze in de komende competitie weer 'n homogeen elftal zien voetballen en zien werken om de clubeer van SSS hoog te houden. Zeker behoeft dat niet altijd in overwinningen, maar ook tegenover sterkere te genstanders behoort iedere speler zich voluit te geven in het belang der club. Dit is niét InêêF 6f niet minder dan wat van ieder speler mag worden verlangd. Dit zal trouwens ieder speler, die club eer wil hooghouden, zeker doen. Jongelui, in de blauwwitte kleuren, vanaf morgen rekent de hele Heidense supportersschaar weer op jullie goede wil, die saamgebundeld in clubverband ook in de komende competitie ongetwijfeld weer tot pres taties in staat is. Van de andere kant mogen wij van de supporters verwachten dat zij hun favorieten aanmoedigen, maar zich van critiek onthouden, zeker onder de wedstrijd. Een goed woord valt licht in goede aarde, een aanmoedi ging zal vaak gunstige gevolgen hebben, maar daartegenover maakt afbrekende critiek er de zaak in de regel maar slechter van. Heren langs de lijn, onthoudt u daar dus van. Ongetwijfeld zal morgen de belangstelling groot zijn voor de eerste competitie-wedstrijd Helden 1 - Arcen 1 op het Concordia-terrein in Panningen. Leden van S.S.S. hebben slechts vrije toegang op vertoon der lidmaatschapskaart en contributie strookje. De wedstrijd begint om %3 en we hopen er voor Helden maar het beste van, nu S.S.S. met een zeer gewijzigde ploeg in het veld. moet komen. Het competitieprogramma voor S.S.S. luidt in de 3e klasse D als volgt: 13 September Helden - R.K. D.E.V. 20 September R.K. G.F.C. - Helden 27 September F.C.V. - Helden 4 October Helden - Tiglia 11 October Sevenum - Helden 18 October Helden - Gennep 8 November Mill - Helden 22 November Helden - I.V.O. 29 November Venray - Helden 13 December Helden - Belfeldia 20 December J.V.C. '31 - Helden Het programma voor morgen is voor Helden ver der: Reuver 2 - Helden 2 2,30 uur Helden 3 - Blerick 5 12 uur K.Y.C. A-2 - Helden A-l 4 uur R.K.V.V. GONA KONINGSLUST V.C.H. WINT DE GONA-CUP Het Gona-tournooi Zondag j.l. op het Concordia- terrein gehouden is niet geworden wat er van verwacht werd. Vooreerst was die dag een slecht uitgekozen datum, omdat 6 Sept. in het teken der missie stond. De publieke belangstelling was dientengevolge uiterst gering. Bovendien meende Wittenhorst maar beter te doen om lut tele uren voor de aanvang bericht te sturen, dat men niet kwam. Er werd besloten om de drie overblijvende elftallen t.w. VCH KVC en Pannin gen een halve competitie te laten spelen. Het tournooi begon met VCH - KVC. Dit bleek achteraf de beste wedstrijd. Kessel speelde de eerste helft met windvoordeel en was daardoor meestal in de aanval. Opvallend was dat de KVC-rechtsbinnen in steeds teruggetrok ken positie speelde. Ofschoon hij hier nuttig werk verrichtte, was toch juist met windvoordeel zijn aanwezigheid in de voorhoede meer gewenst. Zeker omdat de KVC-spil een prima partij ver tolkte en talloze ballen in de voorhoede depo neerde, maar deze wist niet wat schieten was. De VCH-aanvallen waren veel gevaarlijker. Geen der partijen wist voor rust het net te vinden. De tweede helft was nauwelijks 4 min. oud toen de VCH-linksbinnen met een voortreffelijke kop stoot uit een voorzet van rechts het net deed tril len, 1-0. In de 14e minuut liet de KVC-doelman een ver schot over zich heengaan en in doel ver dwijnen, 2-0. KVC vocht moedig verder. Tien min. voor tijd passeerde haar linksbuiten de goed- spelende VCH-doelman, 2-1. De resterende tijd was zeer spannend, maar gescoord werd er niet meer. KVC - Concordia 0-3. Panningen begon met de wind in de zeilen. Vele aanvallen werden onder nomen, maar geen doelpunten. Het was onbegrij pelijk (dat is eigenlijk nog te zacht uitgedrukt) dat de diverse meer dan doelrijpe kansen, niet werden benut. Het enige dat het weinig# publiek nog vermakelijk vond was de manier waarop de kansen gewoonweg met tientallen verknoeid wer den. Geheel onverwacht werd toch nog 0-1 door een schot van de linksbuiten. Na de rust weer een groot Panningen-overwicht, temeer daar Kes sel adem tekort kwam. De spil ging zelfs de vleu gel opzoeken en dit was een geheel prijsgeven van het middenveld. Ondanks kansen bij de vleet kwam men niet verder dan 3-0. In de laatste wedstrijd tussen VCH en Panningen had laatstgenoemde aan een gelijkspel voldoende om beslag te leggen op de le prijs. Dat dit niet gebeurd is, is deels te wijten aan de voorhoede die gewoonweg niet wilde scoren, deels aan een foutieve beslissing van de scheidsrechter die de gelijkmaker gescoord door de Concordia-rechts- buiten o.i. ten onrechte annuleerde. Want deze speler kreeg het leer van de tegenstander toe gespeeld en bevond zich dus niet in strafbare buitenspelpositie. V.C.H. dat met drie, later zelfs met vier invallers uitkwam begon met de wind in de zeilen. Toch was 't overwicht hierdoor niet zo denderend daar P. menige tegenaanval ondernam. Gescoord werd er voor de rust niet en dus dacht men P. zeker na de doelwisseling te zien winnen. Inderdaad zat men direct voor het V.C.H.-doel, maar hier werd prima verdedigd met de rechtsback als uit blinker. Goed bekeken had ze 't eigenlijk zo moeilijk niet, daar de Concordia aanval te on besuisd te werk ging. V.C.H. deed het beter. Uit een keurige aanval kwam de bal bij de linksbinnen die in vrije po sitie Hendricks kansloos passeerde 1-0. Even was P. de kluts kwijt. V.C.H. zette door en men ver wachtte een tweede goal. Dit gebeurde niet. P. kwam terug en bleef tot het einde druk uit oefenen. Verder dan boven omschreven goal kwam men niet. V.C.H. ontving de cup en voetbal, Concordia mocht een beker in ontvangst nemen. Gona 1 speelde in Helden tegen 't tweede elftal een bekerwedstrijd. Met 2-1 moesten de 10 Gona- lui het onderspit delven. De rust was met een 2-0 voorsprong voor Helden ingegaan. Na de thee kon W. Lormans uit een penalty tegenscoren. Zondag begint Gona de competitie met een zware uitwedstrijd tegen Venlo 1, de gedegradeerde 4e klasser. Veel succes geel-zwarten. R.K. V.V. „BEVO", BERINGE. Programma voor Zondag 13 September: Bevo 1 - H.B.S.V. 2, aanvang 2 uur. Jeugd B-2 - Grashoek B-l. A.s. Zondag begint dan voor Bevo 1 de compe titie met een thuiswedstrijd tegen Hout-Blerick. Aan het eind van het „gesloten seizoen" willen we nog even een terugblik werpen op de activi teiten van de Bevo-elftallen. In Grashoek werd na een onbetwiste finale tegen Meijel 2, na penalties, een tweede prijs behaald. Verder werd op het tournooi o.a. in Koningslust en Panningen met een gehandicapt elftal verlo ren, doch de nederlaag in Panningen tegen Baar lo 1, kan ongetwijfeld een eervolle genoemd wor den. Bevo 2 nam eveneens deel aan een tweetal tournooien, maar met minder succes. Te Gras hoek werd prachtig partij gegeven in de wedstrijd tegen Meijel 2, waar een gelijk spel werd afge dwongen. Al met al een welbestede tijd en be hoorlijke resultaten, waarop met goede moed de komende competitie-strijd tegemoet gezien kan worden. Bevo 1! de steeds groeiende schaar supporters ziet met veel belangstelling het nieuwe seizoen tegemoet. Met het beproefde spel van voorheen, hier en daar misschien een beetje bijgewerkt al waar vooral op 't eind van 't vorig seizoen een paar zwakke punten voorkwamen, zal het waar achtig ook dit seizoen wel gaan! Laat u vooral niet verleiden tot unfair spel en behoudt de fijne kameraadschap die er steeds bij BEVO heeft be staan. Met „Sportparade" mogen we dan van de nieuwe competitie verwachten, naast het begeer de succes: „...winst aan sportieve vriendschap". R.K.V.V. M.V.C. '19 MAASBREE Vrijdagavond om 8 uur hield MVC haar half jaarlijkse vergadering in het clublokaal J. Lins- sen. De agenda bevatte o.m. benoeming van de elftalcommissie enz. Na de vergadering bestaat er gelegenheid tot betaling van contributie. A.s. Zondag opent MVC de competitie met een thuiswedstrijd tegen Concordia 1 uit Panningen. MVC brengt een gedeeltelijk gewijzigde ploeg in het veld en gezien het resultaat, dat in diverse oefenwedstrijden werd behaald, mag MVC met een hoopvol gestemd gemoed de competitie tege moet zien. A Allen die meegewerkt hebben aan de tot stand koming van Y ons nieuw bedrijf hartelijk dank. y Kessels' kapsalon Beringe A si/ si/si/ «dbvbirf KAPSALON HELDEN AANGESLOTEN ONDER TELEFOON w Zondag 13 September Js zaalconcert ff Maandag tot en met Donderdag Aanvang 4 uur j| Muzikale verzorging St Het bekende orkest „Animo" M Dus: allen naar zaal Juliana U en Moeder grote en zus niet het minst met hun nieuwe permanent. Zij zijn weer gekapt volgens de laatste mode. dat de sfee in huis weer gezelliger en warmer is geworden. Natuurlijk zijn hun krullen en golven 'n demonstratie van het van ouds bekende adres waar vakkennis de boventoon voert. Dus van Gaarne tijdig bespreken! I Theater V B U W Beringe Telefoon 232 J Heden Zaterdag 8,30 uur Ide spannende avonturenfilm B 4. WINCHESTER '73 |met James Stewart als de manj Ïmet het geweer die wraak nam. Toegang 18 jaar. Zondagmiddag 13 Sept. 5 uur leen film waarbij U van de enel lachbui in de andere valt IN DE AAP GELOGEERD i Imet Ronald Reagan en Dianal jLynn. Om je een aap te lachen.I Toegang 14 jaar. Zondagavond 13 Sept. 8 uur Tony Curtis en Piper Laurie, J het nieuwste filmpaar in de schitterende kleurenfilm if DE ZOON if if VAN DE KALIEF if I~(The Prince who was a thief)! Roekeloos, gewaagd, roman- J I tisch en opwindend als't Oos- J ten zelf. Toegang 18 jaar. I Woensdag 16 Sept. 8,30 uur I FILMCYCLUS. De .eerste grote Duitse opera ÏDIE drei GROSCHEN OPERl I(De drie stuivers opera) Fantastisch mooi. Toegang 18 jaar. Vrijdag 18 Sept. op ons omge-| B bouwd toneel de Lou Bandy- I REVUE if if SCHENK MIJ I* UW GLIMLACH j [Een cocktail van vrolijke lied-! |jes, korte schetsen, kluchtige| I scenes en humoristische confe-l rences. Aanvang 8 uur.! |Piaatsen reserveren dagelijks. R.K. T.T.V. „METEOOR", PANNINGEN. Zaterdag 5 September had het bestuur van Me teoor een bespreking met de heren Peters, Leenen en Van Vugt uit Venlo, welke heren een afzon derlijke Tafeltennis-afdeling van Noord-Limburg beogen, buiten NTTB-verband. Gezien de wrij ving welke reeds geruime tijd in de NTTB afd. Noord-Limburg bestaat, waarvan genoemde he ren niet onkundig zijn en mede gezien de nadelen welke de vereniging Meteoor door een eventuele aansluiting bij deze Neo-Tafeltennisafdeling zal hebben, heeft de Algemene Ledenvergadering be sloten niet met deze heren samen te werken, doch voort te blijven gaan op de tegenwoordige basis. Op de algemene ledenvergadering welke hierna volgde, werden de teams welke in de komende competitie zullen uitkomen, vastgesteld als volgt: le kl. Heren: J. Ottenheijm Ruijsstr. P. Joosten Beekstr. en J. Korsten. 4e kl. Heren: A. Martens, B. Joosten en J. Otten heijm Steenstr. Reserves: H. v. Nisselroy, H. Joosten Schoolstr., P. Joosten Schoolstr., W. Joosten Markt en J. Martens. 2e kl. Dames: N. Ottenheijm, A. Joosten en D. Knoops. 3e kl. Dames: M. Brummans, L. Tummers en S. Martens. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helden brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat schouw zal worden gevoerd over de volgende waterlossingen, op de daarachter vermelde data: LEGGER A. No. 1. De Kesselerpeelbeek op 28 September 1953; No. 2. De Halmeskoulerbeek op 28 September 1953. De onderhoudsplichtigen van de waterlossingen en van de daartoe be horende of daarmede in verband staande voorwerpen en werken, bene vens de bedieningsplichtigen van op de waterlossingen gevestigde mo lens en andere waterkerende of waterstuwende werken, worden gewezen op hun verplichtingen, opgenomen in de artikelen 18 en 20, 2e lid, onder a, van het Reglement op de waterlossingen in Limburg. Helden, 9 September 1953. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, CREMERS. De Secretaris, J. GIELENS. Pachters van gemeentegronden worden gewezen op hun verplichtingen om de waterlossingen, over of langs het gepachte lopende, te reinigen vóór 28 September a.s. voor zover deze niet reeds door het Waterschap zijn geschouwd. Wouw nodigen wij uit tot een bezoek bij de in de omgeving a.s. WOENSDAG 16 Sept. na de middag. Dames en Heren nu garanderen wij U meer dan ooit: „Voor een beter verzorgd en modern kapsel" Wij hebben voor U een pracht collectie Rookartikelen Parfumerieën en Byouteriëen Beringe Ook Uw radiotoestel heeft onderhoud nodig. Voor 2.50 wordt Uw toestel bij ons grondig schoongemaakt. Gratis advies bij reparatie. Bij tijdig ingrijpen, kunnen dikwijls grote reparaties voorkomen worden. F. TUMMERS-CREMERS PANNINGEN - ROERMOND Vanaf heden gelegenheid tot het verwerken van fruit en bieten tot Siroop Aanbevelend Siroopstokerij Heuvel 8, Baarlo Arts van 14 tot 24 September Spoedgevallen Dr. Smeets. Consultatiebureau inplaats van 22 op 29 September. Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Th. Biermans - Beringe Telefoon K 4760-351 Reserves: H. Goossene en M. Joosten. Verder werden de trainingsavonden vastgesteld: Dames: Adspiranten van 6-8 uur. Ouder van 8-10 uur op Maaandag. Heren: Adspiranten van 6-8 uur. Oudere van 8-10 uur op Woensdag. Oudere van 8-10 uur op Zater dag. Oudere na 11 uur v.m. op Zondag. Wil men in de komende competitie resultaten van betekenis verwachten dan zal de training se rieuzer ter hand moeten worden genomen. Het eerste Dames en Heren team hebben grote kans om het kampioenschap te behalen, doch alleen door gedegen training. Hoewel reeds enige weken geleden op spoedige betaling van de achterstallige contributie werd aangedrongen, Is aan deze oproep nog maar wei nig gevolg gegeven. Er wordt nogmaals aange drongen op spoedige betaling, daar anders tot andere maatregelen zal worden overgegaan. Dank veler gift en werk, Groeit weer een koningswoon. Voor God is elke kerk Een nieuwe ere-kroon. Giro 102080

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4