k KERKELIJKE ONS GEWEST JEUK D.D.D. EN GEVONDEN VfRIGLEY 'A'E <~Vlieuwó cUer/ore»v=, PAROCHIE II. LAMBERTÜS, HELDEN. H. HART PAROCHIE, GRASHOEK. RECTORAAT VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, TE KESSEL-EIK. <~ïlieuwA uit tuinbouwvereniging helden. PANNINGEN HELDEN-DORP BERINGE *97icuwó uit MAASBREE ZONDAG 16e Zondag na Pinksteren. 2e voorgeschreven collecte voor het Jeugdwerk. 8 uur H. Mis Jacq. Martens. 9 uur H. Mis tot zekere intentie. 3 uur Lof en rozenhoedje, H. Familie. MAANDAG 7 uur best. Hoogmis tot zekere in tentie (v.D.). 8 uur best. d. Joannes Cox en Me- chelina Nijssen. DINSDAG 7 uur mds. Petronella Maessen. 8 uur gest. jgt. Joannes Math. Gielen, Joannes Gielen, Maria Janssen en Peter Gielen. WOENSDAG 7 uur mds. Leonarduk Peters. 8 uur gest. jg. Elisabeth v.d. Beuken, Frans Oomen en Piet Holthuysen. DONDERDAG Feest van de H. Lambertus, Pa troon onzer parochie en van de gemeente Hel den, dag van devotie. De H. Missen 7 en 8 uur, 9% Hoogmis voor de schutterij. 1,45 uur vertrek der processie naar O.L. Vrouw in 't Zand, na terugkomst 7 uur Lof. VRIJDAG 7 uur gest. jg. Henricus Janssen en Francisca Janssen. 8 uur best. d. Helena Peeters- Hendricks. ZATERDAG 7 uur mds. Giel Schers. 8 uur mds. Petronella van Lier-Janssen. 7 uur Lof. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. ZONDAG 16e Zondag na Pinksteren. Hoogmis 7,30; om 10 uur leesmis om de zangers gelegenheid te geven deel te nemen aan de Gre goriusdag te Roermond. 2 y% Lof. 6,45, 7 en 9 uur H. Communie-uitreiking. MAANDAG 7,15 best. d. voor overl. van familie Sars-Bruijnen. DINSDAG 7,15 leesmis. 10 uur huwelijksmis voor 't bruidspaar Sars-Bruijnen. WOENSDAG best. d. voor familie P. Willem- sen-Verlinden. DONDERDAG 7,15 7e mnd. voor Andreas Hans- sen. VRIJDAG 7,15 best. d. voor Martinus Hoebers. ZATERDAG 7,15 best. d. voor familie H. Smets- Hesen. PAROCHIE O.L. VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. ZONDAG 16e Zondag na Pinksteren. Ie collecte voor onze kerk, 2e collecte voor het jeugdwerk in ons Bisdom. In alle H. Missen ge bed voor Priesterroepingen. 8 uur Jaard voor Martinus Wijnands. 2% Rozenkrans en Lof. MAANDAG 7 uur leesmis. 8 uur H. dienst voor overl. familie Aerdts-Nijssen. 7% Noveenoefening t.e.v. O. L. Vrouw van de Wonderdadige medaille. DINSDAG Feest van O.L. Vrouw van 7 Smarten, Patrones van onze kerk. De H. diensten zijn als op Zondag. De Hoogmis is een jaardienst voor Leonard Houtappels. 2% Rozenkrans en Lof. WOENSDAG 7 uur leesmis. 8 uur maandd. voor Johannes Verhees-Manders. DONDERDAG 7 uur leesmis. 8 uur maandd. v. Petronella Jacobs-Wilms. VRIJDAG 7 uur leesmis. 8 uur leesmis. ZATERDAG 7 uur leesmis. 8 uur gest. Lieve Vrouwe Mis. 9 uur Huwelijksmis t.i.v. het bruids paar Steeghs-Coenen. Biechtgelegenheid van 5-7 uur. 7 uur Rozenkrans en Lof. A.s. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de qua tertemperdagen; dit zijn geboden vasten- en ont- houdingsdagen. RECTORAAT ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. ZONDAG. Zestiende Zondag na Pinksteren; de eerste collecte voor onze eigen kerk, die bijzon der wordt aanbevolen; de 2e voor het jeugd werk in ons bisdom; Om 6.30 u. H. Mis voor de zielerust van Christiaan Leijsen, Gertruda Heij- nen en Jacques Leijsen; (coll. Chr. Joosten); om 8.30 u. voor de zielerust van de heer Bekker; (coll. P. Janssen); om 10,15 uur Hoogmis voor de zielerust van Cathrien Lorma.ns-van Kuylen- burg en overl. familie (coll. P. Reijnders); om half drie Lof MAANDAG Om 7,45 uur voor de zielerust van Cathrien Lormans-van Kuylenburg en overl. fam. DINSDAG Feestdag'der zeven smarten van Ma ria; om 7,45 uur voor de zielerust van Cathrien Lormans-van Kuylenburg en overl. familie. WOENSDAG om 7,45 uur gezongen maanddienst voor Cathrief?' Lormans-van Kuylenburg. DONDERDAG om 7,45 uur tot zekere intentie van de familie Janssen-Geurts. VRIJDAG en ZATERDAG om 7,45 uur voor de zielerust van Cathrien Lormans-van Kuylenburg en overl. familie. Zaterdag van af 7 uur gelegenheid om te biech ten; om 7,30 uur Maria-Lof. Deze week Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de Quatertemperdagen, geboden vasten- en ont- houdingsdagen; daarom wordt Zondag na de H. Missen het gebed voor priesterroepingen gebeden. VOOR ONZE EIGEN KERK. Vorige opgave 1127,22 Deze week geen groei. Van de ene kant te be grijpen. Men meent misschien, dat de nieuwe rec tor de weg naar de brievenbus enz. nog niet kent. Dat is een groot misverstand. Wij blijven door gaan. Pomp ook mij daarom deze week een dosis moed in. Want Koningslust moet zo gauw moge lijk zijn Maria-kerk hebben. Ons aller hemelse Moeder rekent en vertrouwt op ons allen, dat we ter Harer eer dit werk tot stand brengen. RECTORAAT H. JACOBUS,EGCHEL. ZONDAG 16e Zondag na Pinksteren. Ie coll. voor onze kerk. 2e coll. voor het jeugd werk. y28 leesmis, y210 hoogmis voor Anna Maria Lemmen, Elisabeth Heesen, Jac. Geurts en overl. fam. MAANDAG y28 best. dienst Mathijs Joosten en Johanna Ghielen. DINSDAG Feest van O.L. Vrouw van de Zeven Smarten. 8 best. dienst Johannes Janssen. WOENSDAG %8 leesmis. DONDERDAG %8 leesmis VRIJDAG 1/28 jaardienst Leonardus Leijsten. ZATERDAG y28 leesmis. ZONDAG le coll. voor onze kerk, 2e coll. voor de nieuwe kerken. %8 leesmis. V2IO hoogmis Peter Joh. Timmermans. 3 uur lof. Alg. H. Com munie voor de Maria congregatie. Deze week Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de quatertemperdagen, geboden vasten en ont- houdingsdagen. ZONDAG 16e na Pinksteren. Collecte voor het Jeugdwerk in ons Bisdom. Om 3 uur Lof met rozenhoedje. Na het Lof Congregatie voor de meisjes. MAANDAG en DINSDAG (Feest van O.L.Vrouw van 7 Smarten) leesmis. WOENSDAG mnd. voor Antonia Cuijpers-Ver- haegh. DONDERDAG mnd. v. Gertrudis Steeghs-Spruyt. VRIJDAG en ZATERDAG leesmis. Zaterdagavond om %8 Lof met rozenhoedje. Zaterdagmorgen komen de kinderen van de 5e klas biechten. Deze week Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de Quatertemperdagen. PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. ZONDAG 16e Zondag na Pinksteren. Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan: Leonardus Severins en Nelly Sieben uit Swalmen; Lambertus Peeters en Aldegonda Willems. Solemniteit v.h. feest van Maria Geboorte. Na de hoogmis H. Sacramentsprosessie. Viering van het feest van de H. Cornelius van heden Zondag 13 Sept. tot en met 20 Sept. Na de H. Diensten verering van de relikwie van de H. Cornelius. De H. Missen om 6.30 u, 8 u„ 9 u. kindermis en 10 u. de hoogmis. Om 3 u. lof. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn vasten- en onthoudingsdagen (quatertemper). MAANDAG 7 u. b. H. Mis voor z. Maria Huber- tina Beeks-Halferkamps. 7.45 u. b. H. Mis voor z. Catharina Hermans. DINSDAG Feest van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. 7 u. b. H. Mis voor z. Pieter Joh. Hen driks en Anna Hendriks. 7,45 u. b. H. Mis voor zal. afg. fam. Jacobs-Steeghs. WOENSDAG Feest van de H. Cornelius. 7 u. b. H. Mis voor z. Maria Leenders- Peeters. 7.45 u. Hoogmis t.e.v.d. H. Cornelius. 6 u. lof t.e. v.d H Jozef. DONDERDAG 7 u. leesmis. 7.45 u. g. jgt. voor z. Jos. Timmermans, Rosalie Görtz en fam. VRIJDAG 7 u. g. jgt voor z. Jan Corn. v. Boven, Agnes Görts en fam, 7.45 u. leesmis. ZATERDAG 7 u. en 7.45 u. leesmis. 6 u. lof ter ere v.h. Onbevlekt Hart v. Maria. Gelegenheid om te biechten van 4-7 u. en van 7.30 tot 9.30 u. Een eerw. Pater zal mee biecht horen. ZONDAG plechtige viering van het feest van de H. Cornelius. De H. Missen om 6.30 u., 8 u., 9 u. kindermis, om 3 u. lof. Na de H. Diensten verering van de relikwie van de H. Cornelius. Om 5 u. en om 5.30 u. zegening van de kinderen. Voor het lof congregatie van de meisjes boven 17 jaar. Na het lof voor de jongere meisjes. ZONDAG 16e Zondag na Pinksteren. Om 7 uur H. Leesmis. Om 9 uur Hoogmis, le collecte voor het jeugdwerk in het Bisdom, 2e collecte voor de kerk. Om 2% uur Lof. MAANDAG om 7 uur gez. H. Mis tot intentie van de familie Peeters-van de Boel. DINSDAG Feest van de 7 Smarten van Maria. Om 7 uur gez. H. Mis voor de overl. van de fa milie Geraets-Timmermans. WOENSDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Her- manus Derix en Petronella Bongers. DONDERDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Theodoor Hubert Op 't Roodt (6-wekendienst). VRIJDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Theo door Hubert Op 't Roodt, besteld door de buurt. ZATERDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Hendrik Hubert Niessen en Maria Gertrudis De rix. 's Avonds wordt biecht gehoord van 5-6 uur. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de Quater temperdagen, geboden vasten- en onthoudings dagen. Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan: Stemkens Hendrikus en Zeetsen Maria Wilhelmina Catharina (Baarlo); Peeters Lam bertus Wilhelmus Johannes en Willems Alde gonda Johanna Theodora (Kessel). 2e roep. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. Week van de 16e Zondag na Pinksteren. ZONDAG 7.- H. Mis voor Petronella Vaessen. 8,30 H. Mis voor de parochie. 10.- Hoogmis, met volkszang, plechtig jaarg. voor Pieter Peters en Gertrudis Hillen. 15.- Lof, waarna Maria-Congre- gatie voor de meisjes. 2e collecte v.h. Jeugdwerk. MAANDAG 6,15 jaarg. voor Willem Wijnands. 7.- jaarg. voor Gregorius Vaessen. 7,45 jaarg. voor Antonetta Peeters-Hendriks. DINSDAG Feest van de Zeven Smarten. 6,15 jaarg. voor Jos. Smets, echtg. en dochter Petronella. 7.- 10e maandd. voor Johanna Lem- men-Joosten. 7,45 10e maandd. voor Anna van Gaal-Heijligers. WOESDAG Quatertemperdag, geboden vasten en onthouding. 6,15 8e maandd. voor Joseph Joosten. 7.- 10e maandd. voor Wed. Lenders-Kessels. 7,45 10e maandd. voor Wed. Grutters-van Deurzen. DONDERDAG 6,15 9e maandd. voor Wed. Nijs- sen-Joosten. 7.- 7e maandd. voor Mathijs Ver- heijen. 7,45 8e maandd. voor Johanna Leenders- Janssen. VRIJDAG Quatertemperdag, geboden, vasten en onthouding. 6,15 7e maandd. voor Johannes Vaes sen. 7.- 7e maandd. voor Wed. v.d. Schoot-Bonn. 7,45 8e maandd. voor Johannes Janssen. ZATERDAG Quatertemperdag, geboden vasten en onthouding. 6,15 jaarg. voor Andreas Lenders. 7.- 6e maandd. voor Pet. Joh. Hermans. 7,45 6e maandd. voor Petronella Thijssen-Smeets. 19.- Maria-Lof voor de vrede. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ontv. van 18-19 uur. ^incJag t/m Vnjaagi; tll: PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO. ZONDAG 16e Zondag na Pinksteren. Alg. H. Comm. voor de H. Fam. afd. Mannen. Om 6.30 u. Lsm. voor de parochie. Om 8 u. Lsm. voor z. Mathieu en Hubert van Bergen. Om 10 u. Hoogmis, als gest jgt. voor z. Petr. Peeters en kinderen. Om 2.30 u. Rkrs. en Lof. Geen verga dering der H. Familie. Onder de H. Missen is de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor het jeugdwerk in ons bisdom. MAANDAG Om 6.45 u. jgt voor z. Jacoba Knip- penbergh en Mathijs Hutjens. Om 7 u. Lsm voor z. Dorothea Timmermans-Schurmans. Om 7.45 u. gest. jgt. voor z. Cornelis Görtz, A.M. Thielen en fam. Om 8.30 u. Hgm. voor overl. leden van de schutterij St. Petrus en ziekenfonds. DINSDAG Om 6.45 u. Mnd. voor z. Maria Hil- kens-Schmitz. Om 7 u. Lsm. voor z. Wilhelmina Berden. Om 7.45 u. Hgm. voor z. Maria Wyers- Mennen. Om 8.30 u. Hgm. voor z. Regina van de Pasch. WOENSDAG Om 6.45 u gest. jgt. voor z. pastoor Joosten en fam. Om 7 u. Lsm. voor z. Louisa Görtz-Nyskens. Om 7.45 u .Jgt. voor z. Petrus Engels. Om 8.30 u .Hgm. tot dankzegging voor fam. Janssen-Custers. DONDERDAG Om 6.45 u. gest. jgt. voor de Gebr. Rutten. Om 7 u .Lsm. voor z. Andreas Tim mermans. Om 7.30 u. gest. Hgm. z. Fr. d'Haemer en Joh. Hoefnagels. Om 8.30 u. Lsm opgedragen door Z.H.E. Mgr. Lemmens. VRIJDAG Om 6.45 u. gest. jgt. voor z. Jacobus Naus. Om 7 u. Lsm. voor z. P. Hermans, vanwege Boerenbond. Om 7.45 u. gest. jgt. voor z. Mathieu Janssen-Neuhuys. Om 7.45 u. Lsm voor z. Hen drik Meers. ZATERDAG Om 6.45 u. Schuttendienst. Om 7 u. Lsm. voor z. Joanna Beurskens-Fleuren. Om 7.45 u. jgt. voor z. Petr. Crienen-Peeters. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Johannes van Heur. Om 7 u. Marialof. ZONDAG a.s. Alg. H. Communie voor de Maria- congregatie. Om 6.30 u. Lsm voor overl. fam. Nyssen-Thyssen. Om 8 u. Lsm. tot dankzegging t.e. O.L. Vrouw en H. Gerardus. Om 10 u. Hgm. voor de parochie. Om 2.15 u. Mariacongregatie. Om 3 u. Rkrs. en lof. WOENSDAG, VRIJDAG en ZATERDAG zijn de Quattuortemperdagen, geboden vasten en ont houdingsdagen. Krachtens de bisschoppelijke vol macht is onze parochie hierin voor Woensdag gedispenseerd. 3>))) V '11 Pan en wat hout Voor de Paters in 't goud! Zondag vond de trekking plaats van de loterij die onder bovenstaand motto voor onze Paters op touw werd gezet. Hier volgen de nummers waarop een prijs viel: 164 boodschappentas 433 reiskoffer 587 doos sigaren 805 kruisbeeld 1184 missieboek 1511 witte sierdoek 1728 gekleurde sierdoek 2027 plaat van O.L.Vrouw v.d. wonderd. medaille 2029 sierspeld 2325 Chinese Cloisonne vaas 2754 plaat van O.L.Vrouw v.d. wonderd. medaille 2857 pijpenrek der primitieven 2859 100.- 3181 250.- 3499 handveger 3685 asbak 4256 50.- 4336 toiletstel 4765 missieboek 5010 bal 5103 tafelkoker voor sigaretten 5104 pakje sigaretten 5557 eierstel 5859 schilderij „de goede Herder". Prijzen dienen zo spoedig mogelijk te worden af gehaald bij J. Knapen Kerkstraat 16. Degenen, die in verband met de diverse acties die voor de Paters zijn gehouden nog een vorde ring hebben, worden verzocht in de loop van de volgende week hun rekening in te dienen bij J. Knapen, kerkstraat 16, Panningen. Comité van Samenwerking, Helden. GECOMBINEERDE SPORTDAG DOOR RUITERS EN JONGE BOEREN. Ook de Ruiterclub en de J.B. en T. willen er het hunne toe bijdragen in het huldeblijk aan onze Paters, die het 50-jarig jubilé vierden. Op het ruiterterrein zal een gecombineerde sportdag wor den gehouden. Het programma is als volgt: 1,30 uur Opening; 1,45 uur Dressuur; 2,uur Bondsoefening Jonge Boeren (afdelingen Helden, Koningslust, Grashoek, Beringe, Maasbree en Meijel); 2,15 uur springen te paard; 2,30 uur Muziekoefening Jonge Boeren; 2,45 uur Appelhappen te paard; 3,uur 100 m hardlopen Jonge Boeren; 3,15 uur Stoelenrace te paard; 3,30 Zaklopen Jonge Boeren; 3,45 uur Tallio te paard; 4,uur Estafettelopen; 4,15 Poprijden te paard; 4,30 Pyramide; 5;uur Vlagveroveren te paard. Aan de nummers te paard kunnen ook Jonge Boeren deelnemen, die niet lid zijn van de ruiter club. Dit alles is zeker een interessant program. A.s. Zaterdagnamiddag worden de leden van de Ruiterclub en J. B. en T. om 4 uur op het ruiter terrein verwacht, om 't terrein in orde te maken. Betr. augurken sorteren. Ingaande de week van 14 Sept. wordt alleen nog augurken gesorteerd op Maandag en Donderdag. In verband hiermede zal het keuren van bonen en tomaten worden gewijzigd in Tuinbouwhal keuren; Maandag t/m kens 's morgens van 7 uur tot 7.30 uur en alleen Maandag en Donderdagavond van 6.30-8 uur. Helden-Dorp; Op Maandag 's morgens 7 uur en van Maandag t/m Donderdagavond telkens van 6-7 uur n.m. Grashoek; van Maandag t/m Vrijdag om 7 uur 's morgens. Beringe zelfde dagen om 7.30 uur 's morgens. In verband met te geringe aanvoer en ook om de minder goede prijzen, vervalt de veiling voor onze vereniging op Zaterdag. Dus op die dag geen aanvoer. Sorteren van fruit. Ongesorteerd fruit kan on beperkt in de tuinbouwhal worden aangevoerd. Zoveel mogelijk 's morgens. Informeer eerst welke soorten appels en Peren wel en welke niet mogen worden geveild. P.D.V. O.O.H. HELDEN Uitslag wedvlucht Noyon op Zondag 30 Aug. Prijswinnaars: J. van Heugten 1-30; P. Gielen 2- 33; J. Knipenberg 3-15-34; G. Vaessen 4-29; J. Kei- ren 5-6-12-13-32; M. Hermans 7-17-23-28; M. Jans sen 8-14; A. Reijnen 9; A. Verheijen 10; M. Huijs 11; H. Kessels 16-22; M.v.d.Velden 18; P Joosten 19-20; Fr. Gommans 21-24-31; P. Janssen 25-26; J. Hendriks 27. le overduif H. Kessels, 2e over- duif M. v.d. Velden. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Woensdag herdachten Handrie en Maria Aerdts onder grote belangstelling het feit dat zij een halve eeuw geleden elkaar voor Gods altaar de eeuwige trouw beloofden. Het is voor het gouden paar een onvergetelijke dag geworden. Door de buurt was bij het woon huis een prachtige versiering van groen, bloe men en licht aangebracht, terwijl de ingang van dé kerk eveneens versierd was. Bij stralende zon werd het gouden paar 's morgens naar de kerk gereden waar een plechtige dankmis werd op gedragen. i 's Avonds bracht Harmonie Concordia een sere nade waarbij voorzitter Kessels het 50-jarige bruidspaar toesprak Spr. memoreerde het zilve ren huwelijksfeest £5. jaar geleden, bij welke ge legenheid de toenmalige voorziter Handrie en Maria toewenste dat de harmonie over 25 jaar weer op het feest zou mogen verschijnen. Die wens is in vervulling gegaan. Thans wilde voor zitter Kessels niet spreken van over 25 jaar, maar sprak de hoop uit dat de harmonie over 10 jaar op het diamanten feest weer een serenade zou kunnen brengen. Handrie dankte voor de tot hem gerichte woorden, en de moeilijkheden van de harmonie kennende, overhandigde hij 'n gesloten enveloppe.; Velen van' de vroegere kostgangers-pleegkinde ren waren deze dag weer bij Maria en Handrie te gast, hetgeen voor beiden prettige herinneringen opriep. Maria en Handrie, tot over 10 jaar! OPENING BIBLIOTHEEK. Deze week zijn de nieuwe boeken van de Parochiale leesbibliotheek te bezichtigen in de etalage van dhr. P. Heuvel mans-te Locke, Schoolstraat. De bibliotheek met de nieuwe boeken wordt geopend op Zondag 20 September na de Hoogmis in het Patronaat. Boerinnenbond „Sint Liduina" afd. Panningen. A.s. Dinsdag 15 September zal om y28 in de huis houdschool een demonstratie gegeven worden in tomatengerechten door mej. Kruytser. Op een goede opkomst wordt gerekend. Zorg ervoor om '/28 precies aanwezig te zijn, want er kan niet gewacht worden op laatkomers. Koop een speldje van de blinden. Morgen Zondag worden aan de kerk te Panningen speldjes ver kocht waarvan de baten ten goede komen aan de blindenzorg. Het zal wel niet nodig zijn op het belang van deze speldjes-actie te wijzen. Uw bij drage zal verlichting brengen in het hart der mensen die voor heel hun leven in duisternis rondgaan. Bejaarde man aangerand. Terwijl de 65-jarige landbouwer L.L. dezer dagen per rijwiel van zijn weiland in Koningslust huiswaarts reed, zag hij voor zich een drietal mannen op het paadje. Om die voorbij te laten stapte hij af. Twee ervan wa ren reclassanten en de derde was pas ontslagen uit de gevangenis in Roermond. Deze laatste had zijn vrijheid blijkbaar zwaar befuifd en trapte brutaalweg tegen het rijwiel van L. Toen deze begrijpelijk vroeg dit te laten deed hij het nog maals en kreeg L. zelf klappen. Een der reclas santen verliet daarop het toneel van de strijd, inderdaad werd het een strijdtoneel want in de worsteling die volgde kreeg L. het hard te ver duren. Hoewel de reclassant, die gebleven was, de aanvaller tot kalmte aanspoorde, werd deze steeds woester. L. liep ernstige verwondingen op. Zijn linkerarm werd uit het schoudergewricht ge slagen en een oog werd zo ernstig beschadigd dat voor verlies ervan werd gevreesd. De heer L. verloor zijn bewustzijn en toen de reclassant tussen beide wilde komen kreeg ook hij klappen totdat de woesteling door hem met een stuk hout wat tot kalmte werd gebracht. Zelfs een inmid dels gewarschuwde politieman zag zich genood zaakt te wachten op assistentie eer de vechters baas kon worden overmeesterd en ingerekend. Van zijn vrijheid heeft hij niet lang geprofiteerd en er zo'n slecht gebruik van gemaakt, dat wel weer voor enige tijd de gevangenisdeuren achter hem zullen worden gesloten. De vlag op de toren. Dinsdagnamiddag was het geraamte van de torenspits der Heidense St. Lambertuskerk gereed. De „koning" stak er bo ven uit en daarop bevestigde de weleerw. heer ka pelaan Mestrom een vlag, die weldra breed uit wapperde en een feestelijke getuige was van de vordering van de kerkbouw, waarover men zich in de St. Lambertusparochie terecht verheugt. Gezien de vorderingen vooral van de laatste tijd rekent men erop dat met Kerstmis de herstelde kerk zeker in gebruik zal kunnen worden geno men. De afbouw van de toren zal spoedig vol tooid zijn. De Gebr. Fleuren die het houtwerk maken hopen daarmee de volgende week klaar te zijn. Met bal, kruis en haan zal de toren in totaal bijna 63 meter hoog zijn. Ter bedevaart naar Roermond. Op het feest van St. Lambertus, Donderdag 17 Sept. a.s. zal de Heidense bedevaart weer naar de Kapel in 't Zand trekken. Velen zullen ongetwijfeld weer per fiets gaan, maar pelgrims die met de autobus willen reizen kunnen zich daarvoor opgeven bij koster M. Pubben. De bussen vertrekken om 2 uur op het Maria- plein. Degenen die per fiets gaan, worden ver zocht om half drie aan de spoorwegovergang op de Kapellerlaan te zijn, van waaraf in processie naar de Kapel wordt getrokken. Geslaagd. Voor het schriftelijk-theoretisch ge deelte van het Broodbakkers examen slaagde te Roermond dhr. A. Peters te Helden-Dorp. Tweejarige tuinbouvvcursus. De aangekondigde landbouwcursus te Helden-Dorp gaat niet door. In plaats daarvan wordt een twee-jarige tuin- bouwcursus gegeven. Liefhebbers hiervoor kun nen zich opgeven tot 25 Sept. bij de voorzitter of de secretaris van de Jonge Boeren en Tuinders. Autobotsing. MWÜffl tój Hotel Schilte een kleine luxe wagen die vanaf de Mo lenstraat reed, in botsing met een vrachtwagen die vanaf het Mariaplein kwam. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De luxe wagen werd beschadigd. R.K.V.V.r GRASHOEK WIJ ZIJN ER NOG NIET Vorig bedrag 34.24 N.N2.50 Nieuw bedrag 36.74 Het eerste elftal bekerde Zondag in Kessel tegen KVC 2. Zij wisten een kleine overwinning te be halen. De uitslag was 2-1. Hierdoor plaatste onze jongens zich in de volgende ronde. A.s. Zondag is het eerste elftal vrij. De jeugd begint de competitie met de wedstrijd Bevo b-1- Grashoek b-1, aanvang 4 uur. Terreinwerkzaamheden. De afgelopen week is et- hard aan het terrein gewerkt, zodat het al een behoorlijk aanzien begint te "krijgen. Nog twee Zaterdagen, jongens, en het moet gereed zijn. Dit kan gemakkelijk, als we maar allen mee helpen, te beginnen a.s. Zaterdagmiddag. Vele handen maken licht werk. De leden die er nog niet of heel weinig zijn geweest, willen wij aan raden deze Zaterdag zeker te komen, om ook hun bijdrage te leveren. Ook niet-leden zijn welkom. We verwachten dus a.s. Zaterdag vele helpers. Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN l diep lil ue auiupuucu, DONDERDAG 17 Sept. heeft in de parochiekerk de plechtige inkleding en professie plaats van de Zusters van de Maasstraat door Zijne Hoogw. Exc. Mgr. Lemmens. De plechtigheid begint om 8.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Men wordt wel verzocht tijdig in de kerk aanwezig te zijn. Gentrijden te Beringe. Zondag 20 September zul len te Beringe traditiegetrouw de jaarlijkse rui terfeesten georganiseerd worden. De organisatie gaat uit van Sociëteit „Vriendenkring" en mede werking verlenen fanfare „Sint Jozef" en de Ruiterclub. Als folkloristisch onderdeel van deze ruiterdag zal het van ouds bekende „gentrijden" plaats hebben. Vroeger jaren stond dit sportge beuren in het teken van algemene belangstelling, van heinde en verre kwamen kijkers en mede dingers, om zich te vermaken in de behendigheid waarmee de ruiter de dode gans van de galg tracht mee te trekken. Het zou goed zijn wanneer deze folklore bewaard bleef voor de toekomst. Wanneer het weer op 20 September meewerkt mag men wel een grote belangstelling verwach ten, want naast het gentrijden zijn er nog talrijke andere attracties, die het bekijken heus waard zijn. Het terrein der ruiterfeesten is gelegen bij Gielen-Beurskens te Beringe. In verband met het gereed komen van het om gebouwde toneel van Theater „VIOS" zal voor de jeugd een kindertoneel worden opgevoerd op a.s. Zaterdag 19 Sept. te 2.30 uur n.m. met De Vrolijke lotgevallen van Bulletje en Boonestaak. in drie bedrijven en vele dolkomische verwikke lingen en muzikale attracties. De indeling der taferelen is: De droom van de huisknecht, de nieuwe burgemeester, de vrolijke muzikanten, de geheimzinnige kopjes, de gefopte bankier, een vreemde man in huis, de verstoorde visvangst, Bulletje en Bonestaak hebben het met de veld wachter aan de stok, enz. enz. Rectificatie. Onder het bericht van Schutterij St. Antonius welkZaterdag 5 Sept. in dit blad stond was een misverstand, n.l. de schietwedstrijd om de Baron Weichs de Wenne-beker in H.-Blerick zal niet op Zondag 13 Sept. maar op Zondag 20 Sept. plaats vinden. (Advertentie) ATELIERWERK VOOR MEISJES. De Tweka te Geldrop, de bekende fabriek van tricot goed, waar o.a. sportkleding, badpakken, kinderjurkjes, jongenspakjes, blousjes en ook mantelpakjes en jurken in allerhande modellen en kleurenvariaties gemaakt worden, heeft het plan opgevat om een gedeelte van haar ataliers naar Meijel over te brengen. De Tweka maakt de voor haar bedrijf nodig zijnde tricotstoffen in eigen fabriek, zodat men het gehele fabricage proces in eigen hand heeft en zodoende de juiste controle op het eindproduct dat door de eigen ateliers wordt afgeleverd. Aan het knippen, naaien en afwerken, werken in Geldrop 350 meisjes in prettige en gezellige ate liers. Zij werken hier mede aan het wereldbe kende Tweka-product, welks leiding een naam heeft hoog te houden, die kleur en kwaliteit be tekent. In dit moderne bedrijf met de nieuwste machines en de beste arbeidsvoorwaarden wordt ook aan het sociale aspect alle aandacht besteed. Een dokter houdt regelmatig contact met de meisjes en jaarlijks heeft een doorlichting voor T.B.C. plaats. Een sociale verzorgster staat als vertrouwenspersoon tussen en op de bres voor de meisjes. Voor de verhoging van de persoonlijke vaardig heid ten eigen nutte worden lessen e.d. gegeven in allerlei soorten handwerk, terwijl personeels- avonden medewerken om steeds 'n prettige sfeer te handhaven. Met de ouders der meisjes wordt op gezette tijden contact gehouden, zodat deze steeds gelegenheid hebben zich op de hoogte te stellen van het werk en het verblijf hunner kin deren. Indien zich voldoende personeel beschikbaar stelt zal ten spoedigste met het atelier worden gestart. Op 14 September zal in zaal Pluijm te Meijel een tentoonstelling worden belegd, waar iedereen gaarne te woord wordt gestaan, en waar alle ge wenste inlichtingen kunnen worden verstrekt. Voor verdere bijzonderheden zie de advertentie elders in dit blad. H. Mis in de open lucht. 8 Sept. j.l. werd in de ka pel van O.L. Vrouw van het Rooth een H. Mis op gedragen ter gelegenheid van het feest van Ma ria Geboorte. De H. Mis werd door zeer veel ge lovigen bijgewoond. De Z. E. Heer Pastoor Hille- brandt hield de predicatie, welke in het teken stond van de H. Maria, waarvan de geboorte werd gevierd. In de namiddag had in de kapel nog een plechtig lof plaats. Maasbree moderniseert. De werkzaamheden die in de Dorpsstraat te Maasbree worden verricht vorderen gestadig. Ofschoon de omwonenden de laatste dagen veel stof te slikken kregen, daar de weg is opengebroken en het zware verkeer via de Sevenumse weg wordt omgeleid, is er reeds een grote vooruitgang te bespeuren. De riolering aan beide zijden van de straat is ge reed en ook is er reeds een gedeelte van de trot toirbanden op de plaats van bestemming gelegd. Het zal nu nog wel even wachten zijn op de nieuwe wegverharding, aangezien de verbeterin gen van het kruispunt Dorpsstraat - Sevenumse- weg - Spilwei eerst gereed moeten zijn. Maar ei zit in ieder geval schot in. R.K. Jonge Boeren en Tuinders Maasbree. Begir October zullen, bij voldoende deelname, de vol gende cursussen een aanvang nemen: I. Tuinbouwcursus (2 jaar) 2. Landbouwcursus (2 jaar) 3. Economische cursus 120 uren) 4. Graslandcursrus 40 uren) 5. Cursus Pluimveeteelt 20 uren) Opgaven zo spoedig mogelijk, in elk geval vóói 15 September a.s. bij de secretaris, W. Peeters Bredestraat B 215. Schouw der waterlossingen te Maasbree. Burgemeester en wethouders te Maasbree maker bekend, dat de schouw der waterlossingen er bermsloten, lopende langs de door de gemeenb verpachte percelen zal plaats hebben in de weel van 21 Sept. tot en met 26 Sept. Mochten deze waterlossingen of bermsloten nie grondig zijn gereinigd, zo zal deze reiniging, in gevolge het bepaalde in de pachtovereenkomst op kosten van de pachters door de gemeente ge schieden. Maasbree, 2 September 1953. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De seretaris, De Burgemestei H.H.A. Vaessen Ch. W.E.G. Janssen De Credo-Pugno-Bondsdag te Venray. 29 leden van de Credo-Pugno-club, KAB en KAV gaven zich op voor deelname aan deze bondsdag. Te- samen met Maasbree hebben wij dus een bus vol deelnemers. De stopplaatsen en vertrekuren zijn als volgt: 11.50 uur Garage Ghielen (voor deel nemers uit Beringe) 12.- uur J. v.d. Eisen, Steen straat, 12.- uur Coöperatie, 12,05 uur Markt Pan ningen, 12,10 hoek Molenstraat-Scheutelkensweg, 12,15 Café Halfweg Koningslust, 12,20 uur in Maasbree bij Jos. Seelen. Men gelieve er voor te zorgen op tijd op de stopplaatsen aanwezig te zijn. Verloren van Patronaat naar Helden-Dorp vei chroomd zakmes. Gelieve terug te bezorgen b M. J. Pubben, Rochusplein 12. Gevonden een contactsleuteltje in Koningslus Jan Bos, Loo 440. Gevonden Dinsdag in Panningen doublee arn band. Annie Aerdts, Markt 9a. Bij Crommentuijn in Helden-Dorp is een dame: rijwiel blijven staan.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2