EDAH BRA*Ö" - **42 35 40 36 KESSEL mm De Lijmkip VI05 pkistingshout oiiw- en 1 H-B e e e Rondkomen NEEM rm Wetkoekjes 45 erwten procureur^-;—:4ö De beste waar én...de laagste prijs! Huishoudster Jaarbeurs Fokdag MEISJES vanaf 14 jaar 1 RADIOTOESTEL 3 F. 7uhih>inrs-Cram&rs geen spreekuur DE BESTE Vulpen «lö-tlEEBS *ckry kwitantie 25 cent NIEUWE KERKEN LUCIFERS FLORA-MARGARINE ^4 SPUTERWTEN ZACHTE ZEEP, SCHOTELWASSER 25 R. GHIELEN 8 8 8 8 8 8 8 N.V, TWEKA Tricot fabrieken Geldrop 2 EXTRA GROTE PAKKEN geen 1 0 maar 1 2 doosjes m een pak samen 41 cent ^Tlieuwó uit KESSEL-EIK ^"Ylizuwó uit MEIJEL ACTIEVE PEELLANDSE RUNDVEEFOKDAG THEATER METROSCOP IX MET DE BRIL OP DE NEUS NAAR DE FILM! 9 September 16 September A Q cj v S. VAN DER VELDEN vraagt voor haar atelier te Meijel voor het naaien van kleding of de -opleiding daartoe. AANMELDING kan geschieden in zaal Pluym Meijel op Maandag 14 Sept. a.s. van 3.30 tot 8.30 n m. Alle gewenste inlichtingen worden hier gaarne verstrekt. TENTOONSTELLING VAN ALLE TWEKA GOEDEREN Gratis toegankelijk voor iedereen. 1 KOOPT UW f BIJ EEN BEKEND EN VERTROUWD 1 ADRES f>y J.W.A. Beurskens Woensdag 9 Sept. ven Binnenkort zal U de van «Midden-Limburg» worden gepresenteerd, voor zover deze nog niet betaald is. U kunt dus nog verdienen door even bij ons aan te komen. Redactie «Midden-Limburg» teuwó mKsssmÊ 10.20 50 Geldig i/m 12 September ?w koekje voor de Zondag. 250 g zoutloos. Aanbevolen pef paj< 500 gram 38» 500 gram 43 nieuwe oogst nieuwe oogst emmers schuimend sop f* koop nu een nieuwe voor vele 500 gram J«rsnlna en B.z.a. meisje voor enkele dagen in de week. P. Lormans, Koningslust 575. Biedt zich aan meisje voor hulp in de huishouding. Adres bureau dezer. Biedt zich aan meisje, 25 j., voor d. of d. en n. N. Pijnenburg, Kloosterstr. 7. Te koop 2 goed onderhouden dames rijwielen. P.J. Maessen, Rijwielhan del, Helden-Grashoek, Tel. 356. Te koop een ledikant met matras, een waskast en een kleerkast. Te be vragen Hotel Ueberbach, Kerkstraat. Te koop gevraagd 2-wielige wagen op luchtbanden, middelzwaar. G. Nelissen, Koningslust 573. Te koop een dragende zeug, 14 we ken dracht. W. Janssen Egchelhei 55 Te koop een zeug, 14 weken dracht. Graat Joosten, Stox 466. Te koop bijna voldragen zeug. L. Janssen-v.d.Goor, Koningslust 566 Te koop drachtige zeug en zeug met biggen. Jac. Dorssers, Egchelhei 65. Te koop zware biggen. W. Roosen, Dorp. Te koop partij zware biggen. A. Kersten, Hub 132. Te koop een toom biggen. Wed. L. Houtappels, Ninnesweg 5. Te koop een toom biggen. Herm. Joosten, Grashoek 293. Te koop een toom biggen. A. Spee, Egchel 76. Biggen te koop. H. Roosen, Vosberg 410. Biggen te koop. L. Kessels, Maasbreeseweg. Biggen te koop. M. Beurskens, Zelen 165b. Biggen te koop. Van de Goor, Zelen 161. Vreemdelingenverkeer. Op de vergadering van 't V.V.V. te Kessel werden als leden van het defi- tieve bestuur gekozen: L. Timmermans, L. Sie- ben, J. Kesels, J. Franssen en W. Noldus. Uit dit bestuur werd gekozen als voorzitter L. Timmer mans en tot Secretaris W. Noldus. Verder be sloot men als beschermheer aan te zoeken de E.A. heer Wuts Burgemeester, terwijl de heer Li. Heuvelmans werd benoemd tot ere-voorzitter. Secretaris Noldus deelde mede, dat reeds thans de vereniging was aangegroeid tot 25 leden. In de loop van de komende weken zal door de ver eniging worden uitgegeven een folder waarop de vreemdeling zal kunnen kennis nemen van de plaats Kessel, dat zo mooi is gelegen langs de Maasoever en waar het de vacantieganger mogelijk wordt gemaakt een prettige en rustige tijd te kunnen doorbrengen. Benoeming. Tot onderwijzeres aan de jongens- en meisjesschool in het rectoraat Kessel-Eik werd benoemd mej. Van Lier uit Neer. Schutterij St. Antonius. A.s. Zondag zal op het bekende schietterrein van Engels de Steyler wis selbeker verschoten worden, thans in het bezit van de schutterij St. Antonius, die deze beker al een drietal malen won. Alle Schutterijen van de Bond kunnen hieraan deelnemen. Zeer zeker zal 't weer 'n felle kamp worden. De aanvang is 2 uur. Zondag 13 September zal te Hout-Blerick de beker verschoten worden die jaren geleden door Baron Weichs de Wenne geschonken werd. Het vorig jaar heeft Hont-Blerick deze beker in Baarlo gewonnen en dit jaar zal Baarlo wel weer 't beste beentje vóór zetten teneinde weer in het bezit te komen van deze troffee. Ook hier is de aanvang 2 uur. Het bestuur van St. Antonius verwacht dat op deze wedstrijden zo veel moge lijk leden deel zullen nemen. Een dierenliefhebber in Schiedam had een bij zondere ervaring met een broedse kip, die wel licht tot lering van pluimveehouders kan strek ken. Deze kip wierp één van haar tien eieren, die zij reeds veertien dagen lang met de bijzondere zorg van het aanstaande moederschap had ge koesterd, uit het nest. Dit ei barstte bij de val en sporen van de inhoud kwamen op de schaal te zien. De eigenaar van de roekeloze vogel was in grote nood, want hij had met groot verlangen naar de komst van een tiental gele kuikens uit gezien. Teneinde raad, met de gedachte „baat het niet, dan schaadt het niet" drukte hij de schaal voorzichtig dicht en besmeerde de breuk met velpon. Toen de lijm hard was, kreeg de Bar- neveldse het ei weer onder de vleugels. Vol verwachting werd de blijde gebeurtenis te gemoet gezien. En... inderdaad werd na een week uit het gerepareerde ei een kuiken geboren. Als curiositeit heeft de kippenfokker de eierschaal, waarop de breuk duidelijk te onderscheiden valt, een plaatsje op de schoorsteen gegeven; zij is een prachtige aanleiding voor het opzetten van een „boom" over samenwerking tussen natuur en techniek. Misschien leert deze ervaring ook andere fokkers, dat het sprookje van een oneven aantal (dat on der de kippenhouders leeft) wel met de werke lijkheid strookt, hoewel het feit, dat een kip kan tellen niet gemakkelijk te aanvaarden is. Kroeze's Motor - Kozakken demonstreren hun wereldstadprogramma in Meijel. Door het enorme succes op de oogstfeesten te Sevenum behaald zij boeiden van begin tot einde 8000 toeschou wers heeft de Meijelse motor- en voetbalclub het aangedurfd dit gezelschap voor 6 September kermis-Zondag te engageren. Met grote handigheid, deze motorkozakken eigen, zullen zij het publiek een programma voorscho telen waar eenieder over versteld staat. De grote figuur is ongetwijfeld Harry Kroeze, die vrijwel in alle nummers de hoofdrol vervult. Ria en Thea Kroeze assisteren met veel charme en gratie bij de diverse nummers. Als echte matrozen bescher men zij fier de Nederlandse driekleur met niet minder dan zes personen op één motor met een stellage van 3 meter 50, waarmee zij de kruiser Piet Hein uitbeelden. 20 nummers zullen zij ten beste geven, o.a.: op treden van 5 kunstrijders gecombineerd op drie motoren, sprong met motor over 12 personen, een voetbalwedstrijd op motoren, bokspringen over motor in volle vaart, sprong met motor door 'n brandende hoepel, enz. enz. Alles bij elkaar zeer zeker een bezoek aan het Meijelse sportterrein ten volle waard. Meijel automatische telefoon. Met ingang van Donderdagmiddag a.s. is het telefoonnet Meijel volledig geautomatiseerd en heeft dan dezelfde mogelijkheden als de andere netten in het district Venlo. Het netnummer is 04766. Onder het net Meijel vallen thans ook de abonnees van het vroegere net Neerkant. Gevonden Woensdag op de Markt te Panningen een parelkraal. Gerda Hermans, Koningslust 533 Verloren een witte regenjas, gemerkt V. M. Steij- vers, op de weg van Panningen over het Kleef naar Sevenum. Tegen beloning terug te bezor gen bij H. Steijvers, Vosberg 420, Panningen. Gevonden regenjas met naam V. M. Steijvers op de weg van Vliegert naar Sevenum. M. Peters, Kievit 214, Beringe. Verloren verleden week Vrijdag van Grashoek over Beringe naar Panningen, bindtouw. Terug te bezorgen W. Dorssers, Kerkstraat 15. Gevonden een bindtouw tussen Smits en Joosten. Terug te bekomen bij J. Lormans. Vliegert 339. Verloren Woensdag van Markt naar Loo, gouden oorringetje. Mia Gijsen, Loo 447. Gevonden in de Loosteeg 1 gulden. Mientje van Ninhuijs, Loosteeg 431a. Gevonden Dinsdag op de Markt kleine zwarte portemonnaie met geld. Hannie Engels, Ring- ovenstraat 15. Gevonden een doublee armband bij de tuinbouw- loods. Wiel Cuijpers, Ringovenstraat 16. GeVonden een zicht op Selen. Terug te bekomen bij M. Kersten, Selen 154. Gevonden een dubbele parelmoeren kraal in de St. Lambertuskerk te Helden. Rijs, Molenstr. 25. Gevonden een blauwe balpen aan de zwemplaats kanaal Meijel. Van Reen, Ringovenstraat 7. Verloren op of van het voetbalterrein van Pan ningen naar Koningslust een sierspeld, aanden ken aan de Eifel. De eerlijke vinder (ster) gelieve 't terug te bezorgen bij Margariet van Nissel- roy, Koningslust 561. Dinsdag 8 September houden de diverse afdelin gen van de bloeiende K.I.-vereniging „Peelland" haar jaarlijkse grote rundveefokdag in de ge meente Deurne. Niet minder dan 300 runderen van prima kwaliteit zullen daar getuigen van de activiteit der Peellandse Rundveefokkers. In de loop der jaren is deze dag uitgegroeid tot een interessant gebeuren voor de vele veefokkers. VERTOONT A.S. ZONDAG en DINSDAG in het voorprogramma de >- DIEPTE FILM Zo echt, dat het van bet doek komt, recht op U af. Iedere bezoeker wordt hiervoor een extra bril verstrekt. VIOS presenteert U steeds het beste op filmgebied VOOR SEPTEMBER STAAN NOG OP HET PROGRAMMA o.a. De zoon van de Kallef, Winchester '73, In de aap gelogeerd, Die 3 Groschen Oper, Met geheime instructies, Wien Tanzt, Het Panter mysterie, Sterren stralen overal, Legershow in Tokio een selectie van met zorg gekozen films uit 's werelds beste producties. GEVRAAGD voor klein burgergezin (niet beneden 18 jaar) extern. Adres bureau dezer. I Te koop eiken paalhout v. af rastering, tevens 15 m3 brand hout. Th. Verheyden Weyen- hout 392 Roggel of Baarskampstraat 9 Kessel. I Te k. een toom biggen en een houten gierpomp Gebr. Berkers, Koningslust 598 Rijden op naar de te Utrecht en op naar de te Roermond Voor de Fokdag kan men zich ook opgeven bij Korsten, Egchel VULPENINKT SCHOOLINKT TEKENINKT O. I. INKT STEMPELINKT s II Alle maten en kwaliteiten koopt U in Helden bij depót Houthandel Telefoon 208 ©%©©%©@%©®%S©%©@%S@%©©%S@%©®%©@%f> vD) Wij hebben steeds de nieuwste toestellen voor- 2 radig, demonstreren bij U aan huis en leveren g ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. ONZE NAAM IS UW GARANTIE ELECTRO EN RADIOTECHNISCH BUREAU 1 ERKEND PHILIPS SERVICE STATION PANNINGEN Markt 39, Tel. 300 ROERMOND Willem II Singel 25, Tel. 3028 Tandarts Maar wij zijn er nog niet...!!! Onder deze titel opende R.K.V.V. Grashoek enkele weken geleden een rubriek in Midden- Limburg met als doel, geld bij elkaar te krijgen voor de afrastering van ons nieuwe sportveld. En met een dankbaar hart kunnen wij zeggen: tot nu toe is deze actie volkomen geslaagd, maar we zijn er helaas nog niet helemaal Het doel is in zicht, het gaat de goede kant op en aan ons zal het niet liggen, ook deze moeilijk heid zal R.K.V.V. Grashoek overwinnen, we moeten er komen. Nogmaals menen wij een beroep te moeten doen op heel Helden, vooral op sportminnend Helden. Wat U voor onze vereniging doet is zeer zeker niet ten onnutte besteed, integendeel, zonder een opsomming der voordelen en zonder het aan tonen der noodzakelijkheid, zult U begrijpenn, dat het steunen van een sportvereniging vooral het steunen van een sportvereniging in Grashoek, een nuttig, noodzakelijk en mooi christelijk werk is. Het is ons niet begonnen om iets als een beziens waardigheid of een modern sportpark van ons terrein te maken. Het gaat ons om een degelijk mooi en permanent sportterrein voor Grashoeks jeugd, om de voetbalsport en door deze de goede opvoeding en gezonde ontspanning voor onze jeugd te waarborgen. Om U enigszinds een denkbeeld te kunnen vor men van de enorme kosten voor de voltooiing van een sportterrein, mogen wij U een opsom ming geven van de noodzakelijkste uitgaven. Alleen aan gaas en kabel voor afrastering is een bedrag gemoeid van circa 750.-, buiten be schouwing latende de palen, entreepoort en an dere noodzakelijkheden. Daarbij komt nog de aanschaffingskosten van de benodigde sportar tikelen zoals shirts, ballen, doelnetten e.d. Maar als wij iets willen doen, laat het ons dan goed doen. Helaas, zonder Uw aller hulp, zijn we machteloos. Daarom nogmaals en dringend doen wij een beroep op U, sportminnende Heldenaren, besef en voel aan dat U hier iets moois kunt steunen, en dan geven wij U allen de verzekering dat wij binnenkort onze titel: „Maar we zijn er nog niet", tot lofstrekking van U, moeten ver anderen in de juichkreet: „Maar nu zijn we er dan toch wel", dank Helden, dank namens Gras- hoeks sportvereniging, dank namens Grashoeks jeugd. Bijdragen groot of klein kunnen gestort worden bij Redactie Midden-Limburg of bij secr. R.K.V.V. Grashoek, Roomweg 7a, Grashoek. DE BESTRIJDING VAN DE ASPERGEROEST. Op verscheidene aspergepercelen in midden en noord Limburg wordt thans de eerste roestaan- tasting waargenomen. Aangezien de aspergeroest zich in sommige zo mers zeer snel over de aspergevelden kan ver spreiden, waardoor het loof reeds vroeg afsterft, hetgeen een belanrijke oogstvermindering ten gevolge heeft, raadt de Plantenziektenkundige Dienst de aspergetelers aan ter bestrijding van de roest thans zo spoedig mogelijk de eerste be spuiting of verneveling met een zineb- preparaat uit te voeren. De bespuitin^en of vernevelingen moeten om de 10 a 14 dagen worden herhaald. De zineb-preparaten dienen in een concentratie van 0,35% tesamen met uitvloeier in een hoeveel heid van 1000 liter vloeistof per ha. te worden verspoten, of in een concentratie van 3,5% in een hoeveelheid van 100-150 liter vloeistof per ha. te worden verneveld. A WAAROM SANDERS WERD BEVRIJD In een artikel in de Daily Telegraph van Woens dag wordt de kwestie geanaliseerd waarom de Britse zakenman Edgar Sanders door de Hon gaarse autoriteiten werd vrijgelaten. Het dag blad schrijft in een hoofdartikel: „Men behoeft niet te speculeren omtrent de reden voor de vrij lating van de heer Edgard Sanders. Het was de communistische politiek en niet het recht, dat hem drie en een half jaar geleden naar een Hon gaarse gevangenis zond: een veranderde politiek, en geen verlaat sentiment is het die hem thans zijn vrijheid heeft hergeven. Het is duidelijk dat de Hongaarse regering een handelsverdrag met Groot-Brittannië wenst te sluiten, waarvoor de onderhandelingen werden afgebroken door de gevangenneming van de heer Sanders. Zijn vrijlating is er echter niet minder welkom om, zowel om humanitaire als politieke redenen. Zo de Communisten deze gevoelens niet be grijpen, zijn er toch tekenendat zij het belang er van voor de Westelijke volken beginnen te ap preciëren. Zij probeerden dergelijke gevoelens op een verkeerde manier te exploiteren toen zij een paar maanden geleden de vrijlating van de heer Sanders wilden „ruilen" tegen die van een vrou welijke Communist op Malakka. De regering van de Sovjet Unie heeft onlangs een beter beroep op deze gevoelens gedaan door een Russische echt genote toe te staan zich bij haar Engelse man te voegen. Ieder teken dat de Communistische dic tators het belang erkennen dat het Westen aan de mensenrechten hecht, is echter een waarde volle bijdrage tot het verminderen van de span ning". Credo-Pugno-dag te Venray. De leden van de K.A.B. die nog vergaten zich op te geven voor deelname aan de grote bondsdag te Venray, op 13 September a.s., kunnen zich nog opgeven tot heden 5 September. Die zich dan nog niet opge geven hebben kunnen niet meer mee. Deze dag begint om 1,15 uur en de deelnemers moeten 12 uur vertrekken. Men gelieve er rekening mee te houden. Zij die zich opgaven zorgen op tijd gereed te zijn. Nadere berichten volgen nog. Zitting Bureau van Rechtsbijstand op Dinsdag 8 September a.s. gaat wegens omstandigheden niet door, maar wordt thans gehouden op Dins dag 15 Sept. a.s. Zie weekagenda van de volgen de week. Zaterdag 5 September BERINGE theater Vios 8.30 uur Zondige Grenzen. PANNINGEN om 3% uur vergadering van het kader van de KAB over het gezins fonds in lokaal C. Meulemans. Zondag 6 September BERINGE theater Vios 5 uur Het IJze ren paard. Om 8 uur in Vios „Erop of eronder" met als extra film de dieptefilm Metroscopix Maandag 7 September GRASHOEK repetitie fluitencorps in de school, om 8 uur allen. BERINGE 8.30 uur repetitie Fani^re Dinsdag 8 September BERINGE theater Vios 8.30 uur Winter- bloesem PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie Woensdag 9 September PANNINGEN 8 uur repetitie Bel Canto in zaal Brummans. PANNINGEN van 7 tot 8 uur zitting van de prijzencommissie op het gemeentehuis. Donderdag 10 September PANNINGEN 8 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor PANNINGEN 7% uur precies, exercitie Rode Kruis colonne op het patronaats- terrein Panningen Vrijdag 11 September KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare RIJKSLANDBOUWCONSULENTSCHAP TE HORST. De Directeur-Generaal van de Landbouw heeft, te rekenen met ingang van 1 October 1953, Ir. W.C.A.C. Franken, Ingenieur bij de Voorlichtings dienst ten behoeve van de landbouw, ontheven van de leiding van het Rijkslandbouwconsulent- schap te Oss. Aan Ir. Franken is met ingang van genoemde datum de leiding opgedragen van het Rijkslandbouwconsulentschap te Horst, onder aanwijzing van deze gemeente als standplaats. GIRO De oogst is weer geborgen. God zegende het werk. Nu dankbaar mee gaan zorgen, Voor uitbouw van Zijn Kerk. Giro 102080

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3