EDAH ■in 94 i K¥ïKBSkS~4| «SSMKSSfSSW appelstroop ^-u„ 25 46 mm Vanster op do U)oraid ÜGENSA hoekje^ e NEEM Zoetzure »®L79 De beste waar én...de laagste prijs! r Boerenleenbank Panningen ?.H. Reijnen& Zn. uit MAASBREE WIEIJWE KEEKEM Rondkomen kippensoep havermout 500 am 2w r~ RADIOTOESTEL T. lummers-Crcmcrs CONCOURS HIPPIQUE LINIALEN LEVERPASTEI ONTBIJTSPEK joo m&Y V. J cYli&uwó uit margarine cent TEGELEN MUSICEERT TEGELEN EXPOSEERT Eeuwfeest der Koninklijke Harmonie „ST. CECILIA" de Spaar- en voorschotboekjes moeten voor 26 Aug. a.s. afgehaald worden. Gelieve inleveringsbewijs mee te brengen. Het Bestuur BIJ EEN BEKEND EN VERTROUWD 12000 INMAAKGLAZEN Platte ringen 4 cent Vierkante ringen 4'/2 cent Beugels, Thermometers, Klam- mers, ketelinzetters en aan ZEER LAGE PRIJZEN Voor 2 uur besteld dan dezelf de dag bezorgd. Onze leus is: zeer goed koop GROTE OMZET KLEINE WINST ZONDAG 23 AUG. GROOT op 't Sportpark „De Berckt" Baarlo DAMES i Sept. beginnen weer de nieuwe lessen in MODE- en KUNST NIJVERHEIDS VAKKEN. Spoedige opgave gewenst. Mevr. J. v. Dommelen-v. Oostrom Hoofdlerares van de E.N.S.A.I.D. Modevakschool Koningslust Wed. Holla, Venlo 15, 20, 30, 40, 50, 75 en 100 cm. lang ICUWÓ Nieuwe Parochie-Herder te Panningen Augustus km. Geldig ijm 22 Augustus Jk nieuwe oogst .2 pakken kostelijk lekker één-week-verpakking. .'uu ker het voordelige kan zijn.. maakt krachtige kinderen. to snoepen Pruimen te koop voor de inmaak J. Beumers, Hub 147 Te koop 14000 turven bij P. Verstappen, Dorp, Neerkant Te koop een koe, 3 maal gekalfd, 14 1. melk. P. Wilms, Everlo 389 Te koop beste soort pruimen voor de inmaak. Jan Gielen, Schoolstraat 9 B.z.a. meisje voor 2 a 3 dagen per week. Te bevragen P. Neesen, Keup 44, Helden. Te koop z.g.a.n. kinderwagen met box. Adres bureau dezer. Te koop in zeer goede staat zijnde 2- seharige stoppel-wentelploeg. Adres bureau dezer Te koop appelen, hand- of inmaak- peren en pruimen. Math. Gerris, Schoolstraat 15 Te koop een paar voetbalschoenen, maat 39. W. Dorssers, Vosberg 407 Peren te koop Joosten, Markt 6, Panningen Te koop best maalkalf P.M. Gijpmans, Platveld 5, Meijel Te koop beste zware biggen en een partij knollenzaad, halflange. J. Theelen, Beringe 379 Biggen te koop Kinderen van Horne, Everlo Biggen te koop Gebr. Lemmen, Baarloseweg 15, H. Biggen te koop M. Ottenheijm, Ruijsstraat 24, P. Biggen te koop Th. Janssen, Vosberg 412 Biggen te koop Jos. Reijnders, Zandberg 496. Te koop een toom biggen H. van Lier, Baarloseweg 33 Te koop een toom biggen H. Korsten, Steenstraat 38 Te koop een toom biggen P. Daniels, Schoorveld 283 Maasbree Biedt zich aan NET R. K. MEISJE als hulp in de huishouding. Brieven no 329, bureau dezer bij gelegenheid van het Feestprogramma: 15 Aug. INTERNATIONALE BALLONRACE om de Andries Blitz-coupe (6 ballons). Sportterrein Irene. 14 uur TIROLER AVOND door Bundesbahn-Musikkapelle uit Innsbruck in het feeëriek verlichte openlucht theater De Doolhof 20 uur 16 Aug. INTERNATIONAAL MUZIEKTOURNOOI 14 uur ERE-CONCERT der bekroonde delen 20 uur Beide in het openluchttheater De Doolhof t.m. 17 Aug. HANDELS- INDUSTRIE- EN NIJVERHEIDS TENTOONSTELLING dagelijks van (Grotestraat) 10 - 22 uur t.m. 23 Aug. EXPOSITIE BREITNER en tijdgenoten (Gemeentehuis) 10 - 12 en 14 - 18 uur 23 Aug. OPERA „AIDA" door de Stadtische Bühnen uit Dusseldorf in het openluchttheater De Doolhof 16 u. Entreekaarten zijn op de betreffende terreinen verkrijgbaar. Voor de opera zijn deze in voorverkoop op het secretariaat der Stichting .Cultureel Tegelen", p.a. Het Witte Huis (tel. K 4706 - 314), dat ook gaarne verdere inlichtingen verstrekt. KOOPT UW ADRES Wij hebben steeds de nieuwste toestellen voor radig, demonstreren bij U aan huis en leveren ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. ONZE NAAM IS UW GARANTIE'. ELECTRO- EN RADIOTECHNISCH BUREAU ERKEND PHILIPS SERVICE STATION g PANNINGEN 1 ROERMOND S Markt 39, Tel.300. I Willem-II-singel 25, Tel.3028 Aanvang 1 uur INMAAKPRUIMEN Th. Kranen, Helden-Dorp. Dinsdag 18 Aug. a.s. gelegenheid voor het AANMETEN VAN CORSETTEN van 9-1 u. bij café Jacobs, Helden-Dorp Te koop twee tomen biggen H. Vercoulen, Zandberg 503 Een volledige hoofdfilm van DE TOUR DE FRANCE draait a.s. Vrijdag in Theater Vios. Aanvang 8,30 uur I Het nieuws van Baarlo kwam te laat binnen. Door tijdnood waren wij gedwongen de berichten sterk in te korten. Red. L.F.O. afd. Venlo en Helden op excursie. Genoemde afd. maken Zaterdag 22 Aug. een ex cursie naar het bekende bedrijf van dhr. Scha- Drika: „Leen, hoe bèsse, ich zeen dich neet?" Leen: „Och Drika, de pap is mich overgekókt." Drika: „Ich daog al, wat sjtinkt 't hej." Leen: „Des altied Drika, asse d'r nao sjteis te kiehke dan kókt ze neet, en asse d'r efkes van aaf geis dan kókt ze d'r over." Drika: „Sjmiet t'r mer get zaot over." Leen: „Det heb ich al gedaon, ich bèn prónt 't fernuus aant aafdoon mèt d'n dwejel, ich woeë mich spooë, want 't is ha.s medaag." Drika: „Heesse 't nèj daak al gezeen van de Paters? Sjoeën hè? Eine pater hej auch nag 'n pan op de kóp gekrege." Leen: „Toch neet hel zeker?" Drika: „Ze zaogte van ei gaat in de kóp." Leen: „Die Paters hebbe auch hel mètgewèrkt heb ich gehuurd." Drika: „Ach wètse wat Pier zaog: det zien alle- maol nag jóng kels en sterrek. Mer Leen, nag èns ovver die gerdiene gekalt. As wae dao èns get vur dieje." Leen: „Wea? Drika, wie zoeë? Ja, dit kan ich dich wel zegge: ich kalden d'r èns mèt Jeu over en dae zaog zoeë as gae vrouwlie èns ei jaor langer diet mèt de gerdienen en gae gooft ein gerdien aan de Paters, ich zal 't wel overmake over de loupende raekening." Drika: „Pótdèkke Leen, det waas good bekeke, det mót ich auch èns tege Pier zegge." Leen: „En wètse wat Jeu onnag zaog: as gae det tege Kassteen zekt, dan kónne ze bej 't bledje auch eur bijdrag bringe." Drika: Wètse wat Leen? ich gaon èns mèt Kassteen kalle en dan doon we det zoeë, idderein dae ein of mieër gerdiene wilt gaeve, duit 't in ein anvelop en sjrieft óp die anvelop „Vur Drika en Leen" (p.a. Midden-Limburg) Leen: „Netuurlik in geldj, want doe kóns toch gèn gerdienen in ein anvelop doon." Drika: „Och Leen, det wèt toch idderein. Kiehk èns Leen det ees auch nag gemakkelijk, daen anvelop hoofse mer bej Kassteen aaf te gaeve of de poos mèt te gaeve en dae bringt 'm dan wel dao. En as t'r dan emes angers mèt de aksie wilt beginnen dan sjeje d'r wae mèt oeht." Leen: „Gank mer èns mèt Kassteen kalle." Drika: „Leen det doon ich! Dao toetj 't al me daag en ich heb de petatte nag neet ópsjtaon.' Dus U ziet: Drika en Leen willen proberen de paters aan nieuwe gordijnen te helpen, en als iemand anders de actie wil overnemen zullen zij staken. Steunt deze twee dames. U ziet, de dames maken het U gemakkelijk: gewoon in een envelop geadresseerd „Drika en Leen" p.a. Midden- Limburg, Panningen; per post of bezor gen bij Kassteen. En als iedere vrouw die kan meehelpt zullen Drika en Leen de Paters voor de winter nieuwe gordijnen bezorgen. Een luistervink. Verloren een missaal, na de Pontificale Hoog mis in het park van het Missiehuis. Tegen belo ning terug te bezorgen bij F. Hermans-Frencken, Steenstraat 9a. Verloren een doublee armbandje. Gonnie Maas- sen, Ringovenstraat 11 Bij Kassteen voor de deur stond Woensdag de hele dag een rijwiel onbeheerd. Dit dames rijwiel heeft men in bewaring genomen en is af te halen, Markt 28. De waterstofbom het aas voor een V ijf mogen dhedenconf eren tie? De rustpauze in de bewapeningsinspanning van het Westen is wreed verstoord door Malenkofs mededeling, dat de Sovjet-Unie thans ook be schikt over de waterstofbom. Met deze mede deling heeft Malenkof aan de Verenigde Staten de illusie willen ontnemen Rusland militair te overtreffen door het bezit fran dit geduchte wa pen. Verschil van mening heerst evenwel hoe de woorden van Malenkof moeten worden opge vat. Volgens sommigen spreekt uit dit gezegde van Malenkof niet duidelijk, of Rusland de water stofbom nu al kant en klaar heeft of dat plan nen voor de constructie daarvan reeds in een vergevorderd stadium zijn. Op zich genomen is het niet zo belangrijk om te twisten over de juiste uitleg van hetgeen Malenkof gezegd heeft. Ernstig is het echter, dat thans de Russen te verstaan hebben gegeven het geheim van de wa terstofbom te kennen. Waarom Malenkof juist op dit ogenblik met deze openbaring voor de dag kwam is duidelijk. Zijn bedoeling zal niet anders geweest zijn dan daarmee pressie uit te oefenen op het Westen, de Russische tegenvoorstellen voor een Vijfmogendhedenoverleg tot iedere prijs te aanvaarden. Nochtans blijft het te bezien of het Westen over alle bezwaren van een conferentie met een zeer uitgebreide agenda zal heen stappen, nu het weet, dat Rusland beschikt over de waterstofbom. Over het algemeen wordt aangenomen, dat Ame rika weinig voelt voor een conferentie van de Grote Vier en China, met als uitgangspunt een zeer ruime agenda. Washington heeft de mening van Adenauer onderstreept, dat een conferentie zonder strak omschreven agenda de nodige risi co's inhoudt. De belangrijkste kwestie (Duits land en Oostenrijk) zouden bij een zodanige con ferentie wel eens in het gedrang kunnen komen. Daarentegen heerst in Parijs de overtuiging, dat zo ruim mogelijk besprekingen met de Sovjet- Unie wel eens zouden kunnen leiden tot algehele overeenstemming tussen Oost en West. Intussen rijst de vraag of Malenkofs bekendmaking over de waterstofbom nog van invloed zal zijn op de militaire inspanning van het Westen. Zowel in Europa als in Amerika zijn in de laatste tijd de defensie-uitgaven omlaag gegaan. Het bedrag voor de militaire uitgaven op Trumans begroting van 40,7 milliard werd door Eisenhouwer terug gebracht op 35,8 en door het Congres verlaagd tot 34,1. Ook de buitenlandse hulp liep terug en wel tot 4,5 milliard. Ook in Rusland is echter een teruggang van de defensie-uitgaven te be speuren. Werd het vorig jaar nog een bedrag uit getrokken van 113,8 milliard roehei, de begroting die dezer dagen werd gepubliceerd, geeft als ra ming voor de defensie-uitgaven 110,2 milliard roebel. Een vermindering dus van 3,6 milliard. Deze teruggang is echter zeer betrekkelijk, ver geleken met de enorme stijging van de defensie uitgaven in de periode van 1950 tot 1952. In 1950 In theater Vios is gevonden een groene porte- monnaie, een zakkam, en een shagdoos Verloren verleden week Zondag op Mariaplein broche. Lies Huijs, Kloosterstraat 8. Verloren een dikke doublee halsketting van Vos berg naar de kerk, Vosberg 417. Verloren een parlemoeren rozenkrans, in een bei ge etui. Gevonden een rood met zwart gevlamde vulpen in Helden-Dorp. Frida Janssen, Ninnes- weg 14. Gevonden in Beringe een bruine portemonnaie. Ruijsstraat 24. Piet Vossen, Egchel 98, verloor een vetspuit van Egchel naar Hub en een paaraenzweep. Gevonden op de Ruijsstraat een vulpotlood met veer. Liesje Ebisch Ruijsstraat 12. gaf Rusland 32.867 miliioen roebel uit voor be wapening en in 1952 113,8 milliard. Thans be draagt de defensiepost 20,77% van de totale be groting. In 1951 was dit 21,3% en in 1952 23,9%. Ten opzichte van de militaire inspanning van de Sovjet-Unie gedurende de laatste jaren heeft de thans op de begroting merkbare daling dus wei nig betekenis. Stakingen funest voor de economische toestanden in Frankrijk. De stakingsgolf, die over Frankrijk gekomen is, geeft een onverkwikkelijke strijd te zien tussen de vakbeweging en de regering. De vakbeweging in dit geval niet alleen de communistische C.G.T., maar evenzeer de socialistische Force Ouvrière en de Katholieken eisen van de re gering, dat de financiële sanering van het land vooraf wordt gegaan door het rechttrekken van lonen en prijzen. Reeds lang heerst er bij de werknemers ontevredenheid over de scheve ver houding tussen lonen en prijzen. Gezegd moet worden, dat de arbeiders met redelijke eisen ko men en dat zij zich reeds zeer lang rustig heb ben gehouden. De regering heeft echter een an dere opvatting aangaande het veBschil tussen de lonen en prijzen. Zij wenst eerst tot een even wichtige toestand te geraken in de staatsfinan ciën, waardoor aan de inflatietoestand een eind zal komen en de lonen weer stabiele koopkracht krijgen. Zowel echter voor de argumenten van de arbeiders als voor die van de regering valt veel te zeggen. De arbeiders verkeren al lang in een onmogelijke positie. Daartegenover echter zit de regering, ondanks de Amerikaanse hulp van 173 milliard, voor de overbrugging van een tekort van 700 milliard francs. Gaat zij thans niet over tot drastische financiële maatregelen, dan zal dit tekort het volgend jaar nog belangrijk oplopen. Omwille van de arbeidsvrede en ter bereiking van meer positieve resultaten zou het wenselijk zijn dat regering en vakbeweging tot parlemen tair overleg komen. De huidige verhouding tus sen beide elementen is die van een machtstrijd, waarvan niets anders te verwachten valt dan een nog verdere verslechtering van Frankrijks economische toestand. Daarom is het te hopen, dat er althans een zekere mate van overeen stemming zal komen tussen regering en vakbe weging, waardoor het overleg mogelijk wordt. Adenauer contra eenheids vakbeweging. Wederom is er een conflict ontstaan tussen Aden auer en de Deutsche feewerkschaftsbund, de een heidsvakorganisatie in West-Duitsland. De on enigheid kwam voort uit een verkiezingspamflet, dat door het vakverbond verspreid is en waarin gesuggereerd wordt, dat er bij de verkiezingen een betere bondsdag te voorschijn moet komen, waarin zich geen krachten bevinden, „welke het Duitse volk een tweede maal in het ongeluk wil storten". Dr. Adenauer heeft tegen deze uit lating geprotesteerd omdat hij daarmee 'n blaam geworpen acht op zijn partij, de Christen-Demo cratische Unie. Adenauer wenst duidelijk te we ten of deze insinuatie zijn partij betreft. Freitag, de voorzitter van het vakverbond, heeft laten weten, dat een en ander onderzocht zal worden. Het is zonder meer duidelijk, dat de gewraakte uitlating afkomstig is van de socialisten, die sa men met de Christen-Democraten in het bestuur van het vakverbond zitting hebben. De socialis ten rekenen op een overwinning bij de komende verkiezingen. Vandaar dat zij geen moeite spa ren om de Christen-Democraten zwart te maken. Eens te meer is thans weer gebleken, en Bonds- minister Jakob Kaiser heeft het ook duidelijk gezegd, dat de Christelijk arbeiders niet langer een tehuis vinden indit vakverbond, zolang de feitelijke leiding in handen van de socialisten blijft. Zowel van de zijde van Protestantse als Katholieke arbeidersbonden gaan thans gelui den op het eenheidsvakverbond te splitsen in een confessionele en een socialistische vakcentrale. berg in Roon. Als de tijd het toelaat zullen ook nog andere bedrijven bezocht worden. De leiding is in handen van dhr. Linssen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. liefhebbers kunnen zich opgeven te Helden bij dhr. Heijnen, Potdé; te Baarlo bij G. Wijnhoven, Dorpstraat 140 Baarlo. Reiskosten bedragen f 8. Schutterij St. Antonius. Zondag 9 Aug. j.l. werd het kampioenskruis van Limburg verschoten. Dit werd in 1953 veroverd door Thei Peeters. Thans na 34 kavelschoten wist de voorzitter van St. Antonius zich van de trofee meester te maken. Ruim 10 jaar is het kruis reeds in het bezit van de stoere schutters uit Baarlo. Autotocht ouden van dagen. Maandag j.l. verza melden zich een 18-tal auto's voor de traditio nele autotocht voor ouden van dagen. Dit wordt reeds 21 jaar door de Middenstand gedaan. De tocht is schitterend geslaagd en 't is werkelijk 'n groot succes geweest. Ruim 78 personen namen er aan deel. Na een kort Lof met preek in de kapel had in hotel ,,'t Oude Klooster" een intiem ge zellige koffietafel plaats waarna een verloting ten bate van Santos, die 126.- opbracht. De R.K. Middenstand, als organisator van deze dag, heeft de oudjes weer een onvergetelijke dag be zorgd. Baarlo's Kerkelijk Zangkoor zal Zondag 16 Aug. een 2-daagse trip maken naar Duitsland. De route gaat naar Eifel, Ruhrtahlsperre, Koblenz, Bingen en Kochem. Concours Hippique op „De Berckt". Dit zal op Zondag 23 Augustus plaats hebben. De organi satie staat onder supervisie van Majoor Brui- nisse, die ook de 4-daagse van Nijmegen orga niseert.. Voor de paardensport wordt dit stellig een groot evenement. De koninklijke stallen ne men er aan deel, voorts nog bekende namen als Grippelaer uit Ede, Aarts uit Rotterdam en W. Hendricks uit Grathem, met talrijke andere grote figuren uit de paardensportwereld. De kampioen van Nederland in dressuur, de heer Van Loon uit Tilburg zal ook aanwezig zijn om enkele dres- suurdemonstraties te geven. Voor vele ruiters wordt dit een schoteltje om van te smullen. Er bestaat geen twijfel over dat deze ruitersportdag een enorme belangstelling zal trekken. Geslaagd. Te Venlo slaagden voor het diploma Algemene Handelskennis onze dorpsgenoten de dames Th. en M. Wijnen. Te Den Bosch slaagde voor het vakdiploma B voor het Kledingbedrijf onze dorpsgenoot de heer Joh. Nooijen. Wandel mee, met de Kajotters van Maasbree. Onder deze leuze organiseert de K.A.J. een wan deltocht op 23 Augustus a.s. De route van de 15 km - groep loopt van Maasbree - Baarlo - Ble- rick - Maasbree. De 30 km lopers starten te Maasbree, trekken dan naar Panningen, Helden via Kessel naar Baarlo. Aan „De Berckt" te Baarlo heeft een verplichte rust plaats waarna de 30 km lopers zich aansluiten hij de 15 km groep. Gezamenlijk wordt de tocht dan als ho ven volbracht. De start vindt plaats aan het ge meentehuis te Maasbree, alwaar voor autori teiten gedefileerd wordt. De start voor de 30-ers vindt plaats om 12 uur en de tweede groep om 2 uur. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 15 km voor personen van 16 tot 65 jaar 1.-; beneden 16 jaar 0,75; en personen die geen herinnering wensen 0,50. Kajotters, ouden van dagen en militairen beneden de rang van onderofficier ge nieten een reductie van 0,25. Inschrijving kan nog geschieden op gironummer 546349 t.n.v. A. Wijnen Venloseweg 469 of bij H. Mulders Dorp 106 Maasbree. De sluitingsda tum is vastgesteld op 16 Augustus. PREMIEREGELING BEVORDERING INDUSTRIEVESTIGING KERNGEMEENTEN. In de Staatscourant is een bericht gepubliceerd van de Minister van Economische Zaken, waarin wordt medegedeeld, dat bij vestiging en uitbrei ding van een industrieel bedrijf in een aantal plaatsen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg, door het Rijk een premie van 25% van de bouwkosten der nieuw te bouwen bedrijfsruimten kan worden toegekend, met een maximum van 25.- per M2 vloeropper vlakte. Het betreft hier de 38 plaatsen in de ont wikkelingsgebieden die als industrialisatiekern Zaterdag 15 Augustus BERINGE theater Vios 5 uur „Dolende Ridders" Om 8.30 uur Tarzan de Aapmens. Zondag 16 Augustus BERINGE theater Vios 5 uur Tarzan de Aapmens. Om 8 uur Frühlingsstimmen Maandag 17 Augustus BERINGE 8.30 uur repetitie Fanfare Dinsdag 18 Augustus PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie Donderdag 20 Augustus PANNINGEN 8 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor Vrijdag 21 Augustus KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare BERINGE theater Vios 8.30 uur „De tour de France. INTERESSECLUB PANNINGEN Maandagavond na het lof bijeenkomst van sport en handenarbeidclub. Tot Pastoor te Panningen is benoemd de Zeereerw. Heer Kellenaers, thans Aalmoezenier te Weert, in de plaats van de Zeereerw. Heer J. van Montfort, die als rustend Pastoor naar Maasbracht gaat. 10.20 00 De waard e van een eigen kerk Wordt met een hemelmaat gemeten. Bij het steunen van 't Nike-werk Moet men die maatstaf niet vergeten. Giro 102080 DIERENBESCHERMING GROOT OVERSCHOT AAN JONGE KATTEN De Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren adviseert voor het geval men geen goede te huizen voor jonge katten heeft dezedieren on middellijk na de geboorte een pijnloze dood te bezorgen. Men kan zich daartoe wenden tot het secretari aat van een plaatselijke afdeling van Dierenbe scherming, dan wel tot een dierenarts. Wanneer beiden niet te bereiken zijn, kan men de pasge boren diertjes het beste doden door ze in een netje ondergedompeld te houden in lauw water. Dit moet met zorg en grote accuratesse geschieden. De diertjes moeten helemaal onder water blijven, dus niet naar boven kunnen drijven. De dood treedt spoedig in, maar voor het zogenaamde „bijkomen", late men de emmer met inhoud een paar uur staan. zijn aangewezen en een 4-tal daarmede gelijk gestelde zogenaamde incidenteel te stimuleren kernen. Om voor deze premie in aanmerking te komen dienen in het desbetreffende bedrijf na de vesti ging of uitbreiding in totaal ten minste 10 per sonen werkzaam te zijn. Ook dient per 50 M2 nieuw gebouwde nuttige vloeroppervlakte mins tens 1 mannelijke arbeidskracht die bij het Ge westelijk Arbeidbureau als werkloze is geregis treerd te werk te worden gesteld. Deze regeling geldt zowel in geval van bouw door de gemeente als door de belanghebbende onder-

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3