EL binnenlands Overzicht teuwöui H T RIGLEY Resultaat der Kerk-fancy fair Helden Sportnieuws PANNINGEN BERINGE HELDEN-DORP KONINGSLUST Nagekomen PAROCHIE II. LAMBERTUS, HELDEN. 12e Zondag na Pinksteren. Heden namiddag 3 uur Lof en rozenhoedje, daar na vergadering voor de leden der 3e orde. MAANDAG 7 uur best. d. overl. familie Segers- Van Nisselroy. 8 uur gest. jg. Silvester Neessen. DINSDAG 7 uur mds. Leonardus Peeters. 8 uur géén H. Mis. 9 uur Huwelijksmis Segers-Van Nisselroy. WOENSDAG 7 uur best. d. Agnes Simons-Wilms. 8 uur mds. Giel Schers. 9,30 Huwelijksmis Peeters-Mertens. DONDERDAG 7 uur mds. Maria Feijen. 8 uur best. d. Helena Peeters-Hendricks. VRIJDAG 7 uur best. d. overl. familie Peeters- Mertens. 8 uur gest. jg. Gerard Pubben en Fran- cina Spoormakers. ZATERDAG 7 uur gest. jg. Joannes Henricus Janssen, Louisa Gerris en Mathieu Janssen. 8 uur gest. jaarg. Andreas Verhaegh en familie. 7 uur Lof. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. ZATERDAG 15 Augustus. H. Missen 7, 8,30 en 10 uur Hoogmis, waarna Sacramentsprocessie. 2,30 uur Lof. ZONDAG 12e Zondag na Pinksteren. H. Missen 7,30 en 10 uur Hoogmis voor familie Tulmans- Steeghs. 2,30 uur Lof. MAANDAG 7,15 uur best. d. voor Leonarda Driessen en Wilhelmina van Hegelsom. DINSDAG 7,15 uur best. d. voor fam. Teeuwen- Verlinden. WOENSDAG 7,15 uur best. dienst voor W. Ver- stegen-Gommans. DONDERDAG 7,15 uur best. d. voor de overl. van familie P. Naus-Beurskens. VRIJDAG 7,15 best. d. voor Johannes Beurskens. ZATERDAG 7,15 uur gest. jgt. voor Dorothea Hendriks en ouders. 7 uur Lof. PAROCHIE O.L. VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. 12e Zondag na Pinksteren. Heden om 2,30 uur Rozenkrans en Lof. Daarna H. Familie voor de mannen. MAANDAG 7 uur mndd. Johanna Verhees-Man- ders. 8 uur H. d. voor Josephine Tummers. 's Avonds om 7,30 uur Noveenoefening. DINSDAG 7 uur plechtig gest. jgt. voor overl. familie L. Gielen. 8 uur gest. jgt. Engelbert Janssen en Johanna Rutten. WOENSDAG 7 uur mndd. Johanna Dorothea Gielen. 8 uur H. d. ter ere van O.L. Vrouw van Kapél tot bijzondere intentie. DONDERDAG 7 uur mndd. Frans Lenders, 8 uur mndd. Anna Maria Joosten. VRIJDAG 7 uur gest. jgt. Guillaume Engels en echtgenote. 8 uur mndd. André Joosten. ZATERDAG 7 uur mndd. Ida Tillemans. 8 uur gest. Lieve Vrouwe Mis. Biechtgelegenheid 5-7 uur. Om 7 uur Lof. Vereerders van O.L. Vrouw van Panningen, die kaarsen en bloemen willen schenken voor de ver siering op Haar feestdag en gedurende het oc taaf, kunnen deze heden Vrijdagmiddag in de kerk bezorgen. RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. 12e Zondag na Pinksteren. Feestdag van de H. Joachim, Vader van de Al lerheiligste Maagd. De eerste collecte is voor onze eigen kerk, de tweede voor de bijzondere noden van 't bisdom. Om 6,30 uur H. Mis tot intentie van de R.K. Eerste Hulp bij Ongelukken (coll. Chr. Joosten). Om 8,30 uur voor de zielerust van overleden ouders en familie L. (coll. P. Janssen). Om 10,15 uur de Hoogmis tot Eerherstel (coll. P. Reijnders). Na de Hoogmis is er afrekenen voor de dames zelatricen van de Pauselijke Mis siegenootschappen. Om 2,30 uur is er Lof. MAANDAG 7,45 uur gezongen jaardienst voor de zielerust van Gertruda Wijnands-Joosten. DINSDAG voor de zielerust van Cathrien Lor- mans - van Kuylenburg en overleden familie. WOENSDAG voor de zielerust van dhr. Bekker. DONDERDAG en VRIJDAG voor de zielerust van Cathrien Lormans - van Kuylenburg en overleden familie. ZATERDAG Feestdag van het Onbevlekt Hart van Maria, Patroonfeest van ons rectoraat. Om 6,30 uur H. Mis voor de zielerust van Ca thrien Lormans - van Kuylenburg en overleden familie. Om 7,45 gezongen H. Mis als mndd. voor de zielerust van Jacomina Wijhers-Vullings. Van 7 uur af is er gelegenheid om te biechten en om 7,30 uur is er Lof ter ere van het Onbe vlekt Hart van Maria met Toewijding. Familiebericht: Gedoopt op 8 Augustus: Maria, Christina, Gertruda, dochter van Engelbert Joosten en Petronella Jacoba Peeters. Overmorgen, Zondag, is het E.H.B.O.-Zondag. Voorziet u allen van pleisters en gedenk ook goed de collecte die met deze actie gepaard gaat. VOOR ONZE EIGEN KERK. Vorige opgave 1057,72 Over intentiegeld P. V1,50 Over intentiegeld L1, Bijzondere intentie N.N10, Samen 1070,22 RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL. ZONDAG 12e Zondag na Pinksteren. Ie collecte voor onze kerk, 2e collecte voor de nieuwe ker ken. 7,30 uur leesmis. 9,30 Hoogmis. 3 uur Lof. Daarna Maria-congregatie. MAANDAG 7,30 uur best. dienst Mathijs Joos ten en Johanna Ghielen. DINSDAG 7,30 7,30 best. dienst P. Joh. Timmer mans (H. Fam.) WOENSDAG 7,30 best. dienst overled. familie Rutten-Pubben-Wilms. DONDERDAG 7,30 maandd. P. Joh. Timmer mans. VRIJDAG 7,30 leesmis. ZATERDAG 7,30 leesmis. 7-8 biechtgelegenheid. ZONDAG le collecte voor onze kerk, 2e collecte voor Nationaal Kath. Thuisfront. 7,30 leesmis. 9,30 uur Hoogmis totbehouden overvaart. 3 uur Lof. PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. 12e Zondag na Pinksteren. Om 10 uur plechtige Hoogmis tot dankzegging opgedragen door de Eerw. Pater Gulielmus van Lier. Voor het Lof congregatie voor de meisjes boven 17 jaar, na het Lof voor de jongere meisjes. MAANDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Johannes Zeelen, Maria Cath. Peeters en Gertrudis Zeelen. 7,45 b. H. Mis voor z. Johannes v.d. Beuken. DINSDAG 7 uur g. jgt. voor z. Joh. Verstappen en Aldegonda Scheres. 7,45 uur g. jgt. voor z. Pastoor Görtz en familie. WOENSDAG 7 uur leesmis. 7,45 uur b. H. Mis voor z. afg. familie Cup-Vites. 7 uur Lof ter ere van de H. Jozef. DONDERDAG 7 uur g. jgt. voor z. Jan Corn, van Boven, Agnes Görtz en familie. 7,45 uur g. jgt. voor z. Theodorus van Lier. VRIJDAG 7 uur b. jgt. voor z. de kinderen Jac ques en Nellie Huys en Beatrix en Odilia Janssen. 7,45 uur g. jgt. voor z. Bernardus Peeters en Aldegonda van Roy. ZATERDAG Feest van het Onbevlekt Hart van Maria. 7 uur en 7.45 uur leesmis met toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria. Om 7 uur Lof ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. RECTORAAT VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, KESSEL-EIK. 12e Zondag na Pinksteren. Feest van de H. Joachim. Om 7 uur H. Leesmis. Om 9 uur Hoogmis opge dragen voor de slachtoffers die in ons land op een ontijdig en onverwacht ogenblik werden ge dood tengevolge van een ongeval. Om 2,30 uur Lof. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrij dag: om 7 uur H. Leesmis. ZATERDAG Feest van het Onbevlekt Hart van Maria. Om 7 uur Jaargetijde voor zal. Pieter Roncken. A.S. ZONDAG le collecte voor de R.K. Kweek scholen, 2e collecte voor de kerk. Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan: Jacobus Martinus Gijsbers en Gerarda Hu bertina Latten, le roep. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. 12e Zondag na Pinksteren. ZONDAG 7.- H. Mis voor de parochie. 8,30 H. Mis voor de Kath. E.H.B.O. 10.- Hoogmis, gest. plechtig jaarg. voor Hendrik Grubben en Maria Catharina Janssen. 15.- Lof, waarna Congre gatie voor de gehuwde vrouwen. MAANDAG 6,15 gez. H. Mis voor Maria v.d. Kerkhof en ouders. 7.- jaarg. voor Maria van Dijek-Theeuwen. 7,45 jaarg. voor Leopold Hil- len, echtgen. en zoon. DINSDAG 6,15 gez. H. Mis voor lev. en overl. leden der St. Vine. Vereniging. 7.- 12e maandd. voor Margaretha Wanten-Thijssen. 7,45 gez. H. Mis voor Hub. Wolfhagen, namens Stierhouderij. WOENSDAG 6,15 9e maandd. voor Johanna Lemmen-Joosten. 7.- 9e maandd. voor Wed. Grut- ters-van Deurzen. 7,45 8e maandd. voor Wed. Nijssen-Joosten. DONDERDAG 6,15 11e maandd. voor Gregorius Vaessen. 7.- 6e maandd. voor Mathijs Verheijen. 7,45 7e maandd. voor Johanna Leenders-Janssen. VRIJDAG 6,15 6e maandd. voor Joannes Vaes sen. 7.- 6e maandd. voor Wed. v.d. Schoot-Bonn. 7,45 5e maandd. voor Petronella Thijssen-Smeets. ZATERDAG 6,15 5e maandd. voor Pet. Joh. Her mans. 7.- 4e maandd. voor Gerardus Hermans. 7,45 5e maandd. voor Wed. Peters-Bos. 19,30 Maria-Lof voor de vrede. Gelegenheid om H. Sacr. der Biecht te ontv. van 18,30-19,30. PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO 12e Zondag na Pinksteren ZONDAG 16 Augustus. Alg. H. Communie voor de Mariacongregatie. Om 6.30 uur lsm. voor de parochie. 8 uur lsm. voor z. Maria de Ronde- Gossens. 10* uur hoogmis voor z. Annie Joppe en Elisa Beumer. 2.15 uur Mariacongregatie. 3 uur rozenkrans en lof. MAANDAG 17 Augustus. 6.45 uur zeswd. voor z. Dorothea Timmermans-Schurmans. 7 uur lsm. voor z. Andreas Timmermans. 7.45 uur gest. jgt. voor z. Petronella Steegh. 8.30 uur gest. jgt. voor z. Peter Joh. Rutten en echtg. DINSDAG 18 Augustus. 6.45 uur jgt. voor z. Christiaan Janssen. 7 uur lsm. voor z. Wilh. Ber den. 7.45 uur hgm. voor z. Petrus Hermans, van wege de eiervereniging. 8.30 uur gest. jgt. voor de fam. Bossart. WOENSDAG 19 Augustus. 6.45 uur gest. jgt. v. z. Pastoor Henri en Leo Bartels. 7 uur lsm. voor z. Hendrik Meers. 7.45 uur hgm. v. z. Johannes Geraedts. 8.30 uur gest. jgt. voor z. Mathieu Lee- nen en Gertr. Görtz. Gunstige economische situatie, ondanks ramp. Het Centraal Bureau heeft bijzonderheden gepu bliceerd over het Centraal Economisch Plan 1953. De gegevens overziende moet geconstateerd wor den, dat de economische situatie in ons land zich gunstig ontwikkelt, ondanks de pessimistische verwachtingen, die er in dit opzicht bestaan. Weliswaar heeft de watersnoodramp verande ring gebracht in het beeld van onze economie, maar deze is niet zodanig, dat van ernstige ge volgen gesproken kan worden. De verbondenheid van ons land met het buitenland spreekt ook duidelijk uit dit plan. Zo is het typerend, dat de aarzeling in economische expansie, welke rond het vorig jaar in Nederland viel op te merken, zich ook voordeed in de Verenigde Staten. De maatregelen van de regering tot verruiming van de werkgelegenheid werden ten dele in de war gestuurd door de watersnoodramp. Het herstel van de verwoeste gebieden vorderde dat van het oorspronkelijke programma ter bestrijding van de werkeloosheid werd afgeweken. Met het her stelprogramma werd het program voor de werk verruiming ten dele samengevoegd. Voorts bracht de ramp een toeneming te zien van de activiteit in de bouwvakken en in de sector van weg- en waterbouwkundige werken. Minder gunstig is het teruglopen van de investeringen voor de werk gelegenheid. De becijferingen geven desondanks te zien, dat bij handhaving der huidige economi sche stabiliteit het gemiddeld aantal werklozen ongeveer 25.000 minder zal zijn dan het vorig jaar. Maar als de investeringen blijven stokken kunnen op den duur minder gunstige gevolgen niet uitblijven. De regering ziet echter de con sequenties van een achteruitgang in de inves teringen in en heeft daarom in de fiscale sec tor maatregelen aangekondigd voor het volgend jaar. Maar het is nog in het geheel niet duide lijk of deze maatregelen zodanige investeringen ten gevolge zullen hebben, dat de industrialisatie zich zal kunnen voltrekken in het tempo, dat met het oog op de arbeidsmarkt wenselijk is. Ver heugend evenwel is de toeneming van de pro ductie in de bouwvakken. Naar zich laat aanzien zal het nodig zijn, wil de bouwproductiviteit niet stagneren, arbeiders uit andere branches om te scholen tot bouwvakkers. Deze omstandigheid maakt het mogelijk werkloosheid in verscheidene bedrijfstakken te compenseren met arbeid in de bouwvakken. Proefmobilisatie van groot nut gebleken. De Minister van Oorlog, Ir. C. Staf, heeft in een verklaring „te velde" aan een aantal journalis ten gezegd, dat hij volkomen tevreden was over het verloop van de proefmobilisatie. De operatie „Drietand" heeft, aldus de bewindsman, bewezen, dat de voorbereidingen voor een mobilisatie in ons land afdoende zijn. Zoiets geeft de burger moed. Want uit deze woorden van de minister valt de zekerheid te putten, dat de burger zich van stonde af aan beschermd weet als ons land gevaar loopt in een gewapend conflict. Voor velen is het wel eens goed dit een ogenblik te overdenken. Maar al te veel is in de dagen van de proefmobilisatie door burgers gesproken over de „onzin" van militair vertoon. Over het ver spillen van onze belastingcenten aan deze „pop penkast". Het is droevig te moeten constateren, dat zovele Nederlanders zo dom en dwaas kun nen redeneren over iets wat van zoveel belang is. Juist omdat iedereen deksels goed weet, dat we geenszins in een vredige wereld leven, waar de mogelijkheid van een oorlog geen hersenschim is. Wij mogen blij zijn, dat onze Generale Staf over zoveel realiteitszin beschikt, dat zij deze oefening liet houden. De moderne oorlogstactiek met haar vele perfecte en zelfs geraffineerde middelen vergt, dat een land zich thans in vredes tijd tot in de kleinste finesses toetst op de deug delijkheid van zijn mobilisatie-apparaat. Voor de burger is het een geruststelling te meer te weten, dat dit apparaat bewezen heeft deugdelijk te zijn. Tweede Kamerleden oneens met regering over compensaties bij huurverhoging. In tegenstelling tot de bedoeling van de regering de huurverhoging voor het standaardgezin door belastingverlichting voor de helft te compense ren, hebben verscheidene leden van de Tweede Kamer te kennen gegeven, dat deze compensatie 100% moet zijn. Aldus blijkt uit een voorlopig verslag, dat door de Tweede Kamer is uitge bracht op de door de regering aangekondigde maatregelen in verband met de huurverhoging. Uit dit verslag spreekt duidelijk, dat een groot aantal Tweede Kamerleden, tot wie zeker onze K.V.P.-afgevaardigden gerekend kunnen worden, het niet eens zijn met de compensaties, welke de regering wil toepassen voor de huurverhoging. Het verslag gaat er van uit, dat loonsverhoging voor de werknemers onontbeerlijk is. Deze zal in het algemeen bindend moeten worden voor geschreven en dient over de gehele linie te wor den toegepast. Dus niet alleen ten aanzien van de lonen, welke beneden een bepaald niveau lig gen. Ook de nog resterende consumptiebeperking dient volgens de Tweede Kamer-afgevaardigden bindend te worden opgeheven. Daarneven zal de kinderbijslag herzien moeten worden en wel zo danig, dat de bijslag per kind verhoogd wordt en er een verbetering komt in de bijslag naar het kinderaantal. Met dit tegenvoorstel willen de Kamerleden de regering onder ogen brengen, dat uitsluitend een volledige compensatie geschikt zal zijn om de huurverhoging op te vangen. Reeds eerder hebben de vakorganisaties 'nzelfde stand punt bekend gemaakt. Tevens werd toen door deze organisaties aangevoerd, dat zij het betreur den, dat de regering niet voor het bekendmaken van de compensaties in overleg was getreden met de vakorganisaties. Deze opmerking heeft van verschillende zijden critiek ontmoet. Men verweet de organisaties de regering te willen belemmeren in haar bevoegdheden. Thans blijkt echter uit een voorlopig verslag, dat de regering beter gedaan had alvorens de compensaties aan te kondigen overleg te plegen met de vakbewe ging. Want nu zal er tussen parlement en rege ling een strijd ontstaan, die voorkomen had kun nen worden, als overleg met de vakorganisaties had plaats gevonden. Nee, laten we niet afgunstig zijn op Grashoek, dat Zondag j.l. het geluk had de eerste spade voor hun nieuwe kerk in de grond te zien steken. Onze tijd komt ook en wie weet hoe spoedig reeds. In ieder geval aanóns, en nu heb ik het over ons allemaal, zal het niet liggen. Weer is ons lijstje deze week mooi gegroeid, en dat niettegenstaande ook de collecte in de kerk weer met een reuze sprong omhoog is gegaan. Ja, een goed woord vindt wel altijd een goede plaats, dat wordt op Koningslust iedere dag bewezen. En bewezen wordt dezer dagen óók, dat we al len samen onze kerk gaan bouwen, als het huis dat we samen Onze Lieve Heer gaan aanbieden. Prachtige geest van samenwerking, die zich op de eerste plaats toont in liefde voor onze kerk en die zich zeker ook zal blijven tonen en zich uit zal breiden op alle gebieden, die gunstig zijn voor ons Koningslust. Allen en op de eerste plaats natuurlijk bijzonder de gevers van deze week aan ons rubriekje, de allerhartelijkste dank van allen. Laten we hopen, dat we Grashoek op de voet volgen. Wij allen doen ons best, God doet de rest. DONDERDAG 20 Augustus. 6.45 uur gest. Hgm. voor z. Frans d'Haemer en Joh. Hoefnagels. 7 uur lsm. voor z. Petrus Engels. 7.45 uur hgm. voor z. Regina van de Pasch. 8.30 uur gest. jgt. voor z. Cornelis Smits. VRIJDAG 21 Augustus. 6.45 uur jgt. voor z. Hen drik Vestjens. 7 uur lsm. voor z. Cornelis Ko- nings. 7.45 uur jgt. voor z. Maria Nillisen-Fleu- ren. 8.30 uur gest. jgt. voor z. Margaretha en Ja coba Bergmans. ZATERDAG 22 Augustus. Feest van het Onbe vlekt Hart van Maria. 6.45 uur hgm. voor z. Ar nold Bouten en Petr. Bol. 7 uur lsm. voor z. Ma thieu Gielen. 7.45 uur gest. Hoogmis ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. 8.30 uur gest. jgt. voor z. Johannes de Pollart. 7.30 uur Marialof ZONDAG 23 Augustus. Alg. H. Communie voor de afd. Vrouwen. 6.30 uur lsm. t. e_. van de H. Familie van Nazareth. 8 uur lsm. voo'r z. Mathieu en Hubert van Bergen. 10 uur hgm. voor de pa rochie. 2.30 uur kruisweg en lof. Daarna verga dering van de H. Familie afd. Vrouwen. Collecte voor het Priesterstudiefonds. BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften over het tijdvak van 6 tot en met 12 Augustus 1953. GEBOREN: Grommen, Franciscus Wilhelmus Theodorus Maria, Kanaalstraat 59. Joosten, Ma ria Christina Gertruda, Koningslust 590. Her mans, Franciscus Hubertus Johannes Maria Pas toor Knippenberghstraat 4. Sevens, Elisabeth Helena Leonarda, Ruijsstraat 5a. Bouten, Mat- hias Lodewijk Maria, Nieuwstraat 6. Crommen- tuijn, Jacobus Johannes, Hoogstraat la. Smedts, Elisabeth Petronella Maria, Beringe 385. HUWELIJKSAANGIFTEN: Janssen, Peter Jo hannes Martinus, oud 40 jaar, landbouwer, wo nende te Helden, Driessen 27a en Vorstermans, Johanna Petronella, oud 33 jaar, zonder beroep, wonende te Helden, Kuep 48. Peeters, Jacobus Lambertus Antonius, oud 26 jaar, fabrieksarbeider, wonende te Helden Steen straat 13 en Wilms, Bertha Petronella Hendrika oud 23 jaar, zonder beroep, wonende te Helden, Marisstraat 11. Wilms, Bernardus Jacobus Hubertus, oud 26 jaar cotton-breier, wonende te Best, Speelheide C 121a en Kamphues, Wilhelmina Christina Johanna Al degonda, oud 21 jaar, zonder beroep, wonende te Helden. R.K. Ulo-school. Tot onderwijzer aan de R.K. Ulo-school alhier is benoemd de heer W. J. van Oostaijen uit Meijel. Schutterij St Leonardus. In verband met de grote processie op Zaterdag 15 Aug. worden alle leden ook die zonder uniform, verwacht aan het club lokaal om 8.30 uur. In de namiddag om 4 uur begint het beker-schie ten. De regeling hiervan is als volgt: 4 uur aan vang van de schietwedstrijd. Kaartverkoop tot 5 uur. Hierna worden geen kaarten meer ver kocht. Ook de geldprijzen zijn gewijzigd. Een en ander wordt op het schietterrein nog nader be kend gemaakt. Het schieten om de Leurs-wissel- beker is op het terrein bij Al Reijnen. De leden worden Vrijdagmiddag verwacht aan het clublokaal voor het verrichten van de nodige werkzaamheden. Zondag d.a.v. is er een bondsconcours in Helden, georganiseerd door St. Lambertus. Aanvang 4 u. Terrein notaris Haffmans. INSTRUMENTENFONDS HARMONIE Vorig saldo 1198.80 P. U3.— Nieuw saldo 1201.80 Geslaagd. Op het te Den Haag gehouden examen „Onderwerk maken" slaagde onze dorpsgenoot dhr. H. van Oostayen. Pastoorsbenoeming. Tot Pastoor te Odiliënberg is benoemd onze oud-dorpsgenoot de Z. E. Heer Willy Joosten, thans kapelaan aan de kerk „Sterre der Zee" te Maastricht. Gunning. Aan de fa. Tummers-Cremers alhier werd de aanleg van de volgende electrische in stallaties opgedragen: R.K. Kerk te Herten. Klooster van de broeders van Liefde te Roermond. Vakschool St. Anna te Venlo. R.K. Huishoudschool te Horst. Geslaagd. Te 's Gravenhage slaagden voor het practijk-examen mr, kleermaker de heren: K. Ab- sil, Helden; J. v. d. Beuken, Beringe; P. Steeghs, Grashoek Openluchtbal. Zondag 30 Augustus zal de fanfare St. Jozef een openluchtbal organiseren in de weide van L. Peeters (in de buurt van Vios). Belofte maakt schuld, en aangezien de vorige week beloofd werd nu het resultaat der fancy fair ten bate der Heidense St. Lambertuskerk bekend te maken volgt hier het eindcijfer. De organisatoren zijn van mening dat alle rekenin gen betaald zijn en mocht desondanks nog de een of andere iets te vorderen hebben, dat hij zich dan wende tot de heer Verheijen Parkweg. De netto-opbrengst bedraagt 3764,34; een re sultaat waarover de organisatoren zeer tevreden zijn en dat verkregen werd door de zeer grote belangstelling die voor deze parochie fancy fair werd getoond. Het comité bedankt bij deze allen die hebben meegewerkt om dit financieel re sultaat te bereiken; door het schenken van prij zen, door mee te werken aan de opbouw en ge durende de fancy fair in en bij de diverse at- tratties, en zeker niet het minst groot en klein die de dubbeltjes en kwartjes ten bate der kerk hebben laten rollen. Het was een echt parochie- feest in blijde stemming. Deze fancy fair deed gelukkig weer een duit in het zakje voor de wederopbouw der dekenale kerk, die nu gelukkig spoedig zal zijn voltooid. Maar... ook dan zullen er grote financiële zor gen blijven en om deze enigszins te verlichten bood het comité aan om dit liefdadigheidsfeest niet na éénmaal stop te zetten, doch in de geest van een vijf-jaren-plan om te zetten. Van zeer vele kanten ondervond dit plan, wat eigenlijk op voorstel van verschillende parochi anen buiten het fancy fair comité ontstond, bij val. Daarom werd het voorlopig besluit genomen om het volgend jaar op de eerste Zondag in Au gustus wederom dit gezellige parochiefeest te vieren. Iedereen die belang stelt in de volledig uitgewerkte financiële afrekening van de gehou den fancy fair kan deze Zondagmorgen na de Hoogmis (16 Aug.) inzien in het KJ V-huis te Helden-Dorp. Sociëteit „Vriendenkring". Morgen, Maria He melvaart, is geen vergadering, wel op a.s. Zater dag 22 Augustus, bij Gielen-Beurskens om 8,30. Bondsconcours bij schuttersgilde St. Lambertus. Reeds rijzen de schietbomen bij het park om op Zondag 23 Augusttfs de keur der Midden-Lim burgse schutters onder zich te verzamelen voor het grote jaarlijkse bondsconcours. Tevoren zullen circa 25 schutterijen met muziek en slaande trom in een kleurrijke en stijlvolle optocht zich begeven van het clublokaal van het Heidense schuttersgilde naar het feestterein. Voor Helden belooft deze dag een zeer uitzonder lijke te worden, waar niet alleen de gemeente op die dag vermoedelijk hoog bezoek mag verwach ten van Valuas en echtgenote, doch tevens naast de enerverende corpswedstrijden voor de schut terijen door de organiserende vereniging is zorg gedragen voor allerlei zeer aparte attracties op het feestterrein waaraan schutters en bezoekers onderlinge krachtmetingen kunnen houden. Bovendien zal er 's avonds in het dorp nog te genieten zijn van grootse gymnastiekdemonstra- ties door onze alom bekende S.S.S. 23 Augustus belooft weer een schitterende mid dag aan alle inwoners van Helden en omstreken. Reserveer deze middag en avond, waar sport en spel, doorweven met technische kundigheid en folklore, eenieder leerzaam genot gaan geven. Schuttersgilde „Sint Lambertus" Helden. Zaterdag 15 Augustus wordt deelgenomen aan de schietwedstrijden te Panningen om de Leurs- beker. Om 2 uur bijeenkomst aan het clublokaal, vanwaar gezamenlijk zal worden uitgerukt. Zondag 16 Augustus zullen de gezamenlijke schut terijen van Helden bij clublokaal Vossen in Hel den-Dorp schieten. Elke schut mag zich deze ge legenheid niet laten ontnemen om dan te komen oefenen. Deze onderlinge schietoefeningen van „St. Leonardus", „St. Hubertus" en „St. Lamber tus" kunnen een welkome bijdrage leveren tot grootse prestaties op het bondsconcours van a.s. Zondag 23 Augustus in Helden, het grote bonds concours der Midden-Limburgse schutterijen en schuttersgilden. Om dit feest te doen slagen wordt een beroep ge daan op alle leden. Ieder zal te voren in kennis worden gesteld van de taak die hij te verrichten krijgt op die Zondag. Laat niemand zich eraan onttrekken, daar anders de saamhorigheid ern stig te lijden zal hebben, waar door het niet be hoorlijk uitvoeren van de opgedragen taak, niet alle leden EN werk doen gedurende een korte tijd EN tevens nog kunnen genieten van het feest. Ontslag directeur. Meester Crijns heeft ontslag genomen als directeur van de fanfare Eendracht Maakt Macht. Van de oprichting af heeft dhr. Crijns de fanfare geleid. Dat de scheidende di recteur enorm werk heeft verricht kan men enigs zins begrijpen als men weet, dat de meeste fan- faristen niets van muziek wisten. Bij de viering van het eerste lustrum kon men op concour gaan eneen eerste prijs was het resultaat. Dhr. Crijns is tot ere-directeur benoemd en als zijn opvolger weft aangewezen dhr. Hendriks uit Maasbree. Nieuw terrein. Het bestuur van Gona heeft be slag weten te leggen op een nieuw terrein. Dacht men aanvankelijk een beroep te moeten doen op een zustervereniging, thans is dit niet meer nodig doordat men op een eigen terrein kan uitkomen. Dhr. Peeters is zo welwillend geweest om een wei van behoorlijke afmetingen af te staan. R.K.V.V. GONA KONINGSLUST Gona's jeugd a nam Zondag j.l. deel aan het tour- nooi te Meijel. Er werd een halve competitie ge speeld. De eerst wedstrijd bracht een verdiende 3-1 overwinning, behaald op Helden a. Bij de rust was de stand 1-0 voor Helden. Direct na de hervatting was deze achterstand omgezet in een 2-1 voorsprong. Voor het eindsignaal kwam er nog een goal bij. De tweede wedstrijd bracht een grote teleurstel ling. Alleseerst speelde Gona lang niet zo goed als tegen Helden. Men liet zich te zeer intimi deren door de kampioenen. Maar vooral ook werd men de dupe van enige scheidsrechterlijke beslis singen. Meijel nam de leiding door een buitenspel doelpunt. De rechtsbuiten passeerde Gona's ach terhoede schoot tegen de paal. De midvoor liep toe en doelpuntte. De goal werd toegekend, daar men niet op de rechtsbuiten, die verzuimd had terug te komen, lette. Meijel 2e doelpunt werd gescoord en toegekend toen de eerste speelhelft reeds 2 minuten verstreken was. Gona begon de tweede helft met goede moed en nam direct het heft in handen. Tot doelpunten kwam men niet. Meijel was echter zeer gevaarlijk in de doorbra ken. Een keer kon de linkshalf niet anders keren dan door de handen te gebruiken. De penalty werd naast geschoten. In de laatste minuut scoor de Meijel een derde doelpunt in zo'n buitenspel positie, dat iedereen versteld stond, dat de arbi ter naar het midden wees. Eindstand 3-0 voor Meijel. De derde wedstrijd bracht een 3-2 zege voor Go na op Panningen a-2. Concordia's verweer was in den beginne maar zeer matig, zodat Gona makkelijk een 2-0 voorsprong kon nemen. Na de rust maakte Panningen er 2-1 van. Gona zag het gevaar in en voerde de stand op tot 3-1. In de laatste minuut besloot de P-rechtsbuiten een ren met een keurig schot, dat een doelpunt op leverde. Meijel behaalde uit de halve competitie 4 punten, evenals Gona. Het doelgemiddelde besliste in het voordeel van Meijel. Toen men de stand ging opmaken, bleek dat men de uitslag Meijel-Gona veranderd had in 1-0. Hoe dat mogelijk is, is ons een raadsel. Als men na de wedstrijd 2 toegeken de goals niet meetelt, dan wordt o.i. toegegeven dat de wedstrijd geen normaal verloop heeft ge had en in zulk geval had men die ongeldig moe ten verklaren. w MOTORSPORT TE MEIJEL. De Meijelse motorclub organiseert op Zondag 23 Augustus een oriëntatierit. Deelname is open gesteld voor auto's, motoren en bromfietsen. Aan deze rit kan door iedereen worden deelgeno men. De gemiddelde snelheid is vastgesteld als volgt: auto's boven 200 cc 40 km per uur motoren van 60 tot en met 200 cc 36 km per uur bromfietsen tot en met 60 cc 18 km per uur. Het inschrijfgeld bedraagt: auto 2.50, motor 2.en bromfiets 1. De route gaat uitsluitend over goede wegen en is zo gesteld, dat er geen zware eisen worden ge steld, zodat auto's, motoren en brommers deze rit gemakelijk kunnen volgen. Het aantal af te leggen km is zo gesteld, dat de tijdsduur vooi iedere groep zowat gelijk ligt. Mooie prijzen worden beschikbaar gesteld er wel een op de 4 deelnemers. Inschrijvingen worden ingewacht tot 23 Aug. 2 u bij het secretariaat P. Ketels, Dorpsstraat 1, t< Meijel, van waaruit om 2 uur wordt gestart me een tussenruimte van een minuut.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2