mm® 19 wS»KP25 GROTE prijsverlaging van WERKKLEDING De beste waar én... de laagste P«ls - VAN DE WOUW VIOS DE HUISTYRAN Ji~Z Straatnamen te fielden GELDERSE ROOKWORST SOE^TBN mZZ ICERM^ BISCUIT^ gram capucjjneRS 500a„„^S S een ABRUC?g^6ESk.r.-100flr#m PRAKTIJK HERVAT Overall's van 10.95 Overhemden en werkhemden Werkbroeken PANLAPPEN leverpastei R. H. PLUIMVEEHOUDERS Manchester chauffeurs vesten 32.50 Manchester jassen vanaf 35.50 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ZOUT i «I Alleen in KLOMPEN droge en warme voeten Wed. Holla, Venlo DEZE VOORDELEN EEN GEURIGE SAPPIGE de echie mei loodje! R. GHIELEN J.W.A. BEURSKENS f voor Zeer sterke overall's van 14.95 voor 1 vanaf 4.95 vanaf 7. SODA -rii». kilo zou u meer Morgen, Zondag 25 Jan. te Helden-Dorp LEVERT ONS UW EIEREN! Verstappen, Neer Grote sortering manchester werk broeken in de allerbeste kwaliteit vanaf 1 9.75 Alleen de betere werkkleding van de allerbeste merken o.a.: Beva, Orcon, K.L.M., Jumbo en P.K. en toch de laagste prijzen vindt U alleen bij: Beekstraat 1, PANNINGEN HET GEVLOEKTE ZEILSCHIP Scherpe sporen Nacht zonder dageraad LACHEN LACHEN LACHEN LACHEN de sensationele klucht partij goéde slachtkippen Th. Hermans - Beringe Tel. 70 Griep?'n Mijn hordije Q Carnaval Gevraagd voor direct of Pasen een jongen van 15-17 jaar voor boeren en tuinderswerk. L. VAN LIER Boshei 480, Baarlo. «s: Bij wind en regen Bij vorst en sneeuw G. v.d. BEUCKEN-FELLER Ruysstraat 30 trsst Dinsdag 27 Jan. a,s. gelegenheid voor het AANMETEN VAN CORSETTEN van 9-1 u. bij café Jacobs, Helden-Dorp Jongen gevraagd voor Maart, voor tuinderswerk, voor 3 dagen in de week leeftijd 16-18 jaar. Wed. J.BERGHS, Ruysstraat 26. Helden Te koop een slaapkamerameubl. best. uit 2 pers. ledikant met spiraal, waskast met spiegel, nachtkastje en 2 deurs kleerkast f 160.een z.g.a.n. fornuis Dinsing met 2 ovens en kolenbak op wielen. Steenstraat 9a, Panningen. Biggen te koop. Jac. Dorssers, Egchelhei 65, Helden Te koop boerengeriefhout. (dennen rondhout.) Geschild en op maat gekort. Weide palen, zwaar 0.34. Weide palen, licht 0,21. Ruiters compl. 1ste soort f 1.95, 2de soort f 1.50, Bonenpalen 0.34. bonenstokken 0.07J4. Prijzen zijnleve ring franco huis. J. Koopmans, Ned.dijk 3, Meijel Te koop partij biggen. Wed. Janssen, Seelen 150 Te koop een partij biggen. H. Lemmen, Loo 442 Te koop een toom biggen. J. Janssen-Heijnen, Koningslust 579 Te koop een toom biggen. A. Peeters-Reinders, Heuvelhoek 115 Te koop een toom biggen. G. Ghielen, Koningslust 583 Biggen te koop. Th. Janssen, Vosberg 412 Te koop dekrijpe J.v.R. zeugen. P. Korsten, Baarl.w. 48, Helden Te koop op Koningslust 543, 2 beste weirunderen van A stal, ingeënt tegen mond en klauwzeer. Te koop een vaarskalf van A stal. P. Janssen, Everlo 175 Te koop een bijna voldragen vaars. Jac. Smits, Hoogstraat 3, Helden Te koop een Vaars 9 Febr. voldr. van A stal ingeënt tegen mond en klauwzeer Gebr. Pubben, Everlo 172, Panningen NÉÉM per stuk 77 cent Geldig van 26 t/m 31 Januari 1953 om royaal delen-O.K Wij rijden bij genoegzame deelname op 9 Februari a.s. naar de J aar vergadering Limb. Varkensstamboek te Roermond Bij terugrit bezoek aan Proef boerderij Roosterhof te Beesel. Vertrek om 9 uur bij P. Steeghs Beringe, verder stopplaatsen, Zuivelfabr. Panningen en Schilte Helden-Dorp. DEELNEMERS kunnen zich opge ven bij 't bestuur van de zeugen- houdersbond te Helden en bij Autobusbedrijf, Helden-Beringe Opgave tot 2 Februari a.s. TANDARTS W die niet i50 grarn gouden willen worden 4"^ weer een bewijs van de laagste P")s' waarom betalen ?..--Wo maak Uw pannen totjp. g lekker en .200 grams deug Bezoekt het SCHUTTERS- in zaal Aerdts en zaal Jacobs. Aanvang 4 uur Entree f 1.50 voor beide zalen. Wij waarschuwen U voor vreemde schoorsteenvegers Het schoorsteenvegen wordt reeds jaren door ons verricht. Aanbevelend P.J. Daniëls, Koningslust 607 L. Driessen, Grashoek 298 Eier-export sinds 1893, Tel. 423 Theater Beringe IN 1953 HET BESTE OP FILMGEBIED Heden Zaterdag en Zondag telkens 8 uur een dramatisch avontuur van hartstocht en ver raad Dana Andrews in (Sealed Cargo) met Claude Rains en Frits van Dongen (Philip Dorn) Een spannend drama van de zee, vol actie en romantiek. Een verbijste rend avontuur dat U geboeid zal houden in een adembe nemende spanning. Toeg. 14 j. Zondagmiddag 25 Jan. alleen te 5 uur Claude Jarman Jr. bekend als Jody uit JODY EN HET HERTEJONG thans in een gevaarlijke en romantische avonturenverhaal uit het wilde westen Een grootse western. 14 jaar. Dinsdag a s. 8 uur Henry Fonda in: Dinsdagavond Actieavond Toegang 18 jaar. 1953, het jaar der grote filmwerken. De J.B. en T. en Boerinnenbond presenteren op Maandag 2 Februari in zaal Brammans te Panningen van Godfried Bomans. AANVANG 7 uur ENTREE f 1 w Voor de vele blijken van be- 9e langstelling ondervonden bij ons 40 jarig Huwelijksfeest, zeggen 5 H wij U allen hartelijk dank. J. Backus-Roosen se kinderen w "O en kleinkinderen |jj Panningen, Vosberg 422. Dankbetuiging Voor de vele blijken van mede leven bij 't overlijden en de be grafenis van onze lieve Vader, behuwdvader en grootvader PETER JOHANNES JACOBS aan allen onze hartelijke dank. Kinderen Jacobs Paningen, Januari 1953 Beekstraat 18a WAT MIJN MAN ZEI „Jij kunt met geld omgaan!" zei m'n man. Maar dat komt _door al die gratis geldzegels van de VÉGÉ-kruideniers! Voor a.s. Woensdag en Vrijdag kunnen wij nog een grote gebruiken aan hoge marktprijs R.K.V.V. CONCORDIA, PANNINGEN Eindelijk ziet het er naar uit dat a.s. Zondag ge voetbald kan worden. Het programma is reeds 2 keer verschoven en luidt: Panningen - Venl. Boys, aanvang i/s3 Baarlo 1 - Panningen 2, aanvang 2 uur Grashoek 1 - Banningen 3, aanvang 2 uur Controle aan het terrein. Wij willen er nog eens met klem op wijzen, dat alle leden op verlangen van de gemeente-controleur, hun contributiekaart moeten tonen, waarvan de maand Januari 1953 vol daan moet zijn. Een en ander werd enkele weken geleden reeds gepubliceerd. R.K.S.V. S.S.S. HELDEN. Zal het er nu dan weer van komen dat er ge voetbald kan worden? Het lijkt wel of Koning Winter wijkt voor Koning Voetbal. Hup dan maar! Helden 1 reist naar Tegelen om daar een wed strijd te spelen tegen Tiglia 1. Jongelui deze wedstrijd kan van het allerhoogste belang zijn. Probeert daar twee puntjes in de wacht te sle pen. Gemakkelijk zal het niet zijn, dus.... aanpakken envasthouden. SSS krijgt VOS uit Venlo op bezoek. .Aanvang 2 uur. Reserves, toont het Heidens publiek wat jullie waard zijn. Tests Dansdiploma's in Dansinstituut Ad. Kok. J. L. Zondagmiddag werd in Dansinstituut Ad. Kok te Sittard aan 128 cursisten de test van het Katholiek Cultureel Verband van Dans- leraren „San Fillippo Neri" afgenomen. De 15 gevorderden welke opgingen slaagden allen, terwijl de dames M. Kuhnen en L. Pör- teners uit Sittard-Overhoven en de heer G. Ubachs uit Geleen, de onderscheiding „met lof" verkregen. Van de beginners wisten van de 113 candidaten, 110 het zo zeer begeerde diploma en insigne te verwerven, waarvan één zelfs, n.l. mej. v. d. Zee uit Hoensbroek „met hoogste lof" en 20 candidaten „met lof". Slechts 3 cursisten moes ten worden afgewezen. Een zeer mooi resultaat van het Dansinstituut Ad. Kok, waardoor de dans in de goede vorm zeer zeker in belangrijke mate wordt gestimu leerd. TUINBOUWVERENIGING HELDEN. Cursus „Nieuwe inzichten in de bemestingsleer". Genoemde cursus zal beginnen op Dinsdag 27 Januari te 8 uur n.m. in het leslokaal van de Landbouwbond te Panningen. Deze cursus is bijzonder bestemd voor diegenen, die de laatste jaren geen cursus meer gevolgd hebben. Duur der cursus is 8 lessen. Op de laatst gehouden ledenvergadering der Tuinbouwver. hebt u met deze cursus reeds kennis kunnen maken en we gens de grote belangstelling welke deze elders heeft ondervonden, verwachten wij een grote opkomst van cursisten. VOORLICHTINGSBUREAU VAN DEN VOEDINGSRAAD Het wintermenu. Wanneer U in deze eerste maanden van het nieuwe jaar bedenkt, wat U de huisgenoten nu eens voor zult zetten, dan kunt U veel gemak hebben van onderstaand lijstje. We zouden U dus willen raden: bewaar het op een voor de hand liggende plaats. Er is variatie genoeg mogelijk, want er zijn in deze tijd volop: groenten. Boerenkool, spruitjes, rode-, witte-, savoyekool, zuurkool, witlof, win- terpostelein, veldsla, andijvie, prei, uien, biet, knolraap, selderijknol, winterwortel, schorsene ren. De meeste groenten van dit lijstje kunt U niet alleen gekookt of gesmoord of in de vorm van stamp- of stoofpot geven, maar ook rauw, als sla. Als vitamine C-rijke broodbelegging zijn vooral de koolslaatjes uitstekend. Hiervoor de groenten goed fijn snijden of malen); vlees. Alle soorten, voornamelijk rund- en var kensvlees; echte wintervleeswaren zijn rolpens en rookworst, daarvan kunnen we nu goed in deze tijd van het jaar profiteren; vis. De aanvoer hiervan is sterk afhankelijk van het weer. In het algemeen zijn in de win termaanden de volgende soorten verkrijgbaar: kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting (tong, tar bot), schar, schol, bot, baars, snoekbaars; de aanvoer van verse haring en makreel wordt minder; stokvis- en zoutevismaaltijden kunnen we klaarmaken als er weinig verse vis is; mos selen en garnalen blijven vrij geregeld verkrijg baar; sprot en gestoomde en gerookte makreel kan men thans kopen; fruit: hand-, moes- en stoofappelen; stoofperen, cranberries of veenbessen; bananen; citrus vruchten, dat zijn: sinaasappelen, citroenen, mandarijnen en grapefruit. Combinaties. Wanneer alles zo bijeen wordt ge zet, ziet men dat er wel keus genoeg is. Het gaat er nu nog om, goede combinaties te maken. Bij een vismaaltijd smaken o.a. goed: wortelen, bieten, rodekool, gebakken uien, veldsla en sla van andere rauwe groenten of stevige gekookte groenten. Eieren kunnen we in dit seizoen geven bij: lof, stamppot met rauwe groene, sla's. Groentenslaatjes kunnen ook als broodbelegging dienst doen, evenals fruit. Natuurlijk kunt U vruchten als toetje geven of bijv. als extra hapje voor 't naar bed gaan. Citrusvruchten. Het vitamine C-gehalte van de aardappelen en bewaargroenten en -fruit is niet meer zo hoog als in het begin van het seizoen. Daarom is het goed om de groenten en aard appelen niet geregeld dooreengestampt op te dienen, waardoor extra vitamineverlies optreedt en om als gewoonte een paar maal per week een portie citrus-fruit te gebruiken, al is het maar een citroen(kwast), een halve sinaasappel of een kwart grapefruit. Het sap van deze vruch ten, dat in blik verkrijgbaar is heeft meestal een even hoog vitamine C-gehalte als vers uit geperst sap. Is het blik echter eenmaal geopend, dan gaat de waarde van het sap snel achteruit. Een grapefruit kan evenals een sinaasappel ge schild en in partjes of plakken verdeeld wor den. Omdat de vliezen vaak wat taai zijn, snijdt men deze vruchten vaak met schil en al in Dr. Oomen, doctor in de geschiedenis, die thuis is in de geschiedenis van Helden, heeft een rapport gemaakt naar aanleiding van de voor genomen straatnaamwijziging en op verzoek van het gemeentebestuur. Wij geven hier zijn, uiter aard persoonlijke visie, weer. Volgens aan Dr. Oomen bekende gegevens is men er in het verleden tweemaal toe overge gaan voor de gemeente Helden nieuwe straat namen in te voeren. De eerste keer heeft men zo maar wat gedaan, de tweede keer is er klaar blijkelijk met meer overleg tewerk gegaan. Als princiepen voor het geven van straatnamen in een gemeente als Helden zou ik willen stel len: 1) Men moet zoveel mogelijk vasthouden aan de bestaande oude namen en wel als volgt: a) Bestaande wegen of straten behouden de namen die ze hebben of krijgen die naam terug, wanneer het gebruik ervan verloren is gegaan en de naam op het kadaster of elders nog te vinden is. Omdat evenwel de woorden „straat" en „weg" in het dialectische spraakgebruik veelal anders is als in de algemene taal, zullen die woorden, indien nodig, worden omgewisseld. In het dialect duidde „straat" aan een onbe bouwde weg b.v. Peelstraat, en „weg" een be bouwde weg b.v. in de uitdrukking „de nieuwe weg". b) Nieuw aan te leggen of aangelegde straten krijgen een naam, die zoveel mogelijk overeen komst heeft met de betreffende veldnaam (Flur- namen). tweeën of vieren, en lepelt sap en vruchtvlees dan uit de schil. De meesten zullén er de voorkeur aan geven, het enigszins bittere vruchtvlees met suiker te eten; deze moet men er dan eerst een poosje laten intrekken. Schillen bewaren. Van de schillen van citroen, grapefruit en sinaasappel kan zeer goede mar melade bereid worden. Gelei van appelen of stoofperen kunnen we met zo'n schilletje pit tiger van smaak maken. Hiervoor kunnen we de gesnipperde schil bijv. met stoofappelen mee koken en daarna het nat verwerken op de vol gende manier: Appelgelei met snippers. 1 kg stoofappelen, 1. water, de schil van 2 sinaasappelen, kg suiker, wat citroenzuur. De sinaasappelschillen schoonborstelen en een half uurtje in warm water weken. Ze daarna van het wit ontdoen en in dunne snippers snij den of malen. Deze snippers opzetten en uur koken met het water. De geschilde en in partjes gesneden appelen toevoegen. Het geheel gaar koken, 20 min. De appelen uit het nat nemen en met wat suiker bestrooien. Het vocht met de snippers wegen of meten en een gelijke hoeveelheid suiker nemen. Het sap weer opzet ten en bij gedeelten tegelijk de suiker er in oplossen. Een weinig opgelost citroenzuur toe voegen en de massa een paar minuten flink la ten koken. Haar keuren op dikte door een drup pel op een bordje te laten vallen. Loopt de druppel na afkoeling langzaam uit, dan is de gelei goed. Onderwijl de pan van het evuur af houden. De gelei afschuimen en overdoen in met heet sodawater gewassen potjes. Deze zo vol mogelijk doen. De potjes afdekken met een dek sel of een paar laagjes papier die met een elas tiekje om het potje worden bevestigd. Hierbij dient evenwel rekening gehouden met allerlei factoren. Zo is het zonder meer duide lijk, dat de oude naam „het Straatje" niet te handhaven zou zijn. Op dit punt werd sterk de nadruk gelegd bij besprekingen over dit onderwerp op de Lim burgse Academiedagen, voor enige jaren te Weert gehouden. 2) Eventueel kan een naam gegeven worden, die verband houdt met een bepaald gebouw, een historische gebeurtenis enz., welke bijzon der verband houden met die bepaalde straat, ofschoon men hier natuurlijk vervalt in het ge vaar, dat men namen krijgt, die overal voor komen als b.v. Kerkstraat, Schoolstraat. 3) Ook zouden straten genoemd kunnen wor den naar bepaalde personen, die een rol ge speeld hebben in de geschiedenis van de ge meente of die zich in het verleden op een bij zondere wijze voor de gemeente hebben ver dienstelijk gemaakt. 4) Voor wegen of straten, die in de richting van een bepaalde plaats gaan, verdient het, ook om practische redenen, voorkeur om de haam van deze plaats in de straatnaam op te nemen. Van deze richtlijnen uitgaande hierbij enige c'ritiek op vroeger gegeven aanduidingen: Ruijsstraat en van Hövellstraat zijn genoemd naar personen, die, hoe groot hun verdiensten ook mogen geweest zijn, toch niets in het bij zonder uitstaande hebben gehad met Helden. Zo is deze benaming vrij zinloos. Voor de van Hövellstraat ware de oude naam Kromstraat heel wat beter geweest. Kerkstraat. De oude naam was Kloosterstraat. Kloosterstraat. Kan verwarring wekken, daar men bij deze naam niet het eerst aan het kloos ter der Zusters in Dorp zal denken. Schoolstraat. Waarom niet Huishoekstraat? Steenstraat. Naar de steenfabriek? Waarom niet Hoof straat naar het oude adellijke goed „Hoof"? Kanaalstraat. Deze naam ware beter te reser veren geweest voor de weg, die inderdaad langs het kanaal loopt. Beter ware Beringerstraat. Ringovenstraat. Geëigende naam. Ninnesweg. Vroeger was het Ninnesstraat. Beekstraat, Hoogstraat en Marisstraat lijken Dr. Oomen goede namen. Roomweg. Deze buurt heette vroeger de ,Raom'. Vernederlandst zou dit moeten worden de Raam, en dus ook Raamweg. Wilhelminalaan. Zeer verdienstelijke uiting van Oranjeliefde, maar de oude naam Meijelse Dijk lijkt Dr. Oomen wel zo geschikt. Parallelweg. Neutrale, weinig zeggende naam. Molenstraat. Goede oude naam. Mariaplein. Wel goede herinnering aan de grootse Mariahulde van enige jaren voor de oorlog. Rochusplein. Goedgekozen naam. Parkstraat. Lijkt wat deftigdoenerijwaarom niet gewoon Kesselseweg? Tegen de namen, gegeven bij de tweede naam geving, heeft Dr. Oomen geen bezwaren, of schoon de naam Nieuwstraat hem wel wat erg neutraal lijkt. Aan historische personen uit het verre verleden, wier namen aan een straat zouden kunnen wor den gegeven, is Helden niet rijk. Genoemd zij: 1) Pastoor van Knippenbergh, geb. te Helden 1662 en pastoor van zijn geboorteplaats van 1697 1742, schrijver van de bekende Historia ec- clesiatica Ducatus Gelriae, en van verschillen de andere werken. 2) De adellijke familie van Hillen, de eerste bekende bezitters van het adellijke huis van Helden. Ze noemden zich wel „van Hillen tot Helden". 3) De eerste heer van Helden, die in 1673 Hel den als heerlijkheid van de Spaanse koning kocht, n.l. Jan Reinier Bouwens van der Boye, ontvanger-generaal van de koning van Spanje. 4) Het geslacht „Overschie de Neeryssche", dat in 1744 als heer van Helden is opgevolgd en in dit bezit is gebleven tot de opheffing van de feodale rechten in de Franse revolutie. 5) Een andere historische naam zou kunnen zijn Kartuizerstraat, naar de Kartuizers van Roermond, die eigenaren waren van de grote tiend te Helden, of Keizerbosstraat, naar de proost van dit klooster onder Neer, die eeuwen lang de pastoors van Helden heeft benoemd. Als historisch verantwoorde naam zou ook nog kunnen dienen de naam Schansweg of straat voor de weg, die loopt van de Boerenbond naar het Hagerveld. Deze loopt n.l. juist langs de plaats waar vroeger een verdedigingsschans ge legen heeft. Béste Knus en leeve Kuuskes, In alle gaater en hukskes van oos hiële dörp hebbe wae gesjnuffeld um èlf idioote te könne vinge, die genaege zien um zich mèt vastenaovend sjtiefeliki vur de gek te laoten haoje. En wie gek det 't aucL> klinkt - wae hebbe ze gevönge auch nag. Alle èlf hebbe we de wuiles-beloften aafgelaog en belooft det we mèt Carnaval gèn-eint ernstig woord zullen oetkraome, en daomèt hebbe wae eine vurluipige Raod-van-Èlf gevormp, dae hiël ech van plan is um nów auch èns 'nen aechte Carnaval in eigen hoes te veere. Laot ós efkes iërlik zien, Kuus en KuuskesWaar- um zoewe ze in Vènnel, Wiert, Tegelen of woe dan auch eine plezeerigge vastenaovend inein dreije terwiel wae hèj bèj ós in Helje nauweliks get van de Carnaval merke. Oetgezóngerd natuurlik oos Jaarbeurs. Ich gluif wel det we 't d'r ovver èns zien det d'r op den tied auch gepaoste óntsjpan- ning mót zien en zoew nöw en dan huurste wel èns ein verzuchting: „Waarum kan det hèj nöw neet en urgent angers wel?" Wae zien d'r vas van ovvertuugd det we 'ne flinke sjliert van Heljese inwoëners achter ós kriege en daarum hebbe wae 't auch aangedörfd. 't Is hiël jammer det we d'r zoewe laat mèt begoos zien; we kónne 't nöw- in dae korten tied - neet miër op puuët zétte zoewas wae ós det heje veurgesjteld, want 't sjprikt vanzelf det d'r einen houp te regele en te sjikke vélt. Wae hebbe dan auch mer eine vnzlnipige Raod- van-Êlf gevormd en 'tvuduipig parochijeel gehaoje. Vur 't volgend jaor zien wae van plan um 't hiële gevalletje oet te breije ovver gans Helje. We zien werkelik neet blindj vur de veul moeilikheden die d'r zulle zien, mer mèt mètwèrking van alle Hel jese, mótte dees toch wel te overwinne zien. Wae vraogen uch nöw al allemoal um sjteun en mèt wèrking en dan zien wae d'r zeker van det de Heljese Kuus einen iervole naam zulle kriege in' de veering van Limburgse Carnaval. Names de vurluipige Raod-van-Èlf, 4 De proppegandamesjter: Wuiles Penzuuger

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4