21 KERSTDAG Boerenleenbank jtelden. Aanbesteding» P» J» Keiren-Gielen BERINGE GROOT CONCERT op Woensdag 26 pecewber 1934 (2c Kerstdag) DE GOUDMIJN Blijspelt „RADIO MANDJO" Aanvang 6 nor gatrfc 40 cent. 8 Vanaf heden tot en met 31 December a.s. Speciale Kasteel-Reclame N»V» EDAH PANNINGEN EN MEIJEL issssssss&aföassas&ss&assassastasssssasssssasBassai KREYKAMPS' TABAK VOOR m DERS SBEURS DE BESTE Limb» Groene Kruis Voor de a.s. feestdagen A* J* Reijnen-v+ d* Laar Het bouwen van een Woon- en Winkelhuis H. Frencken - Frenken TH. PEETERS Fr, Tummers-Cremers MET TOONEELUITVOERING ssEfiSEfissassaasfissBSBassassassassBssasssssassassfiSB Een prachtige moderne SCHORT Voor de a*s* Feestdagen: De spaarbankboekjes dienen vóór 1 Jan. te zijn ingeleverd tot bijschrijving van rente. Op voorschot dient tevens voor 1 Januari de rente en aflossing te worden voldaan en boekjes ingeleverd bij den Kassier. HET BESTUUR. hebben wij de fijnste dranken, zooals Jenever. Oude Klare, Elsbitter Schil letje, Half om Half, Voorburg. Advocaat, Boerenjongens en Roode Mirabellen, alles aan zeer lage prijzen. Verder hebben wij Kerstkransen en alle soorten VLA. Vooral onze kersenvla met creme is iets heerlijks. Verder hebben wij ronde PEPERKOEKEN voor Kerstmis en Nieuwjaar, absoluut aan de laagste prijzen. Komt zien en overtuigd U. Wij geven deze week bij aankoop van een pond- koffie een PRIMA TABAKS PIJP CADEAU. Beleefd aanbev. P. W. Wetten, Helden-Dorp Telef. nr. 10 (dag en nacht). LUXE AUTO-VERHUUR. 5 en 7 persoons wagens aan billijke tarieven, groote reizen speciale prijzen. Handel in Landbouwwerktuigen, Fornuizen en Kachels in alle soorten aan concurreerende prijzen. Op Zaterdag 29 December zal door den Bouwkundige P. Jacobs namens de Wed. J. W. van Mullekom te Helden-Grashoek, onder R.K. Georg. Aann. worden aanbest. met bijlevering van alle materialen» Bestek en teekening van Dinsdag a.s. a f. 3.00. Restitutie f. 1.00. P. JACOBS, Bouwk. Panningen Tegen ongekende lage prijzen ruimen wij onze voorraad Dames-, Vrouwen- en Kinderhoeden op» Moderne Heerenshawls, Slipovers, Truien, enz., ruimen wij tegen sterk verlaagde prijzen op. Handschoenen in Wol en Nappa voor Heeren en Dames. Heerenhoeden en Petten. Zeer groote 2 persoons gestikste dekens moderne kleuren, f. 4.50 per stuk. KOMT ZIEN. Voor een degelijke LEUNSTOEL DIVAN of CANAPé naar Steeds voorradig: Zand en Grind, Zakkalk, Kluitkalk, Cement en Brandstoffen. Beleefd aanbevelend, Schip „Johanna", BERIN GE Te koop dragende vaars 25 Dec. voldr. Ook te ruilen v. weidebeest. A. WILMS, EVERLO. Voor gezellige Kerstdagen Kunt U van Uw eigen Radio Een vroolijk Kerstfeest vragen Vraagt onze condities en prijzen. Philips en Telefunken voorradig vanaf f. 86, Vraagt kosteloos demonstratie, ook van onze gelijkstroom toestellen, welke reeds verschillenden tot volle tevredenheid geplaatst voor afgelegen boerderijen enz. Beleefd aanbevelend, Telefunken Servise-station Panningen. te geven door de Tooneelvereeniging „Ons Genoegen" met medewerking van het Trommel- en Pheiferkorps IN DE ZAAL VAN G. v. d. KOP. Programma Tragie-comedie in drie bedrijven, door Steph. v. Cuijk Plaatsbespreking op den dag der uitvoering van 11 1 uur in de zaal a 10 ct. A. CROMMENTUIJN, Voorzitter. voor slechts 1 pond CADE AU WA ARDE. Koopt bij E D A H Uw Wijn, Likeur, Advocaat enz», enz. EERSTE KWALITEIT en NIET DUUR per flesch St. ESTEPHE van Maison Lafite 120 ct. St. JULIENNE,, 130 ct. St. EMILION 140 ct. COTES TUPERIEUR 105 ct. GRAVES 130 ct. KERSTKRANSEN, kwaliteit als onze bekende Baketletters, in doos c.a. 1 pond, gedecoreerd 39 ct. KERSTKRANSJES (Koekjes), heerlijk versch, per pond 30 ct. per blik van 3 pond 85 ct. (Blikken worden berekend, doch voor denzelfden prijs teruggenomen). SALANDRA, Spaansche Wijn p. fl.87 ct. ROMANO, per flesch 40 ct. CORTADO, per flesch 40 ct. KERSTBOOMKAARSEN in verschil lende kleuren, p. pak, inh. 30 st. 12 ct. BOERENJONGENS, heele pot 83 ct. ADVOCAAT PRIMA, per flesch 82 ct. ADVOCAAT EXTRA, p. flesch 112 ct. SCHILLETJE, per flesch VOORBURG, per flesch CHERRY BRANDY, p. flesch BISSCHOPWIJN, per flesch BESSENWIJN, per flesch MEIWIJN, per flesch 65 ct. 65 ct. 65 ct. 40 ct. 40 ct. 40 ct. SPECULAAS, per pond 25 ct. per blik van 3 pond 70 ct. (Blikken worden berekend, doch voor denzelfden prijs teruggenomen). PORT (rood of Wit) p. flesch 92 ct. DOURO PORT, per flesch 112 ct. TARAGONA, per flesch 77 ct. (Flesschen en potten worden berekend, doch voor denzelfden prijs teruggen.) Bakartikelen Prima BLOEM, per pond 71/2 ct. PATENTBLOEM, per pondspak 10 ct. Zelfr. BAKMEEL, extra, p. pak 22 ct. Zelfr. BAKMEEL, prima, 2 pak 25 ct. SLAOLIE blauwmerk, per flesch 37 ct. SLAOLIE roodmerk, per flesch 42 ct. KASTEEL SLAOLIE, p. flesch 72 ct. PUDDING Edah-Pudding, extra, p. pakje 8 ct. Kasteel-Pudding, per pakje 5 ct. Edah-Pudding zonder suiker per doos a 36 pak 60 ct. Edah-Pudding Goudmerk per doos a 12 pak 23 ct. Griesmeelpudding, per pond 30 ct. Feestpudding, per pond 40 ct. Zuidvruchten ROZIJNEN zonder pit, p. pnd. 13 ct. KRENTEN, per pond 18-22 ct. ABRIKOZEN, p. pond 16-24-44-48 ct. PRUIMEN, per pond 13-18 ct. PRUIMEDANTEN, p. pnd. 24-28-32 ct. SUCADE, per ons 10 ct. Collecte Moeder en Kind ED AH I

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4