BEZOEKT a.s. Zondag den Competitie-wedstrijd Aanvang 1 uur Entrée 20 cent .BLACKBIRD L. Kassteen DE HOOP GROOT CONCERT 1 PIET VINK - TE VENLO „MOOIE RIEK AANVANG 6 UUR. KREYKAMPS' TABAK VOOR IEDERS SBE URS DE BESTE Adverteeren doet verkoopen m De Goedkoope Winkel J an Gcmtier - Giesen* J* Steeglis-V erkennis Coöperatie „De Hoop" Moderne beelden - siervazen waschstellen - Keukenstellen compl. serviezen V ulpenhouder s A. GIELEN Zoon P.J. Keiren-Gielen Huismoeders Gebr. Hermans TH. PE ETERS Hoort onze Apparaten Philips - Ttlcjnnken - Saba Fre Tummers-Cremers MET TOONEELUITVOERING door bof fanfare gezelschap „Concordia" Panningen fntric1e rang f. 1.-, 2e rang 75 et., 3e rang 40 ct. KLEE DIN G Maatkleeding* Kleermakers van Helden. VUkKNKOUDUS HSïfflS52KSSCTSS2EB2S5aS5a£saSSaS5aSSS!S5a8ïaBB2SS2K goed Voor de lange avonden hebben wij geregeld voorraad in Huisvlijt-benoodigdheden voor zaag- en snijwerk. Beleefd aanbevelend, P.W.Welten, Helden-Dorp Telef. nr. 10 (dag en nacht). LUXE AUTO-VERHUUR. 5 en 7 persoons wagens aan billijke tarieven, groote reizen speciale prijzen. Handel in Landbouwwerktuigen, Fornuizen en Kachels in alle soorten aan concurreerende prijzen. A F D. PANNINGEN L. L.T.B. Wij maken er onze leden op attent, dat er tot op heden geen enkele ver plichting bestaat om hun lidmaat schap op te zeggen en elders toe te treden. De Zaakvoerder. Vanaf a.s. Maandag tot en met Zaterdag geven wij iedere kooper van 1 pond Koffie een faalf pond prima Speculaas cadeau. Panningen-Stokx Tel. 56 PIJ PE IV PIJPEN Ruime keuze P IJ P E N PIJPEN HERPLAATST WEGENS MISSTELLING De beate na de .Swan ara alle prijzen steeds voorradig, onder volle garantie, bij Panningen mw. Coöperatieve Broodba^erij en VerbruiJ^svereeniging n Goed stug brood, 'n lekfere vla of fijne taart voor Voorradig: Hoogstam, Halfstam en Struikvorm van Appel, Peer, Pruim, Kers en Perzik. Hoogstam 60 cent, Halfstam 50 cent, Struik- vorm 45 en 50 cent. Stam-, Struik- en Klimrozen en verder alles wat bij het vak behoort. Ligustrum voor heggen 80 100 c.M. en hooger a f. 2.00 per 100. Bij groote partij boomen gratis planten. Voor den groei wordt een jaar ingestaan. Soortecht gegarandeerd. Komt zien naar mijn prima kwaliteit. Boom- en Rozenkweekerijen BaarlO Voor een degelijke LEUNSTOEL DIVAN of CANAPé naar Zijt U van plan een Electr. Waschmachine aan te schaffen, verzuimt dan niet eerst bij ons de ALLERNIEUWSTE Machi nes te bezichtigen. Deze zijn volko men veilig voor kinderen. Drijfwerk in oliebad, kuip van teahhout, lange levensduur, met en zonder opge bouwde electrische wring. Prachtige afwerking. Hollandsch fabrikaat. Beleefd aanbevelend, PANNINGEN - Telef. 30 Steeds voorradig Zand en Grind, Zakkalk, Kluitkalk, Cement en Brandstoffen. Beleefd aanbevelend, Schip „Johanna", BERIIV GE 3 Wereldmerken Laat ons kosteloos demonstreeren. Wij hebben ze in voorraad vanaf fl. 86. Ook luidsprekers voor Radio Centrale, aan scherp concurreerende prijzen. Probeert onze eigen merk lampen a f. 0.47. Vanaf heden Philips lampen belangrijk ver laagd. Vraagt onze afbetalings-condities. Beleefd aanbevelend, Telefunken Servise-station Panningen. OP ZONDAG 9 DECEMBER 1934 te geven $3 in de zaal van de Wed. Drummans met hoogstgewaardeerde medewerking v, h. Tooneelgezelschap tf OPVOERING VAN Schets van Ch. Pheiffer - in 4 bedrijven Entréekaarten in voorverkoop bij H. Brummacs en J. v. Nisselroy Plaatsbespreken Zondag van 10 12 a 15 ct. per plaats Honoraire leden tot Zondag 12 uur 's middags, tegen de helft van de entréeprijzen. gemaakt voor Uw figuuur, is duurzamer en daarom niet duur. De goede stof, de goede binnenbewer- king,doen U de waarde ondervinden v. Doet Uw voordeel en koopt Uw Kleeding bij de Concordia! Hornial Zdfoüer mode) nulƒ18 SlmeheiJ model «mat fAXi tnaa

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4