Philips - Telefttnkctt Saba Spirituslamp Groninger ?ootaardappclen Gebr. Hermans Brandstoffen Bezoekt de TOONEEL-UITVOERING Entree slechts 40 cent Ook St. Nicolaas zegt: Vanaf Maandag 26 Jtov. tot en met 5i. Jticotaas Een groot stuk Rubber Speelgoed GRATIS PANNINGEN EN MEIJEL KREYKAMP'S TABAK „DE HOOP" TH. PEETERS HET BESTUUR. SsaS9aS52S&SffaSsaS«2S53SS2£saS53£53Si3£S3S»aR3!S52 laagste prijzen, de beste waren, Niemand kan EDAH evenaren. Een mooi Kindervegertje of -Bezempje met Steel GRATIS WIST U DAT?? O O H X c/5 Z X ui H O O Hoort onze Apparaten Fr* Tummers-Cremers H. Verbugt Zn., Everlo Gebr. Verbugt, Helden De Goedkoope Winkel Jan Goutier - Giesen. Huismoeders Adverteert in „Midden Limburg" Opgeluisterd met Moderne Jaszband-Muziek Speciale St. Nicolaas - reclame Speciale St+ Nicolaas - Artikelen Ui W Q Ui ui X CU V UUK ieders beurs JLIeL olio 1 LL 3 Wereldmerken Laat ons kosteloos demonstreeren. Wij hebben ze in voorraad vanaf fl. 86. Ook luidsprekers voor Radio Centrale, aan scherp concurreerende prijzen. Probeert onze eigen merk lampen a f. 0.47. Vanat heden Philips lampen belangrijk ver laagd. Vraagt onze afbetalings-condities. Beleefd aanbevelend, Telefunken Servise-station Panningen. Steeds voorradig: Zand en Grind, Zakkalk, Kluitkalk, Cement en Brandstoffen. Beleefd aanbevelend, Schip „Johanna", BERINGE Probeer onze eens in de huiskamer. Helder licht, reukloos en op proef van goede werking. en Voor de lange avonden hebben wij geregeld voorraad in Huisvlijt-benoodigdheden voor zaag- en snijwerk. Beleefd aanbevelend, Zoolang de voorraad strekt te koop: Industrie A maat 28-35 m.m. a f10.- Industrie B 28-35 m.m. a f. 9. Roode star A 38-55 m.m. a f. 8. Eigenheimers A 30-55 m.m. a f. 7.— Degenen die alreeds eerder besteld hebben, worden beleefd verzocht deze te komen af halen A. S. MAANDAG, omdat vervoer- bewijzen moeten worden verstrekt. L. Stappers, Panningen. Zijt U van plan een Electr. Wascbmachine aan te schaffen, verzuimt dan niet eerst bij ons de ALLERNIEUWSTE Machi nes te bezichtigen. Deze zijn volko men veilig voor kinderen. Drijfwerk in oliebad, kuip van teahhout, lange levensduur, met en zonder opge bouwde electrische wring. Prachtige afwerking. Hollandsch fabrikaat. Beleefd aanbevelend, PANNINGEN - Telef. 30 Biedt zich aan een dienstmeid om alle boerenwerk te verrichten, in klein boerenbedrijf van 2 a 3 koeien. Adres bureau dezer. P. W. Welten, Helden-Dorp Telef. nr. 10 (dag en nacht). LUXE AUTO-VERHUUR. 5 en 7 persoons wagens aan billijke tarieven, groote reizen speciale prijzen. Handel in Landbouwwerktuigen, Fornuizen en Kachels in alle soorten aan concurreerende prijzen. Steeds aan concurreerende prijs verkrijgbaar, beste Anthraciet, Union-Briketten, Turf en Turfstrooisel Minzaam aanbevelend, O. MARTENS, HELDEN-DORP 618. Groote Billard - wedstrijd te houden door de Beugelclub „Ons Ge noegen", gevestigd bij den Heer M, Kessels, Onder, op Russische Billard. Schitterende prijzen. Ie prijs eiken pendule „Bim - Bam"-slag chroom Cunette. 2e prijs een prachtige Barometer, enz. enz. Het Bestuur. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Helden bekend, dat zij zich gevestigd heeft als Costuumnaaister Ook genegen om aan huis te komen naaien. Louise Pollaart, Vosberg 332. „HELVETIA" Tijdelijk goedkoope aanbieding van 't bekende kwaliteits-Anker-horloge („HELVETIA" vanaf fl. 12.—) Uw adres voor Gouden, Zilveren en Doublé-artikelen L. v. Doren Horloger Ruime sorteering Horloges vanaf fl. 2.50 der R. K.V.V. Concordia op 25 November 's avonds om 6 uur in Brummans. Reserveeren nu de Hoogmis in de zaalalOct. Tot een bezoek beleefd uitnoodigend, bij elk pond verpakte EDAH - KOFFIE of bij elke 2 ons verpakte EDAH-THEE. (Deze reclame zoolang de voorraad strekt.) Verder als bijzondere attractie: bij elke 3 pak EDAH - PUDDING a 8 cent per pak Of bij elk half pond EDAH-CACAO a 25 ct. p. half pond Heerh ke gekruide Speculaas, per pond 45 cent Amandel-Speculaas, 'n delicatesse, per pond 50 cent Goede kwaliteit Speculaas, per pond 30 cent Per blik van 3 pond85 cent Reclame-Speculaas, per pond 25 cent Per blik van 3 pond 70 cent Blikjes Speculaas, per blikje 38 cent De blikken en blikjes worden berekend en v, denzelfden prijs teruggenomen Fondant Borstplaat, onze fijne kwal., p.'/2 pond 20 cent Suikerbeestjes, per 'ƒ2 pond 20 cent Verder een prachtsor teer in g luxe doozen Bonbons, Borstplaat en Biscuits Chocolade letters, fijne kwaliteit, p. st. reeds vanaf 6 cent Pepernoten, per pond 32 cent ]??kende fijne kwaliteit Taai-Taai, p= pond 22 cent Verpakte Taai-Taai, per pak inhoudende 2 stuks groot model 10 ct. Per pak inh. 4 st, kl. model 7 cent Menagerie (Chocoladebeestjes) prima Chocolade, per 2 pond 25 cent Voor slechts een balf pond Cadeauwaarde een prachtig mechaniek speelgoed „Man met Koffer" Voor een pond Cadeauwaarde: een prachtig Schoolbord OF een moderne Heeren Win terdas OF een Mechaniek stuk Speelgoed naar keuze. Voor twee pond Cadeauwaarde: een prachtig Bloemtafeltje. Voor vier pond Cadeauwaarde: een prachtig Bloemtafeltje (zilver inlaid) Voor aebt pond Cadeauwaarde: een groote Satzuma Vaas Voor vijftien pond Cadeauwaar de: een prima Pendule OF een fijne Wollen Deken (groote 2 persoons maat, moderne dessins), ENZ. ENZ. iJ Oh i-j VnOD ELKEN SMAAK TVD DDCTC Luiermand- en Baby-arh!(elen Ver band*m id delen en\. en£. COÖPERATIE M Q EDAH U VINDT IN DEZE APARTE ZAAK NAAST DE MEEST UITGEBREIDE SORTEERING. VOORDEELIGE PRIJZEN EN EEN RUSTICE PRETTIGE BEDIENING SPECIALE AFDEELING

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4