„DE HOOP" KREYKAMP'S TABAK VOOR mDERS SBE UR S DE BESTE P.J. Keiren-Gielen Gebr. Hermans Turf <tt Kippen strooisel philips - Tetejnnken Saba DE NACHTWACHT DE JAGERS jtanvang 7 «ar Entrëc le rang 45 et., 2e rang 30 et. De Qoedkoope Winkel J an Goutier - Giesen* Denk er om J* v+ Dooren-v* Roy Huismoeders SUKRETTEN J* Steeghs-Verkennis HEBT U P. Merkus-Craenen Huismoeders De Goedkoope Winkel TH. PEETERS Hoort onze Apparaten Fr. Tummers-Cremers lil FiltnafJeelino tl Centraal Bureau v. je Kali. Sociale Actie in Nederland Zaal „Concordia" Wed. H. B rummans - Panningen Het dragen van MAATKLEEDING KLEERMAKERS VAN HELDEN. Nu 't rook-seizoen weer daar is, maken wij de liefhebbers van een lekkere pijp tabak nog eens attent op ons eigen merk* Deze tabak wordt met een zeer kleine winst verkocht, wat van zelf sprekend de kwaliteit ten goede komt* Hieruit is dan ook te verklaren, dat 't aantal K*I*V*~ rookens ieder jaar grooter wordt* Het Bestuur* Luiermanden Baby-artikelen Verbandmiddelen en^. en%, COÖPERATIE SPECIALE AEISEEUNO Voor de lange avonden hebben wij geregeld voorraad in Huisvlijt~benoodigdheden voor zaag- en snijwerk. Beleefd aanbevelend, Verloren een grijze regenjas Tegen belooning terug te bezorgen bij J. V. SOEST, HELDEN-DORP. P. W. Weiten, Helden-Dorp Telef. nr. 10 (dag en nacht). LUXE AUTO-VERHUUR. 5 en 7 persoons wagens aan billijke tarieven, groote reizen speciale prijzen. Handel in Landbouwwerktuigen, Fornuizen en Kachels in alle soorten aan concurreerende prijzen. Biedt zich aan een dienstmeid om alle boerenwerk te verrichten, in klein boerenbedrijf van 2 a 3 koeien. Adres bureau dezer. Te koop een melkgevende geit bij P. V. NINHUIJS - HEUVELHOEK. Voor een degelijke LEUNSTOEL DIVAN of CANAPé naar Veeren bedden Matrassen Dekens en Spreien Linnen en katoen Truien, Pull-overs, Borst rokken, Broeken enz. bij U kunt veel in de huishouding besparen, door gebruik van in plaats van SUIKER, die te duur is. Te bekomen bij uwen winkelier. Van 19 t.e.m. 24 Novemb. kunnen onze 5 pCt. bons worden ingeleverd. STOCKS - TELEF. 56 Prima waren 5 pCt. contant LAGE PRIJZEN. eeneElectrische Installatie of uitbreiding te maken Wij leveren U deze a f. 2.50 p. lichtpunt, keuringsvrij volgens voorschrift Stroomverk. Radio-Toestellen vanaf f. 1.25 per week. Aanbevelend, PANNINGEN 520 - Telefoon 58 Zijt U van plan een ElGCtr. Waschmachine aan te schaffen, verzuimt dan niet eerst bij ons de ALLERNIEUWSTE Machi nes te bezichtigen. Deze zijn volko men veilig voor kinderen. Drijfwerk in oliebad, kuip van teahhout, lange levensduur, met en zonder opge bouwde electrische wring. Prachtige afwerking. Hollandsch fabrikaat. Beleefd aanbevelend, PANNINGEN - Telef. 30 PIJPEN P IJ P E N Ruime keuze PIJPEN PIJPEN Steeds voorradig: Zand en Grind, Zakkalk, Kluitkalk, Cement en Brandstoffen. Beleefd aanbevelend, Schip „Johanna", BERINGE te koop aan concur reerenden prijs in de turfschuur van Van Ratingen te Beringe. Van der Linden 3 Wereldmerken Laat ons kosteloos demonstreeren. Wij hebben ze in voorraad vanaf fl. 86. Ook luidsprekers voor Radio Centrale, aan scherp concurreerende prijzen. Probeert onze eigen merk lampen a f. 0.47. Vanaf heden Philips lampen belangrijk ver laagd. Vraagt onze afbetalings-condities. Beleefd aanbevelend, Telefunken Servise-station Panningen. HEDEN ZONDAG, 18 NOVEMBER komt in Zaal Concordia Ir» "7 acten kluebt in 1 acte. HOE M.EN APEN VANGT. Niemand verzuime dit programma te komen bijwonen. Door Uw bezoek aan de films in Zaal Concordia, steunt U tevens de K.S.A. Er is tevens onder de vertooning, gratis bewaarplaats voor Rijwielen. Het is een belangrijke maatstaf waarnaar gij beoordeeld wordt. geeft een grooter gevoel van eigenwaarde. Het beste en meest vertrouwde adres is bij de ITYiNOTTN" DEZE. ARA RTC/AAR NAAST-DE MEEST jjitcebreidb 5DAJEERIHC, voordeelicb PÏJJ^EN E-N LEN RU1TTETB PKBrTTöB HJLDlÊNXEta t—i K. I. V

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4