KREYKAMP'S TABAK VOOR mD E RS SBE UR S DE BESTE Winkelweek Helden. TOT ELKEN PRIJS Aanvang 7 nnr Entrée 1e rang 45 (t., 2e rang 30 ct. Laagste prijzen, Je beste waren - niemand kan EDAH evenaren Hl Filmafdeeling vl Centraal Bureau v. de Kath. Sociale Actie in Nederland Winkelweek Vanaf heden tol en met Donderdag a.s. Bij aankoop van elke 2 ons Edah-Thee vanaf 20 cent per ons of hooger, geven wij 1 ons Thee van de gekochte soort CADEAU. Speciale Kasteel - Reclame 1 Prachtige Heerendas (diverse dessins) voor slechts 1 pond Cadeauwaarde. N.V. Edah Panningen en Meijel Weet II ook, dat wij ook op de artt* met vastgestelde ver koopprijzen - en dit zijn er niet weinige - 4 pCt+ spaarzegels geven bij contant* Hij, die dit niet waardeert, doet zich zelf schade* In ft laatst van deze maand, of uiterlijk begin December, wordt er door 't zegel-comité eenige duizenden guldens uitbetaald, tegen inwisseling van de be wuste zegeltjes* Juiste datum 2al nog nader bekend gemaakt worden* Weest paraat! HET BESTUUR* Zaal „Concordia" Wed* H* Brummans - Panningen a*s* Zondag 11 November OP WEG NAAR HET DINER BOBBY IS VERLIEFD HeSB3BSS8M8fiSKSB2SS2SK»K38JSSÖSSÖSBSSe5SeSSK COÖPERATIE Luiermand- en Baby-artikelen Verbandmiddelen en%. en%. De Winkeliers, die nog wen- schen deel te nemen aan de kunnen zich hiertoe nog aan melden bij de bekende Winkel week-Commissie. Transporantzeep per pond 7 cent Soda per 2 pond 5 cent Appelstroop per Kilo bus 26 cent Spliterwten per pond ÏO cent Witte Boonen per pond ÏO cent Bruine Boonen per pond 9 cent Speculaas per pond 25 cent Speculaas per 3 pond 70 cent Geachte inwoners van Helden en omstreken, BEZOE KT de Film van de Katholieke Sociale Actie, in de Zaal Concordia. Wij vertoonen dan in 5 acten. comedie in 2 acten. dolle klucht in 1 acte. In ons bijprogramma: HET BLOED in 1 acte. Wij maken onze bezoekers er op attent, dat voor 10 uur de voorstellingen altijd zijn afgeloopen. SPECIALE AFDEELING U VINDT IN DEZE APARTE ZAAK NAAST DE MEEST UITGEBREIDE SORTEERING. VOORDEELIGE PRIJZEN EN EEN RUSTIGE PRETTIGE BEDIENING ED K. I.V

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4