I Hebt U een Winterjas noodig? g De Kleermakers van Helden, g BERINGE CONCERT met Tooneel-uitvoering Het Gouden Recht Blijspelt Corruptie DE KRUISVAART 3 AAN WIE DE EER g Aanvang 7 uur. gntrh It rang W ct., 2c rang 30 ct. '■■■II ■■"III" KREYKAMPS 1 fABAK BESTE Gebr. Hermans HSS3SraS38S»Sfi3SS9S»2SR2Ssaes3SsaSsa£S3S92Sg3reSK H.V. Filmafdeeling iJi, Centraal Bureau t k Kal Sociale Actie in HeJerland !8SQ8^ssfias&3Sff8S^SK8ssassasBSSfiasssssssfi2ss2ssas: Philips - Tcicjsskes - Saba De Goedkoope Winkel an Goutier - Giesen* P* H* Reijnen Zn* C O C O'S voor uw huiskamer? P* J* Keiren - Gielen I WED. H. BRUMMANS - Panningen Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Chocolade Hagelslag thans spotgoedkoop Bij aankoop van 1 Gulden aan ver- chillende Kruidenierswaren (suiker en margarine uitgesloten) waarbij een half pond Edah-Koffie, geven wij een half p. Chocolade Hagelslag voor slechts 10 ct* Een pak Edah-Kaarsen en een mooie Roman, samen voor slechts 25 cent. Buitengewoon goedkoop: Speciale Kasteel - Reclame N.V. Edah Panningen en Meije! De Goedkoope Winkel Hoort onze Apparaten Fr. Tummers-Cremers H. Frencken - Frenken Huismoeders TH. PEETERS HEBT II P. Merkus-Craenen Winkel Volksbelang* Voor de lange avonden hebben wij geregeld voorraad in Huisvlijt-benoodigdheden voor zaag- en snijwerk. Beleefd aanbevelend, PHILIPS Radio-apparaten Luidsprekers voor Radio-Centrales Vakkundige Service. L. v. Doren, Pannlngen IJzerzaak, in den meest uitgebreid- sten zin, we hebben alles, U vraagt nooit mis. Rijwielhandel eveneens. Autogarage, repareeren en verkoop van automateriaal, autoverhuur-inrichting, ieizt n aan billijk tarief. A.s. Donderdag rijden we naar veemarkt Wychen, en de volgende week Paar denmarkt Hedei. GEEFT U OP! lage prijzen Wij hebben voorradig Cocostapijt 200 breed 180 breed 140 breed 100 breed 70 breed 50 breed Verder Kachelzeiltjes vanaf 20 ct. per stuk. Aanbevelend, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HELDEN, zullen aanbesteden: het vervoer van zand voor verbreediug van den weg Helden-Dorp naar Potdé. Inlichtingen en aanwijzingen verstrekt de provinciaal kantonnier M. Peeters, alhier. Inschrijvingsbiljetten in te leveren ter ge meente-secretarie uiterlijk Woensdag 31 October a.s. des voormiddags 10 uur. Helden, 25 October 1934. Burgemeester en Wethouders. P. VAN CANN. De Secretaris, H. TUMMERS. J3 Een ruim gesorteerde Stalen-collectie jjjj staat ten uwen dienste bij Koopt van de vreemde niet, g Wat de eigen plaats U biedt. te geven door de Tooneelciub „Ons Genoegen" met medewerking v.h. Trommel- en Pfeifercorps op Zondag 28 October a.s. in de zool ven G. v. d. Kop Programmat - Tooneelspel in 3 bedrijven door Jan Grosveld. Aanvang half Zeven Entree 50 cent. Plaatsbespreking op de dag der uitvoering van 11 1 in de zaal a 10 cent. Voorzitter: A. CROMMENTUIJN. 8? Zaal „Concordia" fg; N Heden, Zondag 28 October U brengen wij de groote Scheepsramp, die zooveel menschenlevens kostte, yv sö De Film is getiteld m Ka in 7 acten, waarin deze 10 personen meespelen fö g-j Henri Kraus, Jan Murat, Suzanne Christy, Thorny Bourdelle, Charlotte Barbier jw Sn Kraus, Claude Ferjac, Saint Ermond, Simone Ferjac, Mareuil, Moeder Ermont. UI klucht in 2 acten. g Haast U Dames, want zoo'n film komt nooit weer. De W £3 couranten hebben over dit reusachtig filmwerk niets dan lof |*3 geschreven. Lees s.v.p. de recentie in dit blad en U staat W verbaasd over dit reusachtig filmwerk. li COCOS-BAIMKET, eenfijnbakwerk, perhalf pond slechts 14 cent. Dit Icon alleen EDAH Een prachtig Linoleum Kachelzeiltje voor slechts een half pond cadeauwaarde. \/nrVD ELKEN SMAAK Hp V UUK IEDERS BEURS IJ Ui PIJPEN PIJPEN Ruime keuze PIJPEN PIJPEN 3 Wereldmerken Laat ons kosteloos demonstreeren. Wij hebben ze in voorraad vanaf fl. 86. Probeert onze eigen merk lampen a f. 0.47v Beleefd aanbevelend, TELEFUNKEN SER VISE-STATION Panningen. P. W. Weiten, Heiden-Dorp Telef. nr. 10 (dag en nacht). LUXE AUTO-VERHUUR. 5 en 7 persoons wagens aan billijke tarieven, groote reizen speciale prijzen. Handel in Landbouwwerktuigen, Fornuizen en Kachels in alle soorten aan concurreerende prijzen. Voor het a.s. seizoen hebben wij voorradig Moderne stoffen mantelkragen in de nieuwste modellen. Doorstekers voor jonge meisjes. Handschoenen in leer en wol, ook voor kinderen. Fijne dames wollenkousen, gekleurd en zwart. Heeren slipovers, prima kwaliteit, wol. In wolsoorten hebben wij alle kleuren en prijzen. Zwart breigaren 33 ct. per ons knot. Brei naalden korte en lange, haaknaalden enz. Om zelf te borduren hebben wij groote keuze patroon er op geteekend. Koffielakens, Tbeelakens, Koffie- en Thee mutsen. O verhanddoeken, Spatkleedjes, Nachtzakken Meisjes schortjes, iets moois. KOMT ZIEN!! Zijt U van plan een Electr. W asehmachine aan te schaffen, verzuimt dan niet eerst bij ons de ALLERNIEUWSTE Machi nes te bezichtigen. Deze zijn volko men veilig voor kinderen. Drijfwerk in oliebad, kuip van teahhout, lange levensduur, met en zonder opge bouwde electrische wring. Prachtige afwerking. Hollandsch fabrikaat. Beleefd aanbevelend, PANNINGEN - Telef. 30 Steeds, voorradig: Zand en Grind, Zakkalk, Kluitkalk, Cement en Brandstoffen. Beleefd aanbevelend, Schip „Johanna", BERINGE eene Electrische Installatie of uitbreiding te maken Wij leveren U deze a f. 2.50 p. lichtpunt, keuringsvrij volgens voorschrift Stroomverk. Radio-Toestellen vanaf f. 1.25 per week. Aanbevelend, PANNINGEN 520 Telefoon 58 Te koop lOOO wilgen schansen MATH. VERHAEGH - ZEELEN PRIMA Droogworst en boterham worst, aan scherp concur reerende prijzen, met 4 pCt. korting bij contant in den vorm van spaarzegels, in p - - -V t.f-, ED AH

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4