(hr. pMters-van jla|(i, £ver!o Philips - Tetefnakea - Sik P. H. REIJNEN KLEEDING KOOPEN Kleermakers van Helden. KREYKAMP'S TABAK VOOR mD E RS SRE U R S DE BESTE ALLE DRUKWERKEN L. Kassteen, Panningen. VI d< Brnijti. Straatje HSsaS®2K52SB8S5aSS2SS9SsaSH2K52S»2S5aSB2Sn2Kf2£SSS! HaaseassasjssKasössssEJaEssssszsaessKsssssBssEssK MIJNHARDT'S De Goedkoope Winkel A. GÏELEN Zoon UW ADRES H* Verbugt Zonen Hoort onze Apparaten Fr. Tummers-Cremers P* H* Reijnen Zn* Geachte Inwoners 8 van Helden e*o* 1 Onze drukkerij is ingericht voor Ook omvangrijke werken leveren wij binnen den kortst mogelijken tijd* Vraagt prijs bij: Zooals II misschien in de cou ranten gelezen heeft, is 't art* VIM met 5 cent per pakje in prijs verlaagd* Al was dit ook een schadepost voor ons, toch zijn wij, zooals altijd, direct met den nieuwen prijs meegegaan en geven U bovendien ook nog 4 pCt* korting bij contante be taling in den vorm van Spaar- zegels* Profiteert hiervan! HET BESTUUR P* J* Keiren - Gielen De Goedkoope Winke I I. Frencken - Frenken Alléén echt Biedt zich aan voor Paschen een m elsje van 20 jaar voor in een burgergezin. Adres bureau dezer LJit de Hand te koop: 15 num. zwaar Tophout met schalen, iu het bosch ,,in het Zand' naast P. Joosten. Goed houdbare Appelen a 8 cent per Kg. F». H. HEIJNEN. Geweldig goedkoop Zoojuist ontvangen versch vanaf de fabriek een zending mooie KOFFIE. Gegaran deerd zuiver van smaak. 26 Ct. pes* pond of 4 pond voor een gld. Aanbevelend, P IJ P E N PIJPEN Ruime keuze P IJ P E N PIJP E M Aangeboden in prima kwaliteitHoogstam, Halfstam en Pyramide Appel, Peer, Pruim, Kers en Perzik. Stam-, Struik- en Klimrozen. Ligustrums. En verder wat tot het vak behoort. Boom- en Rozenkweekerijen BAARLO V. EEN GOED PASSEND KLEEDINGSTUK EN PRIMA AFWERKING, IS N.B. Wij hebben een prachtige collectie OVERJAS-STOFFEN in ons bezit aan sterk verlaagde prijzen. Minzaam aanbevelend. Heden ontvangeft: de nieuwste modellen Haardkachels, V ulkachels en verdere soorten in prima kwaliteiten en diverse kleuren. Verder de NIEUWSTE SCHADUW - VLOERPLATEN. IETS NIEUWS. KOMT ZIEN. Voor de H. H. Kippenhouders, die licht willen hebben in de kippenhokken, hebben wij een nieuwe absoluut onge vaarlijke lomp Probeert het eens. Concurreerende prijzen. Telefoon No. 59. 3 Wereldmerken Laat ons kosteloos demonstreeren. Wij hebben ze in voorraad vanaf fl. 86. Probeert onze eigen merk lampen af. 0.47. Beleefd aanbevelend, TELEFUNKEN SER VISE-STATION Panninsen. Landbouwmagazijn Wij hebben weer Inmookglozen. Onze kachelsorteering staat voor U gereed, alsmede alle winterartikelen. Komt eens kijken. Ook onzen enormen Rijwielen - voorraad trekt eenieder aan. Vanaf 22.50 tot 60 gld. onder garantie. Alles is op gemakkelijke betalingscondities verkrijgbaar. De zaak waar voor eenieder alles te krijgen is, is Geeft U op voor Deventer en Hedel markt.- Bij genoegzame deelname rijden we Dinsdag en Woensdag naar Venlo naar de revue: „Dat doet de deur dicht." is eesns artikel van vertrouwen. Koopt daarom Uw KLEEDING Hij de Biedt zich aan een dienstmeisje voor 2 of 3 dagen in de week. Adres bureau dezer. Wollen dekens Eras-dekens Saalberg - dekens Leidsche dekens Gestikte spreien. Veeren Onder- en BovenHedden Groote sorteering en uiterste prijzen. ZIE ONZE ETALAGE. Heden, Zaterdagavond en Zondagavond PRIJSBEUGELEN voor H a rrs en W o r s t, op de nieuw opgemaakte baan van G. HOUTAPPELS, EINDT. De Beugelclub. inmaakpotten Vetpotten Worstpotten Dames wenscht U een nieuwe kraag op Uw mantel, komt dan eerst bij ons eens zien. Wij zijn ruim gesorteerd in de mo dernste modellen reverkragen, sawelkragen, doorstekers, colkragen, enz. Witte kinder- krulpelsjes in soorten. De modernste handschoenen, ook in goed koope soorten. Heeren- en Dames- wollen en georgette shawls voor onder mantels en overjassen. Alle kleuren FLUWEEL, zwart, bruin en gebloemd voor japonnen. Ruiten stoffen, een prachtige mantelsof in grijs en zwart 165 per el 250—275. Het nieuwste. In wollen Japonstoffen vind U bij ons de grootste keuze. In Overjassen en Fantaisie Heerenbroeken hebben wij nog zeer mooie coupons. KOMT ZIEN. DAMES, laat Uw oude hoeden moder- niseeren. Ze worden als nieuw 1 MIJNHARDT'S ZENUW-TABLETTEN Buisje 75ct. MIJNHARDT'S HOOFDPIJN-TABLETTEN BuisjeSöen 60ct. "mIjnHARDT'S" KIESPIJN-TABLETTEN BuisjeSOen 60ct. "MIJNHARDT'S LAXEER-TABLETTEN Doos 60ct. MIJNHARDT j MAAG-TABLETTEN Buisje 75ct. "MIJNHARDT'S" ^SALMiAKen NOEST-TABLETTEN Doozen 20 en 30ct. MIJNHARDT'S KEELPIJN-TABLETTEN Flacon 30 en 60ct. Ml JNHARDT'i SANAPIR! N -TABLETTEN Kou-en Pijn verdrijvers Buisje40 en 75ct met den naam op de verpakking. K. I. V.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4