jteldcn patronaatsteekenschool MÏWors Jabletten .DE HOOP Van Nelle's Koffie TirJ en Kippen strooisel Prachtige Jfaattlstojfce! Gebr. Hermans Simplex Rijwielen j)« Goeikeope Winkel Jas Goitier-Gitsei K. I. V. P DE STOOMWALS Morpheus - Matras P. Keiren - Gielen L* Van Doren H. Frencken - Frenken Fl Tummers- Cremers J* Frencken - Janssen Winkel Volksbelang HEBT U P. Merkus-Craenen Dames-&Kinderhoeden F. Janssen - de Wit „Schlaraffia" - Matras J* v+ Dooren-v* Roy P* H* Reijnen Zn* Wollen Ruiten! J* v* Dooren - v* Roy H* Verbugt 6 Zonen Koffie is een vertrouwens art*t dit is algemeen bekend* Tijdens onze samenwerking is onze om zet in Koffie aanmerkelijk ge stegen en wij danken II bij deze voor 't in ons gestelde vertrou wen* Zooals U weet krijgen we iedere maand versche aanvoer en dit is voor Koffie een niet te onderschatten voordeel* Wij houden ons beleefd aanbe volen en geven U 4 pCt*t in den vorm van Spaarzegels* HET BESTUUR* Alléén echt Uw eigen bakkerij goed en voordeelig 5aSB9B53aS53SSBa8539S5SSBS3aS589B589BS9B5SaS5S9S589S5SSB53SB88aK Bij mijn vertrek uit de parochie, betuig ik langs dezen weg mijn hartelijken dank aan alle inwoners van Panningen, vooralle medewerking en sympathie gedurende mijn verblijf aldaar ondervonden, alsmede voor 't geschenk mij ten afscheid aangeboden. KAPELAAN TERPOORTEN. Maastricht, 21 Sept. 1934. bewees de degelijkheid en de veerkracht van 't stalen binnenwerk onzer De stoffeering wordt in evenredigheid uit gevoerd, zoodat wij deze matras op een lijn kunnen stellen met de allerduurste fabrikaten. Beter kan 't niet Duurder hoeft niet! N.B. Gezien de resultaten onzer proef neming garandeeren wij deze matrassen 15 jaar voor breuk of doorzakking. Bij genoegzame deelname begint de teekenschool haar lessen 4 OCTOBER a.s. Aangifte bij de leeraren Bongarts oi Crijns. Biedt zich aan een MEISJE van 16 tot 17 jaar voor hulp in de huishouding of winkel, liefst direct, p a. HELDEN-DORP No 650 Thans een GOED RADIO - TOESTEL voor iedereen Philips-toestel met ingebouwden per manent, dynamischen luidspreker vanaf fl. 98,- compleet. Idem zonder luidspreker fl. 86, - Luidsprekers vanaf fl. lO, Vakkundige Service. Gedipl. Radio-Techniker Te koop fijne inmaakperen a 6 cent per Kg. M. GERRIS, PANNINGEN 455. MUNHARDT'S ZENUW-TABLETTEN Buisje 75ct. "MUNHARDT'S HOOFDPIJN-TABLETTEN Buisje30en 60ct. MUNHARDT'S KIESPIJN-TABLETTEN Buisje30en 60ct. MUNHARDT'S LAXEER-TABLETTEN Do MIJNHARDT MAAG-TAB LET TEN B SJ< 75ct. MIJNHARDT1 SALMIAK en HOEST-TABLETTE^ Doozen MUNHARDT'S KEELPIJN-TABLETTEN Flacon 30 en 60ci ^-^MIJNHARDT'S SAN API RIN-TABLETTEN V Kou-en Pijn verdrij vers Buisie 40 en75ct. Ontvangen voor het a.s. seizoen een pracht - collectie Dames-, Vrou wen- en Kinderhoeden. Tevens gelegenheid om alle hoeden te laten moderniseeren. Wij ontvingen deze week een groote partij prachtige Mantelstoffen voor den winter, iets fijns voor 2.35, 2.50 en 2.75 per el. Resten voor Kindermantels in rood, bruin en grijs a f. 1.25 per el. Prachtige Mantel voering in grijs, bruin en zwart 75 - 85 ct. 2 el breed. Een partij Japonstoffen voor den winter (zwart, bruin) 2 el breed, met kleine weef fouten, voor 55 ct. per el. Fluweel voor Japonnen en Blousen 48, 55, 65 ct. per el. Een nieuwe partij Damestasschen, echt leer, 75 ct. Leeren Kindertaschjes 65 ct. Wollen Dames- en Kinderkousen in de fijnste wol aan zeer lagen prijs. Ceintuur-gespen, Klipsen 10 ct. per stuk. Nog eenige coupons voor Heeren- en Jongens Overjassen. Heeren-jas coupon 3 el voor f. 6.75, iets moois. KOMT ZIEN. Coöperatieve Broodbakker'j en Verbruiksvereeniging 'n Goed stub brood, 'n lekjere vla of fijne taart maakt dit voor U Gevraagd net dienstmeisje tegen 1 of 15 Oct. voor alle huiswerk, van 17 a 18 jaar. p. Broekmans-Kupers MEIJEL. Wij brengen II voor het aanstaande seizoen: Philips toestellen 826 A fl. 86— 836 A fl. 98— 736 A fl. 145— 522 A fl. 145 638 A fl. 198— 640 A fl. 265— Verder de 6 van Telefunken: T. 198 W.L. fl- 99.50 T. 330 W.L.K.R. fl. 120— T. 331 W.L. fl. 145 T. 347 W.L. fl. 210— T. 653 W.L. fl. 250— T. 656 W.L.K. fl. 295— Laat U deze apparaten kosteloos demon- streeren. Ongelooflijke kwaliteit van deze twee Wereld-merken. Diverse andere merken Radio-toestellen steeds verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend, TELEFUNKEN SER VISE-STATION Panningen. Machinale Schoenmakerij PANNINGEN Ontvangen verschillende soorten nieuwste model DAMESSCHOENEN. Steeds voorradigfijne Box-calf Heeren- Rijgschoenen, hooge en lage. Ook fijne lakschoenen. Ruime voorraad crêpe sandalen in bruin, blauw en zwart. Zeer sterke JONGENSSCHOENEN met leder en rubber onderwerk. Een groote partij ijzersterke WERK SCHOENEN met leder en rubber zolen. Alle soorten Meisjes- en Kinderschoenen. Verder alle soorten V OETBALLEN, Voetbalschoenen en Sportartikelen. Minzaam aanbevelend. Te huur een woonhuis met tuin gelegen te Panningen. ADRES BUREAU DEZER. hebben wij steeds in diverse verpakking voorradig. eene Electrische Installatie of uitbreiding te maken Wij leveren U deze a f. 2.50 p. lichtpunt, keuringsvrij volgens voorschrift Stioomverk. Radio-Toestellen vanaf f. 1.25 per week. Aanbevelend, PANNINGEN 520 - Telefoon 58 Wij berichten U hiermede de ontvangst van een pracht-keuze enz. - enz. Beleefd aanbevelend, te koop aan concur reerenden .prijs in de turfschuur van Van Ratingen te Beringe. Van der Linden De veerend binnenwerk met 15 jaar garantie OVERTREFT ALLES. Verkrijgbaar bij: Wij hebben mooie inmaakpotten, in alle grootte's, en morgen weer 1NMAAKGLAZEN. Wij rijden morgen naar KERMIS HORST, vertrek kwart voor tien. Zijn er ook lief hebbers voor KERMIS SOMEREN. A.s. Woensdag rijden we voor de laatste maal naar Roermondsche Kapel. Donderdag naar de FokdagteCuyck. Vrijdag voor de laatste maal naar KL Gerar- dus, Wittem. Wacht niet, maar geeft U direct op. Geeft U ook reeds op voor KERMIS WEERT. Aanbevelend. De mode voor deze winter I De nieuwste soorten Thans aan extra lage prijzenl bij Zeer voordeelig te koop een vervoerbare Dorschmachine, dienstig voor benzinemotor, als nieuw. Een electr. geruischlooze machine, met of zonder motor, in prima staat. De nieuwste Breeddorschmachines, met dubbele reiniging. 9- en 11-rijige Zaaimmachines, zeer goedkoop. Beleefd aanbevelend, Machinefabriek Panningen Tel. 30 Wij hebben ontvangen Een Wagon WITTE EN ROODE KOOL, welke deze week aan huis wordt bezorgd. Beleefd aanbevelend, Van Maris en v.d. Velden steeds bovenaan. SIMPLEX NEO-RIJWIEL met zware spaken en breede spatborden. Verder onze SUC CESLAMP: deSimplex-Holland Coacurreerende prijzen. Telefoon 59 Voorradig een groote partij KIP PENRINGEN in verschillende kleuren. Inmaakglazen steeds alle maten voorradig. Inmaakpotten in alle maten. Mooie sorteering in prima houten pijpen aan uiterst lage prijzen. Beleefd aanbevelend. '9 beschermd tegen Verval ui met den naam op de verpakking.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4