prachtig takenpakket van Schoolgnmmi gratis. I KREYKAMP'S TABAK I I VOOR Te D E RS SRE URS DE BESTE I BEZOEKT DEN COMPETITIE-WEDSTRIJD Aanvang 1 uur. g Oonateurskaarten op het terrein verkrijgbaar. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN KLEINE MARKT te Panningen Maandag 24 September Vanaf heden tot en mei Donderdag a.s. Bij aankoop van 1 Gulden aan verschillende Kruidenierswaren (Suiker en Margarine uitgesloten) waarbij een half pond koffie geven wij 1 ponds-pot prima Huishoudjam voor 15 ct. N. V. Edah Panningen en Meijel De Markt-commissie. OU elke 3 pakken Edah - Zeeppoeder a S3 ct. per pak, of Iblj elke 3 doozen Edah - Schoenpoets a IS ct. per doos geven wij Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v.d. H. Lambertus te Helden H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten Kerkelijke dieusten St. Jozef-parochie Beringe. Ruilverkaveling Broekbemden. Burgerlijke Stand te Helden Üfgft-V-- Concordia Belfeldia ZONDAG 18e na Pinksteren. Heden Solemniteit van het feest van den H. Lam bertus plechtige Hoogmis. 2 uur processie om den jubilé aflaat te verdienen en Lof. MAANDAG 7 uur maandstond voor Henrica Reijnders. 8 uur bert. jaardienst voor Guillaume Segers. DINSDAG 8'/2 Huwelijksmis Janssen-Thielen. WOENSDAG 7 uur maandstond voor Joanna Muijsenberg. 8 uur best. dienst voor de overledene fam. Janssen- Thielen. DONDERDAG 8 uur maandstond voor Petronella Beumers. VRIJDAG 7 uur maandstond voor Henrica Geris. 8 uur gest. jaarg. voor Elisabeth Hillen en familie. ZATERDAG Feest van den H. Aartsengel Michael. 8 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie. ZONDAG 18e na Pinksteren. Heden na de Hoogmis St. Agnes-congregatie. Na 't Lof Maria-congregatie. MAANDAG l/27 Gefundeerde leesmis. '/28 H. dienst voor Joannes Schers, besteld door de H. Familie voor hun afgestorven medelid. De H. Familieleden worden beleefd verzocht den H. dienst bij te wonen DINSDAG '/27 Gefundeerde leesmis. 1 /28 maandstond voor Henricus Claessen. WOENSDAG ll27 Gefundeerde leesmis. '/28 maandstond voor Henricus Claessen. DONDERDAG '/27 Gefundeerde leesmis. >/28 maandstond voor Helena Nijssen. VRIJDAG >/27 maandstond voor Joannes Teeuwen. 1 /28 maandstond v. Petrus van Oijen. ZATERDAG X\{I Gest. O. L. Vrouwmis. '/28 maandstond voor Gerardus Stammen, 's Namiddags biechtgelegenheid van '/26 1/27. Te 7 uur Lof. A.s. Zondag, 30 September, is in de H. Missen de maand, collecte voor onze kerk, in de Mildadig- heid der parochianen ten zeerste aanbevolen. ZONDAG 18e na Pinksteren. 2'/2 Lof en rozenhoedje, daarna vergadering der H. Familie. Collecte voor onze eigen Kerk. MAANDAG 9 uur Huwelijksmis Wilms-Crommentuijn. WOENSDAG 7'/2 b.d. overl. familie Wilms-Crommentuijn. DONDERDAG 7'/2 b.d. overl. fam. Steeghs-Janssen. De overige dagen dezer week 7'/2 leesmis. GEMEENTE HELS5EN. De Plaatselijke Commissie voor de Ruil verkaveling van de Broekbemden te Helden maakt bekend, dat het tracé van de wegen en waterloopen is uitgepaaid met palen met roode koppen en waarschuwt de eigenaren en gebruikers van de gronden gelegen in het ruilverkavelingsblok, dat deze palen bij de bewerking der gronden niet beschadigd of verplaatst mogen worden. HELDEN, 21 September 1934. De Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling: P. VAN CANN, Voorzitter. Aangiften van 15 t/m 21 Sept. 1934. GEBOREN: Hendrikus Wilhelmus Gerardus Lam bertus Janssen, Dorp 704: Wilhelmus Jo hannes Antonius Ottenheijm, Eindt 770b; Martina Hendrika Josephina Hermans, Heu velhoek 494a. OVERLEDEN: Johannes Wilhelmus Schers, echtgenoot van Anna Elisabeth Kessels, 31 jaar. (overleden te Venlo). VARIA. Onze dienstboden. Hebben jullie een dienstbode? Weet ik warempel niet. Toen ik van huis ging nog wel, maar da's alweer een paar uur geleden. Tableau Schoonmoeder Nou, de jongen praat al heel aardig, zeg. Schoonzoon: Ja, dat gaat wel. Tommie zeg 'ns mooi: Vaarwel, opoe! Climax. Vader kom es gauw, oome Willem heeft 'n reuzevisch gevangen! Hoe groot was ie? Toen ik wegging, was ie al 'n halve meter Scherp. „Dichter" Zou ik het dichten maar niet opgeven Uitgever: Nee, u moest er maar 'ns haast mee beginnen. Arme klant Barbier (tot nieuwen leerjongen)Scheer jij dien meneer even, he Maar pas op dat je niet in je vingers snijdt! Inderdaad. Ik heb hooge aspiraties. Zoo, wat wil je dan gaau doen? Vliegenier worden. Pats Ik weet niet wat er zou gebeuren, Paul als jij werkelijk zei, dat je mijn man wildo worden Gebeuren Niets't Zou alleen een groote flater van me zijn.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3