ZONDAG 23 SEPTEMBER EERSTE COMPETITIE - WEDSTRIJD KREYKAMPS TABAK DE BESTE a82SSKSSI5SSSZ£aBZ!S8SSSaS8asxaSi52SSB!SZfiS8JSSESS!5aS8fiSK Speciale Kasteel-reclame x RUIL - AANBOD SWan- of Blackbird- V ulpenhouder L. KASSTEEN Fr* Tumniers*-Creniers Vanaf heden tot en mei Donderdag a,s. S Profiteert van onze speciale aanbieding in: 1 Amerikaansche Maizena 3 pakken voor g slechts 12 cent Een prachtige Email Ie Vu lemmer voor pond CADEAU WAARDE. Voor de a.s. Vastendagen S Nieuwe ingelegde Haringen H N. V. Edah Panningen en Meijel R.K. V.V. E. S. V. Egchel. Burgerlijke Stand te Helden Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v. d. H. Lambertus te Helden j H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten \7f10i0 ELKEN SMAAK V Wil IEDERS BEURS ADVERTENTIË1M Wij brengen li voor het aanstaande seizoen; Diverse andere merken Radio - toestellen steeds verkrijgbaar. Panningen. toil aankoop var» 1 GUUDEre aan verschil- ra lende Kruidenierswaren {sa si* er. Room- m boter en Margarine uitgesloten) waarbij re een haïï pond verpakte EDAH-KOFFIE ra Prima volvette Knats per pond 38 cent Oude Meikaas per pond 34 cent Fijne toelegen Koos per pond 4© cent Edammerkaas 4 pCt., per stuk von circo 3 pond 45 cent, von circo 3 pond 83 cent, von circo 4 pond ©8 cent. per glos (inhoudende 3© stuks) SS cent Maak von deze tijdelijke aanbieding gebruik om een oon te schaffen met 3© percent reductie. Inlichtingen to ij Coneordia Belfeldia de Coneordia - aanvoerder een werkelijk schitterende beker in ontvangst nemen. Het is bij den I. V. C. B. ook gewoonte geworden om op den 3en Zondag van Sept. de competitie te laten aanvangen, en zoo staan we wederom aan den vooravond van een nieuw seizoen. Dit is thans het 3e seizoen dat Coneordia in den I. V. C. B. uitkomt. De resultaten welke er in de voorgaande jaren zijn behaald, waren alleszins bevre digend. Al konden we het niet tot een kam pioenschap brengen, we namen op de rang lijst toch een zeer eervolle plaats in. Laten we hopen dat het resultaat van het seizoen 1934 '35 minstens even goed zal zijn. Om te beginnen staat er voor morgen al direct een zware uitwedstrijd tegen Grande Vitesse op 't programma. Dat de rood-zwarte Venlonaren in eigen huis ge vaarlijke tegenstanders zijn, moesten we ver leden jaar, met vele anderen, aan den lijve ondervinden. Wanneer de Concordianen echter willen werken voor hetgeen ze waard zijn, meenen we hun toch wel eenig succes te mogen voorspellen. Deze wedstrijd vangt om 2 uur aan. De spelers vertrekken om 123/4 uur per luxe-auto's. Voor Coneordia 2 is morgen nog geen competitiewedstrijd vastgesteld, terwijl het programma van den R.K. L.V.B. voor 23 Sept. nog niet bekend is. Zondag 23 Sept. speelt Coneordia I den eersten THUISWEDSTRIJD, n.l. tegen Belfeldia I. In den loop der volgende week zai er een Algetneene Ledenvergadering worden gehouden. Datum en plaats worden nog nader aangeschreven. NIEUWE LEDEN, welke in het a.s. seizoen nog in een der elftallen wenschen uit te komea, gelieven zich ten spoedigste op te geven bij den Secr., W. Janssen. A.s. Zondag zal de wintercompetitie wederom beginnen en heeft E.S.V., Quick Venlo te gast. Dit elftal was vorige com petitie E.S.V. sterkste tegenstander. DaSr E.S.V. Zondag met enkele invallers moet uitkomen, zal het voor haar dubbel oppassen zijn willen zij geen nederlaag te slikken krijgen. In ieder geval jongens, maar flink aangepakt, dan is een gelijk spel misschien nog mogelijk. De wedstrijd begint om 1 uur en staat onder leiding van Scheidsrechter Peulen. Aangiften van 8 t/m 14 Sept. 1934. GEBOREN Johannes Andreas Maria Joosten, Pan- ningen 528; Johannes Matheas Smedts, Beringe 215; Regina Gerarda Maessen, Grashoek 915b; Margaretha Gerarda Jo hanna Gertruda van Nisselroij, Pannin- gen 539a. OVERLEDEN Joseph Wilhelmus Vercoulen, 7 maanden; Anna Elisabeth van den Beucken. echtge- noote van Franciscus Martinus van Horen, 50 jaar; Anna Maria Houben, echtgenoote van Gerardus Kessels, 67 jaar. ZONDAG 17e na Pinksteren. Heden nam. 21/2 Kruisweg en Lof, daarna verga dering voor de leden der 3e Orde, waaronder gen. absolutie. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag in deze week zijn de quatertemperdagen, geboden vasten- en ont- houdingsdagen. MAANDAG Feest van den H. Lambertus, patroon van Helden en van onze kerk, dag van devotie. 7 uur best. Hoogmis voor de Stoomzuivelfabriek, om door de voorspraak van onzen H. Patroon Gods zegen over het bedrijf af te smeeken. 8 uur begrafenisdienst voor Maria Houben. 9>/2 plechtige Hoogmis ter eere v. d. H. Lambertus, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der pa rochie. 's Namiddags processie naar Koningslust om den jubilé-aflaat te verdienen. DINSDAG 8 uur uitvaart voor Maria Houben. WOENSDAG 8 uur best. dienst voor Andreas Lenders en Catha- rina Verstappen. DONDERDAG 7 uur best. dienst voor de overl. familie Peeters- Lemmen en kind. 8 uur H. dienst voor de overledene familie Naus- S ij ben. VRIJDAG 8 uur best. Hoogmis tot zekere intentie. ZATERDAG 8 uur H. dienst voor Elisabeth van den Beuken, als 1 lid der 3e Orde. j ZONDAG 17e na Pinksteren. Heden is het Feestdag van den H. Lambertus, Pa troon der plaats. Na de Hoogmis jongelingen-congregatie. Te 23 Lof en dan vergadering der H. Familie. A.s. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de quatertemperdagen, geboden vasten- en onthou- dingsdagen. Heden in de H. Missen collecte voor het jeugd werk en in aansluiting daaraan speldjes verkoop voor hetzelfde schoone doei. MAANDAG 27 Gefundeerde leesmis. 1 28 H. Dienst voor Joannes Theeuwen. DINSDAG 27 Gefundeerde leesmis. '/28 H. dienst voor de overl. familie Rutten-Hen driks. WOENSDAG '/27 leesmis. '/28 H. dienst v. Albertus Wilms. DONDERDAG '/27 leesmis. 28 Gestichte H. Sacramentsmis. VRIJDAG '/27 uur leesmis tot intentie van hen die offerden. '/28 gest. jaargetij voor Gerardus Hendriks. ZATERDAG '/27 gest. H. dienst ter eere van O.L. Vrouw. >/28 gest. jaarg. voor de afgestorvene familie Stap- pers-Crommentuijn. 'S namiddags biechtgelegenheid van 26 1/27. Te 7 uur Lof. Philips toestellen 826 A fl. 86— 836 A fl. 98— 736 A fl. 145— 522 A fl. 145— 638 A fl. 198— 640 A fl. 265— Verder de 6 van Telefunken: T. 198 W.L. fl. 99.50 T. 330 W.L.K.R. fl. 120— T. 331 W.L. fl. 145— T. 347 W.L. fl. 210— T. 653 W.L. fl. 250— T. 656 W.L.K. fl. 295— Laat U deze apparaten kosteloos demon- streeren. Ongelooflijke kwaliteit van deze twee Wereld-merken. Beleefd aanbevelend, TELEFUNKEN SERVISE^STATION iedah! Glas wordt extra berekend en voor den berekenden prijs teruggenomen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3