Gebr. Hermans ,DE hoop; Zc vliegen weg onze echte Hollandsche Vulpenhouders! PRIJS fl. 3.25 met volle garantie. Probeert U ze eens. Ze zijn laag in prijs doch duurzaam in gebruik en boven dien van Nederlandsch fabrikaat. Dat zegt toch ook wat L. KASSTEEN ssas»ssass2s3as«ssasff2ssassss»s32&s8s52ssassa&sa VORSTENLANDEN SIGAREN iets fijns en goedkoop 4, 5 en 6 ct. Overal verkrijgbaar Fr* Tummers-Cremers Voor Cocostapijten, Loopers en Matten P+ J* Keiren - Gielen P+ H+ Reijnen Zn. H. Frencken - Frenken Uw eigen bakkerij Simplex-Rijwielen H* Verbugt Zonen P. Merkus-Craenen L* Van Doren Wij hebben steeds ruime keuze in MAGGFS ARTIKELEN* Dit komt omdat wij iedere maand nieuwe aanvoer krijgen* Dit heeft nog een tweede voor deek dat II verzekerd zijt steeds versch goed te ontvangen* Alle Maggi's art* zijn aan een vastgestelden prijs onderworpen, bij ons krijgt II echter 4 pCt* korting in den vorm van Spaar- zegels* Koopt dus bij ons, ft is Uw en ons voordeel* HET BESTUUR* Aanbevelend, ONDERTROUWD MARGARETE RIFF en HERMAN P. W. ZAEYEN DETMOLD (Lippe), VENLO, 9 September 1934. Huwelijksvoltrekking op Maandag 1 Oct. a.s. te 11 uur v.m. in de Parochiekerk te Detmold. Toekomstig adres: Kaldenkerkerweg 619a, Venlo. Wij brengen U voor het aanstaande seizoen» Philips toestellen 826 A fl. 86— 836 A fl. 98— 736 A fl. 145— 522 A fl. 145 638 A fl. 198. 640 A fl. 265— Verder de 6 van Telefunken: T. 198 W.L. fl. 99.50 T. 330 W.L.K.R. fl. 120— T. 331 W.L. fl. 145— T. 347 W.L. fl. 210— T. 653 W.L. fl. 250— T. 656 W.L.K. fl. 295— Laat U deze apparaten kosteloos demon- streeren. Ongelooflijke kwaliteit van deze twee Wereld-merken. Beleefd aanbevelend, TELEFUNKEN SERVISE-STATION Panninsen. NAAR as ie on se étalage A.s. Zondag rijden we met de bus naar Baarlosche kermis. Geeft U ook reeds op voor de Utrechtsche Jaarbeurs. 20 Sept. A.s. Maandag hebben we weer INMAAK- GLAZEN van l'/2 en 2 L. Nu nog genoeg van 1 L. Aanbevelend. Wij ontvingen deze week een groote zending Brei- en Haakwol, waaronder de nieuwste soort Hagelwol, de mooiste om te verwerken. Tevens ontvingen wij prima Mantelstoffen in zwart, blauw, grijs en beige 235 per el. Ook nog eenige coupons voor Heeren Overjassen 10 gld. de coupon zeer mooi. Ook een nieuwe zending alle kleuren Dames Kousen in wol en matzijde. School- kousen in alle maten, prima en sterk. Zeer voordeelig te koop: een vervoerbare Dorschmachine, dienstig voor benzinemotor, als nieuw. Een electr. geruischlooze machine, met of zonder motor, in prima staat. De nieuwste Breeddorschmachines, met dubbele reiniging. 9- en 11-rijige Zaaimmachines, zeer goedkoop. Beleefd aanbeveiend, Machinefabriek Panningen Tel. 30 Bestel tijdig Uw winter provisie. Roode en witte Kool, roode Uien, Peren en Appelen. Beleefd aanbevelend, M. v. MARIS, Egchél. Bestellingen kunnen worden gedaan bij Van Maris Huishoek, v.d. Velden, Straatje Coöperatieve BroodbakJ(erij en Verbruikjvereeniging n Goed stuk brood, 'n lekk?re v^a of fijne taart? maakt dit voor U goed en voordeelig Steeds te koop prima val-appelen a 2 ct. per K.G. J. RUTTEN, STOKS Komen aanloopen een jonge Belgische Herdershond H. WIJNANDS, STOX steeds bovenaan, SIMPLEX NEO - RIJWIEL met zware spaken en breede spatborden. Verder onze SUC CESLAMP de Simplex-Holland Concurreerende prijzen. Telefoon 59. Gevraagd voor spoedig in dienst te treden een Huishoudster - dienstbode lichten dienst. GEBR. GOMMANS, HEUVELHOEK 476 Panningen. Wij ontvangen binnen enkele dagen de nieuwste Philips Ontvangtoestellen welke gratis aan huis worden gedemonstreerd tegen onderstaande prijzen: Ontvangtoestel 826 A fl. 86 836 A met ingeb. luidspr.fl. 98 736 A fl. 145— 522 A fl. 145— 638 A fl. 198— 640 A fl. 265— Radiogramafoon 572 A fl. 350— Ook leverbaar op gemakkelijke betalings voorwaarden. Alle reparaties worden door mij uitgevoerd tegen scherp concurreerende prijs. PANNINGEN 520 - Telefoon 58 Billijk te koop een gesmeed ijzeren hekwerk (siersmeedwerk) lang plm. 17 M., ook in gedeelten te koop. Te bevragen: FR. NIESSEN, Bouwkundige Helden-Dorp Thans een GOED RADIO - TOESTEL voor iedereen Philips-toestel met ingebouwden per manent, dynamischen luidspreker vanaf fl. 98,- compleet. Idem zonder luidspreker fl. 86,-. Luidsprekers vanaf fl. ÏO, Vakkundige Service. Gedipl. Radio-Techniker ADVERTEERT IN DIT BLAD a K. I. V.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4