KREYKAMP'S TABAK VOOR ffi D E RS SBE U R S DE BESTE K. L V. Maandag 27 Augustus KLEINE MARKT te Panningen Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Een blik fijne Oud-Hollandsche WAFELS bij aankoop van elk pond Edah-Koffie LIMONADE GAZEUSE 2 Litersche Flesschen voor 25 cent. N. V. Edah Panningen en Meijel Al onze leden zijn aangesloten bij de afd* Spaarzegels* Dit al leen moest al een oorzaak zijn om speciaal onze winkels te steunen* Want als wij tegen den Winter eenige duizenden gul dens uitkeeren, en U krijgt daar niet een flink deel van, is dit Uw eigen schuld* Nu heeft een ieder 't nog in handen om een flink deel van dezen spaarpot op te strijken te zijner tijd* Denk hier s*v*pl* om* HET BESTUUR* Landbouwmagazijn en Autogarage P. H. REUKEN Zn. - PANNINGEN Aanbesteding* HET BOUWEN VIN EEH STiERENSTIL, De Gymnastiekvereen. Wed. y d. Velden - panningen H. Frencken - Frenken M|JNHARDT'S jABLETTEJjn9 Ons Radio Programma Fr, Tummers-Cremers iasssssa&'sasssssas&ssfiSSfiaBssssasaassassasfiSsaasszB! De Markt-commissie. Alléén echt voor 15 ct. Blikken en flesschen worden a lO ct. berekend en voor denzelfden prijs teruggenomen. Kent U onze sorteering, zoowel in Rij- wielen en onderdeden, Glas, Porselein en Aardewerk, Huishoude lijke artikelen, Ijzerwaren van t kleirste tot 't grootste? Enorm hé! 't Is llw voor deel bij oas te koopen. Voor 't aankomend aardappelseizoen alle soorten Rieken en Manden. Wij rijden bij genoegzame deelname: Morgen (Zondag) Kermis Nederweert. Maandag (vroeg) Bedevaart Wittem Woensdag Roermond Donderdag Tienray 3 September naar de groote Middenstands tentoonstelling in 't R. A. I.-gebouw te Amsterdam. 8 September naar de groote Kroningsfeesten te Oostrum. 17 September Utrechtsche Jaarbeurs. Geeft U nu direct op. Aanbevelend. Op Donderdag 30 Augustus, zal door den bouwkundigen P. Jacobs te Panningen, onder R.K. Georganiseerde patroons, worden aanbesteed voor rekening der Vereeniging Stierhouderij Panningen. Restek en teekening a fl. 3,00. Rest. fl. 1,00. P. JACOBS, bouwkundige Panningen In burgergezin proper werkmeisje gevraagd voor 's Zaterdags. Adres bureau dezer. „S. S. S." Helden zegt hare donateurs en de be zoekers van de uitvoering hartelijk donk, en roept U allen toe: „Tot tie volgende keer Te koop aangeboden 1 Fornuis; 3 tafels, waarbij een ronde 10 stoelen; 1 rietenleunstoel; 4 schil derijen; 1 ledikant, 2 persoons; 1 kin derledikant; 2 kisten; 1 veevoederketel, iÖÖ L.; turfbak. Te bevragen bij de 556. Wij hebben deze week vele koopjes in zomerstoffen, ze gaan voor een prikje weg. Ook nog fijne wollen Moezelins voor japonnen en blousen. Wij ontvingen een prachtige stof voor zwarte mantels 110-155 per el. Polo-hemden, polo-blousen, combinès in groote maten 135. Alle kleuren directoirs, kousen, kraagjes, klipsen 10 ct. per stuk. Gespen, Knoopen in alle modellen. Siuit- gespen 20 ct. per stuk. Ook nog resten voor korte mantels. Kin derpakjes 85, kinderkleedjes 85, gemaakte broekjes, alle maten fijne kousen voor kin deren, gummy broekjes 30 ct. Ook ontvingen wij kofïielakens, spatkleed- jes, overhanddoeken, koffiie- en theemutsen om zelf te borduuren, in het zwaarste lin nen, ook in kleine maten a 25 ct. per stuk. KOMT ZIEN! Ul9 beschermd legen Vervalst 3, MIJNHARDT'S ZENUW-TABLETTEN Buisje 75ct. MUNHARDT'S HOOFDPIJN-TABLETTEN Buisje 30 en 60 ct. MIJNHARDT'S KIESPIJN-TABLETTEN Buisje30en 60ct. MIJNHARDT'S L AX E E R-TAB LETTE N Doos 60ct. MIJNHARDT'S MAAG-TABLETTEN Buisje 75ct. MUNHARDT'S SALMIAK en HGEST-TABLETTEN Doozen 20 en 30ct. "MIJNHARDT'S KEELPIJN-TABLETTEN Flacon 30 en 60ct. MUNHARDT'S SANAPI Rl N -TABLETTEN Kou-en Pijn verdrijvers Buisie40 en 75ct. met den naam op de verpakking. voor het aanstaande seizoen. Wij brengen U dit seizoen: Telefunken toestel compleet 128 W. L. voor f. 99.50 330 W.L.K.R. voor f. 120.00 347 W.L. voor f. 210.00 653 W.L. voor f. 250.00 656 W.L.K. voor f. 295.00 Daar wij de jaarlijksche Telefunken-Repa- ratiecursus volgen, kunnen wij U een solide serviestation verzekeren. Vraagt kosteloos demonstratie. Wij verhuren GUMMI-KABEL van circa 150 meter lang en is tot 10 P.K. Motor te gebruiken. Beleefd aanbevelend, TELEFUNKEN SER VISE-STATION Panningen. Te huur buis met tuin Te aanvaarden 1 October. Adres: G. LEIJSSEN, PANNINGEN 457 Te koop val-appelen, 3 ct. per Kg. bij: TH. LENDERS, ZANDBERG. EDAH

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4