TEGELEN mijnhardt<s Bakkerij B- Van Éssen, 608 Voor de vacantiemaanden: Kampen, Fanninpen Adverteert in dit blad KREYKAMP'S 1 rABAK BESTE ROGGE MIK P. Merkus-Craenen P* J* Keiren - Gielen fijnste Kwaliteitssigaren Fa* J* v* Nisselroy 6 Zn* Transparantzeep per Pond 7 Edah-Zeeppoeder per Pakje 7 Appelstroop Per Kilo's bus 28 Perenstroop per Kilo's bus 35 Frische Zuurtjes per half p* 20 IJsbonbons per half pond 20 Koekjes per half pond vanaf 13 N. V. Edah Panningen en Meijel Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Bij aankoop van EEN GULDEN aan verschillende Kruidenierswaren (suiker en margarine uitgesloten), waarbij pond verpakte Edah-Koffie van 40 etc per pond of hooger, geven wij een Prachtige STRANDBAL met patentsluiting cadeau* ct. ct. ct. ct* ct* ct* ct* JOVANIS Alléén echt Kerkelijke diensten van de parochie' Kerk v. d. H Lambertus te Helden» H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten Portiuncula-aflaat Koningslust Burgerlijke Stand te Helden MIJNHARDT'S ZEN UW-TAB LETTEN Buisje 75ct. MIJNHARDT'S HOOFDPIJN-TABLETTEN Buisie30en 60ct. MIJNHARDT'S KIESPIJN-TABLETTEN Buisje30en 60ct. MIJNHARDT'S LAXEER-TABLETTEN Doos 60ct. MIJNHARDT'S MAAG-TABLETTEN MIJNHARDT'S k SALMIAK en H0E5T-TA8LETTEN Doozen 20 en 30ct. MIJNHARDT'S KEELPIJN-TABLETTEN Flacon 30 en 60 ct. MIJNHARDT'S SANAPI Rl N -TABLETTEN Kou-en Pijn verdrijvers J3uisje40 en 75ei met den naam op de verpakking. Laat Uw RADIO vakkundig repareeren, bij t ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Machinale Brei-inrichting Voor de tevens scherp concurree- rende prijzen, naar Sigarenfabriek „Jovanis" F» ANNINGË IN \/nnD ELKEN SMAAK HC V UVJlv IEDERS BEURS Ulh D. S S. 1 ZONDAG 1 le na Pinksteren. Heden na de Hoogmis processie over het kerkhof onder het Lof Eereboete aan Jezus H. Hart, daarna congregatie voor de jongens. MAANDAG 7 uur speciale Hoogmis voor gunstig weer, de vruchten der aarde en andere openbare nood wendigheden. 8 uur H. leesmis, DINSDAG 7 uur best. dienst voor Andreas en Michiel Zegers 8 uur gest. jaarg. voor Andreas HenricusVerhaegh en familie. WOENSDAG 7 uur best. dienst voor Josephina Hermans en afge storven familie. 8 uur best. dienst voor Silvester Neessen. DONDERDAG 8 uur best. dienst voor Karei Le Brun. VRIJDAG 8 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn- der parochie. ZATERDAG 8 uur maandstond voor Sophia Peters. ZONDAG 1 le na Pinksteren. Na de Hoogmis is er jongelingencongregatie. Te '/2 3 Lof en processie over ons kerkhof,waarbij? allen verzocht worden eerbiedig tegenwoordig te zijn. Na het Lof vereering der relikwie van de H. The- resia van het Kindje Jezus. Daarna vergadering der H. Familie. Te 5 uur Patronaatsvergadering. MAANDAG !/27H. dienst voor Winand Hoeben. 1 /2 8 zal de Hoogmis worden opgedragen voor de- vruchten der aarde en andere openbare nood wendigheden. DINSDAG '/27 uur leesmis tot intentie van hen die offerden. '/2 8 maandstond voor Petrus van Oijen. WOENSDAG '/2 8 gesticht jaargetij voor Henricus van Horen., DONDERDAG >/2 8 gesticht jaargetij voor Joseph en Petronellas Janssen. VRIJDAG */2 7 gesticht jaargetij Hendriks-Knippenberg. '/2 8 maandstond voor Gerardus Stammen, ZATERDAG '/27 Gest. O. L. Vrouwmis. >/2 8 maandstond voor Helena Joanna Nijssen. 's Namiddags biechtgelegenheid van 6-7 uur. Te 1/2 8 Lof. Morgen na de H. Mis te '/2 8 catechismus voor de" schoolgaande jongens der 7de, 6de en 5de klas. Dinsdag na dezelfde H. Mis catechismus voor de jongens der 4de, 3de en 2de klas. Woensdag na de H. Mis van l/2 8 catechismus voor de schoolgaande meisjes der 7de, 6de en 5de klas. Donderdag na de H. Mis te V2 8 catechismus voor de schoolgaande meisjes der 4de, 3de en 2de klas De Portiuncula-aflaat is in de Reetoraatskerk te Koningslust te verdienen vanaf Zaterdagmiddag 4 Augustus en den geheelen Zondag 5 Augustus. Aangiften van 28 Juli t/m 3 Aug. 1934. GEBOREN: Peter Mathijs Roosen, Eijndt 756; Ce cilia Maria Mathea Hoebers, Beringe 137; Leonardus Hendrikus Van Muilekom, Gras- hoek 946. J Buisje 75ct. Vanaf heden iederen dag versch verkrijgbaar rogge mik, van nieuwen oogst. PANNINGEN 520 - Telefoon 58 Electro Radio Muziekhandel Reiskoffers Reismanden Actetasschen Padvindersriemen aan lage prijzen voorradig. Aanbevelend, Wettig gedeponeerd Telef. 24. Giro 20034. EDAH

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3