Edah - Pudding cadeau. samen voor slechts 30 ct* K. L V, Voor de vacanticmaanden: J3E HOOP Bakkerij B- Van Éssen, 608 Mijnt Kapperszaak open, P. v. Nisselroy, KREYKAMP'S TABAK Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Bij aankoop van elke 2 pakjes Edah-Pud- ding a 8 cent per pakje, geven wij 1 pakje Diverse smaken Vanille, Citroen, Amandel, Frambozen, Chocolade en Mocca 1% pond prachtige grove TAFELRIJST en 1 pond reuzen PRUIMEDANTEN N. V. Edah Panningen en Meijel HUBERT BRUMMANS-JACOBS Dames Heeren Hubert Brummanst P+ J* Keiren - Gielen P. Merkus-Craenen J* v* Dooren^v* Roy Jachtvergunning* ROGGE MIK Gouda Kaas. Winkel Volksbelang Circus Menagerie Olympia 28 Juli KAPPERSSALON. H. Frencken - Frenken P* H* Reijnen Zn* Uw eigen bakkerij vnno elken smaak nu rüqtü s Utf~ Voor uit te knippen Heeren Rookers, wilt II iets fijns voor llw geld, knip dan deze lijst uit en kiest uit onderstaande merken, welke steeds voorradig zijn Lokin en Weysz no. no. no. no. no. en Panace Willem II Royal 12 n 10 Chiq extra Senoritas Senoritas Ecro 2 6 ct. sigaar 24 8 ct. sigaar 14 10 ct. sigaar 20 10 ct. sigaar 15 12 ct. sigaar 5 ct. cigarillo's 12 ct. 10 ct. 8 ct. 5 ct. 5 ct. 6 ct. Royal 10 in doozen 10 st. f. 1 Chiq Extra Senoritas Karei I Marcant Elegant Delgado Enorm Senoritas Geur en kleur 80 ct. 60 ct. 50 ct. 12 ct. 10 ct. 8 ct. 6 ct. 5 ct. 3 ct. 6 ct. Enorm in doozen 10 st. 60 ct. Elegant Munt uit Profito Senoritas 10 st. Huifkar Casino Nectar Norum Chicas 8 Chicas 6 no. 6 in doosjes 10 st. Uiltjes voor de kenners Pikant Voor aan Natuur gedroogd Havana Hause Content Senoritas 10 st. 100 ct. 100 ct. 80 ct. 30 ct. 12 ct. 10 ct. 10 ct. o ct. 6 ct. 6 ct. 40 ct. 100 ct. 10 ct. 8 ct. 6 ct. 8 ct. 6 ct. 5 ct. 6 ct- 50 ct. Prima De Luxi 8 ct. Regal Karei I Willem II Vosjes 10, 8, 6, 5 en 4 ct. in doosjes van 10 st. 30 ct. 10 st. 50 10 st. 50 10 st. 30 10 st. 30 10 st. 30 ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. Vitola Erba (2 soorten) Genie 5 st. 15 Cesar 10 st. 30 Radio Senoritas 10 st. 15 Erba Aria 10 st. 25 Cubaantjes van 3 en 4 ct. Agio 10 stuks 30 en 40 ct. Verder nog verschillende Heldensche Fabrikaten voorradig. SIGARETTEN IN ALLE SOORTEN VOORRADIG. Beleefd aanbevelend, Gedipl. Dames- en Heerenkapper PAIVINIIVGEIV Tel. no. 47 Wenscht U met 't tegenwoordige warme weer een lekker glaasje Ei keuren vraagt dit dan in een onzer winkels. Wij hebben naast verschil lende goedkoopere merken, ook 't merk Polak. Als U dit koopt krijgt U 't beste van 't beste aan fabrieksprij zen, met 4 procent korting in den vorm van spaar zegels. HET BESTUUR. Voor dc vele blijken van deelneming, ondervonden bij ziekte, overlijden en be grafenis van mijn geliefde echtgenoote, mijn hartelijken dank. dean Ebiscb. en Het beste en oudste adres voor eene vak kundige bediening bij het scheren en knippen, ondulee- ren of Permanenten, is steeds bij Gedipl. Dames- en Heeren - Kapper TEL. no. 47 PANNINGEN Reiskoffers Reismanden Actetas8chen Padvindersriemen aan lage prijzen voorradig. ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Aanbevelend, Coöperatieve Broodbal<J{erij en Verbruiksvereeniging 'n Goed stul( brood, 'n lekJiere v^a °f fiine taart maakt dit voor u goed en voordeelig Laat Uw RADIO vakkundig repareeren, bij t PANNINGEN 520 - Telefoon 58 Electro Radio Muziekhandel Voor Staaldraad-, Elastische-, Kapok-, Wol-, Vlokken- en Al pengras - MATRASSEN, komt U bij ons zeer voordeelig terecht. Soliede afwerking. Eigen fabrikaat. Parochie Grashoek f. ÏO,- per persoon. M. VERSTAPPEN, Kerk-ontvanger. Te koop aangeboden Duitscbe herder Adres: 259 Beringe. Gevonden een vulpen, op den weg achter 't kerkhof. Terug te bekomen, bij: Kapelaan TERPOORTEN, Panningen. Te huur Huis met tuin en garage, HEUVELHOEK 516. Te aanvaar den 15 Oct. a.s. Te bevragen: P. J. TEUNISSEN, v. Nispenstr. 34. Nijmegen. Vanaf heden iederen dag versch verkrijgbaar rogge mik, van nieuwen oogst. Versch, belegen, of oud, naar verkiezing. Des geweuscht machinaal gesne den, in komt met een wereldstad-programma naar Runningen Openings-voorstelling o ZATERDAG 's avonds 815 u. en ZONDAG 29 JULI X o o Leeuwen Beeren Herten Tijgers Olympia Ballet Clowns Augusten Pracht collectie Paarden Zondag 2 voorstellingen 's nam. Kinder- en Fam. Voorstelling 's avonds 815 uur Groote Gala-Voorstelling Prijzen der plaatsen vanaf f 0,50 t.m. f 1,25 pl. Bel. In de namiddagvoorstelliDg KINDEREN HALF GELD. Voorverkoop vanaf 11 uur s morgens aan de kassa-wagens Stal-bezichtiging vanaf 10 uur 's morgens a 10 cent. DE DIRECTIE. O P E IV I IV G Ondergeteekende maakt 't geachte publiek van Panningen en omstreken bekend, dat ik a.s. Zaterdag, 5 Augustus met aanverwante artikelen. Hopende door eerste klas bediening de gunst van eenieder te mogen verwerven. Gelegenheid tot Knippen, Scheren en On- duleeren door de week van 12 tot 2 en na 6 uur. Zaterdags den geheelen dag. Aanbevelend, Gedipl. Kapper, Panningen, in de Kom Wij ontvingen een groote partij Leeren Dames-handschoeden, ook voor kinderen. Degelijke en spotgoedkoope Tasschen.Ook nog een partij corsetten van 85-110-135 per stuk. Dames stroohoeden, een opruiming 75-85-95 ct. Kinderhoedjes 68 ct. Bebê- Kleedjes 85 ct. Bebê-pakjes, -broekjes, -kousjes, enz. Kinder-overalls, groote overalls, werkhem- den, boezeroene met zelfbinders. Nog resten voor korte en lange mantels. Zwarte en donkerblauwe stoffen voor mantels en Ja ponnen, aan de laagste prijzen. Landbouwmagazijn Wij hebben nog grooten voorraad inmaak- glazen: 2 Liter 16 ct., 3/4 Liter 17 ct., 1 Liter 18 ct.. l'/2 Liter 20 ct., 2 Liter 22 cent. Steriliseerketels gegalv. en emaille, alleonder- deelen. Inmaakpotten in alle maten. Wij hebben een mooie sorteering Plet sen vunuf f. 22,SO. A.s. Donderdag rijden we naar Roermond- sche kapel, vertrek 1 uur. Zondag 5 Augustus naar 't Zuiden. GEEFT U OP Aanbevelend. V UUK IEDERS BEURS UC Dilij 1 C EDAH Ecro H tt t» Velasques Special 10 ct. Bouquet 8 ct. Subliem 6 ct. Uniek 6 ct. Brillant 10 ct. 8 ct. vil In doozen van 10 st. 80 en 100 ct. Cuba 8 ct: La Vega 8 ct. Marca Selecta 6 ct. Limburgia 6 ct. Brinio 10 Ct;. Vosjes no. 8 8 ct. no. 6 6 ct. Je stonde 8 ct. Erba Bolivia 5 ct. Diamant 6 ct. Pareltjes 3 ct. Boticos Petito's 10 ct. Subliem 6 ct. Smull 5 ct. Vitola Feijen 6 ct. Modjo 6 ct. Drafna 6 ct. Torpedo zeer groote sigaar 4 ct. Genie Favorite 8 Cti Populair 6 ct. Vorstenlanden 5 ct. J OS a CÜ u CU (O c c rv D Chineezen Mexicanen Arabieren Acrobaten Rijders Athleten

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4