K. L V. Bezoek Tentoonstelling Tilburg. £>E HOOP Kampei - panningen Voer des Steppelbonw H. Strides x panningen toekomst P .J. Keiren-Gielen Gebr. Hermans panningen Volksbelang Garage p. H Keijien k Zn. MOPPER NIET! J. VAN DOOREN-VAN ROY KREYKAMP'S TABAK VOOR Fe DE RS SBE U R S DE BESTE Passiespelen te Oberammergau. Op nader te bepalen datum wederom een 10-daagsche rei; naar Oberammergan. De mooiste streken worden doorkruist. De interessantste plaatsen bezocht. Reisbureau W. Zaeyen, Venlo MessEaBssijasKaBssBasJsssMBJaKssEsssKSBasaasEssK !8S52RaKJ2SE2SS2SS2SS2S«2SS2S»aS«aSKaSS2KaS«a£S2K H. Frencken - Frenken P. H. Reijnen Zn. LAGE PRIJZEN Gebr* Hermans Wij komen ook bij II met resten; op zeven plaatsen tegelijk gaat niet, dus nog een paar dagen geduld!!! Uw eigen bakkerij De goedkoope Winkel P. Merkus-Craenen SS2SE2£KaSS2£52S32£S8SS2 Weet LI ook, dat vooral in dit warme seizoen kaas gezonder en ook voor- deeliger is dan eieren of vleesch. Prima volvette Kaas is heden zeer goedkoop. Waarom zoudt U dan nog rommel aan de deur koo- pen. Neemt eens proef en U zult overtuigd zijn. Het Bestuur. Door de R. K. Middenstandsvereeniging wordt op Maandag 23 «Juli aan deze tentoonstelling een bezoek gebracht per autobus. Deelnemers hieraan gelieven zich ten spoedigste op te geven bij den Secretaris iVi. W. Joosten, Patronaat. Coöperatieve Broodba1(](erij en Verb ruibsvereeniging n Goed stub brood, 'n 1ebkere v^a of fijne taart maakt dit voor U goed en voordeelig Machinale Brei-inrichting 4 Schaar, 3 Schaar, 2 Schaar en 2 Scharige Wendploegen. Prima Scharen, Stalen Ries- ters en hardstalen zolen. De meerscharige ploegen zijn ingericht om met een schaar minder te werken. Patent Diepploegen in alle nummers. Hoogen bouw. Stalen parabolische riesters. Prima qualiteit scharen, glasharde zolen. Vraagt hier de prijzen van dorsch- machines en Lister Motoren. Aanbevelend, Voor de warme dagen katoenen Werk jassen en Werkhemden in blauw, groen en bruin. Boezeroens 80 ct. Lange dunne bonte hemden 95 ct. Overals in alle maten. POLO-HEMDEN in wit en gekleurd 98 ct. Polo-blousen voor jongens en meisjes in alle maten. Een prima wit zijden Polo- hemd voor f. 1.65. Ook ontvingen wij deze week een partij zwarte en blauwe mantelstoffen. Veiotins a f. 1.65 per el en een partij mouselins, gebloemd en geruit, prima kwaliteit a 18 cent per el. Matzijde kousen voor Dames en Kinderen in alle prijzen. Nog vele resten voor Heeren- en Jongens-costuums aan zeer lagen prijs. Vraagt vandaag nog bij ons prijs van Oogstartikelen. Iamaakartikelen, alles inbegrepen. B.E.S, petrolgasfornuizen. Waschmanden 80 ct. Plukmanden, Vatsmanden. Stokvis FIETSEjN Electrische fietslampen. Deze week opruiming bun den, zeer lage prijzen, van 2.50 voor 1.65. van 80 ct. voor 65 ct. Wij repareeren uw fietsen degelijk en goedkoop. Wie moet nog een fletsplaatje hebben met naam erop? Wacht niet, anders hebt U 't niet op tijd. Aanbevelend, De matras der is zeker onze Elastische matras met 15 jaar garantie. Dit is het beste wat tot nog toe gefabriceerd wordt. Vraagt dit aan de gebruikers. EIGEN WERK Verder alle soorten MATRASSEN aan de laagste prijzen. Aanbevelend, is 't hem altijd niet. Maar wel: PRIMA KWALITEIT voor zoo weinig mogelijk geld. Indien U bij ons een Pon, Union of Sparta rijwiel koopt, is U van het laatste verzekerd. De nieuwe Pon, in verchroomde uitvoering met DUBBELETROM- MELREMNAAF is schitterend en niet duur. Ook in Electrische hampen hebben we alléén de betere soorten. Beleefd aanbevelend, PANNINGEN Tel. No. 30 Voor 't maken van JAMS hebben wij geregeld in voorijaad in poeder en in fles- schen Opecta; ook perkament en glas papier geregeld in voorraad. Inmaakglazen '/z L. 17 ct., 1 L. 19 ct., l'/a L. 21 ct., 2 L. 23 ct. Beleefd aanbevelend. MACHINEFABRIEK Heeren handbouwers! Hebt U een maaimachine, dorschroa- chine, of motor noodig, vraagt dan bij ons zonder verplichting prijs aan. Wij garandeeren U een bedrijfszekere wer king, daar wij altijd voor U klaar staan, en alleen eerste klas machines verkoopen. Deering Maaimachines, Westfalia Dorschmachines, Lister Ben zine- en Dieselmotoren. Beleefd aanbevelend. Te koop 2 dragende varkens 15 weken dracht bij P. KERSTEN, Egchelhoek 54. HALTHALT Wegens overcompleet te koop 2 prima D. St. «Jachthonden een van 8 en een van l1/2 jaar oud, heeft ook reeds een seizoen meegemaakt. Moeder ingeschreven in 't N. H. S. B. onder No. 8589. Beiden prima werkers, bij J. v. d. BERCKEN, NEER, Brumholt. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het dorschen van alle soorten granen. Opgaaf bij: P. SMEDTS, LAAGHEI. Aanbevelend, P. J. HILLEN, Zandberg 796. Laat Uw RADIO vakkundig repareeren, bij PANNINGEN 520 Telefoon 58 Electro Radio Muziekhandel Te koop Kippenhok 6x4 2V1. Zoo goed als nieuw. A. J. REIJNEN, Bakker, EGCHEL. Prima Rookvleesch, lekkere Boter- hammenworst, of een Volvette Kaas, koopt U nergens beter dan in Wij rijden A.s. Woensdagmiddag 1 uur naar Roer- mondsche Kapel f. 0.75. Donderdagmorgen 8 uur naar Wittem, Be devaartsplaats van St. Gerardus f. 1.50. Zondag 22 Juli naar de Tilburgsche Ten toonstelling f. 1.50. Wacht niet met U op te geven. Wij hebben Bloemkool van 3, 4, 5 en 6 voor 25 ct. Voor den inmaak Augurken, Uitjes en prima Azijn. H. Nijssen, Straatje. Aanmeldingen bij Keulsche Poort Telefoon No. 1.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4