Vrijwilligersdag in teken van verbroedering voor de toekomst Hl J OOSTEN AUTO Varkensfilet Granny Smith Jupiler bier Helden bedankt! C1000 PANNINGEN Goutiér: Glasservice Woensdag 6 juni 2007 in 't dagelijks laeve Heljes Blèdje 88«e jaargang no 23 Burgemeester Vestjens komt kennismaken met u Vrijdag 8 juni gemeentehuis gesloten Kansenkaart voor ondernemers! Venlo - Meijel - www.joostenauto.nl kilo handappelen zak 1,5 kilo krat 24 flesjes Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 Handy Jack 06-26164958 Van enkel naar dubbelglas? Routewijziging huisvuilophaaldienst door de jaarlijkse personeelsdag Vrijdag 8 juni Milieupark gesloten Heidens Meuws Tijdens deze bijeenkomsten is uiteraard iedereen uit de kern van harte welkom. De koffie staat klaar. Na de zomervakantie gaat het bestuur met alle inwoners van de zes ker nen in gesprek over actuele en toekomstige ontwikkelingen in de ge meente. Vrijwilligers verrichtten afgelopen zondag de eerste sloopwerkzaamheden aan het Kerkeböske. (door Vera Feitges) Afgelopen zondag eerde Helden- Dorp haar helden tijdens de jaar lijkse vrijwilligersdag. De werk groep had enkele ludieke verras singen in petto voor de in totaal ongeveer tachtig deelnemers. Er werd onder meer geverfd, ge sloopt, gewandeld, gegeten, maar vooral genoten en heel veel gela chen. Voor deze dag waren alle vrijwilligers van gemeenschapshuis De Riehn uit genodigd en alle werkgroepen van het nieuwe M.F.C. (Multi Functionele Centrum) van Fielden. Deze samen komst werd georganiseerd als dank voor de inzet van al deze mensen en om de toekomstige samenwerking alvast in gang te zetten. Slopen en verven Er werd door de verschillende par tijen dankbaar gebruik van de gele genheid gemaakt om elkaar beter te leren kennen. Vanuit de Riehn wan delde de hele groep gezellig keuve lend richting Kerkeböske, alwaar ze werden opgewacht door oud-Riehn- voorzitter Loek Heuvelmans. Daarna mocht iedereen op eigen gelegen heid, of met een rondleiding door Ton Leenders, het originele gebouw verkennen alvorens dit zal worden omgebouwd tot het nieuwe multi functionele centrum van Helden. Er werden tal van oude herinneringen opgehaald. "Och, heej heb ich nog op de kleutersjoel gezète", werd er door menigeen verzucht. Vervolgens kreeg iedereen een verfborstel en hamer in de hand gedrukt en mochten de toe komstige gebruikers van het MFC de allereerste sloop- en verbouwwerk- zaamheden verrichten. Hier werd gretig gebruik van gemaakt en al snel werd één muur voorzien van de blauwe kleur die Dörp zo typeert. Radio P&M bracht ondertussen hun vlaai van de week en Marij Gijsen las live op de regionale zender een spe ciaal geschreven gedicht voor. Traktatie Na de nodige versnaperingen werd er te voet koers gezet naar Pannin- gen. Kloosterverzorgingstehuis Vin cent Depaul om precies te zijn. Hier werden ze warm verwelkomd door aalmoezenier Giel Peeters, die hier sinds kort woont. "Ja", lacht een van de organisatoren. "Giel komt al tien jaar een aantal keren per week bij ons op de koffie. Hij is echt kind aan huis in de Riehn. Vinden we ook hartstik- Na vertrek van burgemeester Kleijngeld naar Waalwijk heeft Helden een nieuwe waarnemend burgemeester. Per 1 juni is de heer ing. M.J.H. (Mat) Vestjens in de gemeente Helden benoemd. De heer Mat Vestjens wil graag op korte termijn op informele wijze met zoveel mogelijk inwoners, verenigingen en organisaties in contact komen en kennismaken om zich een goed beeld te kunnen vormen over wat er leeft in Helden. Hiervoor komt hij langs in alle kernen. De bijeenkomsten vinden plaats in: Grashoek: 12 juni a.s. van 21.00-22.30 uur'de Ankerplaats' Helden-Dorp: 12 juni a.s. van 19.00-20.30 uur'de Riehn' Egchel: 14 juni a.s. van 19.00-20.30 uur't Erf' Koningslust: 14 juni a.s. van 21.00-22.30 uur'de Sprunk' Beringe: 15 juni a.s. van 19.00-20.30 uur'de Wiekslaag' Panningen: 15 juni a.s. 21.00-22.30 uur'theatercentrum DOK6' foto Ger Peeters Op vrijdag 8 juni is door het personeelsuitstapje het gemeentehuis de hele dag gesloten. Van 10.00 uur tot 10.30 uur kunt u wel terecht voor het doen van een geboorte- of overlijdensaangifte. Ziet u nieuwe uitdagingen en kansen voor u bedrijf als spin off van de Floriade? Kom dan naar de regionale kansenkaart bijeenkomst georganiseerd door de Regio Venlo (Gennep, Helden, Horst aan de Maas, Venlo en Venray) voor ondernemers in DOK6 op woensdag 20 juni 2007. Lees verder op paginal 3. gyiSSAINl i 5» 1." Tel. (077) 307 50 84 - www.glashelden.nl foto Ger Peeters Donderdag 24 mei namen wij in DOK6 afscheid van elkaar. Warme woorden; een indrukwekkende film; mooie toespraken; prachtige cadeaus; het Lim burgs volkslied; een drukke receptie met opnieuw veel warme woorden; af en toe een traan. Graag willen wij iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen om dit af scheid voor ons tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken. Helden, we zullen jullie nooit vergeten. Bedankt voor alles. Nol, Inge en Stijn Kleijngeld De route van vrijdag 8 juni wordt leeggemaakt op zaterdag 9 juni Let op! De containers vanaf 7.30 uur aan de weg plaatsen. Vrijdag 8 juni is het Milieupark gesloten door de jaarlijkse personeels dag. Zaterdag 9 juni is het Milieupark geopend van 8.15 tot 12.00 uur. ke gezellig. Hij heeft altijd de prach tigste verhalen. Toen hij van deze dag hoorde reageerde hij meteen spontaan: dan komen jullie met z'n allen bij mij op de koffie met vlaai. Kan ik eindelijk iets terugdoen voor die gezellige uurtjes bij jullie in de Rhien. Nou, dat was beslist niet aan dovemansoren gericht. Vandaar dat we vandaag met zo'n tachtig man bij Giel aanschuiven. Heel erg leuk!" Na de smakelijke traktatie kreeg ie dereen nog een rondleiding door het gebouw voorzien van boeiende uitleg door de heer Groetelaars en uiteraard Giel zelf. Afsluiting Als afsluiting wandelde de hele stoet weer terug naar de Riehn, waar een uitgebreid verzorgde barbecue op hen stond te wachten. Hier werden enkele jubilarissen gehuldigd en de bestuurswisselingen officieel een feit. Als klap op de vuurpijl werd er nog een spetterend optreden ver zorgd door de dubbelgangster van Beppie Kraft. "Wat een geslaagde dag", vatte een enthousiaste deelnemer de dag kort maar krachtig samen.Het toekom stige MFC kan de toekomst met deze hechte vrijwilligersgroep met een gerust hart tegemoet zien.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2007 | | pagina 1