HAic GRATIS* RUIT REPAREREN? expert Elf koninklijke onderscheidingen in gemeente Helden Cultuurprijs 2006 voor Arno Timmermans m m mm GRATIS* LADYPHONE NOKIA 6111 Achtenswaardig man Arno Timmermans nam afscheid van de politiek Handy Jack 06-26164958 Zie pagina 4 Woensdag 3 mei 2006 Smoeltjes assorti koekjes Gebraden gehakt met champignon en paprika Kaas/uien- of pizzakruieij C1000 PANNINGEN La vache qui' rit Kaassnacks en Fotografie H ai kap pers 14 prijzen op Limburg Bokaal! in 't dagelijks laeve Heljes Blèdje 87ste jaargang no 18 (door Mat Nellen) De buitengewone raadsvergade ring ter gelegenheid van het af scheid van wethouder Arno Tim mermans in The Apollo had een hoog cultureel gehalte. De diver se speeches werden omlijst door muzikale optredens van de groep Pulsief met htm dialectmuziek en Robert Janssen, die enkele malen speciaal voor deze middag geschre ven limericks liet horen. Uit die limericks kwam duidelijk naar voren dat Arno Timmermans een lopend spreekwoorden - en ge- zegdenboek was. Een van zijn gevleugelde woor den in de raadsvergadering was 'Als 't moet ga ik wel liggen!!" An Philipsen mocht namens de raad het woord voeren. Dat deed An in 't dialect. Hoewel An soms kritische noten kraakte, zeker over de tijd toen vrouwenemancipatie ook in de raad in opmars wag, waar Arno op zijn zachts gezegd niet gechar meerd van was, kon je uit de woor den van An ook beluisteren, dat ze Arno als mens en politicus heeft gewaardeerd. "Je hebt Helden op onderwijsgebied en cultuurgebeid op de kaart gezet en hebt aan de wieg gestaan van de zelfsturing van de kernen. Je was een doener"WD -fractie leider Hans Derks (WD) schilder de Arno Timmermans af als 'het boegbeeld van de WD in Helden. Een man die zij nek durfde uit te steken. Een man met visie. Hij heeft veel bereikt voor Helden. Hij heeft als een leeuw gevochten voor DOK 6 en ziet zijn engelengeduld nu be- loond." De landelijke WD (zie elders in dit nieuwsblad red.) beloonde Arno met de Stikkerplaquette. Burge meester Nol Kleingeld noemde Arno Timmermans vele malen een achtenswaardig man, die "zijn nek heeft durven uit te steken op zijn werkgebieden onderwijs, cultuur en welzijn. Vele mijlpalen zijn ge passeerd en heeft hij met tomeloze inzet gerealiseerd. Van studiehuis tot leerlingenvervoer, van het pilot- project Leven in het dorp tot Kom Kunst Kijken, van de zelfsturing van de kernen tot DOK 6. Arno was een gedreven achtenswaar dig man, waaraan je kon zien of hij succes had behaald of een pijnlijk politiek verlies had geleden. Arno was een virtuoos met spreekwoor den en gezegden. Het beleid wat hij uitvoerde, daar stond hij achter. Het was beleid uit liefde voor de goede zaak" Arno Timmermans mocht zelf het laatste woord hebben. "Ik ben een beetje overrompeld van alle lofuitingen. Ik heb de gememo reerde zaken niet alleen gerealise erd. Zonder de Steun van het hele college, de ambtenaren en de raad had ik dit niet kunnen bereiken. Ik ben altijd mijzelf gebleven. Ik denk dat ik een stabiele factor in het ge meentebestuur ben geweest." Op vrijdag 28 april hebben tien inwoners van de gemeente Helden een koninklijke onderscheiding gekregen in het ge meentehuis in Panningen. Burgemeester Nol Kleingeld reikte de lintjes uit. Het elfde lintje werd zondag 30 april thuis aan Stef Kessels door burgemeester Nol Kleingeld uitgereiktMeer info hierover zie pagina 7 Op de foto boven vlnr. Dré StammenMat Khiijtmans, Mariet Tielen-BakkerGer Peskerts., Finy Schrijnwerkers-Rein- artz, Jacques Tinnemans, onder vlnr. Wiet Steeghs, Truus Theeuwen-Bruijnen, Pierre Cleophas en Tiny Stals-Hermans. Op de foto ontbreekt Stef Kessels iv.mvacantie. foto Ger Peeters Burgemeester Nol Kleingeld had nog een grote verras sing voor wet houder Arno Timmermans in petto tijdens de buitenge wone raads vergadering ter gelegen heid van het afscheid van Arno Timmer mans van de politieke arena. Hij mocht aan Arno Tim mermans de Cultuurprijs Helden 2006 uitreiken. Arno Timmermans krijgt de Cul tuurprijs Hel den 2006 voor zijn bijzondere bestuurlijke verdiensten voor de kunst en cul tuur in Helden Onder zijn porte feuille werden er drie cultuurnota's vastgesteld en vele beleidsspeerpun- ten ontwikkeld en uitgevoerd. Be langrijk hierbij waren de 1% regeling kunst de verzelfstandiging SBK, de Algemene Muzikale Vorming i.sm. Kreato en het onderwijs, de Moen- nik' in haar ontwikkeling als streek- Burgemeester Nol Kleingeld reikt de cultuurprijs uit aan Arno Timmermans (midden) onder toe ziend oog van diens echtgenote. museum, de algemene ontwikkeling van de cultuur in Helden, de ontwik kelingen cultuur en school en een bloeiend cultureel leven in Helden. Arno Timmermans heeft van meet af aan het 'Regionaal Actieplan Cul- tuurbereik' van de provincie Lim burg gestimuleerd en heeft daarbij decentraal het voortouw genomen Hij heeft een voorbeeldfunctie ge- foto Ger Peeters had binnen de provincie door de waarde in te zien van en aandacht te hebben voor de (nog) minder popu laire kanten van cultuur: o.a. de ar cheologie. In Noord-Limburg heeft hij ingezet om de culturele kracht door samenwerken met gemeenten te bevorderen. Arno Timmermans heeft altijd een brede belangstelling voor de kunst en cultuur getoond. diverse smaken zak met 6 of 8 uitdeelzakjes Specialiteit van de week per 100 gram Vers uit eigen oven vers per stuk Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 diverse soorten Gratis rocket power premium per stuk Maandaanbieding mei: Gratis WK foto naar keuze bij o/a en digitale afdrukken ♦i.c.m. KPN HI20 2-jarig abonnement KAPPERS PANNINGEN Markt 46 (077) 307 12 03 Heidens Meuws HEYTHUYSEN: 0475-493613 PANNINGEN: 077-3060210 WEERT: 0495-532175 LIEVERDJE VAN DE MAAND F F O v O Als u hierin uzelf of uw kind herkent, dan kunt u.deze week van deze foto een gratis vergroting afhalen bij: J en J Fotografie Ook voor Digitaal 1 - uur Fotoservice Raadhuisstraat 25 - Panningen Tel. (077) 307 27 75 0.99 Week 182006 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 6 mei 2006 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=oPstaat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. *De wettelijke bepalingen m.b.t verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkels. 0.(9 I.» Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00-21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2006 | | pagina 1