Hoogste punt bereiktvan nieuwe brandweer kazerne en gemeentewerf De provincie, wat is dat? 1 2 APRIL 10% KORTING Intensieve samenwerking lokale omroepen een feit Handy Jack FOTO ID3 JAAR Fristi yoghurtdrank Wicky vruchtenlimonade BoeKn Mousse Kruimelvlaai Groepen 8 basisschool De Pas op bezoek in Maastricht 25 jarig jubileum Speel-O-Theek "Leentje Buur" f en) Fotografie OP DE GEHELE VOORRAAD! mm n—n. Woensdag 30 maart 2005 in 't dagelijks laeve Heljes Blèdje su«g«32 voorheen WiddCH-CiM-burq 86ste jaargang no 13 Diverse smaken Diverse smaken 3 tray's a 6 pakjes a 0,2 L 3 pakken l liter pfVK Chocolade of aardbei emmer 800 ml Heerlijk Vers Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur (door Mat Nellen) Woensdag jl hebben burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Helden en brandweercommandant Jan Goutier door het onthullen van roodkleurige spandoe ken, waarop de tekst stond dat de gemeente Helden de bouwers van de nieuwe brand weerkazerne en gemeentewerf bedankt op het moment van het bereiken van het hoog ste punt van de bouw. Alle mensen die betrokken waren en zijn bij de nieuwbouw kregen een envelop met inhoud en een Heljese kook. De nieuwbouw vordert gestaag, zodat het brandweerpersoneel (32 personen) en de 35 mensen van Beheer Openbare Ruimte (de vroegere buitendienst) naar alle waar schijnlijkheid vanaf 1 oktober 2005 hun werk kunnen verrichten vanuit de nieuwe locatie aan het Haagveld in Panningen. I te lASjjjjlllflIi Natuurlijk hoefden de leerkrachten van de beide groepen 8 niet lang na te denken toen medio 2004 een uitnodi ging in de bus viel van de PR-afdeling van het Gou vernement om met de kinderen een geheel ver zorgde excur sie naar het provinciehuis te komen ma- Groepsfoto in Margraten ken. Hieronder het verslag samen gesteld door kinderen van groep 8 "We ontvingen informatiemateriaal waarmee het bezoek werd voorbe reid. We besloten een klein project Staatsinrichting op te zetten met de excursie als afsluiting. Lieke:„We zijn vrijdag 11 maart naar het provin ciehuis in Maastricht geweest. Van tevoren hebben we op school al van alles voorbereid". Kelly:"We hebben op school ook nog het Limburgs Volkslied geoefend". Om 8.30 uur stapten de kinderen in de bus en om 9.45 uur arriveerden we bij het pro vinciehuis. Na een kort welkomst woordje en een film werden de kin deren in drie groepen verdeeld voor een rondleiding. Robin:,Jn het pro vinciehuis staan, hangen of liggen heel veel kunstwerken". Guus: „Ik vond het heel leuk, alleen die schil derijen vond ik minder leuk want er werd veel bij verteld". Veel indruk maakte de grote ontmoetingsruimte waar ooit de Europese Raad de euro definitief introduceerde. Ritchie:,Jn de feestzaal hing een lamp. Die was echt mooi want er zaten wel 600 lichtjes in". Bo: „We kregen heel veel te zien zoals beelden, kleden, schil derijen. 1 Keer in de maand is daar een vergadering van de Provinciale Staten. Toevallig was het net op die dag.Dat was wel heel speciaal. We mochten toen even op de publieke tribune gaan zitten". Ze vergader den o.a. over de kwestie Vestjens en de klokkenluiderproblematiek. San- ne:"Ze hadden daar ruzie zonder ge weld want ze hadden meningsver schillen". Menno:,, Ik ken iemand van de gedeputeerden nl Vestjens". Robin:„Toen we klaar waren met de rondleiding kregen we een glaasje drinken en een koekje.Natuurlijk moesten we ook vragen maken". Vervolgens bezochten we de ten toonstelling (VIA BELGICA) over een 40 km lange Romeinse weg en alles wat daar gevonden was. Vol ij ver gingen de kinderen in groepjes of individueel op zoek naar de juiste antwoorden op de werkbladen. We namen afscheid. Maxime: „We maakten een tussenstop om naar het oorlogskerkhof in Margraten te gaan. Daar stonden echt superveel witte kruisen.Wij kwamen ook langs vakwerkhuisjes". Elk kruis staat voor een gesneuvelde soldaat. In to taal bijna 9000 identieke witte krui sen op een voormalig akkerland van 26 ha. Het maakte veel indruk. Kim:, Jk vond het wel leuk om daar te mogen rondlopen. Maar eigenlijk is het helemaal niet leuk dat er zo veel soldaten zijn doodgegaan". Op de terugweg volgden we de Heuvel- Vlechtmiddag communicantjes. Bel voor een afspraak! 6 april. Vanavond 30 maart zullen vier loka le omroepen in Noord-Limburg (Streekomroep Reindonk Horst e.o, lokale omroep Venray, omroep P&M Helden-Kessel-Maasbree-Me- ijel en omroep Venlo) in de studio van Omroep Venlo een intentiever klaring ondertekenen om zo te ko men tot intensieve samenwerking. Het afgelopen jaar is door de vier omroepen tijdens verschillende bij eenkomsten gesproken over die sa menwerking en op welke manier deze het beste gestalte kan krijgen. De vier omroepen zijn erg verheugd dat, middels de ondertekening van de verklaring, de samenwerking of ficieel van start kan gaan. In samen hang hiermee is 't initiatief genomen tot de oprichting van een stichting waarin de samenwerking officieel bekrachtigd zal worden. Volgende week meer in dit nieuws blad meer over deze samenwerking tussen Omroep P M en de andere drie lokale Noord-Limburgse om roepen. Overigens zijn de vrijwilli gers van Omroep P M op dit mo ment hard aan de slag om de nieuwe studio van Omroep P&M bedrijfs klaar te maken. De verwachting is dat Omroep P M vanaf oktober 2005 vanuit de nieuwe studio kan gaan uitzenden. De Speel-O-Theek Leentje Buur viert deze maand haar 25 jarig jubi leum. Ter gelegenheid hiervan wor den er een 2-tal activiteiten georgani seerd. Een reünie voor de oud vrijwil- liger(st)ers vindt op 8 april plaats De uitnodigingen hiervoor zijn reeds ver stuurd. Mochten de organisatoren j on verhoopt iemand vergeten hebben, ge lieve dan contact op te nemen met Cynthia Buskens, TeL 077-4739340 zodat u deze bijzondere gelegenheid niet hoeft te missen Er is een open dag op zondag 10 april as. Vanaf 1100 uur heeft Speel-O-Theek 'Leentje Buur" haar deuren geopend. Meer informatie hier over volgt nog. Het is in elk geval de moeite waard om te komen want Speel-O-Theek "Leentje Buur" heeft tij- landroute. Door het gebied waar Het Dagboek van een Herdershond was opgenomen. De chauffeur vertelde o.a. over de vakwerkhuisjes. We re den langs het huis van de gouver neur. Via o.a. Noorbeek, Epen, Wylre en Schin Op Geul en vervolgens de autoweg kwamen we moe maar vol daan om half drie weer op school aan. Een leerzaam uitstapje waar mee een klein project Staatsinrich- ting(bestuur op 3 niveaus nl gemeen te, provincie en land) werd afgeslo ten. Daniëlle:" Het was een leuk en leerzaam uitstapje". dens deze "Open dag" leuke aanbiedin gen. Nieuw bij de Speel-O-Theek is, dat wij spellen verhuren voor de Gameboy Advance en Playstation 2 Openingstij den: zijn overigens Dinsdag 15.45 tot 16.45 uur, Woensdag08.45 tot 09.45 uur, Vrijdag 18.30 tot 19.30 uur. Speel-O- Theek "Leenlje Buur" is gevestigd in Basisschool Panningen-Zuid, Raad huisstraat 315 te Panningen TeL 077- 3061281 (alleen tijdens openingstijden) LIEVERDJE VAN DE MAAND Als u hierin uzelf of uw kind herkent, dan kunt u deze week van deze foto een gratis vergroting afhalen bij: J en J Fotografie Ook voor Digitaal 1-uur Fotoservice Raadhuisstraat 25 - Panningen Tel. (077) 307 27 75 Gratis sleutelhanger of foto magneet bij o.a. superieur afdruk 1 uur service Met uitzondering van fotografie MARKT 134 PANNINGEN TEL. (077) 323 07 95 WWW.FOTOID.NL Heidens Meuws I.» Week J3 2005 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 2 april 2005 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=op staat vernield, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voonaad strekt. 'De wettelijke bepalingen m.b.t verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkels. foto GerPeeters PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2005 | | pagina 1