Historisch tijdschrift van Heertikuridevereriigirig Heldert In dit nummer o.m. The Flying Stars De portretschilder Theodoras Bohres en zijn relatie met Helden Honderd jaar onderwijs in Grashoek maart 2015 nummer 53 De Moennik Het oude raadhuis detail schilderij LeiSteeghs)

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2015 | | pagina 1