Venlo naar Beringe en maakte ik het volgende inci dent mee. In die tram zaten ook de desbetreffende NSB-vrouw met haar man en schipper Theo de Vries. Toen zij elkaar zagen, was het meteen oorlog. De scheldpartij en tussen de vrouw en Theo gingen heen en weer en werden hoe langer hoe heviger. De NSB-man maande zijn vrouw tot kalmte, maar Theo gooide nog wat 'ko len op het vuur'. De NSB-er had een geweer over zijn schouder hangen, omdat hij wacht liep op het vliegveld te Venlo. (Het geweer was een door Beringse jagers ingeleverd wapen!) In Beringe aangekomen en uitgestapt ging de scheld partij op straat verder. De hele tram stroomde meteen leeg want niemand wou dat missen. Maar de collega's van de NSB- er pakten snel hun fiets en gingen vlug huiswaarts, bang dat zij er bij betrokken zouden worden. De vrouw sommeerde haar man om te schieten, met als reden, dat Hitier zwaar beledigd was. Haar man was verstandig, kal meerde zijn vrouw en toog met haar huiswaarts. De schipper riep haar nog verwensingen na met als gevolg dat de vrouw weer woedeaanvallen kreeg. Het gehele incident heeft verder geen gevolgen gehad. De Moennik7 Gehurkt v.l.n.r.: Handrie Kesseis en JanThijssen Staand v.l.n.r.: Handrie Naus,Tinus Hoebers, Schipper Theo de Vries en Wiel Grommen. Foto: collectie Johan Kesseis De 'Tonnie' in de haven van Beringe, liggend onder de kraan van het Landbouwbelang. Bovenste rij v.l.n.r.: Leo Tillemans enTinus Hoebers, Vooraan v.l.n.r.: Lambert Trienes,Wiel Grommen, Handrie Kesseis, Handrie Naus en schipper Theo de Vries. Foto: archief Giel Kesseis

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 9