Beringse Engelandvaarders Giel Kessels In het begin van de Tweede Wereldoorlog werden vaak plannen gemaakt om aan de Duitse overheersing te ontkomen. Dat was ook het geval bij een aantal Beringse jongeren. Zij hadden het plan om met een boot naar Engeland te vluchten. De smid van Beringe, Frans Hoebers, bouwde voor zijn zoon Tinus een smidse aan de Roomweg in Grashoek. Deze smidse werd een hangplek voor Beringse jongeren. Hier werden plan nen besproken die geheim moesten blijven. Het vrachtschip 'Tonnie' In de haven van Beringe lag een klein vrachtschip van onge veer 100 ton voor anker, Tonnie genaamd, bemand door schip per Theo de Vries. Het was een klein druk mannetje dat alleen op de schuit woonde. Op die boot kreeg die groep Beringse jongelingen, in de winter van 1941-1942, Engelse les van pater Pijpers van de Lazaristen. Diezelfde groep besprak in de smidse het plan om met die kleine schuit naar Engeland te varen. Het waren Leo Tillemans (Petatte Lei of Lei van Neerke), Tinus Hoebers (Tinus van de smeet), Lambert Trienes (van Trienese Piet), Wiel Grommen, Handrie Kessels (van Sjope Wiel) en Handrie Naus (van Nause Duurke). Een van de gesprekken werd echter afge luisterd door de buurvrouw. Haar familie was lid van de NSB. De jongens kregen het afluisteren in de gaten en voelden zich niet meer veilig. Noodgedwongen werd het plan afgeblazen. Schipper De Vries, die bij het plan betrokken was, heeft een vracht genomen en is vertrokken. Lange tijd heeft hij Beringe gemeden. Wij als schoolkinderen wisten ook van de plannen en iedere morgen waren wij benieuwd of de 'Tonnie' met Theo er nog was. Scheldpartij In de herfst van 1944 zat ik als schooljongen in de tram van 6 De Moennik

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 8