hij naar Hout-Blerick. Met zijn motor reis de hij alle Boerenbonden af, want hij was instructeur van veevoeders. De andere onbekende personen heeft Har Verbong weten te benoemen: Frans Wolters en Piet Jaspers. Seure Sefke Mevrouw Sitsen - Koch reikte ons een prachtige trouwfoto aan, gemaakt in 1900 van het echtpaar Seuren - Wolters. Het zijn de schoonouders van Sefke Reinders, bekend geworden als 'Seure Sefke' vanwe ge zijn huwelijk met de dochter van dit paar. Ze waren allebei geboren in 1869. Margaretha Wolters stierf in 1918 en haar man in 1928. Telefoon Bijna 100 jaar geleden (1915) waren er in Nederland in totaal 75.000 telefoonaanslui tingen. Ook in Helden werd een voorzich tig begin gemaakt. HEI.DFN (dorp) (Hulptelefoonkantoor) Diensturen: Werkdagen: van 9. vin. tot l. nm, van 2.-- m. tot 3.-- nm, van 6.- nm. tot Ir nm Zon-, en Feestdagen: van 8.- vm tot 9.- vm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor. 1 Haffmans, E.M., Industrieel nr. 4 2 Haffrnans, O.M.F., Notaris nr. 2 Rijkstelcgraafkantoor Telegraa!kantoor HEI.DEN-PANNINGÉN (Rijkstelefoonkantoor) Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm tol 1.-- nm, van2.- m. tot 3.30 nm, van 6- nm. tot'//30 nm Zon-, en Feestdagen: van 8.- vm. tot 9.-- vm. van 1.-- nm tot 2.- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor. 3 Heldensche Stoomsteenfabi fa.L Engels Co. nr. 3 2 Limburgsche Landbouwbond, Afd. Panningen nr. S 1 Naaml. Venn. Heldensche Steenfabr. nr.l Rijkstelegraafkantoor Telegraafkantoor De aansluitingen in 1915 Panningen had drie aansluitingen en Helden-Dorp twee. De namen vonden wij in 'De Naamlijst voor den Telefoondienst' van 1915. Deze werd uitgegeven door "het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie". In 1929 waren er al heel wat meer aanslui tingen. De Moennik 3

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 5