Bèjeingezeumerd De Moennik nummer 50 Wie had kunnen denken dat de uitgave van een lezing over 'Hoof door de eeuwen heen' in november 1995 het begin zou zijn van een respectabele reeks boekjes, waar van wij u - toch met enige trots - nummer 50 kunnen presenteren. Jacques Rutten, die de lezing gaf, vond het een goede gedachte om de tekst voor geïnteresseerden te bewa ren. En zo was het eerste nummer van een eigen tijdschrift geboren. De men sen van het eerste uur, Frans van der Steen, Wiel van Soest, Leo Stals, Herman Dorssers en Jacques zelf noemden het 'Oos Bukske'. Zo bleef het heten tot november 2002, toen de naam ver anderde in 'De Moenniken Patrick van 't Hooft de leiding overnam. Kortom, het boekje is niet meer weg te denken uit ons heemkundegebeuren. Een uitgebreider arti kel over ontstaan en geschiedenis van ons tijdschrift zal ooit nog wel eens geschreven worden. Overigens, de oorspronkelijke titel van deze rubriek was 'Nieuws van de Moennik'. Pas in nr. 22 (okt. 2004) veran derde deze in 'Bèjeingezeumerd' (bij elkaar gesprokkeld). Gezeumerd Ook ditmaal hebben we weer heel wat voor u bij elkaar gesprokkeld. Allereerst zijn dat reacties die meestal na het ver schijnen van een nummer binnenkomen. Ook is het bij de schrijvers van 'Bèjeingezeumerd' een goede gewoonte geworden om alles wat scheef staat recht te zetten en wat niet volledig is aan te vul len. In nummer 50 van De Moennik is dit niet anders. Kepringele Sil We beginnen met een misser: onder de foto op pag. 7 van nummer 49 staat bij de naam Kepringele 'Engel Janssen'. Engel of Ingel is de man van wie de bijnaam afkomstig is. Op de foto zien we echter zijn zoon Silvester, beter bekend als 'Kepringele Sil'. Kleermakers Motor We weten nu ook wie de persoon met de motor is op de foto op pagina 32, bij het artikel 'Mijn vader gearresteerd'. Het is een oom van Lei Janssen (van Angeniëze- naad ziene Wöllem): Martinus Vanlier. Lei's moeder en zijn oom zijn van Groenes Maan. De foto is genomen voor hun ouderlijk huis aan de Steenstraat in Panningen. Toen Tinus trouwde, verhuisde Nettie Wilms - Naus herkende op de foto van de kleermakers op pagina 11 haar oom Mathieu. Deze broer van haar vader is op 33-jarige leeftijd overle den. Hij staat op de tweede rij, tweede van links, precies onder zijn broer Sjeng. 2 De Moennik Mathieu Omslag'Oos Bukske'

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 4