De kraamvrouw Herinneringen van een dierenarts Q Wim van Heukelom Guttru was huishoudster bij twee oude vrijgezellen, die woonden in een vervallen boerderijtje. Het huis verborg zijn vervuiling en trieste verwaarlozing achter twee brede, dichte lindebomen, die vlak tegen 't keetje leunden. De twee celibatairs zaten er zeer warmpjes bij, maar waren ongelooflijk gierig en nog ongelooflijker onderkomen. En ons Guttruke was zo mogelijk nog vuiler. Erg veel verstand had ze niet. Laat ik het maar ronduit zeggen: zij zag ze lichtelijk vliegen! Zij 'verzorgde' het zielige huishoudentje, voederde de twee celibatairs, de varkens en de kippen en liet verder vuil wat nu eenmaal toch al vuil was. Guttruke was niet jong meer, al een eind in de vijftig. Dat was geen beletsel voor haar om zo nu en dan jeugdige neigingen te krijgen. Helaas, deze neigingen vonden tot haar spijt bij de beide celibatairs geen weerklank. Dat was nu ook wel weer te begrijpen. Het vrouwtje was schuw lelijk, klein en zonder model. Zij was zo onsmakelijk om te zien, dat zelfs die vuile, oude jongemannen er geen goesting in hadden. En omdat haar bekoorlijkheden geen succes boekten, besloot Guttruke van dienst te veranderen en een advertentie te zetten in ons plaat selijk weekblaadje. Lang heeft ze er over gepeinsd en geploe terd, voordat ze de tekst had gewrocht. Dat de advertentie des ondanks toch niet geplaatst is, kwam alleen omdat zij het epis tel beslist per brief wilde inzenden. In haar onschuld wierp zij de brief in een verkeerde bus, waardoor hij terecht kwam in mijn onbescheiden handen. Nu stond in ons blaadje op de voorpagina, onmiddellijk onder zijn naam, steeds een advertentie met een plaatje, voorstellen de een dikke baby die reclame maakte voor 'Purol' als middel tegen ruwe handen. Wat die baby daarmee te maken had, heb ik nooit begrepen. Enfin, Guttruke hoopte op een nieuwe betere dienst en had dus de volgende tekst opgesteld, daarbij in het adres, gezien haar lichtelijke onnozelheid, de naam van het blaadje en de Purolbaby combinerend. Kapotte Handen Gesprongen Lippen 36 De Moermik

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 38