De Moennik In de jaren 60 en 70 helpen de kinderen steeds meer mee in het bedrijf. Op de foto Jan en zoon Lei in 1968. De toekomst ziet er goed uit. De uitbreiding van Grashoek is ook in volle gang. Er komen huizen aan de Johan Spruijtstraat, de Hennepstraat en de Vlasstraat. Maar in de jaren zeventig komt er met de oliecrisis een terugval in de economie. Ook de klassieke dorpsge meenschap verandert en daarmee ook het koopgedrag. In Panningen verschijnen ook de eerste supermarkten. Gijsen Drankindustrie stopt in 1969 en Jan Linders wil het pand kopen. Er ontstaat beroering in de Heidense middenstand en Jan Steeghs onderneemt een poging de verkoop aan Jan Linders bij zijn oude werkgever uit het hoofd te praten. Maar Jo Gijsen blijkt niet te vermur wen. Toch blijven tot in de jaren zeventig de zaken nog goed gaan. Maar als in 1980 een keuze gemaakt moet wor den tussen stoppen of doorgaan, laten de cijfers zien dat het risico erg groot is voor een doorstart door zoon Huub. Een andere tijd is aangebroken die een grote modernisering nodig maakt. Maar het is ook een tijd waarin steeds meer winkels in kleinere dorpen sluiten. Huub ziet dit om zich heen gebeuren en besluit het risico niet te nemen. De slagerij wordt opgeheven. In de jaren negentig sluit ook de laatste levensmiddelenzaak in Grashoek zijn deuren. In 1970 wordt gestopt met het slachten in de slachterij. jan en Mia achter de toonbank eind jaren 70. 34

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 36