■m 3. Uitdiepen van de wijn- en provisiekelder De vloeren van deze kelders worden tot een diepte van meer dan 50 cm uitge graven om straks een obstakelvrije vloer te krijgen. Zowel in de wijnkelder, als ook in de provisiekelder stootte men op muurwerk van de oude llde-eeuwse woontoren. In de wijnkelder vond men weer de lichtspleet terug, die professor Renaud al ontdekt had in 1954. In de provisiekelder blijkt de lange muur aan de Dorpsstraatzijde gefundeerd te zijn op de muur van deze toren. Kortom: overal waar de schop de grond in gaat vindt men waardevol archeologisch en bouw historisch materiaal, waarmee we de bouwgeschiedenis van de burcht nog nauwkeuriger en uitgebreider kunnen beschrijven. Het tongewelf van de tweede kelder (Neerhofniveau). Tijdens de twee Open. Dagen die Stichting Keverberg organi seerde werden de vondsten die bij de ontgravingen aan het licht kwamen aan het publiek getoond. Dat publiek kwam in groten getale naar de opgravingen en de vondsten kijken. Op 26 augustus en 3 november 2013 was het kasteel opengesteld voor het publiek. Op beide dagen mochten we telkens ruim 400 bezoekers ontvangen. Naast de begeleide archeologische opgravingen hebben onze vrijwilligers ook nog andere werkzaamheden verricht. Zo werd de kunstmatige heuvel vol ledig opgeschoond en vrij gemaakt van strui ken en onkruid. Hierdoor kwam het 12de- eeuws beeld van een burcht aan de Maas weer helemaal tot zijn recht. Ook werd de bestrating van het binnenterrein van het kasteel opgebroken en opgeslagen in de kasteeltuin. Met behulp van een bouw- kraan van de firma Driessen werden talloze bakken zand en klinkers over de muren van de Neerhof geleid, waar ze met een tractor, van de firma Bexalles, naar een plek in de tuin getransporteerd werden. Dit is de stand van zaken betreffende Kasteel De Keverberg in de tweede helft van november 2013. Dg burcht na voltooiing van de herbouw. De Moe n nik 29

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 31