De poer of stiep tegen de rondboogfundering uit de 12de eeuw. Op zoek naar de fundering van de grote toren. In deze toren vond men op 1 meter diepte de fundering van overwegend Maaskeien terug van de grondbogen van de ring muur. Rond ca. 1350 had men het gedeel te van de weermuur dat boven de grond kwam afgebroken ten behoeve van de aansluiting van de grote toren. In de burchtheuvel liet men de boogfundering zitten. Tegen deze fundering had men ter versteviging een ca. 1 m hoge en 1 m brede stiep (steunpilaar) van baksteen gemetseld. Tot zover had professor J. Renaud inde periode 1950 - 1955 de toren ook ontgraven. Nu men dieper groef ging men ook verder terug in de tijd en op ca. 4 m diepte stootte men op de bovenrand van de vierkante woontoren uit het jaar 1000. Samen met de 15de eeuwse wenteltrap vormt de opgraving op deze plek een belangrijk restant van de bouwgeschiedenis. Bij de herbouw zullen deze elementen zichtbaar gemaakt worden. Na 4 meter diep graven in de toren moet men het werk stilleg gen, omdat de fundering van de zijmuren bereikt is. Voordat men verder kan gaan met de ontgraving moet er eerst een hulpconstructie gemaakt worden die de toren ondersteunt en verstevigt voor een veilige verdere ont graving. Er is nog 6 m te gaan! Momenteel wordt aan deze constructie gewerkt. Onze vrijwilligers en amateurar cheologen zijn heel benieuwd wat ze daar tegen zullen komen! In februari hoopt men deze klus geklaard te hebben. 2. Toegang van de lift via de tweede kelder van rechts aan de voorkant Deze kelder wordt verlengd tot midden onder de grote toren. Een zware klus was het gedeeltelijk afbreken van de trap naar de hoofdingang. Met een 20 kg zware luchtdrukhamer is menig druppel zweet gelaten. Ook hier is het nu even wachten op de constructie, alvorens men dieper kan graven. Hier komt de verlenging van de kelder tot aan de lift. En ook hier zal duidelijk worden of er sprake kan zijn van een natte gracht rondom de oudste toren uit het jaar 1.000. 28 De Moennik

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 30