In april 2014 kan dan met de eigenlijke herbouw begon nen worden. Proefboringen Archeologische opgravingen Een eerste activiteit was het maken van een zevental proefboringen om de opbouw van de kunstmatige heuvel zichtbaar te maken en te achterhalen waar nog fun dering en bouwrestanten in de grond zaten. Hierbij werd al een eerste ontdekking gedaan. In het verleden ging men er van uit dat rond de vierkante toren uit het einde van de elfde eeuw een droge gracht liep. Een boring ca. 2 meter buiten deze toren liet aan de basis van deze toren een veenlaag zien. Een voorzichtige conclusie was dat er blijkbaar een natte gracht in plaats van een droge greppel omheen heeft gelegen. Verdere ontgravingen zullen mogelijk aantonen dat het hier daadwerkelijk om een natte gracht gaat. Grondboringen in de grote toren. Volgens plan zijn er drie plaatsen, waar de schop de grond in gaat: 1. Ontgraving van de grote toren (A). 2. Doorgang kelder naar de grote toren (B). 3. Vloer van de wijn- en provisiekelder verlagen (C). Verdere werkzaamheden: - Klinkers en zand van de binnenplaats verwijderen (D). - Kunstmatige heuvel opschonen (E). Plattegrond van de burcht plm. 1400. 1. Ontgraving van de grote toren (A) aan de Dorpsstraatzijde Hierin is de lift gepland waarmee alle verdiepingen van het kasteel toegankelijk worden. Vanaf de Neerhof, zeg maar begane grond, tot en met de zolder. Een totale hoogte van meer dan 22 meter. De weggegraven grond werd gezeefd en de vondsten zorgvuldig bewaard. Ook het muurwerk dat vrij kwam werd ingetekend, gefotografeerd en door de bouwhisto- ricus André Vierssen nauwkeurig beschreven en gerapporteerd. De Moe n nik 27 Foto's: Peter Beeks André Vierssen Ton Hendricks Stichting Keverberg Architectenbureau DMV

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 29