Stand van zaken herbouw Kasteel De Keverberg Ton Hendricks De Moermik In het voorjaar 2013 is gestart met de voorbereidingen van de herbouw van Kasteel De Keverberg in Kessel. Begonnen werd met het rooien van een drietal bomen in de kasteel tuin langs de kasteelmuur en 12 bomen op de kunstmatige heuvel. Dit werk werd gedaan door de eigen vrijwilligers met behulp van het lokaal Bos- en Houtbedrijf" Peeters, die i—1 dit werk sponsorde. In verband met de status van Rijks monument is er een intensief contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De huidige 12de eeuwse aanblik van de kunstma tige heuvel met daarop de ronde mergelstenen weer muur. De ontgraving in de grote toren. Iedere schep in de grond is een archeologische opgraving en deze 'verstoringen' worden in samenwerking met de gemeente Peel en Maas, de RCE en de Stichting Behoud Kasteel De Keverberg besproken en vastgelegd. Daarvoor heeft de gemeente een Programma van Eisen opgesteld en samen met de twee betrokken partijen besproken en bekeken hoe dat plan zo goed en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd kan worden. Kort gezegd komt het op het volgende neer: een professionele archeoloog, Xavier van Dijk van het archeologisch bureau RAAP, heeft het toezicht en rapporteert aan de gemeente over de werkwijze en resultaten. Vrijwilligers van Stichting Keverberg (verantwoordelijk voor de bouw) doen het werk ter plekke, samen met aan aantal amateur-archeologen, onder wie Harry Bouten uit Panningen. Enkele plaatselijke aannemers bedrijven, waaronder de firma Driessen Bouwbedrijf, hebben tegen kostprijs bouwhekken, bouwkraan, materiaal en ge reedschap beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat alvorens de hoofdaannemer begint met de bouw, alle voorbereidende en veelal vertragende werkzaamhe den zullen zijn afgerond. Dat is in het eerste kwartaal van 2014. 26

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 28