In de kinderkamer Joep Haffmans doek is niet bekend Het is mooi handwerk met een hoge graad van perfectie. Wel is bekend wanneer de vaandelwijding heeft plaats gevonden. Een artikel in dagblad De Nieuwe Koerier vermeldt dat op donderdag 13 december 1934 door de bisschop van Roermond, Mgr. Lemmens, een plechtige vaandel wijding zal geschieden van de aartsbroederschap der H. Familie, de ver eniging van Jonge Boeren en de K.J.V. in Koninglust. Het prachtige vaandel is te bewonderen op de zolder van het streek museum 't Land van Peel en Maas. Samen op de foto In villa 'het Zonnehuis', van de bekende notarisfamilie Haffmans aan de Kesselseweg in Helden, was een aparte kinderkamer ingericht voor de kinderen van Frans en Katrien Haffmans-Uzermans. Zij konden daar spelen onder toezicht van een kinderjuf. Op deze foto uit 1928 zijn zeven (van de later tien) kinderen Haffmans te zien. V.l.n.r.: Bob (1922- 1999), Els (1925), Marita (1924-2013), Oscar (1919-1990) met baby Trees (1928), Frans (1921-1971) en Fons (1926-1994). De oudste drie jongens dragen volgens de toenmalige jongensmode een keurig matrozenpakje. Op deze foto ontbreken: Kitty (1929-2003), Maarten (1931-2008) en Erik (1934). Foto: collectie Joep Haffmans De Moennik 25 Bronnen: - archief Heemkun devereni si ns Helden - databank H. Familie - krantenarchief Roermond

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 27