Vaandel Aartsbroederschap van de Heilige Familie Koningslust ZoldergehĂȘimen Piet Gommans Veel parochies hadden naast een Mariacongregatie voor meisjes een Aartsbroederschap van de Heilige Familie voor mannen. Zoals gebruikelijk in de jaren van het rijke Roomse leven had iedere vereniging een vlag of vaandel. Enkele jaren geleden werd na het leegruimen van de zolder in de kerk van Koningslust het vaandel van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie Koningslust aangeboden aan de Heemkundevereniging. De Broederschap van de Heilige Familie was een lekenorde binnen de rooms-katholieke kerk. Ze werd in 1844 in Luik opgericht door de Venlose kapitein Henri (Henricus Hubertus) Belletable. In 1827 werd Henri beroepsmilitair en ingekwartierd in Maastricht. In 1833 besloot hij dienst te nemen in het Belgische leger. Vier jaar later werd hij een diep gelovige katholiek. In '1844 bracht hij zijn idee voor een nieu we broederschap in de praktijk. Hij organiseerde bij eenkomsten voor werklieden en arbeiders om samen te bidden en om dronkenschap en uitspattingen af te zweren. Het doel was de ontkerstening in het gezin en de samenleving tegen te gaan. In 1847 werd de broederschap bij pauselijk decreet verheven tot aartsbroederschap. Dankzij de inzet van met name de paters Redemptoristen kreeg zij in 1894 wereldwijd afdelingen. Ze telde toen in Nederland al ruim 100.000 leden. Medio jaren vijfig van de vorige eeuw was het ledenaantal opgelopen tot ruim 300.000. Daarna begon de neergang; inmid dels bestaat de broederschap niet meer. Wanneer de broederschap in Koningslust is opgericht is niet geheel duidelijk, mogelijk ergens begin jaren dertig. Op het rechthoekige fluwelen doek met een hoogte van 190 cm en 100 cm breed, staat de heilige familie met Maria, Jozef en het kind Jezus afge beeld. Het is met de hand gemaakt en afgewerkt met gouddraad. Wie de vervaardiger is van dit prachtige 24 De Moe n nik

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 26