opgezette vogels, een imposante open haard, een stel ijzeren harnassen, een uit hertengeweien opge- kroonlamp en nog veel meer fraais, zoals een gigantische koekoeksklok waaruit niet alleen een koekoek maar ook kwartels hun mechanisch geluid lieten horen. De wapencollectie bestond uit een aantal waaiervormig opgehangen zwaarden en Sabels, een hoeveelheid antieke geweren en een verzameling pistolen. Deze waren, zoals hiervoor vciiiiciu, afkomstig uit Kasteel Well. Het betrof voornamelijk Maastrichtse en Luikse wapens uit de achttiende eeuw. Veel pistolen verkeerden helaas in nogal matige staat. De vijf broer tjes Haffmans hadden er kennelijk vaak cowboytje mee gespeeld. De ingebouwde vitrinekasten met glazen deuren bevatten ver schillende vogelsoorten, zowel roofvogels als waterwild. Die waren allemaal bemachtigd in een tijd dat er van beschermde diersoorten nog geen sprake was. De latere eigenaar heeft de opgezette vogels dan ook moeten laten legaliseren door het Ministerie van Landbouw. In de hoek van de jachtkamer bevond zich een open haard in Oudhollandse stijl. Ook deze was in het midden van de jaren dertig van de twintigste eeuw aangebracht. Hij was samengesteld uit het front van een gebeeldhouwde dekenkist, bijbeltegeltjes, een gietijzeren haardplaat en diverse bouwornamenten, mogelijk ook afkom stig van Kasteel Horst, dat in de negentiende eeuw was afge broken. De genoemde hamassen dateerden niet uit de ridder tijd. Deze 'ijzeren mannen' waren in opdracht van de familie IJzermans aan het eind van de negentiende eeuw vervaardigd. De borstschilden van de harnassen waren versierd met een onbekend wapen. Het zou te ver voeren de honderden antieke voorwerpen die zich in de Villa bevonden afzonderlijk te beschrijven. Bovendien was er in de loop der jaren al heel wat antiek bij de kinderen van Frans en Katrien terechtgekomen. Als er na een huwelijk een huis ingericht moest worden kon er altijd wel een kleine selectie uit het Heidense antiek worden gemaakt. 22 Na 1982 In 1982 overleed de laatste bewoner uit de familie Haffmans. Frans Sr. was 88 jaar geworden. Een geregeld en matig leven in gezonde boslucht, zonder te roken, heeft ongetwijfeld aan die mooie leeftijd bijgedragen. De familie stond nu voor de beslis- De Moennik De jachtkamer Foto's: Mar ij Ice Haffmans collectie Joep Haffmans collectie Boy Jacobs

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 24