'De Maas geit mèt iés!' Het is februari 1942 De gemiddelde dagtemperatuur die het KNMI in Maastricht die maand meet 20 De Mo bedraagt -6.5°Er zijn dagen bij van zelfs -16.3°. Daar waar de stroming van de Maas gering is (door de zeer lage waterstand) bevriest zelfs deze rivier. Dat gebeurt ook bij Kessel. Vandaar dat heel wat mensen uit de omgeving naar Kessel trekken om over het ijs van de Maas te wandelen. Zo ook vier kameraden uit Helden, te weten: v.l.n.r. Sjraar Peters (broer van bekkers Wiel), Paul van Doren,

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

De Moennik | 2014 | | pagina 22